Členovia Rady pre Rómov a menšiny KBS

Predseda Rady pre Rómov a menšiny KBS
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita
Hlavná 28
040 01 Košice

Tajomník Rady pre Rómov a menšiny
Mgr. Ing. Peter Bešenyei, PhD.
Tel.: 0903 484 824
E-mail: petobesko@gmail.com  

ZÁSTUPCOVIA DIECÉZ:

Banskobystrická diecéza
Mgr. Vladimír Maslák
Tel: 0907 599 956
E-mail: ozdobrypastier@gmail.com

Bratislavská arcidiecéza
PaedDr. Renáta Ocilková
Tel: 0903 910 937
E-mail: ocilkova@kbs.sk

Košická arcidiecéza
s. Silvia Zábavová CJ                    
Tel.: 0910 989 260
E-mail: szabavova@gmail.com  

Košická eparchia 
Mgr. Adam Mackovjak
Tel.: 0911 812 126
E-mail: mackovjak.adam@grbatke.sk

Nitrianska diecéza
Mgr. Ivan Ďuriš
Tel.: 0377 414 952
E-mail: dolne.krskany@nrb.sk        

PhDr. Viktor Tomčányi, PhD.
Tel: 0910 842 400
E-mail: zioviki@gmail.com                                  

Prešovská archieparchia
Dp. Martin Mekel
Tel.: 0915 951 081
E-mail: martin.mekel@gmail.com

Rožňavská diecéza
P. Lorenz Reinhard Brecher, Opus J.S.S.
Tel.: 0950 435 260
E-mail: p.lorenz@ojss.org

Spišská diecéza
Mgr. Marián Sivoň
Tel.: 0911 140 887
E-mail: sivonmarian7@gmail.com

Trnavská arcidiecéza
Mgr. Róbert Vacula
Tel: 0903 705 253
E-mail: farnost.povazany@gmail.com

Žilinská diecéza
Mgr. Michal Melišík
Tel.: 0903 471 890
E-mail: mmelisik@gmail.com