Základné otázky

Cesty pre konzultácie s Božím ľudom

Základné otázky, ktoré sprevádzajú túto konzultáciu s Božím ľudom, sú tieto:

Synodálna Cirkev, ktorá ohlasuje evanjelium, „kráča spoločne“:

Ako uskutočňujete toto „spoločné kráčanie“ dnes vo vašej partikulárnej cirkvi?

Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“?

Aby ste mohli odpovedať, pozývame vás:

               a) spýtať sa, aké skúsenosti vašej partikulárnej cirkvi vám pri nich prichádzajú na myseľ;

               b) hlbšie preskúmať tieto skúsenosti: akú radosť vo vás vyvolali? Na aké ťažkosti a prekážky ste narazili? Aké zranenia vznikli? Čo ste pochopili?

               c) pozbierať plody, o ktoré sa treba podeliť: kde v týchto skúsenostiach zaznieva hlas Ducha?  Čo si od nás žiada? Aké body treba potvrdiť, aké sú vyhliadky na zmenu, aké kroky treba urobiť? Kde pozorujeme konsenzus? Aké cesty sa otvárajú pre našu partikulárnu Cirkev?