Veľká Lomnica

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Kežmarok

Diecéza: Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: miestni (diecézni) kňazi – farár, kaplán (Adam Rataj, predtým Vincent Pollák...).

Veľká Lomnica má cca 5 000 obyvateľov, z toho asi 2500 Rómov. Pastorácia je nad rámec farskej pastorácie. Na tento účel je využívané aj komunitné centrum pre Rómov v osade, pričom fara za to platí obci nájomné. V Komunitnom centre sa konajú sväté omše a modlitby, rovesnícke stretká, prípravy na sviatosti, denné tábory, voľnočasové aktivity, hry. Kňazi organizujú pre miestnych Rómov výlety, púte, duchovné obnovy, atď.