Ruky nádeje detí z Poštárky

BARDEJOV Poštárka  3. marec 2023   /   Pani učiteľky spolu s deťmi z MŠ v rámci rómskeho pastoračného diela Poštárka, sa zapojili do výzvy organizácie Misijné dielo detí na Slovensku, aby sme sa počas pôstneho obdobia modlili za pokoj vo svete. Aj pápež František nás neustále prosí, aby sme sa modlili za Ukrajinu, ale pridáva aj ďalšie krajiny – Etiópiu, Sýriu, Libanon, Jemen, Mjanmarsko a Irán.
    Výzva nesie názov – RUKY NÁDEJE – Pridaj ruku k pokoju. Do výzvy sa zapojil aj sám pápež František a k jeho ruke chceme pripojiť aj naše ruky, a pridať naše modlitby k pokoju. Každé ráno sa spoločne modlíme cez školský rozhlas a myslíme na tieto krajiny.


 

Pastoračné aktivity a obnova rómskeho centra

KRÍŽOVÁ VES 2. marca 2023   /   Rómske duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves ďakuje za podporu grantovému programu RomaRenovabis v druhej projektovej fáze "Pastoračné aktivity v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku a jeho obnova".
    Zámerom bolo obstaranie kvalitného ozvučovacieho systému - rozšírenie ozvučenia na liturgické účely a obstaranie prenosného ozvučovacieho systému na činnosť divadelného krúžku a ďalších voľnočasových aktivít a kultúrnych podujatí; zhotovenie skrine na uloženie divadelných kostýmov a rekvizít, zaobstaranie školských stolov, či náradia na údržbu centra.
    Prínosom tejto fázy projektu je vytvorenie materiálnych podmienok na aktívne rozvíjanie tvorivej dramatiky na divadelnom krúžku. Obstaraním uvedených zariadení a vybavenia je možné organizovať pastoračné aktivity a kultúrne podujatia pre deti a dospelých s cieľom zlepšovania podmienok využívania voľného času počas celého týždňa vrátane víkendov (divadelné predstavenia, vianočná akadémia, farský ples, karneval a iné) a tým systematicky formovať životné hodnoty v kresťanskom duchu a predchádzať asociálnemu správaniu detí a mládeže.
    Aj táto aktivita ukazuje, ako podpora jedného donora napomáha snahe pracovať aj s ďalšími donormi skrz aktívnu činnosť a tak zvyšovať kvalitu služieb, rozširovať svoje kapacity, druh činnosti a zvyšovať pozitívny dopad na kvalitu života danej komunity.


 

Návšteva misionárov z Anglicka

LOMNIČKA  28. februára 2023  /  Na začiatku pôstneho obdobia nás navštívili misionári z hnutia Anointing Fire Catholic Ministries, Sunny Jozef a sestra Mina, ktorí k nám docestovali z Ameriky a z Anglicka. Prišli nás povzbudiť k pravidelnému čítaniu Božieho slova s dôverou a hlbšiemu prežitiu pôstneho času. Navštívili niektoré rodiny, aby sa dozvedeli viac o živote našej komunity. Po spoločne slávenej svätej omši sa modlili za tých, ktorí potrebovali útechu a uzdravenie tela i ducha.
   Aj takto napomáhame našim adresátom otvárať sa ľuďom z iných a nových kultúr, dialógu a budovaniu vzťahov a dôvery s neznámymi.

Činnosť v komunitnom centre Lomnička je podporovaná Úradom vlády SR.


 

Modlitba krížovej cesty

JAROVNICE  27. február 2023  /  Každý piatok a nedeľu sa v našom rómskom kostole všetci spoločne modlíme krížové cesty. Naši pastorační pracovníci Monika, Martin a Róbert si pod vedením sestry Ráchel pripravujú texty a starajú sa o to, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do čítania modlitieb jednotlivých zastavení. Všetci, ktorí čítajú s porozumením a dobre, pomáhajú ostatným lepšie prežívať všetko, čo Ježiš z lásky k nám vytrpel. Každá krížová cesta je obetovaná na iný úmysel. Raz je za rodiny, deti, matky, otcov, mladých, či chorých, za pokoj vo svete, za pokoj a požehnanie v našej miestnej Cirkvi a obci, ale aj za miništrantov, birmovancov, predstaviteľov štátov a podobne. A vždy je doprevádzaná spevom a hrou na orgáne, či gitare.
Projekt pastoračných pracovnikov je podporený Vládou SR 

Spoločne v práci i v modlitbe

ŠARIŠSKÉ JASTRABIE 25. februára 2023 / Počas mesiaca Február sa pastoračná pracovníčka Margita okrem jednorazových výpomocí deťom a rodinám venovala trom hlavným oblastiam - doučovaniu detí v školských predmetoch a spoločnému čítaniu Božieho slova, týždenným stretnutiam štyroch skupín mamičiek s modlitbou a osobným sprevádzaním v základných životných otázkach a starostlivosti o výzdobu a poriadok v pastoračnom centre.
Pastoračnú prácu v rómskych dielach podporuje Úrad vlády SR skrz projekt pastoračných pracovníkov.

 


 

Dievčatá objavovali krásu ženskosti

PREŠOV 23. februára 2023  /  V kolégium Márie Romero zorganizovali pre svoje členky besedu s pani gynekologičkou Magdalénou Orkutyovou. Zúčastnili sa na nej okrem dievčat z Kolégia aj dievčatá zo saleziánskeho strediska v Prešove. Na úvod pani doktorka o integrálnej identite a kráse ženy s dôrazom na skutočnosť, aký veľký dar je pre nás ženskosť. Dievčatá sa viac dozvedeli, ako fungujú naše emócie a telo vo svojom mesačnom cykle. Zazneli aj princípy prirodzených metód plánovania rodičovstva, či dopad antikoncepcie na ne-fungovanie ženského tela.
Aj keď sú tieto témy citlivé a nie každé dievča je pripravené hovoriť o sebe, celá beseda sa niesla v príjemnej a rodinnej atmosfére.


 

Umelecká návšteva v Lomničke

LOMNIČKA 21. februára 2023  /  Dnes sme mali v centre milú návštevu. Hosťom na detskom stretku bola talentovaná speváčka Slávka Tkáčová z Bardejova. Deti a mladí so záujmom počúvali jej osobný príbeh. Skrz jej bezprostrednosť a lásk k spevu a hudbe si veľmi rýchlo našli cestu k sebe. S deťmi sa zahrala, spoločne si zatancovali a Slávka nám zaspievala aj niektoré svoje pesničky.
Bol to veľmi príjemný spoločný čas a tešíme sa, že prišla medzi nás a potešila nás svojím radostným duchom a krásnym spevom.
————————————
Projekt je realizovaný s s podporou IA a MPSVR a Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

 


 

Pastoračná práca na Luníku IX

KOŠICE Luník IX 20. februára 2023 / Pastoračná pracovníčka Monika, ktorej prácu podporuje Úrad Vlády SR, sa venuje práci s deťmi v skupinovej a krúžkovej činnosti, rozvoju pohybových zručností, jemnej motoriky i sociálnych zručností, individuálnemu sprevádzaniu a doučovaniu a uplatňovaniu etikety a mäkkých sociálnych zručností v praxi.

Realizuje aj katechézu s deťmi a pomáha s prípravou na sviatosti, prípravou kostola na sväté omše a v neposlednom rade sa stará aj o čistotu kostola. Tieto týdžne zvlásť dbá na dezinfekciu plôch a priestorov, kvôli rozšíreniu hepatitídy C na Luníku9.


 

Nedeľa s Jankom Hraškom

KRÍŽOVÁ VES    19. februára 2023    /
   Takmer 50 detí a dospelých naplnilo autobus a krátko po 14tej hodine sa vydalo za kultúrou do Spišskej Novej Vsi.
   Spišské divadlo ponúklo divákom jednu zo svojich rozprávok od spisovateľa Pavla Dobšinského s názvom "Janko Hraško".
   Sen bezdetných manželov Jána a Jany Hrachových z Hrachova, ktorí túžili po dieťatku, naplnil synček Janko, malý ako hrášok, ktorý dokázal robiť veľké veci. Pekný scenár, scény, hudba i humor a skvelé herecké výkony mladých hercov umocnili celé predstavenie.
   Nielen pre deti z divadelného krúžku bolo toto predstavenie pekným umeleckým zážitkom a tiež inšpiráciou, že hoc sme malí ľudia môžeme robiť veľké veci.
   Vďaka spolupráci nášho CCVČ s Farskom úradom v Spišskej Belej sa dnes jeden sen stal skutočnosťou a naši malí divadelníci navštívili veľké divadlo. Škoda, že niektoré deti na poslednú chvíľu zmenili rozhodnutie a neprišli. Aj takto sa učíme zodpovednosti za svoje rozhodnutia a správanie.
   Aj tieto aktivity nášho centra podporuje Vláda SR skrz projekt pastoračných pracovníkov.


 

Karneval priniesol na Luník radosť

KOŠICE LUNÍK IX   17. februára 2023   /   Po trojročnej pauze sa do nášho strediska vrátili masky všetkých typov, aby spoločne oslávili záver fašiangovej sezóny.
    Masky tohto roku boli veľmi pestré od rôznych princezien, zvieratiek až po historické postavy. Dievčatá zo všetkých stretiek sa spolu mohli stretnúť, zatancovať si a zasúťažiť si na karnevale. O výzdobu miestnosti, hudbu, súťaže a prípravu občerstvenia sa postarali tentokrát nie len animátorky a pastoračné pracovníčky ale pod ich vedením aj staršie dievčatá zo stretiek. Všetkým dievčatám sa akcia Karneval veľmi páčila a už sa nevedia dočkať ďalšej spoločnej aktivity.
    Pastorační pracovníci sú podporení vládou Slovenskej republiky v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".