Členovia Rady pre Rómov a menšiny KBS

Predseda Rady pre Rómov a menšiny KBS
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita
Hlavná 28
040 01 Košice

Tajomník Rady pre Rómov a menšiny
Mgr. Ing. Peter Bešenyei, PhD.
Tel.: 0903 484 824
E-mail: petobesko@gmail.com  

Biskupský vikár pre menšiny
Mons. Zoltán Pásztor

ZÁSTUPCOVIA DIECÉZ:

Nitrianska diecéza
Dp. Viktor Tomčányi
Tel.: 0910 842 400
E-mail: zioviki@gmail.com                                                  

Košická arcidiecéza
s. Silvia Zábavová CJ
Tel.: 0910 989 260
E-mail: szabavova@gmail.com  

Dp. Peter Varga
Tel.: 0903 415 940
E-mail: peter.varga@sdb.sk

Košická eparchia 

Dp. Peter Horvát
Tel.: 0911 711 328
E-mail: horkas2@gmail.com

Prešovská eparchia

Dp. Martin Mekel
Tel.: 0915 951 081
E-mail: martin.mekel@gmail.com

Rožňavská diecéza
Dp. Gabriel Rakai
E-mail: gabriel.rakai@centrum.sk

Spišská diecéza
Dp. Marián Sivoň
Tel.: 0911 140 887
E-mail: sivkomajko@gmail.com