MODLITBA SYNODY

Modlitba pred stretnutím

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene.

Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc.

Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.

Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť.

Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom.

Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života.

O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.


 

Tipy na ZAMYSLENIA