Pozvanie na púť do Gaboltova

GABOLTOV  /  Srdečne vás pozývame na 28. ročník rómskej púte v Gaboltove v mene Rady KBS pre Rómov a menšiny a Farského úradu Gaboltov. Púť vnímame aj ako vďaku za návštevu pápeža na Slovensku a ako pokračovanie a rozvinutie jeho posolstva, ktoré nám odovzdal.

„Vy ste v srdci Cirkvi.“ Na púti v Gaboltove si teda pripomenieme časť programu, ktorý zaznel na Luníku IX v utorok 14. septembra 2021. Príďte! Bude to pekné.

 

 


 

POZVANIE PRE ŽENY

Bratislava  25. júl 2022  /  Srdečne pozývame ženy a dievčatá z rómskych komunít na duchovnú obnovu pre ženy pod názvom "Buď svätá, lebo ja som svätý" (porov. Lev kap. 11, 19, 20 a 1Pt1,16) , ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 25. augusta 2022 v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove. Záujemkyne nech sa prihlásia registráciou cez tento link: https://cutt.ly/OZtcwuI . Vítané sú aj dievčatá.

Ak chceš zažiť blízkosť Boha, krásu a silu spoločenstva a nájsť inšpiráciu pre svoj ďalší život doma, v rodine, v práci, v spoločenstve, vo farnosti, v obci, v škole...  príď sa duchovne obnoviť, pozdieľať  i načerpať do ďalších dní. "Príď!" Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Zjv 22,17 


 

Nikdy to nevzdávaj!

Vranov nad Topľou / V dňoch 18. až 22. júla 2022 sa konal tábor pre chlapcov – miništrantov v Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Vranov nad Topľou (GRM VT), ktorý mal názov: NIKDY TO NEVZDÁVAJ! Chlapci si po dlhom čase okrem spánku v stanoch, znova vyskúšali, aké je to vzácne, ak majú priateľa, ktorý pomôže pri ťažkých výstupoch – tentokrát na Sninský kameň, ale aj pri ťažkostiach v duchovných bojoch, o ktorých sme sa spoločne zdieľali a povzbudzovali, ako ich prekonávať. Po ťažkej túre nasledoval poldňový oddych pri Zemplínskej šírave a večerný duchovno-zábavný program v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Ďalší deň poukázal na dôležitosť súdržnosti pri vzájomnej práci, a taktiež na zlý dopad lenivosti a nedôslednosti jedincov na celé spoločenstvo. Po ťažkej práci, bol zaslúžený relax a osvieženie v Rekreačnej oblasti Domaša. Večer už tradične znova priniesol čas vzájomného zdieľania pri opekačke a hrách. V piatok ráno poďakovali Pánovi za tábor pri slávení sv. božskej liturgie a následne upratali všetky veci. Po záverečnom zdieľaní a zhodnotení tábora sa všetci vrátili domov zdravo vyčerpaní a unavení, ale plní krásnych spomienok a zážitkov z tábora.


 

Rómska misia je aj o učení (pre život)

Jarovnice  21. júl 2022  /  Štúdium. Motivácia. Učenie a chuť učiť sa. Prekonávať prekážky. Povzbudzovať. Sprevádzať. Učiť. Pripravovať na život. Variť, zavárať. Sadiť, zbierať plody a dobre ich využiť. Aj o tom všetkom je rómska misia.

Sestričky z Jarovníc pripravujú dievčatá a ženy na život, dievčatá povzbudzujú do štúdiá a pomáhajú im, sprevádzajú, učia sa s nimi, ukazujú smer. Chlapcom, dievčatám, ženám a mužom zas ukazujú, ako sa dajú efektívne a múdro využívať dary od Boha - dary prírody - ovocie, zelenina. Spolu zbierajú, spracúvajú, zavárajú... aby to mohli užiť v rodinách či na spoločných akciách. 

Misia pre život. 


 

Z dievčenskej kapely silné evanjelizátorky Slovenska

Bardejov / Snakov  14. júl 2022  / Dievčenská Kapela AV MANCA (v preklade Poď so mnou) vznikla v r. 2015 po tom, ako dievčatá absolvovali kurz Poď za mnou. Boh ich povolal, aby Mu slúžili. Zakladateľkami kapely sú štyri mladé ženy, dnes už medzi 20 a 30 rokov – Milka , Mária, Katarína a Nikola, posledné dve sú ešte študentky. Neskôr sa k nim pridala ďalšia vysokoškolská študentka - gitaristka a speváčka Denisa. Pred rokom vydali dievčatá prvé CD s autorskými piesňami, ktoré sa mocne dotýkajú ľudských sŕdc. V týchto dňoch pripravujú vydanie svojho druhého CD-čka. Jedna z piesní z prvého CD „Ježiš Ty si Svätý“ už obehla celé Slovensko a prevzali ju rôzne spoločenstvá.

V súčasnosti kapela Av Manca okrem nahrávania nového CD evanjelizuje po rôznych dedinách hlavne v okrese Bardejov, pripravuje a vedie duchovné obnovy, slúži modlitbou a chválami.

Na snímke čerstvé bakalárky pedagogiky - Nikola Bilá a Denisa Billá.

 


 

Hry o nebo začali

Košice - Luník IX  11. júl 2022  /  Po dlhých náročných a poctivých prípravách saleziánov, pastoračných pracovníčok a desiatok dobrovoľníkov sa v pondelok 11. júla 2022 začal prímestský denný tábor na sídlisku Luník IX. Sv. Petrovi sa pri odomykaní nebeskej brány zlomil kľúč a jeho kúsky dopadli na zem. Spoločnými silami, hrami a svojou poslušnosťou sa dnes podarilo nájsť prvé štyri zatúlané kúsočky. K ich nájdeniu nám dopomohol grázel Maťo, ktorý dostal druhú šancu a v závere dňa sa z neposlušného chlapca, stal chlapec poslušný, ochotný pomôcť. V hľadaní ďalších kúsočkov zlomeného kľúča pokračujeme v ďalších dňoch tábora.

Každý deň tábora je spojený s náučným príbehom o dieťati, ktoré zmenilo svoj postoj, svoje správanie a ktoré môže byť inšpiráciou pre každé dieťa v tábore. Príprava i realizácia tábora je náročná, ale krásne a priáša radosť nielen deťom, ale tým, ktorí im pomáhajú či slúžia.


 

Aj športom sa dá ísť k Bohu

Jarovnice 1. júl 2022 / Sestry z Jarovníc, pod vedením sestry Ráchel v piatok 1. júla spou s chlapmi z miestnej komunity - Robom, Dežkom a Martinom usporiadali Športový deň detí pre chlapcov, ktorí celý rok v rámci FK Roma chodievali na tréningy. Chlapci začali súťažný deň modlitbou a ukončili sv. omšou v kostole. Všetkých dvadsaťjeden účastníkov si mohlo vysúťažiť vecné ceny za body v športových disciplínach: skákanie vo vreci, preskakovanie kužeľov, nosenie vody v lyžičkách, beh s pingpongovou loptičkou či kopanie gólov do brány. 

Futbalový klub vedie už 10 rokov mladý otecko Róbert Ferko, ktorý sa venuje chapcom od 7 do 15 rokov. Roky to robil dobrovoľnícky, dnes ako pastoračný asistent na čiastočný úväzok sa venuje chlapcom ešte viac. Kosí a pripravuje obrovské ihrisko, perie dresy, zháňa financie, vozí chlapcov, pripravuje ich, formuje, motivuje, vedie...

Aj takéto diela žijú vďaka neúnavnej službe sestričiek a kňazov v našich obciach. 


 

V Krížovej Vsi stále veľmi živo

Krížová Ves  26. jún 2022  /  V Krížovej Vsi to žije! Popri doučovaní, ktoré realizujú v pastoračnom centre aj pastoračné pracovníčky, popri krúžkoch, sprevádzaní, sociálnom poradenstve a príprave na letné akcie v júni v pastoračnom centre v Krížovej Vis finišovala príprava na prvé sv. prijímanie. V nedeľu 26. júna potom 27 detí prijalo po prvýkrát Pána Ježiša do svojho srdca v Eucharistii. Deti pripravoval dva roky na túto významnú chvíľu  kaplán Martin Schreiner spolu s pastoračnými pracovníčkami Luciou a Kristínou. Bezprostredná príprava bola veľmi intenzívna a samotnú prípravu priestorov robili pastoračné pracovníčky do neskorej noci. Teraz nastal čas pár dňovej úľavy a chystáme sa na letné akcie. Leto a tábor volá :). 


 

Akčný život v Jarovniciach

Jarovnice 20. jún 2022  /  Len za uplynulé tri týždne sa popri každodennej pastoračnej a misijnej službe, sprevádzaní a vzdelávaní udiali tieto veci.
- sväté omše a stretnutia s rodičmi a s deťmi, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie;
- synodálne konzultácie;
- diakonská vysviacka;
- výzdoba kostola, príprava šiat na prvé sväté prijímanie;
- Danka a Deniska sa so svojimi partnermi stali aj pred Bohom manželmi a ich túžba prijímať Ježiša v Eucharistii sa naplnila. Nech sú ich manželstvá požehnané Božím požehnaním;
- 1. sv. prijímanie, kde prijalo Eucharistiu zatiaľ 20 mladých ľudí...

Pripravujeme sa ďalej. Boh koná v srdciach ľudí. Boh nás pozýva k svätosti a dokonalosti bez ohľadu na farbu pleti. „Buďte svätí, lebo ja som Svätý.“ Lev 20,26


 

Deň spoločenstva v Snakove

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov  - Snakov 13. jún 2022  / V nedeľu 12. júna v duchu slova: „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti!“ (Rim 12,10), sa v Snakove pri Bardejove zrealizovalo stretnutie spoločenstva GRM Bardejov.  Na slávení spoločnej sv. liturgie sa stretli ľudia z obcí Snakov, Lenartov, Malcov, Gerlachov. Popri priateľskom zdieľaní v čase spoločného stolovania zazneli mnohé svedectvá tak osobné, ako aj svedectvá zo služby. Pripomenuli sme si mnohé stretnutia mužov, žien, mladých a detí, tiež stretnutia, kde sme mohli slúžiť ďalším ako napr.: v ženskej väznici v Levoči, na detskej konferencii „Hlavu hore“ Godzone v Banskej Bystrici. Kapela AV MANCA predstavila nové CD. Čas nám spríjemnili aj mladí divadelníci svojimi dvomi divadelnými vystúpeniami. Vďační Bohu za uplynulé obdobie bolo stretnutie zavŕšené modlitbami chvál a spoločnou grilovačkou.

Stretnutia a aktivity sa konajú v takomto veľkom rozsahu aj vďaka podpore vlády Slovenskej republiky, nakoľko má v tomto roku Gréckokatolícka rómska misia v Bardejove svoju pastoračnú pracovníčku Martinku. Ďakujeme.