SYNODA

V sobotu 9. októbra 2021 otvoril pápež František Biskupskú synodu, venovanú téme synodality Cirkvi. Pri tejto príležitosti o.i. Svätý Otec povedal: "Prežívajme túto synodu v duchu modlitby, ktorou Ježiš vrúcne prosil Otca za svojich učeníkov: «Aby všetci boli jedno». (Jn 17,21). K tomuto sme povolaní: k jednote, k spoločenstvu, k bratstvu, ktoré sa rodí z vedomia, že nás objíma tá istá Božia láska. Všetci bez rozdielu, a osobitne my, pastieri, tak ako napísal svätý Cyprián: «Musíme udržiavať a pevne vyžadovať túto jednotu, predovšetkým my biskupi, ktorí predsedáme Cirkvi, aby sme dali dôkaz, že aj samotný biskupský zbor je jeden a nerozdelený». Kľúčové slová synody sú tri: spoločenstvo, participácia (účasť) a misia (poslanie). Synoda nie je parlament, synoda nie je prieskum názorov, synoda je cirkevný moment a hlavným aktérom synody je Duch Svätý. Ak tam nie je Duch, nebude to synoda. Synoda je cestou skutočného duchovného rozlišovania, na ktorú sa nepodujímame preto, aby sme dali krásny obraz o nás samých, ale aby sme lepšie spolupracovali na Božom konaní v dejinách. Je dôležité, aby synoda bola skutočne tým, čím je, vývojovým procesom; aby v rôznych fázach a počínajúc zdola zapájala miestne cirkvi do oduševnenej a stelesnenej práce, čo jej vtlačí štýl spoločenstva a participácie, v znamení misie. Máme príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti. Neustále sa vraciame k štýlu Boha: Božím štýlom je blízkosť, spolucítenie a nežnosť. Celý list pápeža k Synode si môžete prečítať tu.  

Odkazy na celé dokumenty Synody nájdete tu: synoda.sk

Na tejto stránke https://romovia.kbs.sk/sekcia/SYNODA  nájdete predmenté dokumenty rozdelené podľa obsahu a oblastí. Takto Vám chceme pomôcť zorientovať sa v synodálnych dokumentoch ľahšie a rýchlejšie, aby ste mohli vo svojich komunitách nastúpiť na synodálnu cestu. V prípade otázok alebo potreby konzultovať spôsob Synodálnych stretnutí/konzultácií píšte na ocilkova@kbs.sk. Spolu so saleziánmi z Luníka IX Vám ponúkneme online konzultácie.