PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková
koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
814 99  Bratislava
Tel.: 02 5920 6509
E-mail: ocilkova@kbs.sk 
Mob.: 0903 910 937