Podporte nás

Saleziáni Don Bosca (Bardejov - Poštárka; Luník IX): SK36 0200 0000 0000 2933 0062

Luník IX – o.z. Oheň nádeje: SK73 8330 0000 0028 0179 2078

Gréckokatolícka rómska misia (GRM): SK42 0900 0000 0051 3363 5686

GRM  - Transparentný účet "Okno ako dar": SK9109000000005168526092

Letanovce o.z. Lačho Pastiris – pastoračné centrum: SK42 0200 0000 0034 3339 6059

Orechov Dvor (pri Nitre) sestry Saleziánky: SK80 7500 0000 0040 0786 8759

Jarovnice (Sestry Congregatio Jesu o.z. Jarovnice): SK78 0900 0000 0005 0557 8895

Hanušovce: SK34 0900 0000 0001 0788 8708

Krížová Ves (farnosť Spišská Belá): SK14 0900 0000 0000 9327 6988

Lomnička - Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie: SK92 0200 0000 0035 7339 5453

Plavecký Štvrtok – o.z. Francesco: SK48 1100 0000 0029 2989 9966

Gréckokatolícke formačné centrum Čičava: SK28 0900 0000 0050 2604 8873

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov: SK75 0900 0000 0051 3375 4693

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa: SK48 0900 0000 0051 3345 5837

Umelecké centrum F6: SK76 0900 0000 0051 3583 3870