Akčná rómska misia v bardejovskom okrese

Malcov/Snakov/Bardejov  05. august 2022  / Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov má leto významne akčné: stále sa niečo deje v evanjelizácii a tak aj v životoch ľudí - aj vďaka obetavému kňazskému menželskému páru - otcovi Igorovi Čikošovi a jeho manželke Martinke a vďaka úžasnej chválovej kapele Av Manca: akcie s deťmi – modlitby, tábory a hry... s dospelými duchovné obnovy a v nich znovuzrodenia, prednášky, chvály, obrátenie, zmierenie... S mladými modlitby chvál, spevy aj v uliciach... V mesiaci júl dokonca do Malcova zavítal indický misionár SUNNY JOSEPH, ktorý tiež priniesol radostnú Zvesť Evanjelia. Povzbudil ľudí k čítaniu Božieho slova, ktoré je sviecou našim nohám a svetlom na našich chodníkoch.

Náš BOH je vždy Živý BOH!


 

Arcibiskup Bober vyzýva k ochrane ľudskej dôstojnosti každého človeka

Košice 2. august 2022    Medzinárodný deň rómskeho holokaustu   /  Rómskemu holokaustu na konci 2. svetovej vojny (2. augusta 1944) predchádzala postupná likvidácia Rómov: najskôr to bolo vydanie obežníka o „vykazovaní cigánskeho obyvateľstva do domovských obcí“, potom ústavný zákon o štátnom občianstve, kedy sa Rómovia dostali medzi tzv. „cudzie živly“, až napokon dostali tzv. cigánske legitimácie (namiesto občianskych preukazov), aby boli odlíšiteľní od iných ľudí. Za tým nasledovali pracovné tábory. V pracovných táboroch sa pre nedostatok stravy a katastrofálne hygienické podmienky začal šíriť týfus. Chorých Rómov začali nakladať do áut a hromadne popravovať.

Ľudstvo je schopné likvidovať svojich vlastných potomkov sofistikovane, postupne: najprv odlíšením, potom vylúčením zo spoločnosti, až napokon skrytým či verejným vraždením. Aj dnes sme vyzvaní byť ostražití, aby sa nekonali sofistikované holokausty, ale naopak, aby sme chránili život a ľuďom pomáhali k dôstojnému životu. Za uplynulé roky práce s Rómami v pastoračných dielach Katolíckej cirkvi sa potvrdilo, že formácia a vzdelávanie sú prvé kroky k dôstojnému životu človeka. Vyznaním Ježišových slov, že „nielen z chleba žije človek“ chceme naďalej prispievať k tomu, aby si majoritná spoločnosť, aj Rómovia uvedomovali, že práca na sebe, služba a obeta pre druhého človeka prinášajú človeku skutočné šťastie. Nie konzumizmus, ale zmysel pre duchovné hodnoty robia človeka človekom. Pri príležitosti Rómskeho holokaustu si chceme znova pripomenúť vznešenú dôstojnosť človeka, ktorá patrí každému človeku bez rozdielu a bez ohľadu na farbu pleti.


 

Pozvanie na púť do Gaboltova

GABOLTOV  /  Srdečne vás pozývame na 28. ročník rómskej púte v Gaboltove v mene Rady KBS pre Rómov a menšiny a Farského úradu Gaboltov. Púť vnímame aj ako vďaku za návštevu pápeža na Slovensku a ako pokračovanie a rozvinutie jeho posolstva, ktoré nám odovzdal.

„Vy ste v srdci Cirkvi.“ Na púti v Gaboltove si teda pripomenieme časť programu, ktorý zaznel na Luníku IX v utorok 14. septembra 2021. Príďte! Bude to pekné.

 

 


 

POZVANIE PRE ŽENY

Bratislava  25. júl 2022  /  Srdečne pozývame ženy a dievčatá z rómskych komunít na duchovnú obnovu pre ženy pod názvom "Buď svätá, lebo ja som svätý" (porov. Lev kap. 11, 19, 20 a 1Pt1,16) , ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 25. augusta 2022 v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove. Záujemkyne nech sa prihlásia registráciou cez tento link: https://cutt.ly/OZtcwuI . Vítané sú aj dievčatá.

Ak chceš zažiť blízkosť Boha, krásu a silu spoločenstva a nájsť inšpiráciu pre svoj ďalší život doma, v rodine, v práci, v spoločenstve, vo farnosti, v obci, v škole...  príď sa duchovne obnoviť, pozdieľať  i načerpať do ďalších dní. "Príď!" Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Zjv 22,17 


 

Nikdy to nevzdávaj!

Vranov nad Topľou / V dňoch 18. až 22. júla 2022 sa konal tábor pre chlapcov – miništrantov v Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Vranov nad Topľou (GRM VT), ktorý mal názov: NIKDY TO NEVZDÁVAJ! Chlapci si po dlhom čase okrem spánku v stanoch, znova vyskúšali, aké je to vzácne, ak majú priateľa, ktorý pomôže pri ťažkých výstupoch – tentokrát na Sninský kameň, ale aj pri ťažkostiach v duchovných bojoch, o ktorých sme sa spoločne zdieľali a povzbudzovali, ako ich prekonávať. Po ťažkej túre nasledoval poldňový oddych pri Zemplínskej šírave a večerný duchovno-zábavný program v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Ďalší deň poukázal na dôležitosť súdržnosti pri vzájomnej práci, a taktiež na zlý dopad lenivosti a nedôslednosti jedincov na celé spoločenstvo. Po ťažkej práci, bol zaslúžený relax a osvieženie v Rekreačnej oblasti Domaša. Večer už tradične znova priniesol čas vzájomného zdieľania pri opekačke a hrách. V piatok ráno poďakovali Pánovi za tábor pri slávení sv. božskej liturgie a následne upratali všetky veci. Po záverečnom zdieľaní a zhodnotení tábora sa všetci vrátili domov zdravo vyčerpaní a unavení, ale plní krásnych spomienok a zážitkov z tábora.


 

Rómska misia je aj o učení (pre život)

Jarovnice  21. júl 2022  /  Štúdium. Motivácia. Učenie a chuť učiť sa. Prekonávať prekážky. Povzbudzovať. Sprevádzať. Učiť. Pripravovať na život. Variť, zavárať. Sadiť, zbierať plody a dobre ich využiť. Aj o tom všetkom je rómska misia.

Sestričky z Jarovníc pripravujú dievčatá a ženy na život, dievčatá povzbudzujú do štúdiá a pomáhajú im, sprevádzajú, učia sa s nimi, ukazujú smer. Chlapcom, dievčatám, ženám a mužom zas ukazujú, ako sa dajú efektívne a múdro využívať dary od Boha - dary prírody - ovocie, zelenina. Spolu zbierajú, spracúvajú, zavárajú... aby to mohli užiť v rodinách či na spoločných akciách. 

Misia pre život. 


 

Z dievčenskej kapely silné evanjelizátorky Slovenska

Bardejov / Snakov  14. júl 2022  / Dievčenská Kapela AV MANCA (v preklade Poď so mnou) vznikla v r. 2015 po tom, ako dievčatá absolvovali kurz Poď za mnou. Boh ich povolal, aby Mu slúžili. Zakladateľkami kapely sú štyri mladé ženy, dnes už medzi 20 a 30 rokov – Milka , Mária, Katarína a Nikola, posledné dve sú ešte študentky. Neskôr sa k nim pridala ďalšia vysokoškolská študentka - gitaristka a speváčka Denisa. Pred rokom vydali dievčatá prvé CD s autorskými piesňami, ktoré sa mocne dotýkajú ľudských sŕdc. V týchto dňoch pripravujú vydanie svojho druhého CD-čka. Jedna z piesní z prvého CD „Ježiš Ty si Svätý“ už obehla celé Slovensko a prevzali ju rôzne spoločenstvá.

V súčasnosti kapela Av Manca okrem nahrávania nového CD evanjelizuje po rôznych dedinách hlavne v okrese Bardejov, pripravuje a vedie duchovné obnovy, slúži modlitbou a chválami.

Na snímke čerstvé bakalárky pedagogiky - Nikola Bilá a Denisa Billá.

 


 

Hry o nebo začali

Košice - Luník IX  11. júl 2022  /  Po dlhých náročných a poctivých prípravách saleziánov, pastoračných pracovníčok a desiatok dobrovoľníkov sa v pondelok 11. júla 2022 začal prímestský denný tábor na sídlisku Luník IX. Sv. Petrovi sa pri odomykaní nebeskej brány zlomil kľúč a jeho kúsky dopadli na zem. Spoločnými silami, hrami a svojou poslušnosťou sa dnes podarilo nájsť prvé štyri zatúlané kúsočky. K ich nájdeniu nám dopomohol grázel Maťo, ktorý dostal druhú šancu a v závere dňa sa z neposlušného chlapca, stal chlapec poslušný, ochotný pomôcť. V hľadaní ďalších kúsočkov zlomeného kľúča pokračujeme v ďalších dňoch tábora.

Každý deň tábora je spojený s náučným príbehom o dieťati, ktoré zmenilo svoj postoj, svoje správanie a ktoré môže byť inšpiráciou pre každé dieťa v tábore. Príprava i realizácia tábora je náročná, ale krásne a priáša radosť nielen deťom, ale tým, ktorí im pomáhajú či slúžia.


 

Aj športom sa dá ísť k Bohu

Jarovnice 1. júl 2022 / Sestry z Jarovníc, pod vedením sestry Ráchel v piatok 1. júla spou s chlapmi z miestnej komunity - Robom, Dežkom a Martinom usporiadali Športový deň detí pre chlapcov, ktorí celý rok v rámci FK Roma chodievali na tréningy. Chlapci začali súťažný deň modlitbou a ukončili sv. omšou v kostole. Všetkých dvadsaťjeden účastníkov si mohlo vysúťažiť vecné ceny za body v športových disciplínach: skákanie vo vreci, preskakovanie kužeľov, nosenie vody v lyžičkách, beh s pingpongovou loptičkou či kopanie gólov do brány. 

Futbalový klub vedie už 10 rokov mladý otecko Róbert Ferko, ktorý sa venuje chapcom od 7 do 15 rokov. Roky to robil dobrovoľnícky, dnes ako pastoračný asistent na čiastočný úväzok sa venuje chlapcom ešte viac. Kosí a pripravuje obrovské ihrisko, perie dresy, zháňa financie, vozí chlapcov, pripravuje ich, formuje, motivuje, vedie...

Aj takéto diela žijú vďaka neúnavnej službe sestričiek a kňazov v našich obciach. 


 

V Krížovej Vsi stále veľmi živo

Krížová Ves  26. jún 2022  /  V Krížovej Vsi to žije! Popri doučovaní, ktoré realizujú v pastoračnom centre aj pastoračné pracovníčky, popri krúžkoch, sprevádzaní, sociálnom poradenstve a príprave na letné akcie v júni v pastoračnom centre v Krížovej Vis finišovala príprava na prvé sv. prijímanie. V nedeľu 26. júna potom 27 detí prijalo po prvýkrát Pána Ježiša do svojho srdca v Eucharistii. Deti pripravoval dva roky na túto významnú chvíľu  kaplán Martin Schreiner spolu s pastoračnými pracovníčkami Luciou a Kristínou. Bezprostredná príprava bola veľmi intenzívna a samotnú prípravu priestorov robili pastoračné pracovníčky do neskorej noci. Teraz nastal čas pár dňovej úľavy a chystáme sa na letné akcie. Leto a tábor volá :).