Svedectvo nového života ako výsledok neúnavnej práce sestier

Dnes sme sa s našou drahou Sárou, na ktorú sme nesmierne hrdé, zúčastnili v Košiciach Kolokvia kazuistík, ktoré každý rok organizuje doc. Hunyadiová spolu so svojím tímom. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou týchto krásnych stretnutí, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú srdce plné lásky, služby a krásnych nádejných príkladov praxe sociálnej práce.
     Naša Sára porozprávala svoj úžasný príbeh rómskeho dievčaťa / ženy, ktorá vždy využila ponuku aj nášho vzdelávania - krúžok anglického jazyka, absolventskú prax, projekt vzdelávania na počítači a poslala si okolo 25 žiadostí do zamestnania. Prijali ju a odvážne sa rozhodla ísť sama medzi čisto slovenský kolektív, ktorý bol najskôr plný predsudkov. Sára sa nezľakla a všetkým v kolektíve ukázala, že je zodpovedná a šikovná. Dnes je pre všetkých v kolektíve nie "cigánkou" (ako ju na začiatku volali), ale Sárou, jednou z nich.
      Z našetrených peňazí si urobila vodičský preukaz, kúpila auto a prišla za nami, že kedykoľvek budeme potrebovať jej pomoc, že je tu aj ona pre nás tak, ako my pre ňu. Jej cesta však nekončí a rozhodla sa popri zamestnaní pokračovať v štúdiu, čomu sa veľmi tešíme.
     Sára je rómskou ženou, ktorú často aj vlastná komunita nechápe, pretože má 23 rokov a rozhodla sa svoju budúcnosť vziať do svojich rúk inak, ako väčšina žien a dievčat v nej. Využila príležitosť, ktorá sa jej ponúkala a žije život mladej zdravo emancipovanej a múdrej rómskej ženy. Momentálne sa pripravuje aj k sviatosti birmovania a Boh je pre ňu silnou oporou. Je podporovaná aj rodinou a vie, že aj my sme tu vždy pre ňu.
       Aj veľa iných mladých ľudí u nás v Jarovniciach študuje a pracuje a tak búrajú všetky negatívne predsudky.Chceli a nevzdali sa, nenechali sa odradiť a znechutiť a nedali si život zničiť zlými rečami, či už v spoločnosti, či vlastnej komunite, ale išli za svojím cieľom a lepším životom. A ako Sára dnes povedala:"V Jarovniciach je veľa mladých ľudí, ktorí študujú, pracujú a chcú študovať a pracovať a mať lepší život, ako ich rodičia".


 

Požehnané Veľkonočné sviatky!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Naplno v povolaní - naplno v službe - naplno v práci

JAROVNICE  6.apríl 2023  /  V každý piatok a v nedeľu sme v našom kostole mali počas pôstu okrem svätej omše aj krížové cesty, ktoré mali na starosti naši pastorační pracovníci a asistentka. Nedele patria pravidelne aj nášmu roznášaniu Eucharistie chorým v osade aj v dedine a odovzdávaniu troch kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily, pri ktorých sa naše rodiny doma spoločne modlia. Soboty sú pravidelne venované náukam a krstom, pri ktorých našim kňazom pomáha pastoračný pracovník Martin alebo dobrovoľník Dávid.
Popri a po našej práci, ktorá nás živí a platí nám účty a z ktorej prispevame do provincie aj pre sestry na Ukrajine, sa počas celého týždňa snažíme slúžiť deťom, mladým aj dospelým, nakoľko sa len dá aj popri našich rehoľných povinnostiach a starostlivosti o naše dva domy.
Ako rehoľné sestry od štátu nedostávame nijaký plat, ani peniaze, tak pracujeme ako každý iný pracujúci človek. Dve sme učiteľky a jedna sociálna pracovníčka. A aj pracovné miesta, ktoré boli v pastoračnom projekte vytvorené hlavne pre nás, sme jedno ponechali a ďalších sa zriekli, aby mohli mať prácu a plat naši dvaja pastorační pracovníci a asistentka, pretože veríme, že kto sa vie deliť so všetkým, hoci aj v malom, toho Boh vždy požehná. A práca, ktorú čím viac ľudí robí, môže priniesť aj viacerým viac pomoci, či osohu. Sám človek nedokáže toľko, ako viac ľudí spolu. Sme vďačné za všetkých našich pracovníkov a dobrovoľníkov.

Ďakujeme za každú modlitbu a akúkoľvek pomoc. 

Naša práca sa môže stať službou blížnemu

JAROVNICE  5. apríl 2023  /  Stredy patria pravidelne aj trom skupinkám "šikovných rúk". Spolu 29 mladých dievčat a 5 chlapcov sa v jednom týždni učili vyrábať prstienky a v druhom piekli koláčiky s čokoládou. A keďže sme v pôstnom období, jeden kúsok koláčika, ktoré si spolu napiekli, ochutnali a druhý si zobrali so sebou, aby ním niekoho smutného, chorého, či samého potešili. Okolo 60 koláčikov mohlo v ten deň potešiť nielen ich výrobcov, ale aj iných.
Z našich chlapcov a dievčat rastú veľkí šikovníci.
Ďakujeme našej milej Viki, ktorá sa nám sama ponúkla, že nám chce pomáhať na krúžkoch šikovných rúk. Svoj čas, ktorý by mohla stráviťd doma posvojom chce využiť zmysluplne v službe. Veľmi nám tým urobila radosť a tešíme sa tak z ďalšej šikovnej dobrovoľníčky.


 

Prípravy na slávenie sviatkov v Hanušovciach

HANUŠOVCE n. TOPĽOU 4. apríl 2023 / Celé spoločenstvo sa pripravovalo na sviatky Veľkej Noci s podporou pastoračnej pracovníčky Danky Horváthovej. Počnúc od katechéz v spoločenstvách detí, ktoré smerovali ku krížu a vzkrieseniu, cez aktivity v skupinkách kde sa pripravujú prvo-prijímajúce deti aj s rodičmi, duchovnými obnovami mladých s priestorom pre ticho a sviatosť zmierenia, cez prípravu kostola a priestorov až po skúšky kapely a zboru, ktoré budú sprevádzať slávenie sviatkov. Nech je tento čas pre nás všetkých chvíľou, keď zakúsime blízkosť Pána, aby sme ju dokázali žiť v našich vzťahoch.
Projekt pastoračných pracovníkov je podporený Úradom vlády SR.

 


 

Pôst nám pomáha otvárať sa pre druhých

KOŠICE Luník IX  2. apríl 2023  /  Dievčatá na stretkách počas celého pôstneho obdobia putovali po Ceste pôstu s Ježišom, na ktorej si každý týždeň dali nové pôstne predsavzatie (modlitba, pomoc, podelenie sa, krížová cesta). Ako pripomienka na pôstne predsavzatie slúžila dievčatám korálka na náramku za každé predsavzatie nová korálka. Staršie dievčatá ako pôstne predsavzatie - podelenie sa - napiekli koláč a rozdali ho.
Celý pôst dievčatá mysleli v modlitbách na deti v Angole a aj prispeli finančne na výstavbu novej školy pre deti v Angole.
Pastorační pracovníci sú podporení vládou Slovenskej republiky v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".


 

Pôstna zbierka z toho, čo máme

KRÍŽOVÁ VES  31. marec 2023  /  Dôležitou súčasťou života kresťana je príprava na sviatky Veľkej noci modlitbou, pôstom a almužnou.
Aby bola naša almužna Bohu milá, je potrebné rozlišovať, používať rozum a dávať z toho, čo mám (nemusíme sa trápiť, že nemôžeme dať to, čo nemáme). Preto sme deťom  z nášho centra priblížili aktivitu pôstnej zbierky, do ktorej sa môžu tiež zapojiť a tak potešovať nielen chudobných, ale aj svoje srdce a srdce Pána Ježiša. Nech nám tieto skutky kresťanskej lásky pomáhajú kráčať v pôstnej dobe ku skutočnému vzkrieseniu. Povzbudzujem aj dospelých, aby išli deťom príkladom.
Činnosť centra je podporená Úradom vlády SR.

 

 


 

Nech je naša žatva veľká

PREŠOV Kolégium Márie Romero 27. marec 2023  /  Tieto posledné týždne pre nás boli aj o spoznávaní rôznych diel, kde sa napomáha k lepšiemu životu a vzdelaniu Rómov v Prešovskom a Košickom kraji. Ďakujeme za vzácne rozhovory s pracovníkmi v týchto dielach, ako aj hľadanie ciest k vzájomnej spolupráci.
Okrem bežného učenia a každodenných povinností sme aj my v Prešove už privítali krásne jarné počasie a začali sme spolu s dievčatami s prácami v záhradke. Učíme sa tým zodpovednosti a láske k prírode.
Veríme, že naše prvé pokusy s pestovaním zeleniny sa podaria a z týchto semienok vyrastú krásne paradajky a papriky.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Vlády Slovenskej republiky.


 

Chlapská 24-ka

SIGORD  25. marec  2023  /  V centre Savore Sigord sa počas víkendu konala akcia Chlapská 24-ka, ktorú organizovalo niekoľko mužov z Gréckokatolíckej rómskej misie. Hlavná téma stretnutia bola "Na sal korkoro (Nie si sám)." Akcie sa zúčastnilo viac ako 80 mužov.
Piatok počas programu mali chlapi možnosť vidieť hrané scénky, ktoré znázorňovali známe citáty z Písma, kde sa píše o tom, že nie sme sami. Muži neskôr odovzdávali Bohu oblasti, v ktorých sa cítia sami. V sobotu sa zasa spomínali mnohé úryvky z Biblie o odvahe, viere a pokání. Súčasťou sobotného programu bola aj talkshow o tom, aký je rozdiel medzi "byť sám" a "cítiť sa osamotený". Chlapi si neskôr písali svoje vízie v rôznych oblastiach: rodina, život, práca, voľný čas, ... a odovzdávali to Bohu. Zavŕšením celého programu bolo slávenie svätej liturgie spolu s vladykom Jánom Babjakom, ktorý všetkých chlapov povzbudil a žehnal im do ich životov. Ďakujeme Bohu za fantastický čas v chlapskom spoločenstve!


 

Piatkové pôstne poobedie

KRÍŽOVÁ VES 23. marec 2023  /  Pastoračné pracovníčky spolu s pánom kaplánom Martinom a riaditeľkou CVČ v piatok poobede zobrali skupinku detí, aby sa spoločne vybrali na Kalváriu nad obcou. Tam sa spoločne modlili pobožnosť krížovej cesty. Celý priebeh sprevádzali spevom piesní k jednotlivým zastaveniam. Počas každého zastavenia sa deti striedali a čítali zamyslenia napr. o tom ako sa niekedy chováme ku kamarátom, ako dlho trávime čas na mobile a pod.
Napriek veternému a chladnému počasiu sa deti veľmi tešili na krížovú cestu a atmosféra bola veľmi dobrá. Keď sme sa dostali na záver nášho putovania, spoločne sme si spievali piesne a chválili Boha.