Stretnutie mužov v Čirči

Úzasne požehnaný čas sme prežili počas stretnutia rómskych mužov v Čirči. Svojou prítomnosťou nás potešil aj o. arcibiskup a metropolita Ján. Prednášku mal o. Peter Jakub z Centra pre rodinu na Sigorde a chvály kapela F6. Boh je dobrý a miluje rómsky národ.


 

 


 

Krížová cesta spojená s chválami a svedectvami

Dňa 31. marca 2019 sa v kultúrnom dome v Čirči konala divadelná krížová cesta, ktorú si spoločne pre Rómov i Slovákov pripravili mladí z Jakuban a Čirča. Krížová cesta začala stvorením sveta, pokračovala rodokmeňom Ježiša Krista až po jeho narodenie, utrpenie a smrť. Vyvrcholila Jeho zmŕtvychvstaním v podobe radostných chvál a svedectiev mládeže o tom, že Ježiš Kristus je živý a zmenil ich životy. Bolo nádherné sledovať, ako táto spoločná modlitba zjednocuje nielen samotnú mládež, ale aj tých, ktorí na krížovú cestu prišli.

 


 

Predstavili sme novú knihu

Vo štvrtok 14.3. sme v Geréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov v Čičave predstavili novú publikáciu. V spolupráci so Združením Kresťanskej Mládeže vznikol Programový manuál pre inklúziu mladých Rómov zo sociálne vylúčených komunít. Toto dielo v sebe zhŕňa množstvo doterajších skúseností v práci s rómskymi komunitami. Obsahuje podrobnejšie rozobraté základné témy pre formáciu. Kniha bude dobrou pomôckou pre ľudí venujúcim sa Rómom a v budúcnosti poslúži na tvorbu komplexnejších metodických manuálov.

 


 

Tábor pre chlapcov

V dňoch 22. - 24. februára sa v Centre pre rodinu na Sigorde konal ďalší tábor pre šikovných rómskych mladých z jedenástich miest východného Slovenska, kde Gréckokatolícka rómska misia pôsobí. Chlapci sa opäť po niekoľkých mesiacoch spolu stretli a zažívali požehnaný čas. Zdieľali sa, modlili, formovali i zabávali. Z úst mnohých pri záverečnom zdieľaní sa vyšli slová: “Bol to jeden z najlepších táborov”, čo nás všetkých veľmi teší. Pozývame Vás preto, aby ste túto formáciu zahrnuli do svojich modlitieb.

 


 

Kurz pre ženy

Dňa 9.2.2019 sa v Sveržove uskutočnil kurz pre ženy s názvom Krása namiesto popola. Zúčastnili sa ho ženy z rómskej misie v okrese Bardejov, a to zo Snakova a Lenartova. Na pozvanie o. Igora a Martinky Čikošovcov sme zhruba po roku mohli zase poslúžiť s tímom z Vranovského okresu a tvoriť pekné spoločenstvo s tunajšími ženami. Verím, že Pán, ktorý v nich začal svoje dielo, ho aj dokončí.


 


 

Duchovno-formačný koncert kapely Opral

Dňa 19. januára 2019 dopoludnia sa v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov a následne popoludní v priestoroch otvoreného oddelenia ústavu konal duchovno-formačný koncert rómskej kapely Opral, ktorá pôsobí od roku 2009 pri grécko-katolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Hudobná skupina svojou tvorbou oslovila množstvo poslucháčov na rôznych gospelových podujatiach, ako je napr. účasť na Campfeste, Festrome a pod. Po úvodnom privítaní si kapela už svojou prvou skladbou získala pozornosť a záujem odsúdených. Skladby boli striedané hovoreným slovom, ktoré bolo zamyslením sa nad životom ako takým, taktiež povzbudením a motiváciou pre možnú pozitívnu zmenu nielen v novom roku 2019, ale aj do ďalšieho života. V závere nechýbal spontánny potlesk a poďakovanie za návštevu.


 

Stretnutie mužov

V Šarišskom Jastrabí sa 29. 12. 2018 konalo stretnutie mužov. Zúčastnilo sa ho viac ako 200 mužov. Boh sa nám prihováral cez otcovské slová Richarda Vašečku. Laický evanjelizátor Peter Lipták nás povzbudzoval, aby sme vyšli z krajiny tieňa smrti do svetla v Ježišovi Kristovi. Stretnutie modlitebne a duchovne doprevádzalo miestne spoločenstvo Ľudu kríža a evanjelizačná kapela F6. Je potrebné, aby sa muži spoločne stretávali, prijímali a dávali to, čo im Boh ponúka. Boh hľadá oddaných mužov, ktorí spolupracujú a spoločne nasledujú Ježiša Krista.

 


 

Tábor pre chlapcov s duchovným povolaním

V dňoch 23.-25. novembra 2018 sa v centre pre rodinu na Sigorde uskutočnil ďalší formačný tábor pre chlapcov s duchovným povolaním s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Chlapci z mnohých dedín, v ktorých Gréckokatolícka rómska misia pôsobí sa opäť stretli a prežívali nádherný čas plný smiechu, vzájomných zdielaní, svedectiev, modlitby, prednášok a budovania jednoty a priatelstiev. Mnohým sa vôbec nechcelo odísť domov. Bohu vďaka za tento požehnaný čas.

 


 

2. stretnutie neformálnej platformy SAVORE

V dňoch 16.-17. novembra sa uskutočnilo v poradí 2. stretnutie neformálnej platformy SAVORE, ktoré združuje ľudí z celého Slovenska angažujúcich sa v rómskej problematike. Dvojdňové stretnutie SAVORE prebehlo pod záštitou Rady KBS pre Rómov a menšiny s podporou nadácie Renovabis.


 

 


 

Vladyka Ján na Biskupskej synóde o mladých

Vladyka Ján na Biskupskej synóde o mladých vo Vatikáne povedal aj toto: Medzi mládežou, ktorej sa venuje naša Gréckokatolícka cirkev sú aj mnohí Rómovia, čo je myslím veľmi vzácne, lebo boli na okraji spoločnosti. Naša cirkev už trinásť rokov má s formáciou Rómov tie najlepšie skúsenosti a môžem svedčiť, že sú často horlivejší, než ostatní. Sú šikovní a zdatní nielen v oblasti hudby a spevu, ale aj v oblasti odovzdávania viery svojim rovesníkom. Keďže Rómovia sú otvorení pre život oveľa viac ako majoritná spoločnosť, myslím, že raz oni môžu byť hlavní misionári pri odovzdávaní viery ďalším generáciám v našej Cirkvi.