Oslavy výročia návštevy pápeža na Luníku IX

KOŠICE Luník IX  14.september 2023  /  Na deň presne po dvoch rokoch od návštevy pápeža Františka na košickom sídlisku Luník IX zorganizovali tamojší bratia saleziáni hudobno-tanečno-duchovné popoludnie na pripomenutie myšlienok Svätého Otca rómskemu národu.
     Hoci organizátori plánovali open-air podujatím osloviť veľkú časť Rómov na sídlisku Luník IX, pre nepriaznivé počasie bol program presunutý do telocvične pastoračného centra. Ako prvý v programe vystúpil štyridsaťpäť členný spevácky zbor Devjatkakere Čhave z tunajšej základnej školy pod vedením p. učiteľa Ondreja Ferka. Za ním vystúpili dva dievčenské tanečné súbory: L-Street K9 a Čhajengeri Zor, tiež z Luníka IX. Živé vyše 200členné domáce sa postupne utíšilo pri speve skupiny Romane jíle. Mladí z Jarovníc pod vedením sestier Silvie a Ráchel z Congregatio Jesu predstavili život prvej blahoslavenej Rómky – Emílie Fernández Rodríguez de Cortés. Divadelné pásmo napísala p. Danka Matejová, ktorá pôsobí na ZŠ bl. Zefirína v Bardejove na Poštárke. Premiéra divadla sa uskutočnila na tohtoročnej tradičnej Rómskej púti v Gaboltove. Bodku za prvou časťou dala kapela Gipsy Jarko z Jarovníc, ktorá rozospievala a roztancovala celú telocvičňu.
Vo sv. omši zo sviatku Povýšenia Svätého kríža, ktorej predsedal o. Peter Bešenyei, tajomník Rady pre Rómov a menšiny, pripomenul hodnotu kríža v každodennom živote. Domácim pripomenul, aby sa často schádzali k modlitbe pri kríži, ktorý bol posvätený pri prvom výročí návštevy pápeža Františka na Luníku IX.
     Záver patril kapele LEHA a modlitbovému spoločenstvu Gréckokatolíckej rómskej misie pod vedením o. Martina Mekela.


 

Rómka, ktorá položila svoj život za ženu z majority

GABOLTOV  6. august 2023  /  Na 29. ročníku rómskej púte nás od samého úvodu vtiahol do témy o blahoslavenej Emílii moderátor Jozef Sivek SDB svojím srdečným a radostným prejavom.
Centrom programu bolo pútavé a profesionálne podané divadlo zo života Emílie, ktoré nacvičili mladí so sestrami z Jarovníc a pod taktovkou režisérky programu - Danky Matejovej. Tá sa podieľala i na realizácii príprav piesne o bl. Emílii, ktorá mala svoju premiéru práve túto nedeľu na púti v Gaboltove. Do modlitby ruženca sa postupne zapojili účastníci z piatich rómskych diel na východe Slovenska.
Počasie nám prialo a až do začiatku omše nepadla ani kvapka. Slávnostný kazateľ Marián Maťaťa SDB účastníkov najprv bezprostredne pozval schovať sa pred dažďom pod strechu presbytéria a v kázni prepojil život Panny Márie so životom Emílie. Poukázal na jednoduchosť tejto rómskej ženy, ktorá položila svoj život za ochranu svojich priateliek z majority a tak nás otec Marián povzbudzoval rozvíjať to zrnko dobra, ktoré do nás vložil náš nebeský Otec. Lebo ako povedal:" Nestačí mať Boha v srdci a na jazyku, ale v skutkoch, v láskavej službe našim drahým a našim blížnym."
V závere otec biskup Bernard Bober, ktorý spolu s tajomníkom rady KBS pre Rómov a menšiny Petrom Bešenyeiom nevynechali ani jeden ročník rómskej púte, pozdravil a poďakoval všetkým organizátorom i všetkým pútnikom. Už teraz sa tešíme na 30. ročník púte.


 

80 rómskych žien sa duchovne obnovilo na Sigorde

SIGORD  27. – 29. júla 2023   /  V Centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove sa konala už tradičná duchovná obnova pre ženy. Témou tohtoročného stretnutia bolo podobenstvo o 10 pannách. Ženy takmer tri dni rozjímali nad tým, ako byť múdrou a pripravenou na Ženíchov príchod. Okrem prednášok bohoslužieb, modlitieb, časov stíšenia mali aj čas na zdieľanie a vzájomné spoznávanie sa a prehlbovanie priateľstiev. Znova prišli aj nové ženy, ktoré takéto stretnutie nezažili a ich vďačnosť za duchovné občerstvenie bola obrovská.
     Centrum Savore Sigord sa za uplynulé roky vďaka jeho riaditeľovi - duchovnému otcovi Martinovi Mekelovi, vďaka práci rómskych dobrovoľníkov, spolupracovníkov a pastoračných asistentov podporených vládou Slovenskej republiky, a vďaka finančnej podpore mnohých ľudí a inštitúcií (napríklad PSK), stalo kvalitným a príjemným miestom na duchovné obnovy, stretnutia, tábory, akcie, víkendovky pre všetkých. Stretnutie na Sigorde je teda stále vyhľadávanejšie kvôli jeho pridanej duchovnej hodnote, ale aj kvôli príjemným priestorom.
     Obnovu zorganizovala koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková v spolupráci s pastoračnými pracovníčkami Martinou Čikošovou a Renátou Bílou. Podujatie podporili Konferencia biskupov Slovenska, Nadácia Renovabis, Saleziáni a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.


 

Príprava na Púť Rómov - Deviatnik k Emílii

CENTRUM RÓMSKEJ MISIE Košice  26. júl 2023  /  Už 6. augusta 2023 sa znova stretneme v Gaboltove na rómskej púti. Tohto roku bude jej hlavná téma venovaná španielskej mučeníčke a Rómke - blahoslavenej Emílii.

Chceli by sme Vám dať do pozornosti deviatnik k tejto blahoslavenej - aby sme sa spoločne duchovne pripravili na toto naše stretnutie. Deviatnik sa môžete modliť spoločne, alebo individuálne. Spoločnú modlitbu deviatnika začíname 28.júla a každé ráno pribudne na náš facebook, instragram a webovú stránku text deviatnika na daný deň.

Kto bola blahoslavená Emília? Obyčajné, jednoduché dievča – na prvý pohľad neurobila nič výnimočné, nič čím by sa preslávila. Narodila sa 13. apríla 1914 v Tijole, v Španielsku. V ten istý deň ju aj pokrstili. Jej rodina žila v príbytku vytesanom do skaly tak, ako to bolo zvykom pre tamojších Rómov. Od detstva pomáhala rodičom s pletením košíkov, ktoré predávali na trhoch. Emília mala od pletenia na rukách často aj jazvy.
Keď mala 24 rokov, vydala sa za Juana Cortésa, zosobášili sa podľa rómskej tradície. Keďže Juan nechcel nastúpiť na front, chcel sa vyhnúť vojenskej povinnosti, Emília mu naliala do očí niekoľko kvapiek modrej skalice, ktoré ho mali oslepiť na niekoľko dní. Keď vojenská stráž odhalila tento ich podvod, oboch uväznili, každého do inej väznice v tom istom meste.
Emília, v tom čase už tehotná, bola uväznená so skupinou 40 žien (neboli to Rómky), ktoré ju naučili modliť sa. Každý deň sa spoločne modlili ruženec. Vedúca väznice chcela od Emílie zistiť, kto ju to naučil. Ale ona to neprezradila.
Emília vo väzení porodila svoju dcéru Angelu a po necelých dvoch týždňoch zomiera na zlý zdravotný stav a vykrvácanie.
Bola len pokrstená, nikdy nebola na sv. spovedi, nikdy sa nezúčastnila sv. omši, neprijímala Kristovo telo, nebola pobirmovaná, ..., bola len obyčajná rómska kočovníčka a aj napriek tomu dosiahla mučeníctvo. Boh viedol túto jednoduchú rómsku veriacu ženu až k svätosti. V období, keď jej bolo najťažšie, najviac rástla láska v jej srdci. Práve vo väzení bližšie spoznala svojho Boha. Otvorila mu srdce a on v ňom urobil zázrak lásky – lásky k Bohu a lásky k človeku. Bez odpustenia tým, ktorí jej toto všetko spôsobili by ju Cirkev nepovýšila na oltár.


 

Deti z Poštárky zažili na vlastnej koži príbeh Ester

BARDEJOV Poštárka  10. - 14. júl 2023  /  Každoročne sa na Poštárke uskutoční prímestský tábor. Saleziánske stredisko ožilo krikom a radosťou zhruba dvoch stoviek detí. Na tábore pomáhalo vyše 30 animátorov a dobrovoľníkov, z ktorých sa niektorí zapojili aj do jeho prípravy, či už vymýšľaním programu a hier pre jednotlivé dni alebo aj prípravou a výrobou rekvizít a pomôcok, ktoré boli potrebné pre realizáciu tábora.
Témou tábora bol život židovskej siroty Ester, ktorá sa stala perzskou kráľovnou. V jednotlivých dňoch deti prostredníctvom krátkych divadelných scénok spoznali jej život, ktorý nebol len romantickou prechádzkou ružovou záhradou ako by sa mohlo u kráľovnej čakať. Naopak, priniesol veľa strastí a bolestí.
Deti sa v jednotlivé dni mali možnosť zahrať rôzne hry a aktivity, ktoré nadväzovali na scénky približujúce Esterin životný príbeh. V pondelok to bolo plnenie rôznych súťažno-zábavných stanovíšť. V utorok boli na Amanovu počesť zorganizované turnajové zápasy medzi jednotlivými skupinkami. V stredu sme si urobili výlet na bardejovskú Kalváriu. Cestou deti znova hrali hry a plnili úlohy a po príchode na Kalváriu ich po obede čakala ďalšia hra. Program nám trošičku narušila búrka, ale našťastie sme využili sucho kostola, v ktorom sme sa ukryli, pomodlili a zahrali scénku.
Štvrtkový program sa musel kvôli počasiu upraviť. Deti dopoludnia získavali v súťažiach táborové peniaze, za ktoré mali popoludní nakúpiť výbavu a občerstvenie na hostinu, ktorú Ester pripravila pre kráľa.
V piatok sa deti dopoludnia pripravili na obranný boj Židov proti nepriateľom. V lese pomocou špagátov a popadaného dreva vytvorili opevnenie. Vyzbrojení papierovými guľami sa potom po prepadnutí „nepriateľmi“ bránili. Našťastie sa to všetkým podarilo a po návrate do saleziánskeho strediska sa mohlo vyhlásiť záverečné hodnotenie tábora a celý tábor sme zakončili táborovou diskotékou.
Po tanečnej zábave sme sa s deťmi rozlúčili a už teraz sa všetci tešíme na budúce leto. Dovtedy sa budeme inšpirovať Esterinou obetavosťou, pokorou a odvahou, ktoré by mali byť charakteristickými vlastnosťami každého kresťana.


 

Duchovná obnova žien - Múdre panny

Srdečne pozývame ženy a dievčatá z rómskych komunít na duchovnú obnovu pre ženy
27. - 29. júla 2023 na Sigorde pri Prešove.
• Pozvánka na podujatie sa vám otvorí po kliknutí na obrázok pod textom
• Prihlasovací formulár: https://bit.ly/ObnovaZenyAdievcata2023Tešíme sa na Vás, za organizačný tím Renátka Ocilková.


 

Pozývame vás na rómsku púť v Gaboltove 6. augusta 2023

Srdečne vás pozývame na 29. rómsku púť na mariánsku horu do Gaboltova, v mene otca arcibiskupa Bernarda Bobera, predsedu Rady pre Rómov a menšiny.

Centrum rómskej misie v Košiciach


Po kliknutí na plagát si ho môžete stiahnuť v plnej kvalite.


 

Športový a súťažný deň

JAROVNICE  30. jún 2023  /  Nie je nič krajšie, ako úsmev na tvárach detí, mladých i tých starších. A záver školského roka patril v našom OZ Jarovnice súťažnemu dňu, kde toho úsmevu bolo naozaj neúrekom. Tohto súťažného a športového dňa sa nakoniec zúčastnilo 114 detí, mladých a animátorov, medzi ktorými nechýbali ani naše žienky a muži z Aktivácie a Podpory nezamestnanosti, ako aj naši pastorační pracovníci, asistentka a koordinátor.
     Pozvaní boli všetci, ktorí sa počas roka pravidelne vzdelávali na našich krúžkoch. Na krúžku doučovania slovenského jazyka a matematiky, miništrantskom a birmovaneckom krúžku, na krúžku šikovných rúk, modlitbovom krúžku, ako aj na nácvikoch detského zboru, futbalovom krúžku a na divadelnom krúžku sa tento rok vystriedalo cca 250 detí a mladých. Z nich sa na krúžku viac ako 10-krát počas roka zúčastnilo 153 detí a mladých, pre ktorých sme prichystali náš každoročný záverečný športový deň.
     Mladí a deti rozdelení do 8 skupín súťažili nielen o vecné ceny, či občerstvenie, ale preto, aby prežili krásny spoločný deň. Nálada bola naozaj skvelá a nepokazil ju ani prvotný dážď. Prvú disciplínu "vymydlenie mydla" sme započali v našom kultúrnom dome a ostatné (skákanie vo vreci, fúrikovanie, prenášanie pinpongovej loptičky na lyžičke, hádzanie tenisových loptičiek do vedra, presun s balónom, či posúvanie lopty a preťahovanie lanom, ako aj prelievanie vody s lyžičkou z vedra do fľaše) sme už odsúťažili pred Pustovníčkom vonku na fare.
Ďakujeme pánu farárovi za poskytnutie priestorov pred a v Pustovníčku a pánu starostovi a pani prednostke za poskytnutie kultúrneho domu a všetkým trom ďakujeme za pomoc pri rozdávaní občerstvenia a tomboly, ktoré sme vďaka naším sponzorom mohli zakúpiť.
Za veľkú pomoc pri práci v kuchyni ďakujeme hlavne dievčatám Alinke a Linde a za pomoc s aparatúrou a s hudbou nášmu Dávidovi a Martinovi. Všetkým animátorom a animátorkám za atmosféru, vedenie skupín, pomoc so súťažami a s občerstvením.
Všetci ste skvelí! Vďaka Vám môžeme ďalej pomáhať a prispievať k úsmevu nielen na detských tvárach.
     Projekt pastoračných pracovníkov je podporený Vládou SR.


 

Výlety s prvoprijímajúcimi deťmi

BARDEJOV Poštárka  28. jún 2023  /  V závere júna je u nás nepísanou tradíciou odovzdať deťom po 1. svätom prijímaní pozvanie od pána neďalekého Zborovského hradu, aby ho tam prišli navštíviť. Salezián brat Jozef spolu s pastoračnými pracovníkmi pre nich zorganizovali dva výlety, pre každú štvrtácku triedu jeden. Posledný týždeň školského roka, v utorok a stredu, absolvovali spolu s deťmi ľahkú turistiku z obce Dlhá Lúka na Zborovský hrad. Počas cesty si zahrali rôzne slovné, ale aj pohybové hry, spoznávali pre nich nové veci, napr. turistické značky, či okolie Bardejova a hlavne získali nový pekný zážitok, na ktorý budú môcť dlho spomínať. Po príchode na hrad, jeho obhliadke a vyhliadke z jeho najvyššej časti na celé okolie, nasledovala opekačka pod jeho múrmi. Po spoločnom obede nasledovala modlitba desiatku ruženca a hra. Keď sa naplnil čas, vydali sa na spiatočnú cestu domov. Ešte sa však zastavili na studené občerstvenie v podobe chutnej zmrzliny na križovatke pod Bardejovskými Kúpeľmi. Dá sa takýto výlet zakončiť lepšie?


 

Primície Jarovničana - novokňaza Šimona Škvarka

JAROVNICE  25. jún 2023  /  Ako spoločenstvo sme sa zapojili do príprav na slávnosť primícií spolu s celou obcou – upratovanie a drobné opravy v okolí kostola a sály, zdobenie priestorov, príprava priestorov na pohostenie, spoločne sme kosili, zametali, vozili piesok a to pod vedením s. Ráchel a pastoračných pracovníkov Martina a Róberta (Projekt podporený Vládou SR). To všetko spolu s pánom starostom, s pani prednostkou, s pánom farárom, s pánom kaplánom, so Šimonom, s pracovníkmi OcÚ, aj s dievčatami a chlapcami.
     Rovnako sa chystal sa aj náš zbor Romane Jilé, aby slávnosť pekne sprevádzali svojím spevom a hrou.
     Samotná slávnosť navštívilo množstvo domácich, ale aj hostí z Košíc, z Pavloviec nad Uhom a z ďalších miest. Na úvod všetkých účastníkov privítal starosta obce Florián Giňa. Vo svojom príhovore upozornil, že primície sú stále pre mnohých veľkou udalosťou, a to nielen pre kňaza, ale aj pre celú obec. Vyjadril radosť z toho, že tomu nie je inak ani v Jarovniciach a posledné dni väčšina z nás žila aj týmto sviatkom. Na záver omše sa všetkým, a najmä novokňazovi Šimonovi, poďakovala aj prednostka obecného úradu Janka Marcinčinová.
     Všetkým, ktorí akokoľvek pomáhali pri príprave tejto udalosti, patrí obrovská vďaka.
     Novokňazovi Šimonovi úprimne prajeme veľa síl a vyprosujeme, aby ho Boh naplnil svojím požehnaním a dal mu všetky milosti k tomu, aby verne a horlivo žil svoje kňazstvo až do konca a vykonal tak veľa dobrého aj pre spásu duší, ktoré mu budú zverené.