TRIN - spoločenstvo služobníkov

SAVORE SIGORD - Krajské centrum rómskej misie  1. - 2. december 2023  //  Stretnutie spoločenstiev služobníkov prinieslo priestor pre podelenie, vzdelávanie a osobnostný rast pre našich pastoračných pracovníkov pôsobiacich v rómskych pastoračných dielach.
     Celý program sa niesol v duchu témy „Naše sväté povolanie“, ktorú uviedol Martin  Mekel. Večer patril spoločnej modlitbe a sláveniu liturgie.
     V sobotu ráno sme mali zaujímavú aktivitu, ktorú viedol Tadeáš Gavala, kde sme spoznávali, k akej oblasti v rámci služby, ktorú robí rómska misia, máme najbližšie. Adam Mackovjak mal v ďalšej časti za úlohu predstaviť platformu, prostredníctvom ktorej budeme komunikovať v rámci formácie služobníkov.
     Predpoludním sme mali veľmi dobrý čas, kde sme zdieľali rôzne druhy aktivít, ktoré sa pripravujú do budúcnosti, ale aj myšlienok a očakávaní, ktoré možno prinesie rok 2024. Bol to intenzívny čas, ktorý inšpiroval mnohých účastníkov.
     Vzdelávacie podujatie bolo realizované s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.


 

Rómsky katechizmus v praxi

SPIŠSKÁ NOVÁ VES  25. november 2023  //  Otec Marián Sivoň z Letanoviec spolu s DKU Spiš zorganizovali seminár pre zasvätených a katechétov, aby sa vzájomne podelili o skúsenosti a budovali spoločenstvo premýšľajúce o pastorácii Rómov.
     Prítomní sa v mnohom zhodli a rozumeli príspevkom prednášajúcich, keď hovorili o tom, že "Najťažšie je byť mostom," a "Kľúčom k srdciam Rómov je úcta a ľudskosť." Po spoločnej modlitbe a speve v rómčine zazneli príspevky. Don Peter Bešenyei ponúkol reálie rómskeho etnika. Históriu Rómov na Spiši a novú publikáciu Rómsky katechizmus predstavil o. Marián a v závere svojho príspevku vyjadril túžbu po širšej spolupráci.
     Príklady dobrej praxe predstavili o. Martin Pasiar a sestra Magdaléna z Lomničky a následne učiteľky a dobrovoľnícky tím z Letanoviec - Komunitné centrum Lačho Pastiris (Dobrý Pastier).
     V rámci seminára prebiehala prezentácia dostupných historických, metodických a iných inšpiratívnych materiálov pre prácu s Rómami.
Vedeli ste, že už v roku 1763 kňaz zo Spiša podnietil rozbor rómskeho jazyka a vtedajší jazykovedci zistili, že jeho pôvod, ako aj pôvod Rómov je v Indii?


 

Arcibiskup Bober pomohol rodinám s deťmi po záplavách v Mašličkove

KOŠICE  23. november 2023  //  Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pomohol rodinám s deťmi po záplavách v osade Mašličkovo, ktorá sa nachádza pri Luníku IX v Košiciach. Na Facebooku o tom informovali Rómske pastoračné diela:

Arcibiskup Bober finančne podporil nákup 20 párov čižiem. Pre konkrétne rodiny ich nakúpili a osobne odovzdali Saleziáni don Bosca. „Rozdávanie čižmiček prinieslo do osady veľa radosti tým, ktorí sa vďaka svojej chudobe vedia tešiť aj z maličkostí,“ píšu Rómske pastoračné diela.


 

Púť Rómov: Milosrdenstvo zapaľuje srdcia

SMIŽANY  19. november 2023  //  Na 7. svetový deň chudobných pripravili palotíni Púť Rómov k Božiemu milosrdenstvu, na ktorú prišli Rómovia z mnohých miest.
• Úvod patril modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol po rómsky o. Marián Sivoň spolu s Rómami z Letanoviec.
• Krásnymi hudobnými chválami zahriali a nabudili srdcia pútnikov členovia Gréckokatolíckej rómskej misie. Pridali svedectvá o odpustení, vernosti a pripravili aj aktivitu s rybárskou sieťou, do ktorej sa zamotalo a zapojilo množstvo prítomných.
• Spoločné slávenie eucharistie sprevádzala mládežnícka kapela pod vedením sestier a kňazov z Lomničky.
• V príhovore spomenul o. biskup Ján Kuboš slová pápeža Františka ako Cirkev chce podporovať a sprevádzať ľudí na ceste, aby sme rástli v milosrdenstve voči sebe samým i navzájom.
• V závere všetkým poďakoval a rozlúčil sa hlavný organizátor púte palotín Peter Klubert.

Záznam z celého priebehu púte nájdete na youtube pod heslom "PÚŤ RÓMOV (19.11.2023)"


 

Práve dlhodobé sprevádzanie prináša zmenu

JAROVNICE  15. november 2023  //  Z mnohoročnej praxe rómskych misií badáme rôzne fázy zachytenia Rómov, no skutočnú zmenu v živote prináša až vnútorná premena a dlhodobé sprevádzanie.

Tešíme sa, že pastoračná asistentka Monika, ktoré pracuje v diele sestier CJ v Jarovniciach sa prihlásila na strednú školu v Lipanoch v. V odbore cukrárka ju čaká 5-ročné diaľkové štúdium s maturitou. Monika to určite zvládne, je šikovná. Sestry ju budú naďalej podporovať a v náročných momentoch jej budú oporou.

Monika pracuje s malými deťmi v rodinách, na krúžkoch šikovných rúk, či varení a pečení. Napríklad minulý týždeň si na krúžku vyrábali náramky a, samozrejme, nechýbala ani spoločná modlitba.
 


 

Misionári pozývajú k modlitbe

LOMNIČKA 14. november 2023  //  V týchto dňoch u nás pôsobia Sunny a Sodji - misionári z Indie. Prijali pozvanie a delia sa s nami o Božie slovo a modlitbu príhovoru. Zrealizovali stretnutia s mládežou, mužmi, ženami, slávili sme spoločne eucharistiu, a mohli sme byť svedkami konania Svätého Ducha.
Pridávame sa k výzve našich misionárov a pozývame Vás do 40-dňovej modlitby za všetkých chorých v Lomničke, ktorí túžia po uzdravení.
Po misiách u nás v Lomničke sme spoločne navštívili aj otca biskupa Františka. Ďakujeme misionárom za ich službu pre Lomničku
 


 

Návšteva kaplána Šimona s animátormi

JAROVNICE  12. november 2023  //  Tešíme sa, že nám rodák z Jarovníc, novokňaz Šimon, slávil svätú omšu v našom rómskom kostole a udelil nám svoje novokňazské požehnanie.Za doprovodu nášho zboru “Romane Jilé”, ktorý má tak rád, si Šimon pripomenul aj svoju prvú primičnú svätú omšu. Šimon navštívil náš rómsky kostol aj s animátormi, ktorí mu v Košiciach v jeho službe pomáhajú. Na záver svätej omše nám pekne zaspievali. Tešíme sa, že sa v našom spoločenstve cítili dobre. Každú nedeľu si v našom rómskom kostole odovzdávame Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, a aj pri tejto aktivite sme vytvorili spoločenstvo s kaplánom Šimonom.


 

Záplavy v Mašličkove

Luník IX  12. november 2023  //  Minulotýždňové výdatné dažde priniesli vyliatie Myslavského potoka, v záplavovej oblasti sídliska Luník IX, v ktorej vznikla osada Mašličkovo.
Saleziáni počas návštev zasiahnutých chatrčí zmapovali potreby (zaplavilo cca 10 chatrčí, poškodilo provizórny nábytok, šaty, jedlo) a v spolupráci s Košickou arcidiecéznou charitou, Arcibiskupským úradom a Centrom rómskej misie pripravili pomoc pre konkrétne rodiny v podobe:
• Chleba a pečiva
• Možnosti oprať a vysušiť si veci v ich práčovni
• Poskytnutie detského oblečenia a obuvi
• Nakúpili gumáky pre deti z chatrčí
Niektorí šikovní chlapi už aj začali rozoberať chatrče a prenášali ich vyššie od potoka, kde sa voda nevylieva, tam ich nanovo zbíjali klincami, aby sa tak definitívne vyhli prípadnému opätovnému vyliatiu potoka.


 

FESTROM 2023 priniesol veľkú radosť

SIGORD - Gréckokatolícka rómska misia  11. november 2023  //  Po rokoch ticha znovu ožil v sobotu 11. novembra rómsko-slovenský kresťanský festival FESTROM.
Vystúpilo na ňom niekoľko rómskych kapiel, ktoré zároveň slúžia v rómskej misii už dlhé roky. Okrem nich sme videli aj divadelné a tanečné vystúpenia.
Hlavným hosťom festivalu bola kapela Lamačské chvály - LCH LIVE a sestra Helena Torkošová.
Okrem účastníkov z #GRM prišli mladí a rodiny z mnohých pastoračných diel ako Lomnička, Jarovnice, Luník IX, Šarišské Jastrabie a iné.
akujeme vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, bolo nás spolu viac ako 500!!! Tak sme vytvorili veľké spoločenstvo, ktoré chválilo nášho nebeského Otca. Vynikajúca atmosféra nám vydržalo počas celého festivalu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.


 

Indická kultúra v škôlke v Jarovniciach

JAROVNICE 10. november 2023  //  Naša sestra Ráchel pracuje ako učiteľka v našej škôlke. V rámci týždňa detskej radosti a sviatku materských škôlok (4.11.), si učitelia pripravili pre deti rôzne aktivity, ktoré im ponúkali spoznávanie rôznych zvykov, kultúr, oblečení rôznych krajín a národov sveta.
Naša sestra Ráchel si s kolegyňou Lenkou vybrali Indiu. Obliekli sa do indických sárí, ktoré sestra Silvia priniesla z Indie, keď tam bola. Vyzdobili celú triedu indickými vlajkami a symbolmi a poukázali na indický pôvod všetkých Rómov. Porovnali indickú a rómsku vlajku. Deti dostali pri privítaní na čelo tzv. tretie oko, mohli ochutnať indický chlieb i ovoňať indické koreniny a mohli sa zoznámiť aj s plyšovým bengálskym tigrom.
polu si zatancovali aj indický tanec a spoznali aj typické indické oblečenie, ktoré si aj niektorí vyskúšali. Aj ostatní učitelia si pripravili zaujímavé aktivity na spoznávanie Slovenska, Číny, Španielska, Hawai, Indiánov, kovbojov, či Eskimákov.