V Lomničke sa situácia komplikuje, no sestričky a kňazi sú vždy k dispozícii

Lomnička  9. február 2021  /  So zhoršujúcou sa pandemickou situáciu sme boli nútení pozastaviť skupinové aktivity a s ľuďmi a deťmi sa stretávame individuálne podľa ich potrieb. Svoje sily sme sústredili na zvýšenie informovanosti o dodržiavaní opatrení, na pozývanie na testovanie a ako sa chrániť nákaze. 

V obci je neustále nedostatok ochranných rúšok, preto sa ich snažíme svojpomocne čo najviac ušiť a distribuovať medzi ľuďmi.

Priestory centra sme poskytli k opätovnému testovaniu a zároveň sme aj pri testovaní pomáhali. Spolupracujeme s Potravinovou bankou a ich prostredníctvom pomáhame ľuďom s potravinami, ktoré TESCO nepredalo.

Napriek rôznym opatreniam sa nákaza rozšírila tak, že na kontrolu dodržiavania  zákazu vychádzania bez negatívneho testu boli povolaní vojaci.

Aj napriek tejto situácii sme tu pre ľudí, naďalej funguje požičiavanie náradia a pomáhame im s drobnými opravami v dielni, kňazi sú k dispozícii na individuálne sprevádzanie, aj na pomoc s chlapskými prácami. 

Jedným z cieľov, ktoré by sme v tomto roku chceli dosiahnuť je stavba kontajnerovej práčovne, ktorá im pomôže zlepšiť hygienické podmienky.  Pastorační asistenti sa podieľajú na realizácii tohto projektu.


 

Ponuka sestier z Jarovníc trvá

Jarovnice 29. január 2021  / Všetkých, ktorí by chceli výrobkami od sestričiek CJ - s. Ráchel, s. Antónie a s.Silvie potešiť svojich blízkych a priateľov aj počas roka a podporiť naďalej výstavbu novej Materskej školy Márie Wardovej, ponúkajú okrem maľovaných tašiek, hodvábnych šatiek, tácok, sviečok, kľúčeniek, ružencov na ruku, či magnetiek aj výrobky: hrebene, sponky, gumičky alebo čelenky do vlasov, prstene, či prívesky na krk, ale aj náramky  na ruku z malých korálok, alebo náramky s menom, s myšlienkou, ako aj mydlá s hračkou, či bez, nielen na umývanie rúk, ale aj na pranie. Viac z konkrétnej ponuky si môžete vybrať na facebookovej stránke Sestry CJ Jarovnice: PONUKA  VÝROBKOV FOTO 1 ; FOTO 2; FOTO 3; FOTO 4.

Ďakujeme vopred za Vašu podporu a ak máte záujem, píšte, prosím, priamo sestričke Silvii na e-mail szabavova@gmail.com. Na farbe, počte, dodaní, cene, či dizajne sa osobne dohodneme. VEĽKÉ ĎAKUJEME!.

V Jarovniciach sa ročne narodí asi 200 detí, pričom obecná materská škola po rozšírení kapacít nedokáže prijať ani všetky 6-ročné deti. Preto je potreba vybudovania cirkevnej materskej školy veľmi akútna. Sestričky Silvia, Ráchel a Antónia, ktoré sa v Jarovniciach venujú už 11-ty rok nielen edukačnej, sociálnej a duchovnej službe všetkým Jarovničanom, ale hlavne ženám, dievčatám, rodinám i mužom z rómskej osady, sa rozhodli aj pre službu výchovy a vzdelávania malých detí. Podali projekt na MV SR, ktorý bol schválený, ale nepokryje všetky výdavky na škôlku. Škôlka je naplánovaná pre 63 detí a bude mať nielen tri triedy, ale aj svoju jedáleň, kuchyňu, práčovňu a ihrisko. Môžeme im v tom byť nápomocní zakúpením ich výrobkov. Nech Boh Vašu štedrosť hojne požehná!


 

Večer odpustenia a zmierenia

Bratislava – Slovensko 27. január 2021 / V stredu 27. januára 2021 o 19.00 bude streamovaný už 4.  online Večer odpustenia, ktorý organizuje Úsmev ako dar, Lámačské chvály v spolupráci a s požehnaním otca biskupa Jozefa Haľka. Link na dnešný Večer nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=NHC3Gmw7D0Y . Úsmev ako dar zorganizovalo prvý Večer odpustenia v roku 2018 v Ružomberku spolu s kapelou F6, ďalší Večer odpustenia a zmierenia bol v bratislavskom UPC.  Ďalšie večery museli byť, žiaľ, streamované. To však nebránilo tomu, aby Boh konal veľké veci v srdciach ľudí.

Na týchto podujatiach zaznievajú silné svedectvá aj od Rómov. Nech sa páči, ak by ste si chceli vypočuť predchádzajúce večery alebo posunúť ľuďom z Vašej komunity, môžete si ich pozrieť/vypočuť tu: Večer odpustenia a zmierenia .


 

Návšteva provinciála na Luníku IX

Košice – Luník IX   25. január 2021  / V januári navštívil a povzbudil saleziánskych misionárov na Luníku IX ich provinciál don Peter Timko, ktorý sa s otcom Petrom Veselským, Mariánom Maťaťom, Jozefom Gibalom a Petrom Žatkuľákom  prešiel po sídlisku, aby do seba nasal atmosféru sídliska a dôležitosť a zložitosť poslania saleziánov na tomto mieste. Povzbudil spolubratov, aby ako Don Bosco hľadali, čo Pán chce od nich na tomto mieste a aby boli verní odkazu, ktorý dostal Don Bosco ešte kedysi vo sne: „Nie násilím, ale láskou“.  To je heslo i prístup celej saleziánskej rodiny.  

Preto prosíme o modlitby za celé saleziánske dielo, aj na Luníku IX, ale aj za ľudí, najmä mladých, ktorí na tomto sídlisku žijú.


 

Pracujeme aj počas lockdownu

Slovensko - Nemecko  22. - 23. január 2021  / V pastoračnej službe pre Rómov pokračujú misionári aj počas lockdownu: rehoľné sestričky a kňazi pomáhajú pri testovaní, sprevádzajú rodiny i jednotlivcov duchovne (v rámci opatrení), zveľaďujú priestory na pastoráciu, ale aj píšu projekty, vybavujú administratívu v prebiehajúcich projektoch a vzdelávajú sa a pracujú na profesionalizácii svojej práce.

V dňoch 22. a 23. januára 2021 sa niekoľko kňazov, sestričiek a ich spolupracovníkov zúčastnilo online tréningu o monitorovaní a hodnotení projektov pod vedením nemeckej lektorky Andrey Mewaldt z Nadácie Renovabis. Pastoračná práca s Rómami totiž zahŕňa aj fundraising, ktorému sa kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a ich spolupracovníci venujú a stále sa aj v tejto oblasti zdokonaľujú. Na najnovšom tréningu sa dozvedeli, aké je dôležité projekt nielen spustiť, ale aj monitorovať, nestrácať zo zreteľa dlhodobé ciele a vízie, nezabúdať na dôvod, prečo sa pastoračná služba robí a pamätať na udržateľnosť projektov.

V najnovšom projekte od Nadácie Renovabis, ktorý práve začal a ktorý bude trvať 30 mesiacov, sa myslí totiž nielen na podporu samotných aktivít, ale aj na vzdelávanie kňazov a ich spolupracovníkov, výchovu projektových manažérov a tvorbu príručky. Týmto školením sa toto naplánované ďalšie vzdelávanie začalo.


 

Prajeme Vám požehnané Vianoce!

"Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa
i dieťa uložené v jasliach."
"O pasťjera siďarenas u arakhle la Maria the Le Jozef
le čhavoreha andre maštalňa."
                                                   Lk 2,16
 


Božia láska, ktorú zjavil Ježiš vo svojej dobrote,
žiari svetlom, ktoré nemožno zhasiť.
Prajeme Vám, aby počas týchto Vianoc
vstúpila aj do Vášho príbytku
a zostala v ňom aj po celý rok 2021.


 

Pravidlá dodržiavame aj pri príprave na Vianoce: dávame sa testovať, modlíme sa, spievame

Jarovnice 20. december 2020 / V rámci projektu "Pastorační asistenti" podporeného Konferenciou biskupov Slovenska  a Ministerstvom financií SR, ale aj v rámci absolventskej praxe a aktivačných prác sa pred Vianocami chlapi pravidelne testujú, aby sa mohli stretávať a cvičiť vianočné piesne a koledy. Tešíme sa, že sú sv. omše povolené a že si budeme môcť na Vianoce v našom rómskom kostole zaspievať spolu koledy.

 


 

Na Vianoce sa pripravujeme hlavne srdcom

Košice - Luník IX. 22. december 2020  /  Na Vianoce sa pripravujeme hlavne duchovne. Okrem stromčeka nemôže chýbať Betlehem. Veď práve tam sa narodila naša spása, Ježiš, náš Spasiteľ, ku ktorému mudrcov priviedla tajomná hviezda na oblohe. Nestačí pripraviť len vonkajšok. Preto sme mladých pozvali na predvianočnú duchovnú obnovu. Okrem vianočného videa a krátkeho zamyslenia bol priestor aj na sväté spovede a po nich svätá omša.

 

 


 

Uprostred korona-pandémie

Košice - Luník IX  14. december 2020 / Nachádzame sa uprostred korona-pandémie, ktorá nateraz výrazne obmedzila náš apoštolát na sídlisku. Samozrejme, aj teraz hľadáme možnosti, ako apoštolovať. Mladí na Luníku sú vo všeobecnosti o čosi slobodnejší od online priestoru, než väčšinová populácia, no náš kontakt s nimi sa teraz presunul najmä na facebookovú komunikáciu. Pripravujeme im dvakrát denne modlitby s myšlienkou, prípadne s nejakým krátkym poučným videjkom, raz týždenne sa stretáme v online Čajovni, kde virtuálne komunikujeme a súťažíme. Pri obmedzení počtu veriacich v kostole sme ponúkli účasť na svätých omšiach mladým i starším Luníkarom v päticiach, takže máme v nedeľu 8 svätých omší.

V tomto čase s vďačnosťou spomíname na leto, ktoré bolo v období medzi vlnami naplnené rozličnými apoštolskými akciami.


 

V Jarovniciach vyrábajú vianočné darčeky

Jarovnice 18. novembra 2020. Vianoce sú čoskoro za dverami a preto rehoľné sestry z Jarovníc ponúkajú v balíčku vlastné výrobky, ktorými môžete potešiť Vašich blízkych, priateľov, či zamestnancov.

RUČNE MAĽOVANÝMI VÝROBKAMI - HODVÁBNOU ŠATKOU, PLÁTENOU TAŠKOU NA PLECE, SVIEČKOU, DREVENOU TÁCKOU, KĽÚČENKOU, ČI MAGNETKOU, ALE AJ VYROBENÝM RUŽENCOM NA RUKU, ALEBO SRDIEČKOVOU KĽÚČENKOU, ČI VLASTNE VYROBENÝM PEČENÝM ČAJOM A VRECKOM VLATSNÝCH VLAŠSKÝCH ORIEŠKOV, MÔŽETE NIELEN NIEKOHO POTEŠIŤ, ALE FINANČNÝM PRÍSPEVKOM PODPORÍTE AJ VÝSTAVBU NAŠEJ NOVEJ MATERSKEJ CIRKEVNEJ ŠKÔLKY MÁRIE WARDOVEJ V JAROVNICIACH.

Stačí, ak na e-mailovú adresu szabavova@gmail.com napíšete, o aký výrobok alebo výrobky máte záujem a sestričky Vás budú kontaktovať. Pomôžte sestrám, oni pomôžu deťom z rómskych rodín a tak pomôžu všetkým nám. Kúpou balíčka môžete prispieť na cirkevnú škôlku pre detičky v Jarovniciach.