Jeseň v Lomničke

Lomnička 18. november 2022 / V druhý novembrový týždeň sa sestričky a pastorační pracovníci s deťmi stretávali, aby sa špeciálne rozprávali o zdravej strave, o tom prečo si umývame zeleninu a ovocie a spomenuli aj druhy jesennej úrody, ktoré môžeme nájsť v záhrade. Pri tejto príležitosti si deti zahrali scénku “Ťahal dedko repu”, ktorá bola vďaka pastoračným asistentom pre všetkých zážitkom. Tí obliekli deti do kostýmov a všetci spoločne ťahali velikú repu.

V ďalšie dni sa počas detských stretiek rozlúčili s jesenným počasím poslednými jazdami na našich bicykloch. Aj tento rok pastorační asistenti naučili mnohé deti bicyklovať a odštartovali tak ich cyklistickú kariéru.:) Ďakujeme všetkým darcom (aj starších bicyklíkov), vďaka ktorým pastoračné centrum mohlo ponúknuť deťom aj túto aktivitu. Bicykle nateraz zazimovali a už teraz sa tešia na nasledujúcu sezónu. Na záver týchto aktivít urobili pastorační pracovníci s deťmi jesennú výzdobu.


 

V Košiciach sa konalo zasadnutie Rady KBS pre Rómov a menšiny

Košice 16. novembra (TK KBS) /  V utorok 15. novembra 2022 sa v Košiciach na svojom pravidelnom zasadnutí stretla Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre Rómov a menšiny, ktorú viedol jej predseda Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda KBS. Na stretnutí vyhodnotili viaceré spoločné tohtoročné aktivity, ako je napríklad púť Rómov v Gaboltove, posvätenie priestorov multifunkčného centra Savore na Sigorde či ďakovné stretnutie pri príležitosti prvého výročia návštevy pápeža na košickom sídlisku Luník IX. Tajomník Rady, salezián Peter Bešenyei informoval o štipendijnom programe pre rómskych stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorý financuje švajčiarska saleziánska nadácia Jugendhilfe Weltweit. V súčasnosti nadácia podporuje 30 študentov. Uviedol, že nadácia plánuje počet študentov zvyšovať.  Členovia Rady sa zhodli v tom, že investícia do vzdelania má zmysel nielen pre samotné deti a pre ich štúdium, ale aj pre ich rodiny a okolie a kvôli tomu, aby si uvedomili hodnotu vzdelania. 

Viac...


 

Ďalšie školenie pastoračných pracovníkov

Prešov-Sigord  5. november 2022  /  V dňoch 4. - 5.novembra 2022 sa v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde SAVORE SIGORD konalo ďalšie školenie pastoračných pracovníkov, kňazov, sestričiek a spolupracujúcich dobrovoľníkov. Témou školenia bolo "Kráčame spolu ďalej" a tomu boli podriadené aktivity aj prednášky. Aktivity boli zamerané na vzájomné spoznávanie sa, na prepájanie a budovanie vzťahov. Prednášky, modlitby, spevy a adorácia zas na povzbudenie a naštartovanie do ďalšej služby. Všetci sa zhodli v tom, že je veľmi dobré, aby sme o sebe vedeli, spolupracovali, pracovali na sebe a učili sa aj od seba navzájom. 

Školenia sa zúčastnilo viac ako 40 služobníkov, ktorí osobné stretnutia po dvoch rokoch odmlky veľmi privítali. Misijní pracovníci taktiež ocenili vzájomné obohacovanie sa tým, že sa stretávajú ľudia z obidvoch rítov - západného i východného, a že sa takto môžu zbližovať. Viac: Na Sigorde bolo ďalšie školenie


 

V Lomničke slávnosť i praktická pomoc

V sobotu 29. októbra sa v Lomničke diali veľké veci. Takmer 100 mladých ľudí prijalo sviatosť birmovania - sviatosť prijatia Ducha Svätého. VĎAKA úžasnej príprave od duchovných otcov, rehoľných sestričiek a pomoci pastoračných pracovníkov mohli mladá ľudia z Lomničky prežiť radosť spoločenstva i úžasné požehnanie.

Okrem tejto nádhernej duchovnej slávnosti otec biskup Kuboš požehnal novú práčovňu, ktorá bude slúžiť obyvateľom Lomničky, aby sa tak mohla zvýšiť hygienická, zdravotná i celková životná úroveň ľudí v Lomničke. Na príprave a postavení práčovne niekoľko rokov pracovali duchovní otcovia – Martin Pasiar s pánom kaplánom a sestričky Jacoba, Magdaléna, Tamara, aby získali povolenia, financie a ľudí ochotných pomôcť. Napokon sa dobrá vec podarila a práčovňa už môže slúžiť. Obsluhovať ju bude pastoračný pracovník Ferko. Veríme, že projekt pastoračných pracovníkov podporený vládou Slovenskej republiky bude pokračovať pre dobro všetkých.  


 

Carlova kvapka krvi

Krížová Ves - Kežmarok  27. október 2022 / Miništranti z Krížovej Vsi Adam, Milan Matej a Vladko putovali dňa 27. októbra na sv. omšu ku cti bl. Carla Acutisa v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Pri sv. omši, ktorú celebroval kežmarský pán dekan vdp. František Trstenský, miništrovali a počas nej boli vystavené relikvie ich obľúbeného nebeského priateľa Carla Acutisa. Bl. Carlo Acutis zomrel ako 15-ročný na leukémiu, preto bola po sv. omši akcia Národnej transfúznej stanice (NTS) odberu krvi.

S blahoslaveným Carlom sa naši chlapci "stretli" už aj na minuloročnom letnom tábore, ktorý bol o svätých. Najviac ich upútal jeho výrok: „Eucharistia je moja diaľnica do neba.“ Odvtedy hlbšie spoznávali jeho život a pocítili, ako ich vedie v miništrantskej službe i v každodennom živote. Po sv. omši sa spoločne odfotili pri relikviách a obraze bl. Carla Acutisa a pomodlili sa ruženec spolu s veriacimi v Bazilike sv. Kríža.

Blahoslavený Carlo Acutis oroduj za nás!

 

 


 

Detský spevácky zbor na Poštárke znova ožil

Bardejov - Poštárka  26. október 2022  /  Po prázdninovej prestávke, kedy si aj hlasivky našich detí potrebovali oddýchnuť, sa znova pustili do svojej spevavej práce a začali skrášľovať stredajšie detské sväté omše v kostole na Poštárke. Detský zbor, ktorý sa pod vedením pastoračnej pracovníčky Martiny Jurčišinovej rozbehol minulý rok sa pravidelne stretáva v stredu popoludní na skúške, aby deti mohli skrášľovať liturgiu a spievať Bohu na slávu a aj ľuďom na radosť. Rozšíril sa o nových členov – deti štvrtého ročníka, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Hudobne ich sprevádza gitarista pán Peter Šinaľ. Do svojej dobrovoľníckej činnosti sa zapojil aj so svojom manželkou Silviou, ktorá asistuje vedúcej zboru. Aj spomedzi samotných rómskych detí sú na Poštárke nielen spevácke ale aj hudobné talenty. Práve tie sa popri pánovi Šinaľovi zdokonaľujú vo svojom nadaní a sprevádzajú svojich kamarátov spevákov na gitare, husliach alebo kachone. Je veľkou radosťou, že aj po prázdninách mali deti chuť prísť a zapojiť sa do spievania a veríme, že táto ich služba pri slávení liturgie bude pre ne nielen zábavou, ale aj veľkým požehnaním. (MH)


 

Misijná nedeľa v Krížovej Vsi

Krížová Ves 23. október 2022  - Misijná nedeľa /  Predposlednú októbrovú nedeľu, tohto roku, 23. októbra, slávime v celej cirkvi Svetový deň misií. V kaplnke Povýšenia svätého Kríža v Krížovej Vsi slávil sv. omšu na misijnú nedeľu dp. Martin Zummer, kaplán z Lendaku. Pred sv. omšou sa veriaci pomodlili misijný ruženec za misie na celom svete. Počas sv. omše detí v tričkách farieb misijného ruženca prinášali obetné dary, ktoré symbolizovali jednotlivé svetadiely: Afrika - zelená farba - krčah s čistou vodou, Amerika - červená farba - čaj a káva, Európa - biela farba - múka a soľ, Austrália a Oceánia - modrá farba - kokosové orechy, Ázia - žltá farba - ryža.

Naše pastoračné aktivity realizujeme aj vďaka podpore Vlády SR.


 

Milión detí sa modlí...

Bardejov-Poštárka  18. október 2022  /  Medzinárodná pápežská nadácia ACN-Pomoc trpiacej cirkvi už každoročne pozýva do modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Počiatky modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely Caracase skupina detí modlila ruženec. Okoloidúci dospelí si pri tom spomenuli na slová pátra Pia, ktorý raz povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ 

Odvtedy sa iniciatíva rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovou udalosťou. K účasti na modlitbe v minulých rokoch povzbudil deti celého sveta aj pápež František.

Aj naša škola bl. Zefyrína na Poštárke v Bardejove prijala túto výzvu a v utorok 18. októbra 2022 o 9.00 hod sa pripojila k deťom na celom svete a prosila za jednotu a mier vo svete.

 


 

V Šarišskom Jastrabí sa konal futbalový turnaj pastoračných diel

Šarišské Jastrabie 15. október 2022  /  V sobotu 15. októbra sa v Šarišskom Jastrabí konal futbalový turnaj, ktorý zorganizoval nový pastoračný asistent Marek Červeňák v spolupráci s obcou, kňazmi a ďalšími pastoračnými pracovníkmi. Turnaja sa zúčastnili mužstvá z Poruby, Soli, Kyjova, Šarišského Jastrabia, Letanoviec a Abranoviec. Cieľom tohto športového podujatia bolo prepojiť deti i dospelých z rôznych obcí, umožniť im stretnutie, radosť z pohybu i spoločenstva, ale aj zmerať si sily a zažiť športový úspech či prijatie športovej prehry. Pastoračný asistent Marek podujatie pripravil nielen organizačne, zabezpečením sponzorských darov, odmien pre víťazov, pozvánkou, ale aj zabezpečením občerstvenia, pričom guľáš navaril on sám v noci pred turnajom. Raňajky chystal spolu s manželkou a ďalšou pastoračnou asistentkou Margitou, ktorá napiekla pre pozvaných hostí chutný koláč. Turnaj začal požehnaním farára z Letanoviec a oficiálne ho otvoril starosta obce. Všetci sa zo stretnutia veľmi tešili a dúfali, že to bol začiatok tradície.

Akcia sa mohla zrealizovať vďaka podpore vlády Slovenskej republiky pre pastoračných pracovníkov.


 

Medzinárodný deň dievčat v Jarovniciach

Jarovnice  11. október 2022 /  11. október  - Medzinárodný deň dievčat sme v Jarovniciach s dievčatami oslávili nielen v tomto duchu, ale snažili sme sa im pripomenúť, že svojimi darmi a krásou dievčenskej duše prispievajú ku krajšiemu svetu okolo nás. A že nielen Boh, my, ale aj celý svet tieto ich dary a talenty potrebuje. Prostredníctvom pozitívnych príkladov iných žien a hlavne Panny Márie sa dievčatá so sestrou Ráchel rozprávali o rôznych situáciách, v ktorých sa mladé dievča, či mladá žena počas svojho života ocitne. Ocitla sa v nich aj Božia Matka, ktorej príklad môže dievčatám pomôcť pri rozhodovaní. Dievčatá si spolu aj zaspievali, zasúťažili a vyrobili si na záver ružence, ktoré im poslúžia aj ako náramky. 

11. október je vyhlásený za "Medzinárodný deň dievčat". UNESCO ho tento rok zameriava na podporu a význam vzdelávania v živote dievčat a žien. Dievčenské srdce a duša sú krásnym odrazom Božej lásky, ktorá túži rásť aj v tomto svete. Vzdelanie je prostriedok k rastu zdravého sebavedomia, možnosti uplatnenia v spoločnosti a príležitosťou vymaniť sa zo stereotypu, ktorý nedovolí ženám "rozprestrieť krídla a letieť". V našich rómskych dievčatách je veľa krásy a potenciálu a môžu veľmi veľa dosiahnuť, ak budú chcieť. Sme rady, že túžia po vzdelaní, ktoré im rozšíri nielen rozhľad, ale dá viac príležitostí pre prácu. Mnoho dievčat na svete sa ešte aj dnes k vzdelaniu nedostane a nie je im dovolené rozvíjať sa a participovať na spoločnosti. Tešíme sa, že sa v Jarovniciach dievčatá vzdelávajú a využívajú všetky príležitosti, ktoré sa im ponúkajú.