Vytrvalé malé gestá blízkosti

LUNÍK IX  9. máj 2023  /  Aj v máji sme navštívili našich priateľov žijúcich v úbohých podmienkach v osade Mašličkovo. Zahrali sme sa spolu hry, mali priestor na rozhovor s niektorými rodinami, pozdravili sa s mnohými deťom. Aj takéto malé gestá blízkosti a priateľstva majú svoje pevné miesto v našej práci a vytvárajú širšie povedomie o našej otvorenosti a prítomnosti. Možno niekto z nich v sebe nájde túžbu chopiť sa príležitosti.

 

 


 

K svadbe patrí aj dobré pohostenie a k ženíchovi nevesta

KRÍŽOVÁ VES  7. máj 2023  /  V nedeľu k nám do Farského pastoračného centra Centra zavítal 5-členný misijný tím KASIH HOUSE MISSION. Službou ohlasovania Božieho slova nám slúžil Patrik z Prešova. Nosnou témou vyučovania bola Baránkova svadobná hostina, ktorú pripravil Boh, Otec a pozýva na ňu všetky svoje deti.
Na evanjeliových podobenstvách o márnotratnom synovi a 10 pannách nám priblížil židovskú svadbu, Ženícha i Nevestu, ktorá sa pripravuje na stretnutie so svojím Ženíchom. Samotnej príprave Nevesty (každý pokrstený) bola venovaná modlitba pred Ženíchom, našim Pánom Ježišom. Nasledovali modlitby príhovoru, spoločné rozhovory. Šikovné ženy a dievčatá pripravili pre všetkých chutné pohostenie. To nesmie chýbať na žiadnej svadbe. Nech sám Pán, náš Boh, hojne požehnáva misiu celého tímu a dáva mu rast a nové povolania.


 

Hlas i svedectvo Rómov v Bruseli

BELGICKO  4. máj 2023  /  Na pozvanie europoslanca Petra Polláka sme sa spoločne, zástupcovia rómskej misie, žiaci strednej pedagogickej školy i naši pravoslávni bratia zúčastnili návštevy Bruselu.
• Navštívili sme europarlament a viaceré historické pamiatky, zúčastnili sa na posvätení kancelárií slovenských europoslancov a dozvedeli sa viac o práci pána Polláka.
• Mohli sme vidieť multikultúrnu spoločnosť všetkých farieb peltí, jazykov, národností.
• Zamýšľali sme sa nad hodnotami, ktoré žijeme doma a ktoré nie sú samozrejmé v západnom svete.
• Pekné momenty sa diali medzi samotnými účastníkmi, keď dievčatá zo strednej školy vyjadrili obdiv spolupútnikom Rómom vidiac, že vedú dobrý usporiadný život, boli povzbudením pre všetkých a svojím príkladom postupne búrali mýty a predsudky o Rómoch. Tí im na oplátku rozpovedali viac o rómskej misii, poskytli osobné svedectvá a tak vznikli nové priateľstvá.
Viac sa dozviete aj v zostrihu z našej návštevy: https://fb.watch/kyXrl9MkbF/


 

V plnosti prijímame i dávame

JAROVNICE  1. máj 2023  /  Nedeľu Dobrého Pastiera sme s našimi drahými mladými dobrovoľníkmi strávili v Muráni pri našej drahej sestre Jaroslave. Prežili sme krásny deň vzájomného zdieľania, povzbudenia, spievania, tanca, úsmevu i spoločne slávenej svätej omše a obeda. Nech Pán žehná a svojou silou a láskou vedie nielen našu sestru Jaroslavu, či jej spolupracovníkov v ich spoločnom občianskom združení, ale všetkých, ktorí sa rozhodli slúžiť Rómom a s Rómami vo farnosti Muráň.
Naše obrovské "Ďakujeme!" patrí aj pani Daniele, ktorá prišla za nami po svätej omši a poďakovala, že sme jej naším spevom a svedectvom potešili srdce a urobili krajší deň. Darovala nám pre našu službu finančný dar a dokonca pri obede prišla za nami a položila nám na stôl zaplatený účet a odišla. Všetkým 15-tim, ktorí sme boli v reštaurácii, nám zaplatila obed. Keď sme za ňou vyšli, aby sme jej poďakovali a darovali jej ruženec, povedala, že ďakuje za našu službu a že vie, že to v tejto službe určite nemáme ľahké, takže nám chcela všetkým urobiť radosť tak, ako sme jej urobili radosť my. Naozaj, často sa nám to nestáva. Ale jej dobrota bola krásnym svedectvom Božej starostlivosti o nás. A tak nás nerozhodilo ani to, že keď sme sa pri spiatočnej ceste domov zastavili pri jednom hostinci, vybehol von jeden muž, ktorý keď videl Rómov a rehoľné sestry, vyháňal nás nepeknými slovami preč. Požehnali sme jeho, aj pána, ktorý sa nám ospravedlnil za jeho správanie a občerstvení skvelými muránskymi buchtami, ktoré nám s. Jaroslava nabalila, sme pokračovali na ceste domov. Bolo to pre nás všetkých znamením, že sme s Božím požehnaním zažili a zanechali veľa dobra, keď sa zlo tak hnevalo. V našom srdci si nesieme pokoj a radosť z pekných stretnutí a zážitkov a tá je silnejšia ako čokoľvek iné. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.


 

Učíme sa starať o naše okolie

LOMNIČKA 30. apríl 2023  /  Pod vedením pastoračného pracovníka chlapci robili jarnú údržbu ihriska a pripravovali ho na novú futbalovú sezónu. Učili sa prevzdušňovať trávnik, siať novú trávu, kosiť. Už len, aby tráva rýchlo a kvalitne narástla a futbalová sezóna môže začať!
Mladší sa zas spolu so sr. Magdalénou priúčali pestovaniu kvetov v kvetináčoch! Jar je tu a my sa veľmi tešíme na teplé slniečko a aktivity vonku.
Projekt misijnej práce je podporený ÚV SR.


 

Priateľská návšteva z farnosti Teplická

JAROVNICE 29. apríl 2023  /  Sestra Ráchel poskytla rozhovor do pripravovanej knihy o vzácnom zosnulom kňazovi Braňovi Bukovskom, ktorý je v našom diele stále prítomný. Priateľstvá, ktoré sú založené na vzájomnej úcte a láske, nezničí ani smrť, naopak, premenia sa na puto presahujúce tento svet.
Ďakujeme Dadke Pokornej a všetkým maminkám z Teplickej v Bratislave a pánovi Semanovi za pomoc s materiálom do nášho OZ Jarovnice pre naše aktivity a za pomoc s oblečením. Ďakujeme za knihy, poháre, vázy, korálky, zošity, fixky, kreatívne hračky, farebné papiere, príbor a pod.


 

Doučovanie prepojené s praxou života viery

GRM BARDEJOV  27. apríl 2023  /  Doučovanie detí je pre nás každootýždennou záležitosťou. Naša vzácna pastoračná pracovníčka Renátka má s tým bohaté skúsenosti a nielenže sa pravidelne stretáva s deťmi z Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov a systematicky ich doučuje matematiku, slovenčinu a ďalšie predmety, ktoré deti potrebujú. Deti pri doučovaní vedie tiež k čítaniu Božieho Slova a k modlitbe. Deti sa tak rozvíjajú nielen intelektuálne, ale aj duchovne a osobnostne a osovjené účivo môžu hneď využiť v praxi pri práci s Písmom a vzájomnom rozhovore.
Renátka môže takto naplno pracovať aj vďaka projektu pastoračných pracovníkov, ktorý je realizovaný s podporou Úradu vlády SR.


 

Konferencia Medzinárodného katolíckeho výboru pre Rómov (CCIT)

V dňoch 21. - 23. apríla 2023 sa uskutočnila medzinárodná konferencia v Prahe. Ústrednou témou bola prednáška s názvom "Kríza a zraniteľnosť ako zdroj zmeny". Stretnutia sa zúčastnilo 136 účastníkov z 20 krajín sveta. Posolstvo zaslal aj J.E. kardinál Michael Czerny, SJ prefekt Dikastéria pre službu a integrálny ľudský rozvoj. Vo svojom príhovore nadviazal na slová Sv. Otca Františka o integrácii ako o obojsmernom procese, ktorý si vyžaduje zmenu všetkých zúčastnených strán.
     Na stretnutí prebiehala aj voľba nového nástupcu prezidenta Claude Dumasa, ktorému uplynulo už druhé funkčné obdobie. Novou prezidentkou sa na päť rokov stala Cristina Simonelli z Talianskej Verony.
     Všetky príhovory, prednášky a kázne nájdete v sekcii Iniciatívy pod zložkou Publikácie a materiály alebo priamo na odkaze v tejto sekcii.


 

Kráčame spolu

SIGORD 22. apríl 2023  /  Z piatka na sobotu stretli pastorační pracovníci na Sigorde, aby si vymieňali skúsenosti v práci s rómskou komunitou na podujatí s názvom Kráčame spolu III.
Úvod patril sestre Monike, ktorá si pripravila inšpiratívne podanie saleziánskeho preventívneho prístupu k deťom a mládeži inšpirovaný itinerármi pre prácu s rovesníckymi skupinami pod názvom Cesty zrenia. Ukázala rôzne zábavné hry s myšlienkou. Hovorila o tom, aké je dôležité, aby deti a mladí cítili, že ich milujeme a záleží nám na nich. Po prednáške nastal čas na vzájomné zdieľanie a otázky na sestru Moniku. Po slávení Eucharistie bol priestor v príjemnej kaviarni sa vzájomne obohatiť a podeliť o svojej práci v rómskych komunitách.
     V sobotu mal vstup otec Martin Mekel, počas ktorého predstavil rôzne pasáže zo Svätého Písma, ktoré sa týkajú ohlasovania Krista a viery. Zamýšľali sme sa nad úryvkami a zdieľali s osobnými skúsenosťami zo života a práce.
     Počas poslednej aktivity si účastníci školenia premysleli, do čoho nového sa chcú pustiť v najbližším čase, aké výzvy vnímajú v ich srdci. Na záver sa za rozdelili do dvojíc a za tieto úmysly si vzájomne napísali požehnanie a dali si záväzok, že sa budú za seba navzájom modliť aspoň raz za týždeň.


 

Našu prácu ocenil aj splnomocnenec vlády

JAROVNICE 20. apríl 2023  /  Ďakujeme veľmi pekne za milú a priateľskú návštevu pánovi Splnomocnencovi Vlády SR pre rómske komunity pánovi Jánovi Herovi, ako aj všetkým z jeho skvelého tímu. Tešíme sa, že sa u nás (ako sám povedal) cítil ako doma a spoločne sme všetci načerpali pozitívnu energiu pre ďalšiu prácu.
     Neformálnemu stretnutiu predchádzala prezentácia výziev na podporu MRK pre starostov v okrese Sabinov a otvorenie nového centra v Pečovskej Novej Vsi.
     Sestry prezentovali svoju prácu a svoje plány do budúcna. Splnomocnenec prisľúbil podporu zo strany jeho úradu aj pri ďalších aktivitách.
     Veríme, že si takéto príjemné stretnutie aj v spoločnosti nášho pána farára Radoslava Gejguša, pána starostu Floriána Giňu a pani prednostky Janky Marcinčinovej ešte zopakujeme.
     Naše spoločenstvo neskôr svojou prítomnosťou obohatil aj pán prednosta okresného úradu Košice - p. Martin Seman spolu so svojím kamarátom z Brazílie a bolo nám cťou ich medzi nami taktiež privítať.