Oslavy výročia návštevy pápeža na Luníku IX

KOŠICE Luník-IX  14.september 2023  /  Na deň presne po dvoch rokoch od návštevy pápeža Františka na košickom sídlisku Luník IX zorganizovali tamojší bratia saleziáni hudobno-tanečno-duchovné popoludnie na pripomenutie myšlienok Svätého Otca rómskemu národu.
     Hoci organizátori plánovali open-air podujatím osloviť veľkú časť Rómov na sídlisku Luník IX, pre nepriaznivé počasie bol program presunutý do telocvične pastoračného centra. Ako prvý v programe vystúpil štyridsaťpäť členný spevácky zbor Devjatkakere Čhave z tunajšej základnej školy pod vedením p. učiteľa Ondreja Ferka. Za ním vystúpili dva dievčenské tanečné súbory: L-Street K9 a Čhajengeri Zor, tiež z Luníka IX. Živé vyše 200členné domáce sa postupne utíšilo pri speve skupiny Romane jíle. Mladí z Jarovníc pod vedením sestier Silvie a Ráchel z Congregatio Jesu predstavili život prvej blahoslavenej Rómky – Emílie Fernández Rodríguez de Cortés. Divadelné pásmo napísala p. Danka Matejová, ktorá pôsobí na ZŠ bl. Zefirína v Bardejove na Poštárke. Premiéra divadla sa uskutočnila na tohtoročnej tradičnej Rómskej púti v Gaboltove. Bodku za prvou časťou dala kapela Gipsy Jarko z Jarovníc, ktorá rozospievala a roztancovala celú telocvičňu.
Vo sv. omši zo sviatku Povýšenia Svätého kríža, ktorej predsedal o. Peter Bešenyei, tajomník Rady pre Rómov a menšiny, pripomenul hodnotu kríža v každodennom živote. Domácim pripomenul, aby sa často schádzali k modlitbe pri kríži, ktorý bol posvätený pri prvom výročí návštevy pápeža Františka na Luníku IX.
     Záver patril kapele LEHA a modlitbovému spoločenstvu Gréckokatolíckej rómskej misie pod vedením o. Martina Mekela.


 

Misie redemptoristov

NITRA - Orechov Dvor  12. september 2023  /  Viacerí sa pýtajú na priebeh i ovocie misií na Orechovom dvore. Boli to misie hlavne pre nás a tiež pre sestry saleziánky, ktoré tam pôsobia. Pán Boh nás učí prijímať „iných“ a rozširuje naše srdce pre stratených. Keď beriem do úvahy, že títo ľudia – odsunutí z mesta Nitra do geta – majú svoje každodenné existenčné problémy, prijali nás veľmi srdečne a podľa svojich možností a schopností sa otvorili Božej láske. Pri evanjelizácii nie je úspechom len to, že sa ľudia obrátia, vyspovedajú, prídu do kostola, ale aj to, keď sa v srdci priblížia k Bohu a Boh sa priblíži k nim. Viac sa dočítate v samotnom článku pátra Michala Zamkovského.


 

Cesta do zasľúbenej krajiny

GRM BARDEJOV - Lenártov  29. august 2023  /  V závere augusta sme pre dievčatá pripravili krátky výlet. Pozvánku dostali tie dievčtá, ktoré sa zapájali do našich letných aktivít v Lenártove s Snakove na stretnutiach "Dom na skale". Pôvodne plánovaný výlet s praspaním, ktorý nám kvôli problémom s priestormi nevyšiel, sme premenili na spoločné poobedie a spolu so 40 dievčatami vo veku 10-14 rokov sme sa vybrali do "Zasľúbenej krajiny". Cestou sme spoločne prekonávali nástrahy, prekážky a pokušenia, ktoré v živote prichádzajú. Tešíme sa z požehnaných chvíľ v kruhu dievčat.


 

Maľujem si svoj svet

KOŠICE LUNÍK IX  28. august 2023  /  Posledné dni letných prázdnin sa na Luníku IX niesli v znamení farieb a kreativity. V spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Andreou Adamondyovou zo základnej školy Ľ. Podjavorinskej a šikovnými žiakmi sme sa pustili do skrášľovania múra, ktorí obklopuje východnú a južnú časť nášho strediska a priamo komunikuje so sídliskom. Múr rokmi chátral, na viacerých miestach bol ohorený.
• Najprv chlapi od pána starostu prekryli nápisy tromi nátermi bielej farby
• Od pondelka 28.8. do stredy 30.8. v doobedných hodinách deti kreslili na múr typické rómske motívy (hudobníkov a tanečnice, oheň a rómske koleso), ale aj športové momentky (futbal, kolieskové korčule a Peťo Sagan...).
• Keďže aktivita pútala každým dňom čoraz väčší záujem miestnych detí, ktoré sa chceli zapojiť, ale ešte nevedeli pekne kresliť, vymyslel sa pre nich alternatívny tanečný program.
• Do maľovania múru sa v priebehu troch dní zapojilo dvadsať dobrovoľníkov a tridsiatka detí zo sídliska.
• Výdatnou pomocou boli dvanásti dobrovoľníci pod vedením mládežníckej organizácie V.I.A.C., ktorí sa v rámci dobrovoľníckeho roadtripu po Slovensku zastavili na dva dni na Luníku IX.
Ďakujem všetkým, ktorí venovali svoj čas, úsilie a schopnosti, aby spoločny vytvorili Ďalší pekný priestor uprostred nášho sídliska.


 

Deň zdravia

JAROVNICE  16. august 2023  /  Sme radi, že sme mohli byť súčasťou krásneho “Dňa zdravia”, ktorý 16.8.2023 pripravili a zorganizovali naše šikovné tri asistentky zdravia, ktoré cez projekt “Zdravé regióny” pôsobia v našej obci. Janka, Mária a Marta si pre cca 500 detí a ich rodičov pripravili bohatý program zameraný na starostlivosť o zdravie. Hygiena, zdravá výživa, šport, pitný režim, ošetrenie drobných rán, starostlivosť o zuby i vlasy a pod., o tom všetkom sa deti pri jednotlivých stanovištiach rozprávali. Skúšali si ako správne umývať zúbky, ošetrovať rany, dievčatá a chlapci si mohli dať spraviť účes, kreslili, tancovali, športovali.
So všetkým im pomáhali aj naši pastorační pracovníci Monika a Róbert (Projekt podporený Úradom vlády SR), naše štipendistky Lenka a Janka a zároveň aj naše ženy z projektov UPSVR Prešov - z Podpory nezamestnanosti a z Aktivácie znevýhodnených.
A aj pri tomto podujatí sme sa podelili s vecnými darmi z nášho OZ Jarovnice, ktoré vďaka našim podporovateľom pravidelne dostávame - ceruzky, zošity, farbičky, fixky, plienky, bižutéria a pod.
Ďakujeme, Janka, Mária a Marta za pozvanie do krásnej spolupráce a tešíme sa aj nabudúce.


 

Rómka, ktorá položila svoj život za ženu z majority

GABOLTOV  6. august 2023  /  Na 29. ročníku rómskej púte nás od samého úvodu vtiahol do témy o blahoslavenej Emílii moderátor Jozef Sivek SDB svojím srdečným a radostným prejavom.
Centrom programu bolo pútavé a profesionálne podané divadlo zo života Emílie, ktoré nacvičili mladí so sestrami z Jarovníc a pod taktovkou režisérky programu - Danky Matejovej. Tá sa podieľala i na realizácii príprav piesne o bl. Emílii, ktorá mala svoju premiéru práve túto nedeľu na púti v Gaboltove. Do modlitby ruženca sa postupne zapojili účastníci z piatich rómskych diel na východe Slovenska.
Počasie nám prialo a až do začiatku omše nepadla ani kvapka. Slávnostný kazateľ Marián Maťaťa SDB účastníkov najprv bezprostredne pozval schovať sa pred dažďom pod strechu presbytéria a v kázni prepojil život Panny Márie so životom Emílie. Poukázal na jednoduchosť tejto rómskej ženy, ktorá položila svoj život za ochranu svojich priateliek z majority a tak nás otec Marián povzbudzoval rozvíjať to zrnko dobra, ktoré do nás vložil náš nebeský Otec. Lebo ako povedal:" Nestačí mať Boha v srdci a na jazyku, ale v skutkoch, v láskavej službe našim drahým a našim blížnym."
V závere otec biskup Bernard Bober, ktorý spolu s tajomníkom rady KBS pre Rómov a menšiny Petrom Bešenyeiom nevynechali ani jeden ročník rómskej púte, pozdravil a poďakoval všetkým organizátorom i všetkým pútnikom. Už teraz sa tešíme na 30. ročník púte.


 

Tábor pre staršie dievčatá

LUNÍK IX / Borda 20. júl 2023 /  Dievčatá zo stretiek Gipsy Teenagerky a Gipsy Bokhale Čajora sa celý rok tešili na viacdňový výlet na chatu Borda. Celým pobytom dievčatá sprevádzal príbeh svätej Jozefíny Bakhity. Každý deň bola dievčatám predstavené iná časť života sv. Bakhity.
• V prvý deň to bola časť života kedy bola otrokyňa. Dievčatá si mali možnosť skúsiť samé niečo uvariť a upiecť. Následne sa dozvedeli o pravidlách stolovania a servírovania. Po večernej modlitbe kde ďakovali za dar slobody a života si dievčatá pozreli film o živote sv. Bakhite.
• Druhý deň bola dievčatám predstavená časť zo života sv. Bakhity ako vychovávateľky. Dievčatá si na rôznych stanovištiach mohli vyskúšať ake je to pomáhať a starať sa o niekoho. Poobede si mohli vyrobiť rôzne predmety zaujímavými technikami ako servítkovou metódou ozdobiť drevenú krabičku, namaľovať farbami na sklo zrkadielko, vyrobiť uzlíkovou metódou ruženec z koráliek a z farebného papiera vytráž sv. Bakhity. Večer si dievčatá urobili oheň, opekali, jedli a spievali pri ohni. Na záver dňa prešli skúškou odvahy v tmavom lese.
• Na tretí deň sa dievčatá veľmi tešili keďže ich čakal výlet na kúpalisko v Trebišove kde sa učili plávať a vyskúšali si aj jazdu na tobogáne. Počas dňa si dievačatá zahrali rôzne športové aj spoločenské hry. Bola im aj predstavanená časť života sv Bakhity, keď sa stala veriacou a priljala všetky sviatosti. V tom duchu sa niesla aj ranná a večerná modlitba, kde dievčatá ďakovali za dar viery. Počas večerného programu si dievčatá mohli zatancovať a skrášliť sa.
• Posledný štvrtý deň priniesol zo života sv. Bakhity obdobie života v reholi.
Dievčatá mali celý čas k dispozícií svoje stretkovské denníky, kde si zaznamenávali svoje zážitky a na záver si napísali, ktorá aktivita sa im najviac páčila a čo radi zažijú opäť o rok. Samozrejme na záver poupratovali priestory chaty a okolia.


 

Sväté ženy

Košice / BORDA - 14. júl 2023  /  Toto leto sa prvý krát vybralo stretko Srdcové kráľovné na chatu Borda, kde zažilo nezabudnuteľných pár dní mimo domu. Celý pobyt v prírode mal tému Božie princezné.
Jednotlivými dňami ich sprevádzali sväté ženy ako bl. Emília Rodriguéz, Jana z Arku, Mária Dominika Mazzarellová a Anka Kolesárová. Zažili mnoho zábavy skrz športové aktivity, pri pečení a varení, aj pri ukážke prípravy stolovania, zakladali si denníky, dokonca sa učili i zakladať oheň, navštívili kúpalisko v Trebišove i krásny park a nesmel chýbať ani priestor nielen pre šikovné rúčky a prípravu rôznych dekoračných predmetov, ale aj salón krásy a večerná tanečná zábava.
Pred odchodom dievčatá chatu zanechali v rovnakom stave ako pri príchode - čistú, voňavú a upratanú.


 

80 rómskych žien sa duchovne obnovilo na Sigorde

SIGORD  27. – 29. júla 2023   /  V Centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove sa konala už tradičná duchovná obnova pre ženy. Témou tohtoročného stretnutia bolo podobenstvo o 10 pannách. Ženy takmer tri dni rozjímali nad tým, ako byť múdrou a pripravenou na Ženíchov príchod. Okrem prednášok bohoslužieb, modlitieb, časov stíšenia mali aj čas na zdieľanie a vzájomné spoznávanie sa a prehlbovanie priateľstiev. Znova prišli aj nové ženy, ktoré takéto stretnutie nezažili a ich vďačnosť za duchovné občerstvenie bola obrovská.
     Centrum Savore Sigord sa za uplynulé roky vďaka jeho riaditeľovi - duchovnému otcovi Martinovi Mekelovi, vďaka práci rómskych dobrovoľníkov, spolupracovníkov a pastoračných asistentov podporených vládou Slovenskej republiky, a vďaka finančnej podpore mnohých ľudí a inštitúcií (napríklad PSK), stalo kvalitným a príjemným miestom na duchovné obnovy, stretnutia, tábory, akcie, víkendovky pre všetkých. Stretnutie na Sigorde je teda stále vyhľadávanejšie kvôli jeho pridanej duchovnej hodnote, ale aj kvôli príjemným priestorom.
     Obnovu zorganizovala koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková v spolupráci s pastoračnými pracovníčkami Martinou Čikošovou a Renátou Bílou. Podujatie podporili Konferencia biskupov Slovenska, Nadácia Renovabis, Saleziáni a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a bolo realizované s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky.


 

Škola života počas prázdnin

KOŠICE Luník IX  /  28. júl 2023  /  Posledný turnus letnej školy v prírode patril chlapcom z dvoch najstarších skupín, pre ktorých to bol čas lepšieho spoznávania sa a upevňovania vzťahov.
Najstarší chlapci zo stretka Hrdinovia boli na našej chate na Borde už veľakrát, kým chlapci zo stretka Phrala pal o Luník boli na chate v Slanských vrchoch po prvý raz. Rozdiely medzi chlapcami boli veľké, napriek tomu sme im ponúkli pekné zážitky.
Počas troch dní nás sprevádzal sv. Dominik Savio, ktorý nám dal príklad svojho osobného života, plnenia si svojich povinností a konania dobra medzi kamarátmi.
Hneď v prvé poobedie sa uskutočnila súťaž v pečení pizze, pričom cesto si chlapci miesili vlastnými rukami. Spolu napiekli pokrm chudobných talianskeho pôvodu v takom množstve, že niektorým poslúžil, nedopatrením, aj ako munícia na zasiahnutie nepriateľa. Zvyšný čas sa venoval výučbe hry na gitaru a príprave spevu na sv. omšu. Večer nesmela chýbať nočná hra a chlapci si vyskúšali aj pobyt v lese.
Na druhý deň sa uskutočnili kolektívne športy: ringo a futbal, prekážková dráha a mnohé iné súťaže zručnosti a poznávania prírody. Posledný deň chlapci po výdatných raňajkách upratali a pobrali sa domov.
Veríme, že chlapci si odniesli domov pekné zážitky a dúfame, že hlavne pre stretko Phrala pal o Luník to bude zlomový bod pre vzťahy a pre fungovanie v budúcom školskom roku.