Veľký Blh, Uzovská Panica, Barca, Ratkovská Lehota

KRAJ: Banskobystrický

OKRES: Rimavská Sobota

Diecéza: Rožňavská diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Rehoľné sestry Rodiny Panny Márie a kňazi z Diela Ježiša Veľkňaza

Rodina Panny Márie a Dielo Ježiša Veľkňaza pracuje vo farnostiach Uzovská Panica, Barca, Ratkovská Lehota. Tieto farnosti sa nachádzajú v okrese Rimavská Sobota a v diecéze Rožňava. Farnosti zahŕňajú takmer 40 dedín a väčšinu tvorí rómska komunita. V menovaných farnostiach sa venujú rómskym deťom a rodinám sestry Rodiny Panny Márie a kňazi Diela Ježiša Veľkňaza spolu s niekoľkými laikmi a dobrovoľníkmi aj z radov rómskej komunity. Farnosti Uzovská Panica a Barca spravujú vyše 25 rokov, farnosť Ratkovská Lehota 5 rokov. Venujú sa rómskym deťom, pre ktoré organizujú katechézy, spoločné sväté omše, voľný čas, výlety, tábory;  spoločne s nimi sa učia, spievajú, modlia, hrajú. Rómske deti prichádzajú z veľmi chudobných rodinných podmienok, ich rodiny bývajú často len v jednej miestnosti, nemajú elektriku ani tečúcu vodu. Rodinám teda pomáhajú aj materiálne – šatstvom, potravinami, hygienickými, školskými a rôznymi domácimi potrebami. S rómskymi rodinami majú dobré, priateľské vzťahy. Pre potreby rómskej misie bolo vystavané pastoračné centrum v obci Veľký Blh a zriadené viaceré domy v obci Uzovská Panica, ktoré sa využívajú na rôzne aktivity a stretnutia s deťmi, mladými či dospelými. Pre farnosti boli zakúpené aj autobusy, vďaka ktorým môžu do misijných a pastoračných domov privážať rómske deti zo všetkých dedín a farností. Misia zastrešuje spolu okolo 400 detí a mladých.

IBAN SK37 0900 0000 0002 2143 0258 

Stará Halíč

KRAJ: Banskobystrický

OKRES: Lučenec

Diecéza: Rožňavská diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Sestry z Rodiny Panny Márie

Sestry z Rodiny Panny Márie sa venujú rómskej misii v Rímsko-katolíckej farnosti sv. Juraja v Starej Haliči, diecéza Rožňava, kde žije z celkového počtu obyvateľov asi 15% Rómov. Sestry sa venujú deťom cez vzdelávacie aktivity - doučovanie, príprava na vyučovanie, sprevádzanie, formovanie, aj sprevádzanie celých rómskych rodín, deťom z rómskych a sociálne slabých rodín pripravujú desiatu. Vďaka partnerstvu s konkrétnymi rodinami zo zahraničia – z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska - pomáhajú aj charitou a humanitnou pomocou. 

IBAN: SK58 0200 0000 0037 8204 6751