Prednáška o práci s Rómami

JAROVNICE  1. máj  2024  //  Pastoračné pracovníčky Monika a Lenka, spolu s asistentkami osvety a zdravia, terénnymi a komunitnými pracovníkmi z Jarovníc a Pečovskej Novej Vsi sa zúčastnili na prednáške p. Michala Šľachtu a s. Silvie.

Obidvoch prednášajúcich oslovila p. Mgr. Dujavová v rámci projektu: “Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi“.

Sestra Silvia poukázala na ciele, špecifiká, metódy terénnej a komunitnej práce. Charakterizovala rozdiely týchto prác a náplň ich pracovníkov, ktoré obohatila aj o konkrétne príklady z praxe.


 

Aktivity miništrantov

JAROVNICE  30. apríl  2024  //  Mladí miništranti sa za uplynulý týždeň zúčastnili skvelých aktivít, medzi ktoré patrilo aj arcidiecézne stretnutie miništrantov v Košiciach, a spoločná opekačka.

Počas týchto akcií im pomáhali a sprevádzali, pastorační pracovníci a bohoslovec Ondrej.
 


 

Projekt vzdelávania ukončený

KOŠICE  30. apríl  2024  //  OZ Oheň nádeje realizovalo projekt s názvom "Vzdelávanie a podpora talentov k perspektívnejšej budúcnosti Rómov" zameraný na integrálnu výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mladých na košickom sídlisku Luník IX.

Projekt bol podporený z dotácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

V rámci projektu sa zamerali na pokračovanie v aktivitách jedenástich základných kolektívov, rovesníckych skupín a záujmových krúžkov: hudobný, spevácky, doučovania detí a mentorský program.

Vďaka projektu „Digitálny žiak“ ukončili zariaďovania novej hudobnej miestnosti. Zakúpili hudobné klávesy a káble, magnetickú tabuľu, sťahovateľné stoličky a obrazovku na premietanie piesní.


 

Aktivity v centre

LOMNIČKA  25. apríl 2024  //  Aj v Lomničke sa dejú rôzne činnosti.

Deti rôzneho veku sa spoločne zúčastňujú rôznych aktivít ako napríklad: maľovanie , kreslenie a dokonca aj zdokonaľovanie sa v softskill-ových hrách.

Nechýbajú ani športové hry ktoré deti veľmi obľubujú.


 


 

Deň Zeme

VEĽKÁ LOMNICA  26. apríl 2024  //  Pastorační pracovnici zorganizovali pre deti zo strediska vo Veľkej Lomnici učenie hrou, ktorá im mala podať dôležitú informáciu o našej planéte Zem.

Spoločne si tak na pamiatku vyrobili obrázok Zeme a na počesť tohto dňa aj popratali prostredie okolo seba.
 


 

SAFI 2024, vyhrala škola z Poštárky

BRATISLAVA  5. apríla 2024  //  Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke sa zapojila do súťaže SAFI 2024 (Súťaž Amatérskych Filmov), ktorú vyhlásila  TV LUX. Tohto roku to už bol      10. ročník a jeho témou bola ,,MOJA MODLITBA".  

O tejto súťaži sa dozvedeli z letáku. Prijali túto výzvu, aj keď s touto prácou nemali žiadne skúsenosti. Vytvorili kreatívny tím, ktorý bol zložený z pedagogických zamestnancov. Pri spoločných stretnutiach postupne spracovali scenár a myšlienku danej témy. So začiatočníckym nadšením začali s natáčaním obrazov (niektoré zábery si vyžadovali opakované natáčanie). Po viac ako mesačnej práci sa im podarilo zostrihať video do finálnej verzie. Striedala sa v nich radosť, ale aj obava, pretože nikto z nich neštudoval mediálny odbor a nemali žiadne skúsenosti. Ale verili, že aj ich malá škola na východe Slovenska môže ukázať, že aj s rómskymi žiakmi sa dá niečo pekné vytvoriť.

Do súťaže sa zapojilo 18 videí, ktoré predstavila TV LUX v relácii Doma je doma. Cena bola rozdelená do dvoch častí: cena diváka a cena poroty. Ich video získalo víťaznú cenu poroty. Veľmi si vážia toto ocenenie, ktoré dostali od ľudí, ktorí sa profesionálne venujú  tomuto odboru. Ďakujú aj všetkým tým, ktorí im poslali svoj hlas.

....takže nezabudnite, že existuje aj saleziánska Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke....

Video si môžete stiahnúť tu


 

Prvé jarné oratko na Luníku IX

KOŠICE  25. apríl 2024  //  Pekná, jarná a predovšetkým slnečná nedeľa umožnila chlapcom a dievčatám zo strediska Luník IX zrealizovať prvé nedeľné oratko v tomto roku.

Nastala vytúžená chvíľa mnohých detí na Luníku. Vďaka ochote mladých nádejných animátorov, boli pre deti pripravené zaujímavé stanoviska.

Radosť bola spoločná.

 


 

Rozhovor s našim projektovým manažérom

"Ak sa budeme tváriť, že nás sa to netýka a budeme sa naďalej nezdravo vyčleňovať, stáva sa z nás samozvaná elita. A z histórie vieme, že výsledkom je deštrukcia a pád celej spoločnosti,“ hovorí Štefan Orkuty z projektu Rómske misijné-pastoračné diela, ktorý realizujú viaceré diecézne charity na východe Slovenska.

,,V rozhovore pre Nové mesto Štefan Orkuty odpovedá priamo aj na otázky, prečo pomáha práve Rómom a čo ho v tejto práci inšpiruje." -  slová redaktora

Prečítajte si celý článok na NM.


 

Sviatok blahoslaveného Zefirína

 Modlitba za svätorečenie

Bože, Otče veľký a dobrý, Ty si svetlom a silou Ducha svätého obdaroval Róma Zefirína Jiméneza Mallu milosťou viesť skutočný kresťanský život až po odvážne podstúpenie krutej smrti podľa príkladu Ježiša Krista. Vyjadrujeme Ti vďaku za tento prejav tvojho milosrdenstva voči všetkým Rómom a prosíme ťa, aby tento Róm bol započítaný medzi svätých, aby aj nám pomáhal stať sa skutočnými kresťanmi, vždy pripravenými ísť cestou kríža v nádeji, že ťa budeme môcť naveky oslavovať skrze Krista Pána nášho. Amen

4. Mája v roku 1997 na námestí sv. Petra bol Zefirín vyhlásený za mučeníka katolíckej cirkvi a celému svetu predstavený ako vzor pre kresťanov. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo aj vyše osemdesiat Rómov zo Slovenska. Svojou hudbou a spevom doprevádzali aj slávnostnú svätú omšu, počas ktorej blahorečili prvého rómskeho mučeníka na námestí pred bazilikou Svätého Petra vo Vatikáne. Väčšina z nich mala možnosť aj osobne sa stretnúť s pápežom Jánom Pavlom II.


 

Deviatnik k bl. Zefirínovi: 9. deň

Predsavzatie: Modlime sa za tých, ktorí dnes zomrú, aby neumierali v strachu a opustenosti.

Zo sv. písma: Apoštol Pavol povedal: „Čo to robíte, prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť“ (Sk 21, 13). V živote svätých obdivujeme ich veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Pán Boh rozptýlil v najťažšej chvíli života všetky ich pochybnosti. V duchu viery a zbožnosti uskutočnili životnú úlohu, ktorú im Boh určil.

Zo života: 1. augusta 1936 sa v Barbastre začalo s masovým strieľaním. Niektorí obyvatelia boli donútení na cintoríne kopať veľké jamy na pochovanie tých, ktorí mali byť zabití. V noci 8. augusta 1936 prišli do väzenia s rozkazom zastreliť určitý počet osôb. V cele ich bolo viac. Jeden milicionár si vybral Zefirína s poznámkou: „Nechali ste tu toho... čo už mal byť dávno mŕtvy. Zoberte ho hneď.“ V tú nedeľu naložili na nákladné auto 13 ľudí. Mnohí počas prevozu volali: „Viva Cristo Rey!“ - „Nech žije Kristus Kráľ!“ Aj Zefirín to niekoľkokrát vyslovil a s ružencom v ruke sa stále modlil. Keď prišlo auto na cintorín, milicionári rozostavili väzňov vedľa kostola. Vzdialili sa od nich na niekoľko metrov a hneď strieľali. S posledným výkrikom „Nech žije Kristus Kráľ!“ zomrel aj Zefirín. Mučeníci boli pohádzaní do spoločnej jamy. Niektoré mŕtvoly podpálili benzínom, posypali nehaseným vápnom a nakoniec ich zakryli hlinou. Aj preto sa jeho pozostatky zatiaľ nenašli. Rómovia iba položili Zefirínovu fotku na hrob jeho ženy Terezy.

Modlime sa: Dobrý Ježišu, Ty si dokázal svoju lásku k nám predovšetkým tým, že si dobrovoľne obetoval svoj život za každého jedného z nás. Ďakujeme Ti za tento veľký prejav Tvojej lásky. Blahoslavený Zefirín sa snažil prežívať svoj život v spojení s Tebou a nasledovať Tvoj príklad, ktorý si nám dal. Pripodobnil sa Ti aj v poslednom okamihu svojho života, keď odvážne vyznával svoju vieru v Teba a zomrel mučeníckou smrťou. Obetoval svoj život so zvolaním: „Nech žije Kristus Kráľ!“. Tým jasne vyjadril, že Ty si jeho Pánom a že zomiera z lásky k Tebe. Posilňuj, prosíme, aj našu vieru, aby sme vedeli odvážne vyznávať slovami, ale predovšetkým svojím životom, že Ty si naším Pánom a daj, aby sme v našej viere vytrvali až do konca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Na záver: Pomodlíme sa 3x Sláva Otcu za ľudí, ktorí sú chorí a práve zomierajú.