Ženy z Letanoviec spoločne v Levoči

Letanovce – Levoča 26. máj 2022 / Vo štvrtok 27. mája pastoračné pracovníčky z Letanoviec zorganizovali výlet pre ženy z Letanoviec na pútnické miesto - na Mariánsku horu v Levoči. Spoločným výletom na pútnické miesto sa snažili poukázať na odpoveď Boha na modlitby ľudí v súžení a odpoveď človeka na Božiu pomoc a ochranu. Spoločne stráveným časom vytvorili medzi ženami spoločenstvo, ktoré si bude navzájom pomáhať aj v bežných každodenných činnostiach.

Stretnutia žien v osade Strelník pri Letanoviach sú pravidelné. Každé spoločné stretnutie žien je obohatené „časom na kávičku“, kde sa ženy otvorenie zdieľajú so svojimi pocitmi a trápením a kde sa spoločne snažia odovzdať si vlastné spôsoby riešenia problémov a povzbudiť sa navzájom. Pastoračné pracovníčky sú veľkou pomocou v systémovej práci s Rómami v Letanovciach a sú podporení vládou Slovenskej republiky.

 


 

Školenie pre pastoračných pracovníkov

Bratislava - Košice - Sigord  18. máj 2022  /  Rada KBS pre Rómov a menšiny, Gréckokatolícka rómska misia, a Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Vás pozývajú na školenie pastoračných pracovníkov pod názvom KRÁČAME SPOLU.

Školenie je určené všetkým, ktorí sa venujú službe v rómskych komunitách – kňazom, bohoslovcom, rehoľným sestrám a bratom, laikom, dobrovoľníkom Rómom i Slovákom. Týmto školením otvárame sériu školení, ktorých cieľom je bližšie sa spoznať, lepšie spolupracovať, obnovovať svoju vieru, vzťah s Bohom a s ľuďmi, navzájom sa inšpirovať, pracovať na sebe pre lepšiu službu v rómskych komunitách. Účastníci školení na konci série školení obdržia manuál práce v rómskych komunitách. Svoju účasť nahláste cez registračný formulár najneskôr do nedele 22. mája 2022: https://cutt.ly/iHdQHEP . Program a ďalšie informácie nájdete tu. Tešíme sa na Vás


 

Máj - čas krásnych slávností

Luník IX - Hanušovce  13. máj 2022  /  Máj je nielen čas mariánskej úcty, ale aj krásnych slávností. Vo všetkých pastoračných dielach, aj v Hanušovciach (na fotke) predchádzala prvému sv. prijímaniu dlhá a poctivá príprava pod vedením pastoračnej asistentky Danky Horvátovej. V našich pastoračných dielach začínajú väčšie i menšie deti pristupovať k sviatostiam: na Luníku pred prvým sv. prijímaním bolo niekoľko dievčat najprv pokrstených. Práca našich pastoračných pracovníkov prináša ovocie, pridávajú sa ďalšie a ďalšie deti.

Na fotke hanušovské deti s Danielou Horvátovou a deti z Luníka IX s pastoračnou pracovníčkou Izabelou Ficeriovou, saleziánom Petrom Veselským a riaditeľkou školy Ivetou Roškovou.


 

Spomienky zo stretnutia s pápežom môžete mať doma aj Vy:)

Košice  5. máj 2022  /  Po návšteve pápeža na Luníku IX spracovali saleziáni nezabudnuteľné spomienky do knihy, ktorá nesie názov Náš pápež – Amaro papežis. Táto 65 stranová kniha nám navždy bude pripomínať túto historickú chvíľu. Sú v nej opísané svedectvá, spomienky, ale aj priebeh samotnej prípravy. Kniha obsahuje veľa krásnych momentov zachytených profesionálnymi fotografmi, ale aj mnoho zaujímavých postrehov a spomienok priamych účastníkov. V sobotu 30. apríla 2022 počas ďakovnej púte v Ríme mladí z Luníka IX darovali knihu aj Svätému Otcovi.

V prípade záujmu si môžete túto knižnú publikáciu objednať na adrese: besenyei.peter@abuke.sk.


 

Slávnosť bl. Zefyrína na Poštárke

Bardejov - Poštárka  3. máj 2022  /  Po dvoch pandemických rokoch, ktoré obmedzovali stretávanie sa ľudí, sa tento rok mohla konečne uskutočniť tradičná ružencová procesia z príležitosti spomienky na blahoslaveného Róma Zefyrína Jimenéza Mallu. Tento mučeník ruženca položil svoj život za Krista počas španielskej občianskej vojny v roku 1936. Jeho poslednými slovami pred zastrelením bolo zvolanie „Nech žije Kristus Kráľ.“

Veriaci Rómovia na Poštárke sa v sobotu 30. apríla v podvečer zišli v Kostole bl. Zefyrína, odkiaľ sa po úvodnom príhovore a modlitbe dona Mariána Ondriáša vydali na procesiu po osade, počas ktorej sa s vierou v príhovor bl. Zefyrína a Matky Božej modlili ruženec za Poštárku. Pred každým tajomstvom slávnostného ruženca prečítali vybraní spomedzi nich krátke zamyslenie zo Zefyrínovho života a zaspievala sa pieseň. Deti z miestnej cirkevnej základnej školy niesli obrazy zachytávajúce udalosti spomínané aj v zamysleniach.

V nedeľu navštívil Poštárku don Anton Červeň, ktorý ako slávnostný kazateľ a celebrant odslúžil odpustovú svätú omšu. Povzbudil prítomných na bohoslužbe, po ktorej bol v školskej jedálni pripravený obed pre všetkých dobrodincov a spolupracovníkov diela. V nádeji, že bl. Zefyrín je veľký orodovník, mu odovzdávame celú Poštárku a jej obyvateľov.


 

Na ďakovnej púti selfie s pápežom

Rím – Vatikán  2. máj 2022  / V sobotu 30. apríla 2022 sa spolu so stovkami ďalších pútnikov zo Slovenska prišli Svätému Otcovi za jeho návštevu na Slovensku poďakovať aj Rómovia z Luníka IX. Spolu s otcom arcibiskupom Boberom a saleziánmi Petrom Bešenyeim a Mariánom Maťaťom priniesli Svätému Otcovi dary: reportážnu knihu z návštevy pápeža na Luníku IX a kúsok červeného koberca, po ktorom Svätý Otec kráčal  14. septembra 2021 na pódium. Koberec dali saleziáni rozstrihať a na každý kúsok napísali citát z príhovoru pápeža na Luníku IX: „Vy ste v srdci Cirkvi. Paľikerav.“

Pri odovzdávaní daru Svätý Otec vyzval mladých z Luníka, aby si sním urobil selfie. Môžu sa tak tešiť výnimočnej spomienke, ktorá, veríme, bude ďalším spúšťačom  duchovnej obnovy na Luníku.


 

Christos voskrese!

Nech Kristova nekonečná Láska, ktorá sa za nás vydala a vyliala svoju Presvätú Krv,

neochvejná viera Matky Ježiša Krista, 

a neopísateľný zázrak Kristovho Zmŕtvychvstania sú pre nás zdrojom nádeje, lásky, viery a radosti po všetky dni. 

Malá Milena z Ukrajiny hrá na Luníku IX "Kristus Víťaz". 

 


 

Krížové cesty v rómskych komunitách

Svätý týždeň prežívali v rómskych komunitách aj spoločným rozjímaním nad Ježišovým Utrpením pri Krížových cestách. 


 

Streetwork na Poštárke

Bardejov 11. apríl 2022 / Tento rok sme na Poštárke skúsili rozbehnúť novú aktivitu, ktorá sa medzi mladšími deťmi ujala s veľkým ohlasom. Nasvedčuje tomu ich neustále vypytovanie sa: „Budeme mať vo štvrtok hry?“ Ide o streetwork, ktorého cieľom je ponúknuť zábavu spojenú s dobrou výchovou a modlitbou aj širšej skupine detí a mladých, ktorí navštevujú naše oratko menej ako ostatní. Každý štvrtok popoludní pán Marián pripraví nejakú hru alebo zábavnú aktivitu. Všetko to prebieha vždy na ihrisku alebo školskom dvore. Neraz sa ako prizerajúci pridajú aj okoloidúci dospelí. Kým sme mali sneh, tak sme sa na vedľajšom kopci dokonca sánkovali, guľovali a stavali snehuliaka. Veľký úspech zožala a stále žne stará známa hra tu Šatka. Nedávno otec Marián spolu s pani Tinou vytiahli lano, ktoré použili ako švihadlo. Deti sa predbiehali, kto vydrží dlhšie skákať. Rekordman dosiahol takmer sedemdesiat skokov. Uvidíme, komu sa podarí dosiahnuť vyššie skóre.


 

Súťaž o najkrajšie okno na Orechovom Dvore

Nitra - Orechov Dvor  9. apríl 2022  /  Sestry saleziánky, ktoré pôsobia v rómskej osade Orechov Dvor pri Nitre, sa venujú rodinám rôznym spôsobom. Učia mamičky starať sa o detičky, učia ich rodičovským, ale aj kuchárskym a pekárskym zručnostiam, starať sa o domácnosť, učiť sa s deťmi od malička. V materskom centre sprevádzajú mamičky a deťom sa venujú formou predškolského vzdelávania detí. V mesiaci marec mali v osade vyhlásenú súťaž o najkrajšie vydzobené okno komunity. Celý mesiac sa ženičky nádherne starali o svoje domovy, o svoje okná a na Medzinárodný deň Rómov sestričky ocenili tie najkrajšie okná. Vížazky dostali balík praktckých darčeokv a všetky účastníčky dostali hubky na riad a varechu. Úprimná radosť bola v osade naozaj veľká.