Čo je to synoda?

„Synoda“ je staré, v Tradícii Cirkvi veľmi ctihodné slovo, ktorého význam odkazuje na tie najhlbšie témy Zjavenia. Skladá sa z predpony σύν („s-“) a podstatného mena ὁδός („cesta“). Označuje tak cestu, ktorou spoločne kráča Boží ľud. Rovnako odkazuje aj na Pána Ježiša, ktorý sám seba predstavuje ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6), a na skutočnosť, že kresťania boli v začiatkoch jeho nasledovania nazývaní „stúpencami Cesty“.

Naša synoda, teda dnešná biskupská synoda je spoločné kráčanie. Sme pozvaní kráčať spolu. Kňazi, laici, biskupi, deti, mladí, dospelí, rehoľníci, ľudia, ktorí sa cítia vylúčení, ľudia na okraji spoločnosti, veriaci katolíci, aj tí, čo Boha hľadajú, veriaci z iných cirkví, aj pochybujúci... Spoločne. Viac...

 

 

Ciele - témy - fázy