Linky

Pastoračné diela na Slovensku:

Gréckokatolícka rómska misia

SAVORE

Časopis Rómska Samária

Saleziánske dielo

Pastoračné centrum Lačho Pastiris LETANOVCE

Bardejov – Poštárka

Košice – Luník IX

Pastoračné centrum Hanušovce 

Spišská Kapitula Centrum Nano Nagle

Sestry CJ v Jarovniciach ; https://www.facebook.com/Sestry-CJ-Jarovnice-1252670741428977/

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov 

Gréckokatolícka rómska misia Stará Ľubovňa

Gréckokatolícka rómska misia Vranov nad Topľou

Umelecké centrum F6

Tanečná skupina ČIRIKLORE

KANET, n.o.

Prednáška R. Neupauera: Sociálne dopady evanjelia na Rómov v Krížovej Vsi

 

 

Linky na mediálne výstupy:

Lomnička:   Do Lomničky chodia len tí najodolnejší 

Jarovnice: Naši Rómovia majú vlastný kostol aj prijímanie a sú na to hrdí

Šarišské Jastrabie: V kostole ich nechcú, Boha chvália na družstve

Koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov:  Niektorí kňazi a rehoľníčky sa nechajú vylúčiť spolu s Rómami

Sestričky z Jarovníc na TV LUX o muzikáli o Anke Kolesárovej, ktorý zložili i nacvičili: Muzikál o Anke Kolesárovej

Don Peter Bešenyei a sr. Silvia Zábavová v TV LUX o prvej blahoslavenej Rómke Emílii Fernandezovej Rodríguezovej: Emília, kvet z Božej záhrady

Štúdia Etnologického ústavu SAV: Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. SIRONA 2010

 

Umelecké centrum F6: https://ucf6.sk/