Rómske ženy z Jarovníc v RTVS

Jarovnice 28. apríl 2021  / Vypočujte si rozhovor so vzácnymi rómskymi ženami z Jarovníc -  Slávkou, Darinou, Jankou a Máriou, ktorý bol natočený a vysielaný v rádiu Regina v relácii "Rómske slovo" a uvedený ako rozhovor "s rómskymi ženami z Jarovníc, ktoré narúšajú stereotyp o tom, že rómska žena sa má iba starať o domácnosť a rodinu". Tieto šikovné a vzácne ženy pomáhajú sestričkám dobrovoľníckou prácou, pomáhajú nielen rómskej komunite, ale občianskemu združeniu Jarovnice a celej dedine. V tejto službe objavili nielen krásu života a služby, ale aj svoju hodnotu. Rozhovor si môžete vypočuť tu.

 


 

Rómovia Rómom

Sigord  26. apríl 2021  / V rekreačnom zariadení na Sigorde pri Prešove vzniká diecézne (archieparchiálne) centrum pre pastoráciu Rómov – zariadenie, ktoré bude poskytovať aj prácu pre Rómov či hendikepovaných.  O zariadenie sa budú starať hlavne Rómovia, pod vedením gréckokatolíckeho kňaza Martina Mekela. Budova si vyžaduje veľkú rekonštrukciu, na ktorej pracujú mnohí Rómovia dobrovoľnícky: pomáhajú s prácami všetkého druhu, niektorí aj dočasne zanechali svoju prácu, aby pomohli budovať centrum. Sú medzi nimi aj pomocníci zamestnaní prostredníctvom projektov z ministerstva práce či pastorační asistenti zamestnaní vďaka pilotnej podpore vlády. Zariadenie bude poskytovať ubytovanie, ale má tam vyrásť aj biofarma. V priestoroch sa budú konať duchovné obnovy, letné tábory, vzdelávacie či ikonopisecké kurzy, víkendové podujatia. Viac sa dozviete v reportáži RTVS.


 

Sv. liturgie online z pastoračného centra pre Rómov


Sigord 23. apríl 2021  /  Gréckokatolícka rómska misia počas celého lockdownu vysielala na sociálnych sieťach sv. liturgie naživo. V tomto vysielaní pokračuje aj teraz, keďže dišpenz od nedeľných bohoslužieb kvôli pandémii naďalej trvá. Sv. liturgie sa slúžia a vysielajú v novom – práve budovanom pastoračnom centre pre Rómov na Sigorde – pri Prešove. Sv. liturgiu hudbou sprevádza kapela F6. Link na pripojenie nájdete aj tu.


 

Služba v Plaveckom Štvrtku aj teraz

Plavecký Štvrtok 19. apríl 2021  / Dobrovoľníci v Plaveckom Štvrtku na čele s naším pastoračným asistentom Tomášom Torkošom neopustili „svojich ľudí“ ani počas COVIDu. Rodinám postihnutým COVIDom pomáhajú aj v tomto ťažkom čase.

Muži z mnohých rodín ako živitelia ostali bez práce,  bez príjmu. Vďaka pomoci Komunity San Egidio,  Farskej charity z Plaveckého Štvrtka, ale aj potravinovej zbierky z Tesca a od Medzinárodného ženského klubu v Bratislave mohli dobrovoľníci mnohým rodinám rozniesť potraviny, vitamíny, lieky. Významnou pomocou bola aj zbierka základnej školy, hlavne čo sa týka dezinfekcie a rúšok. Pastoračný pracovník Tomáš okrem iného pomáha pri distribúcii a zbieraní úloh, a pokiaľ sa dá, aj s doučovaním.


 

Nová vládna stratégia o Rómoch pastoráciu Rómov nespomína

Bratislava 13. apríla (TK KBS) Nová stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorú schválila vláda, nespomína pastoráciu s Rómami. Poukazuje na to koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková. Podľa nej KBS mala k stratégii jedenásť pripomienok. Osem z nich vláda aspoň čiastočne akceptovala. Spomínaná stratégia sa zameriava na oblasť vzdelávania, bývania, zdravia a zamestnanosti. Osobitný dôraz kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. Vláda chce zlepšiť vzdelanosť a zamestnanosť Rómov a odstrániť nerovnosti v bývaní medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. 

Koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková vidí v stratégii viacero pozitív. Podľa nej biskupská konferencia dokument pripomienkovala a v ôsmich bodoch boli ich pripomienky aspoň čiastočne akceptované. Dvom zásadným však vláda nevyhovela. „A síce, že sa materské školy nemajú stavať v tesnej blízkosti segregovaných osídlení, ale má sa zabezpečiť dopravné spojenie medzi osídleniami a školskými zariadeniami. Odborníci z praxe považujú tento návrh za úplne nesprávny,“ zdôraznila Ocilková. Podľa nej v dokumente chýba aj zmienka o pastoračnej práci medzi Rómami. „Nebol vôbec záujem zakomponovať do stratégie na ďalších desať rokov ani len zmienku o pastoračnej práci s Rómami, pričom už pred jedenástimi rokmi bol zrealizovaný vedecký výskum, ktorého kľúčovým zistením bolo, že sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou má zmysel,“ upozornila Ocilková. Celé stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.


 

Dobré správy aj prostredníctvom sociálnych sietí

Rada KBS pre Rómov a menšiny po oživení internetovej stránky romovia.kbs.sk spustila k Medzinárodnému dňu Rómov aj vlastné stránky na sociálnych sieťach Facebook a Instragram. Stránky majú názov  Rómske pastoračné diela (v Katolíckej cirkvi). Cieľom tejto aktivity je dostať sa k ľuďom dnes prirodzenými komunikačnými cestami, a informovať ich nielen o službe, ale hlavne o príkladoch dobrej praxe. Šírením dobrých správ chceme inšpirovať, pozývať k spolupráci, motivovať k zmysluplnému životu a prispievať k búraniu predsudkov, strachov a múrov a k stavaniu mostov a budovaniu vzťahov medzi ľuďmi  z majority a minority.

Každý, kto chce byť denne informovaný, čo sa deje v rómskych pastoračných dielach, pridajte sa k sledovaniu Facebook, Instagram.


 

Marián Čekovský podporil gréckokatolícku rómsku misiu

Košice 8. apríl 2021/  8. apríla 2021, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa slovenským online priestorom niesol Benefičný koncert Mariána Čekovského s Rómami – v jeho klasickom ČEKYHO POINTE. Čekyho hosťami boli Rómovia, ktorí môžu byť inšpiráciou pre mnohých a ich hudba aj v podaní Čekyho nenechala večer nikoho chladným. Počas večera zaznelo okrem iného svedectvo mladého rómskeho muža o tom, ako mu zmenila život gréckokatolícka rómska misia. Tentokrát bol Čekyho point benefičný a výťažok z neho poputuje na opravu budovy (okien) v práve vznikajúcom unikátnom Pastoračnom centre pre Rómov na Sigorde pri Prešove. Ak máte chuť vypočuť si výnimočný džezovo-rómsky koncert Mariána Čekovského s chytľavou rómskou hudbou a s talkshow so vzácnymi ľuďmi, kliknite na video tu: https://www.facebook.com/romskamisia/videos/458016748853609/.

Podporiť túto misiu môžete kliknutím na tento link: https://cz.social-commerce.io/YGJ6uc.

ĎAKUJEME VÁM.


 

Prajem Rómom, aby boli požehnaním pre svet, píše arcibiskup Bober

Bratislava/Košice 8. apríla (TK KBS) Medzinárodný deň Rómov, ktorý si dnes pripomíname, je podľa košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera príležitosťou k pripomenutiu si vzájomného spolužitia, bohatosti  rómskej kultúry, jej tradícií a dejín, ako aj jej vplyvu na oblasť hudby, divadla a tanca majoritných kultúr národov Európy. „Dnešným dňom chcem upozorniť aj na problémy, ktorým Rómovia čelia, a povzbudiť zodpovedných k ochrane a podpore ľudských práv, a k prevencii diskriminácie,“ uviedol predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny. Jeho vyjadrenie prinášame v plnom znení.

Predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny Mons. Bernard Bober k Medzinárodnému dňu Rómov 


 

Marián Čekovský s Rómami o Rómoch

8. apríla 2021 oslávime jubilejný 50. Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripomína témy ako rómska kultúra, ľudské práva či prevencia diskriminácie. Dovoľte nám pozvať Vás na benefičné podujatie s Mariánom Čekovským S RÓMAMI O RÓMOCH (Le Romenca pal o Roma), ktoré sa uskutoční 8.4.2021 o 20.00 hod.  Výnimočná talkshow ČEKY POINT bude vysielaná ONLINE NAŽIVO na bodka.tv a sociálnych sieťach, ako aj na Facebooku Gréckokatolíckej rómskej misie.  

Výťažok z benefičného podujatia sa použije na výmenu okien unikátneho Krajského centra pre Rómov na Sigorde, ktoré bude prevádzkovať služby pre širokú verejnosť, pričom zamestnáva Rómov a hendikepovaných.

 


 

Podporte službu saleziánov jedným klikom

Bardejov-Poštárka 6. apríl 2021 / Saleziáni don Bosca sa zameriavajú sa na výchovu mladých hlavne medzi najchudobnejšími. Medzi Rómami na Poštárke (Bardejov) sú už 30 rokov. Cez rôzne aktivity vedú deti, mladých aj dospelých k hodnotám vzdelania, rešpektu, kultúry, spoluzodpovednosti, k službe druhým a vieru v Krista. „Baro ňilaj pre Poštárka“, je projekt na tohtoročné prázdninové akcie, ktorých cieľom je pomôcť deťom hravou formou zažiť spoločenstvo, tvorivé momenty, školu spolupráce, služby a viery. PROSÍME o VÁŠ HLAS v súťaži SOFTIP a PODPORTE SLUŽBU SALEZIÁNOV PRE RÓMSKE DETI na POŠTÁRKE. Kliknite tu: SOFTIP Baro ňilaj pre Poštárka a zahlasujte za Poštárku. ĎAKUJEME.