Kontakt

Mgr. Ing. Peter Bešenyei, PhD.
Tajomník Rady pre Rómov a menšiny
Tel: 0903 484 824
E-mail: petobesko@gmail.com  

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková
Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
814 99  Bratislava
Tel.: 02 5920 6509
E-mail: ocilkova@kbs.sk 
Mob.: 0903 910 937