Kontakt

Mgr. Ing. Peter Bešenyei, PhD.        Tajomník Rady pre Rómov a menšiny    Arcibiskupský úrad Košice              Hlavná 28                                            041 83 Košice                                     Tel: +421 903 484 824                          E-mail: besenyei.peter@abuke.sk   

 

 

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková 
Koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
814 99  Bratislava
Tel.: +421 903 910 937
E-mail: ocilkova@kbs.sk