Život prinesie vždy nové neplánované situácie

DOLNÝ SMOKOVEC 13. - 14. jún 2023  /  Záverečné stretnutie z trojdielneho cyklu školení zameraných na osobnostný rozvoj vedúcich rómskych pastoračných diel a pastoračných koordinátorov, sme venovali pálčivým témam pracovno-právnych vzťahov a riešeniu konfliktných situácií.
     Spoločný čas sme zahájili výletom na Lomnický štít a napriek zlým predpovediam počasia sme zažili slnečné dychberúce výhľady na Tatry i okolité regióny. Aj takto sa spoločne učíme, že ukazovanie a ponúkanie dobra a krásy iným, si najprv vyžaduje dobrom a krásou sa nechať napĺňať. Krásne výhľady nám zatiahli mraky tesne pred našou cestou lanovkou naspäť do Lomnice.
     Poobede sme rovnými nohami vhupli do pracovnej časti. Po reflexii aktivít, výziev a úloh z aprílového školenia a toho, čo sa nám podarilo zmeniť, sme otvorili tému pracovno-právnych vzťahov. Online sa k nám pripojila p. advokátka Zuzana Čížová, aby nám k téme predostrela právny rámec, dobrú prax a zodpovedala konkrétne otázky a nuánsy, s ktorými sa potýkame v našich dielach. Utorňajší pracovný program sme zavŕšili osobnou i skupinovou reflexiou o správnej motivácii dobrovoľníkov a zamestnancov. Večer sme strávili v družných rozhovoroch a pri hre, niektorí pokračovali v témach, ktoré spoločne otvorili počas pracovného programu.
     Stredu sme strávili množstvom aktivít, vnárajúc a pozerajúc sa na tému pracovno-právnych vzťahov, konfliktov a motivácií z rôznych uhlov cez rozhovory v dvojiciach, tímových aktivít, modelovej situácie, či debát. Deň pekne zarámcovala Mária Grebéčiová, ktorá nám poskytla vhľad do dynamického procesu nastavenia podmienok pracovnej klímy v organizácii DOMKA.
     Izabela, pracujúca v centre na Luníku IX zhodnotila posledné školenie: "Dozvedela som sa princípy riešenia konfliktov, mala som priestor spoznať mnohých členov ďalších diel a veľmi oceňujem množstvo dobrých skúseností z praxe, ktoré školitelia aj účastníci priniesli.Salezián Peter Varga z Poštárky, skúsený z práce s Rómami aj vedenia školy, sa vyjadril: "Oceňujem, že aj keď mnohé témy som už počul na niektorom z mnohých školení, ktorých som sa za tie roky zúčastnil, tento obsah bol podaný pútavým a použiteľný spôsobom - konkrétne, uchopiteľne, záživne. Usledovať a stráviť množstvo obsahu nebolo vždy jednoduché, aj preto čerpám z dobre spracovaných podkladov, ktoré máme k dispozícii zo všetkých školení."
     Celú sériu stretnutí sme zrealizovali v penzióne Spišskej katolíckej charity v Dolnom Smokovci, kde sme zažili vynikajúce podmienky skrz láskavý prístup, otvorený každej požiadavke, zmene programu. Jednoducho, cítili sme sa tu prijatí, ako doma.
V závere stretnutia sme vďačne ocenili našich školiteľov Juraja Šándora a Jána Mihálika, ktorí nás sprevádzali celou sériou stretnutí a prinášali obsah, ktorí účastníkom poskytoval mnoho odpovedí, odporúčaní, či uistení. Hlavnú úlohu, v tomto projekte organizácie Savio, zohral otec Peter Bešenyei, ktorý dal myšlienku a energiu pre uskutočnenie a dokázal dať dokopy ľudí, ktorí každý má zodpovednosti a úloh vyše hlavy v jednotlivých dielach rómskej pastorácie na Slovensku.
     Naše stretnutia priniesli mnoho užitočných nástrojov, pohľadov, odporúčaní i skúseností, hlboké debaty, nové pohľady na staré situácie. A aj keď sa nedokážeme pripraviť na všetko, čo život prinesie, osobný a odborný rast nám dáva možnosť byť pripravený riešiť ich dobre a už od začiatku.


 

Sviatosť birmovania v Jarovniciach

JAROVNICE  4. jún 2023   /   Sviatosť zoslania Ducha Svätého, pri príležitosti ktorej sa udeľuje mladým i dospelým birmovka, sa po dlhej príprave dostala do finále a pustili sme sa i do prípravy nášho rómskeho kostola.
     Samotnej nedeľnej slávnosti predchádzalo v sobotu spovedanie, slúžila sa svätá omša, nacvičovalo sa, upratovalo, žehlilo, maľovali sa schody, chystalo sa a zdobilo za účasti celého spoločenstva našej obce.
     Nedeľnú sviatosť birmovania prijalo 73 birmovancov. Záver včerajšej slávnosti pri príležitosti prijatia sviatosti birmovania patril slovám vďaky. Veľmi sme sa potešili, že s nami všetkými spoločne túto slávnosť slávili aj náš pán starosta Florián Giňa a pani prednostka Janka Marcinčinová, pán tajomník arcibiskupského úradu Jozef Kmec a náš diakon Šimon Škvarko.
Pri záverečnom ďakovaní nás všetky tri prekvapili darčekom a krásnymi slovami nielen naši birmovanci, ale hlavne naša pani prednostka a pán starosta. Nádhernými slovami dojali nielen nás, ale aj otca arcibiskupa a pána tajomníka: ❤️
"Drahý otec arcibiskup, vážení prítomní, chcela by som v mene celého obecného úradu a verím, že aj v mene mnohých obyvateľov našej obce, poďakovať trom výnimočným ľuďom. Ženám, ktoré majú obrovské zásluhy na každodennom duchovnom rozvoji našej obce a na zlepšovaní života tých, ktorí pomoc potrebujú najčastejšie - našim drahým sestričkám z Congregatio Jesu. Už 16 rokov sú neodmysliteľnou súčasťou života mnohých z nás a svojou ochotou, láskavosťou, a keď treba aj materskou prísnosťou, sa venujú najmä deťom a ženám v našej obci. Svojou prácou robia dobré meno obci Jarovnice a ich prácu poznajú mnohí. Milá sestra Silvia, Ráchel a Antónia, zo srdca Vám ďakujeme. Sme veľmi radi, že ste tu s nami a bojujete za dobro v našich rodinách.
     Aj mladí pridali slová vďaky: "Sestry, vaša prítomnosť a starostlivosť v našom živote je pre nás veľmi dôležitá. Vaša modlitba a služba nám pomáhajú prekonať ťažkosti a nájsť radosť v každodennom živote. Vaša obetavosť a oddanosť nám ukazujú, ako sa môžeme stať lepšími ľuďmi a ako môžeme slúžiť druhým.
     Kňazi, vaša služba a náuka nám pomáhajú lepšie pochopiť Božie slovo a pripraviť sa na prijatie sviatostí. Vaša prítomnosť a modlitby nás posilňujú a povzbudzujú v našej viere. Vaša obetavosť a oddanosť nám ukazujú, ako sa môžeme stať lepšími kresťanmi a ako môžeme slúžiť druhým.
     Chceli by sme Vám poďakovať za všetko, čo robíte pre nás a pre našu komunitu. Vaša práca a služba sú pre nás veľkým darom a my si to veľmi vážime. Nech vás Boh požehná a nech vás sprevádza na vašej ceste životom."
     Aj náš zbor Romane Jilé a náš kantor Martin sa zapojili do slávnosti a dostali od nášho otca arcibiskupa veľkú pochvalu. Veľmi sa mu páčilo, ako dokázali liturgiu doprevádzať nielen mládežníckymi slovenskými aj rómskymi piesňami, ale aj tými liturgickými a z JKS a že s nimi spieval celý kostol.
     Naša vďaka nielen za spoločný obed a štedré pohostenie po svätej omši, ale aj za skvelú spoluprácu v našej spoločnej misii, patrí aj nášmu pánu farárovi Radoslavovi Gejgušovi.


 

Srdcové kráľovné s motýľmi

KOŠICE Luník IX  3. jún 2023  /  Dievčatá zo stretka Srdcové kráľovné zažili úžasný deň na výlete a nocovanie v kostole.
     Najprv sa dievčatá s animátorkami vybrali do Botanickej záhrady kde sa im náramne páčilo. Najviac ich zaujala výstava živých motýľov, rôzne druhy kvetov, kaktusov a samozrejme aj Mini ZOO.
     Po návšteve Botanickej záhrady prišli do nášho centra, kde sa spoločne navečerali, zahrali rôzne hry a zatancovali si. Následne hľadali poklad a plnili rôzne úlohy zamerané na základné emócie. Na záver večera sa pomodlili a pozreli film "V hlave", kde hlavná hrdinka prežíva rôzne situácie a príbeh ponúka pohľad nato, ako to možno vyzerá s emóciami v jej hlave.
     Ráno po prebudení sa dievčatá naraňajkovali, poupratovali stredisko a spoločne sa zúčastnili nedeľnej svätej omše.
Ďakujeme našim pastoračným pracovníčkam za ich dlhodobú prácu s dievčatami. "Projekt misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách" je podporený Úradom vlády SR.


 

Deň detí

JAROVNICE 2. jún 2023  /  Deň detí sme oslávili s 50-timi deťmi z krúžku šikovných rúk a doučovania matematiky a slovenského jazyka a s 21 dospelými z projektu Aktivácie a podpory udržateľnosti pracovných návykov, ako aj s našimi dvoma štipendistkami Lenkou a Jankou a našou pastoračnou asistentkou Monikou (Projekt podporený Vládou SR). Nazvali sme ho "biblický deň detí", či "deň detí s Bibliou". Príbeh milosrdného Samaritána sa stal kľúčovou myšlienkou a deti si ho vypočuli v slovenskom i v rómskom jazyku. Rozdelení spolu s dospelými do 4 skupín ho nielen reflektovali, ale mali aj pantomicky, či divadelne stvárniť a tak sa lepšie vžili do situácie, kedy im osud iného nie je ľahostajný, či do postoja súcitu, pomoci, praktickej lásky a milosrdenstva.
    Deň bol popretkávaný nielen radosťou, smiechom, slzami ľútosti, ale aj modlitbou, pesničkami, ukazovačkami a občerstvením (nanuky, chrumky, chipsy, keksy a rôzne iné dobroty), ktoré sme mohli zakúpiť vďaka podporovateľom nášho OZ Jarovnice.
     Ďakujeme všetkým za krásny čas navzájom i s Bohom a už teraz sa tešíme aj na náš tradičný tzv. "súťažný deň detí".


 

Stratený poklad

LOMNIČKA  1. jún 2023  /  Radosť, tvorivosť, súťaže, tanec, odmeny a kopec zábavy, toto všetko bolo súčasťou dvojdňových osláv Dňa detí, ktorý sme zažili u nás v spolupráci so základnou školou a materskou školou z Lomničky. SPojili sme svoje sily a vo výbornom tíme učiteliek a sestier sme deťom pripravili nezabudnuteľné dobrodružstvo pri objavovaní strateného pirátskeho pokladu, ktorý sme na druhý deň našli. Hurááá. Bolo veselo! Ďakujeme pani učiteľkám za krásne pripravený program pre naše deti i všetkým, ktorí sa s láskou venujú našim deťom.
Projekt misijnej práce v našom centre je podporený Úradom vlády SR.


 

Návšteva pracovnej skupiny Caritas Europe


Bratislava, Lomnička, Košice, Sečovce, Poprad  31. máj 2023  /  V tomto týždni prebehla na Slovensku návšteva pracovnej skupiny Caritas Europa pre rómsku otázku. Jej cieľom bola výmena skúseností v rámci práce s Rómami. Členovia pracovnej skupiny, do ktorej patria aj katolícke charity zo Srbska, Česka, Portugalska, Španielska či Belgicka, sa stretli na Slovensku aby zahraničným kolegom priblížili problematiku z našej perspektívy.
V takmer žiadnej inej krajine nie je taká veľká koncentrácia Rómov, ako u nás, preto je to pre nich trochu kultúrny šok. Pracovná skupina sa počas tejto cesty snažila vzájomne inšpirovať, pričom navštívila viacero Rómskych pastoračných diel. Po celý čas prebiehali rôzne diskusie, počas ktorých zisťovali, že v každej zastúpenej krajine riešia podobné problémy. Otvorili aj otázku nádeje pre Rómov z prostredí osád. Aj pre samotných pracovníkov, dobrovoľníkov, rehoľné sestry a kňazov je veľmi náročné dať odpoveď v mnohých konkrétnych ťažkých životných situáciách.
Skupina navštívila Slovenskú katolícku charitu v Bratislave, miestnu komunitu v Lomničke, Saleziánov na Luníku IX a občianske združenie ETP a komunitné centrum v Sečovciach a posledný deň zavŕšili návštevou Žakoviec a okolitých osád.


 

Stretnutie služobníkov TRIN

SIGORD - Centrum Savore  28. máj 2023  /  V centre Savore Sigord sa konalo stretnutie spoločenstva služobníkov TRIN. Prvýkrát sa konalo za účasti mnohých služobníkov pôsobiacich v Gréckokatolíckej rómskej misii. Začali sme v piatok spoločnou večerou, po ktorej nasledoval úvod a predstavenie toho, o čom je TRIN. Piatok vyvrcholil svätou liturgiou, ktorú slávili až siedmi kňazi z Gréckokatolíckej rómskej misie.
     Sobotňajší program patril primárne hosťom zo zahraničia, ktorí už dlhé roky evanjelizujú v mnohých krajinách sveta. Tí nám predstavili spôsob ako evanjelizovať druhých - skrze jednotlivé príbehy z Biblie. Praktickým spôsobom nám ukázali ako môžeme príbehy naučiť ostatných, ako nad nimi rozjímať a ako ich použiť na stretkách.
     Celé stretnutie sa konalo s podporou Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách, ktorý je realizovaný s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.


 

Týždeň s "Laudato si"


JAROVNICE  28. máj 2023  /  Uplynulá sobota patrila v rámci týždňa "Laudato si" nielen pobytu v prírode a vďake Bohu za ňu, ale aj v rámci mesiaca máj patrila modlitbe s Božou Matkou. Naše ženy, ktoré v rámci projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" v našom OZ Jarovnice vzdelávajú deti v matematike a v slovenskom jazyku, formujú deti aj duchovne a ľudsky. Včera sa nielen pomodlili modlitbu svätého ruženca, či krížovej cesty, ale zažili, že Duch Svätý prichádza vždy, keď tvoríme modlitbové spoločenstvo. Popri modlitbe sa vzájomne učili odovzdávať si aj to, čo vedia. Či už pesničky, riekanky a pod.
Modlitba a radosť zdieľaná v spoločenstve navzájom aj s Božou Matkou, či objavovanie Boha v Jeho prírode, boli v tento deň najväčšou odmenou pre všetkých. A Duch Svätý môže prísť....


 

Dobrodružstvo v Tatrách


KOŠICE - Luník IX  26. máj 2023  /  Dievčatá zo stretka Gipsy Teenagerky sa dočkali dlhoočakávaného výletu do Vysokých Tatier a Nocovačky v stredisku s našimi pastoračnými pracovníčkami. Bol to ich prvý výlet stretka mimo Košíc. Cestu vlakom si spríjemnili spievaním ale aj rôznymi hrami. Po vystúpení z vlaku na Štrbskom plese dostali mapu aj fotky zaujímavých miest, ktoré mali nájsť a zároveň splinť nejakú aktivitu na danom mieste. Po splnení aktiviti dostali zaujímavú informáciu o Štrbskom plese a Vysokých Tarách. Takýmto zaujímavým a dobrodružným spôsobom mohli spoznať Štrbské pleso, Nové Štrbské pleso a Jazierka Lásky. Počas spoznávania natrafili aj na kúsok snehu, čo využili na guľovačku. Na záver aktivity dievčatá vyšli na skokanský mostík a tak mali krásny výhľad na celé Štrbské pleso.
Po návrate z výletu z Tatier plynulo pokračovali v Nocovačke v stredisku, kde si uvarili večeru a zahrali rôzne športové hry v telocvični a aj vo vonkajších priestoroch strediska. Samozrejme nechýbal počas nocovačky tanec, film a pokec na rôzne témy. Tesne pred spaním sa pomodlili a poďakovali za krásne zážitky. Ráno sa najedli, upratali stredisko a spoločne sa zúčastnili nedeľnej svätej omše.
Práca pastoračných pracovníkov je podporená Úradom vlády SR v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".


 

Miništrantské scrabble


JAROVNICE  25. máj 2023  /  Chlapci z nášho miništrantského stretka si zábavnou formou precvičovali vedomosti z miništrantských úloh. Pod vedním pastoračných pracovníkov Dávida a Martina skladali tento týždeň tzv. "liturgické scrabble" a skúšali si tak nielen názvy liturgických predmetov a oblečenia, ale aj slovenský jazyk. Chlapci sa miestami poriadne potrápili, ale neustále povzbudzovaní sa nevzdali a nakoniec po dvojiciach postupne odhaľovali všetky pripravené pojmy.
Projekt pastoračných pracovníkov je podprený Úradom vlády SR.