Po návšteve pápeža pokračujeme v službe

Jarovnice 25. september 2021  / 38 detských sŕdc je pripravených prijať prvýkrát Pána Ježiša v Eucharistii  vďaka príprave so sestričkami a vďaka  svätej spovedi, ktorú dvaja Jarovnickí kňazi všetkým vyslúžili na slávnosť 1. svätého prijímania. Slávnosť sa konala 19. septembra 2021 a deti sa na ňu s prestávkami pripravovali viac ako rok. Ani rómsky kostol nezaostáva a je tiež pripravený, nádherne vyzdobený, šaty vyžehlené. Tešíme sa.   

 


 

Zo zákulisia misie saleziánov na Luníku IX

Košice - Luník IX 24. september 2021 / Saleziáni na Luníku IX pôsobia už niekoľko rokov. Prebrali rozostavanú stavbu a po niekoľkých rokoch ju úspešne dostavali. Dovtedy žili priamo v bytovke na Hrebendovej ulici pri obyvateľoch sídliska. Pozrite si, ako vnímali toto sídlisko vtedy, dnes a ako vnímajú Saleziánov domáci obyvatelia.


 

Pápež sa zastavil aj v saleziánskom kostolíku

Košice - Luník IX  16. september 2021  /  Dva dni po odchode Svätého Otca z Luníka IX saleziáni natočili krátke video, kde približijú kroky Svätého Otca v areáli saleziánov.

Po skončení oficiálneho programu na Luníku IX Svätý Otec František vstúpil ešte do Kostola Zmŕtvychvstalého Krista. „Asi minútu sa veľmi sústredene modlil,“ približuje salezián Marián Peciar. Podľa neho sa naplnila tichá nádej, „že prijme pozvanie a pozdraví Pána Ježiša v našom kostole“.

Podľa Mariána Peciara pápežovi túto vec pošepol jeho sekretár. František prešiel niekoľko metrov pešo, dvere kostola boli už otvorené a vstúpil ku poslednej lavici, kde sa so sklonenou hlavou prežehnal a asi minútu sa sústredene modlil. Zakončil opäť prežehnaním. Po východe z kostola nasadol priamo do pripraveného auta a odišiel na stretnutie s mladými.

Komunita saleziánov na Luníku IX je veľmi vďačná za toto gesto viery, že Petrov nástupca sa chvíľu modlil na mieste, kde sa k modlitbe a liturgii stretávajú Rómovia z tohto košického sídliska. 


 

Príhovor pápeža Františka na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX

Košice - Luník IX, 15. september 2021 /  Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli práve vy, predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných stereotypov, hanlivých slov a giest. Vďaka tomu sme sa všetci stali chudobnejšími, chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii. Ako to však urobiť? ... Kde je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale prídu. Súdy a predsudky len zväčšujú vzdialenosti. Kontrasty a silné slová nepomáhajú. 

Celý príhovor si môžete prečítať tu.


 

Pápež František sa stretol s rómskou komunitou na Luníku IX

Košice - Luník IX  14. september 2021  /  V utorok 14. septembra 2021 na sviatok Povýšenia Svätého Kríža sa Svätý Otec stretol s Rómami a rómskymi misionármi na Luníku IX.

Svätého Otca privítal zmiešaný zbor nádhernou a dynamickou rómskou piesňou Av manca o Del. Strentutiu predchádzal 5-hodinový program naplnený modlitbami, sv. omšou, hudbou a tancom. Svätého Otca privítali takmer 2 tisícky Rómov so svojimi misionármi - kňazmi, sestričkami a laickými spolupracovníkmi. Svätý Otec Rómov ubezpečil, že v Cirkvi nie sú na okraji, ale v srdci Cirkvi. Stretnutie bolo plné radosti, povzbudivých slov a gest, silných svedectiev a živej hudby. 

 


 

Nositelia nádeje

Nositelia nádeje: Pastoračné diela Katolíckej cirkvi v rómskych komunitách. Tak znie názov brožúrky, ktorú v rámci prípravy na návštevu Svätého Otca na Luníku IX pripravila Rada KBS pre Rómov a menšiny.  Kniha obsahuje popis takmer tridsiatich pastoračných diel z ôsmich diecéz a podáva historický prierez, ako aj informácie o súčasných aktivitách jednotlivých pastoračných diel. V úvode sa uvádza prínos pastoračnej práce nie podľa dojmov, ale na základe vedeckej štúdie Etnologického ústavu SAV – SIRONA 2010, ktorá hovorí, že každý človek, a teda aj obyvateľ marginalizovaných rómskych komunít, po náboženskej premene a zintenzívnení náboženského života mení vnímanie seba samého a pozitívne sa stavia k potrebám spoločnosti. Výskum prichádza k záverom, že obnova života Rómov založená na zmene zmýšľania má konkrétne pozitívne dôsledky v ich osobnom živote a v spoločnosti tejto minority, ale aj majoritnej spoločnosti po stránke kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej/vzťahovej  a ekonomickej. Pod vplyvom náboženskej formácie dochádza k ochote prevziať zodpovednosť za svoje konanie, prevziať zodpovednosť za svoju rodinu, uplatniť sa nielen v miestnej rómskej komunite, ale aj na trhu práce. Kniha vymenúva službu a aktivity našich misionárov v rómskych komunitách s uvedením odkazov na internetové stránky či stránky na sociálnych sieťach o ich činnosti. 

Knihu zostavila koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková a od dnes je k dispozícii na stiahnutie na stránke navstevapapeza.sk. Okrem slovenského vydania je kniha k dispozícii aj v angličtine a zakrátko bude taktiež v printovej podobe.


 

Saleziáni pripravili videodokument o práci s Rómami

Bratislava/Košice 7. septembra (TK KBS) Saleziánska rodina pôsobí na poli pastorácie Rómov na Slovensku už 30 rokov. Pri príležitosti stretnutia pápeža Františka s Rómami na Luníku IX v Košiciach 14. septembra pripravili saleziáni o tejto práci 13-minútový dokument. Je súčasťou cyklu Viera do vrecka, zo saleziánskej produkcie. Aktuálnu tému s názvom Don Bosco a Rómovia na Slovensku si možno pozrieť na YouTube kanáli saleziánov.

 


 

Program na Luníku IX pri návšteve pápeža


 

Na stretnutie s pápežom sa pripravíme aj modlitbou deviatnika

Don Peter Bešenyei, saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov, pripravil pred stretnutím Svätého Otca s Rómami Deviatnik k blahoslaveným Rómom mučeníkom Zefirínovi a Emílii. 

Modlitba deviatnika sa začne v nedeľu 5. septembra a vyvrcholí v pondelok 13. septembra. V utorok 14. septembra sa pápež František stretne s Rómami na priestranstve pri saleziánskom centre na Luníku IX v Košiciach. Deviatnik je ponukou bezprostrednej duchovnej prípravy na stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach; má otvoriť srdcia Rómov pre Krista a zároveň pomôcť k zmiereniu a vzájomnému odpusteniu medzi Slovákmi a Rómami. 

V úvode textu deviatnika ku blahoslaveným rómskym mučeníkom Zefirínovi a Emílii don Bešenyei píše: „Každý mal svoju rodinu, nikdy sa nestretli a aj napriek tomu mali spoločný osud, stali sa svedkami viery tým, že ako Rómovia obetovali svoj život za Španielov, ľudí z majority. Stratili svoj život, aby nezradili a aby zachránili životy svojich priateľov.“ Mučeníci Zefirín a Emília zomreli počas španielskej občianskej vojny v 30-tych rokoch 20. storočia.

Deviatnik je na každý deň pripravený tak, že obsahuje krátky text zo Svätého Písma, zamyslenie, myšlienku pápeža a modlitbu. Zamyslenia sprevádzajú aj ilustrácie zo života blahoslavených Rómov. Modlitbu Deviatnika si môžete stiahnuť tu.