Biskupi Slovenska schválili stratégiu, ktorá má pomôcť pri práci s Rómami

Biskupi Slovenska schválili stratégiu, ktorá má pomôcť pri práci s Rómami. Za rok ju vytvorila pracovná skupina, ktorú zostavil predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Vyplýva z nej vybudovanie regionálneho/ regionálnych, respektíve diecézneho/ diecéznych pastoračných centier a príprava a podpora vzdelávania kňazov a seminaristov na prácu s Rómami, ako aj viacero odporúčaní samotným aktérom pastorácie. Úvodnú časť má financovať nemecká nadácia Renovabis. Čítať viac


 

V Bratislave diskutovali o pastorácii Rómov a jej prínose pre spoločnosť

Bratislava 20. septembra (TK KBS) Hlavným organizátorom konferencie bola Konferencia biskupov Slovenska. Pripravila ju v spolupráci s neformálnou rómsko-slovenskou platformou ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách SAVORE, neziskovou organizáciou Kanet a Spoločnosťou Úsmev ako dar. Čítať viac

 


 

Vzácna návšteva v Jarovniciach

Jarovnice - V piatok 6.9. 2019 nás navštívila vzácna návšteva z Limbachu v doprovode o. Petra Ceľucha. Na svätej omši v rómskom kostole, pri práci našich dobrovoľníkov s deťmi a v priateľskom kruhu pri večeri sme sa mohli o radostiach i ťažkostiach našej služby porozprávať s pani Marlene Wynands-Schüler, ktorá pôsobí vo vzdelávacom a poradenskom centre vo Wiesbadene a s pánom Winfried Montz, ktorý je vedúcim oddelenia Weltkirche (Cirkev vo svete). Ďakujeme za Bohom požehnaný čas a nech všetkých troch našich hostí Pán žehná a sprevádza v ich službe!


 

Ženy zažili premenu v gréckokatolíckom kňazskom seminári

V dňoch 21. – 23. augusta 2019 sa viac ako 50 rómskych žien zúčastnilo duchovnej obnovy v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s občianskym združením Ženy ženám a neziskovou organizáciou KANET. Hlavnou lektorkou bola americká evanjelizátorka Gloria Gray. Témou bola starozákonná Rút a jej vernosť Bohu po tom, ako HO spoznala. Počas obnovy sme sa modlili za to, aby nás Boh vyviedol z územia hriechu, lenivosti, pýchy, závislosti... a voviedol nás na nové duchovné územie, aby sme žili sväto, pracovito, čestne, aby sme svoje deti viedli k striedmosti a disciplíne, k úcte voči Bohu a rodičom. Duchovnú obnovu tvorili prednášky, časy stíšenia s Bohom, zdieľanie, vzájomná (príhovorná) modlitba, ako aj Korunka k Božiemu Milosrdenstvu, sv. ruženec a každý deň sv. liturgia. So službou chvál k nám prišli muži zo Spoločenstva apoštola Pavla z Čičavy s otcom Martinom Mekelom. Ženy odchádzali domov povzbudené, premenené. Ako mnohé z nich po obnove povedali, v seminári zažili pokoj a lásku, prijatie a láskavú starostlivosť. Aj ony chceli starostlivosť opätovať a pred odchodom všetky po sebe krásne upratali. Otec rektor sa s nami lúčil slovami, že o rok sa stretneme zas. Ďakujeme Bohu za to, že nám dal znova prežiť požehnaný čas v Jeho prítomnosti a uistenie, že už niet ani Žida, ani Gréka, ani Slováka, ani Róma..., ale všetci sme jeden v Kristovi Ježišovi.


 

Ďalší tábor AV MANCA

V dňoch 28. – 31. augusta 2019 sa na Drienici uskutočnil ďalší z táborov Av manca 2. Tentokrát sa ho zúčastnilo 15 mladých šikovných dievčat z Čirča, Čičavy, Soli a Rudľova. Dievčatám sa hneď od začiatku tábora podarilo nadviazať veľmi pekné priateľstvá. Zažívali čas plný zaujímavých aktivít, diskusií, tanca, modlitby, formácie, zdieľaní... Vzájomne si slúžili a pomáhali. Mnohým dievčatám bolo na tábore tak dobre, že ani nechceli ísť domov. Tábor bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 


 

Posviacka farskej budovy a kríža

V Čičave posvätili novú farskú budovu a kríž na rómskej osade V nedeľu 11. 8. 2019 posvätil vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita najprv kríž na novej rómskej osade v Čičave. Miestni Rómovia vladyku privítali „marikľou“. Kríž je súčasťou vonkajšieho liturgického priestoru, ktorý sa používa na aktivity Gréckokatolíckej rómskej misie a Formačného centra pre rómov. Liturgický priestor a kríž si postavili pod dohľadom o. Martina Mekela rómovia z Čičavy vlastnými rukami. Otec arcibiskup počas posviacky zdôraznil význam kríža ako znaku spásy a pripomenul, že je dôležité toto miesto modlitby využívať na modlitbu nielen počas liturgických slávení, ale kedykoľvek. ​Následne po presune pred farskú budovu vladyku privítal starosta obce Bc. Dušan Vilenik, ktorý v krátkosti opísal priebeh prác i nadšenie veriacich počas výstavby. Vyzdvihol úlohu otca Slavomíra Krajňáka, ktorý výstavbu začal a otca Martina Labana, ktorý všetkých duchovne viedol a povzbudzoval, ale aj pracoval ako ostatní počas celej výstavby a tiež nezastupiteľnú úlohu modlitebného spoločenstva, ktoré sa celý čas modlilo za výstavbu. V závere príhovoru poprosil vladyku o posviacku farskej budovy. ​V liturgii po posvätení vladyka povzbudil veriacich, aby sa nebáli, lebo Ježiš kráča celým životom s nami. V závere liturgie odovzdal otec arcibiskup pamätnú medailu jubilejného roka Bc. Dušanovi Vilenikovi ako poďakovanie za jeho aktívnu osobnú angažovanosť pri výstavbe farskej budovy, a pamätné listy ďalším veriacim. ​Niečím osobitným bolo udelenie čestného občianstva obce Čičava o. Martinovi Mekelovi za jeho láskavý a dobrotivý prístup, obetavú pastoračnú činnosť v prospech obce, nezištnú pomoc a za šírenie dobrého mena obce Čičava. Čestné občianstvo udelil z poverenia obecného zastupiteľstva starosta obce Bc. Dušan Vilenik.


 

Muzikál o Anke v podaní ochotníckeho divadla Romane Jile

V dňoch 18. až 20. júla 2019 zavítali do Bratislavy členovia ochotníckeho divadla Romane Jile, čo v preklade znamená Rómske srdcia, z Jarovníc pod vedením rehoľných sestier z Congregatio Jesu. V roku blahorečenia Anky Kolesárovej pripravili muzikál o Anke a v týchto dňoch s ním prišli k nám. V Jarovniciach sa Rómom venujú sestričky z Congregatio Jesu už viac ako 15 rokov po stránke ľudskej, vzdelanostnej i duchovnej. S tridsiatkou mladých ľudí z Jarovníc prišla sestra Ráchel a sestra Silvia, ktorá celý muzikál zložila - scenár, hudbu i texty piesní v slovenskom i rómskom jazyku. S muzikálom vystúpili v bratislavských kostoloch u Františkánov a u Kapucínov. Po skončení muzikálu u Kapucínov sa prítomným prihovoril a požehnal otec biskup Jozef Haľko, ktorý zdôraznil, že najdôležitejšie  na vystúpení bolo to, že išlo o svedectvo života: svedectvo života Anky aj Rómov z Jarovníc.


 

Stretnutie mužov v Čirči

Čirč 8. apríl 2019 / Úžasne požehnaný čas prežili chlapi počas stretnutia rómskych mužov v Čirči v sobotu 6. apríla. Svojou prítomnosťou ich potešil aj otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Prednášku mal o. Peter Jakub z Centra pre rodinu na Sigorde a chvály Kapela F6. Boh sa dotýkal sŕdc mužov v najrôznejšom veku - od mladých chlapcov až po starých otcov: a oni sa nechávali premieňať.  Chlapi si vypočuli aj svedectvo obráteného bývalého väzňa, ktorý prenasledoval Rómov a dnes sa im stal bratom.

Boh je Dobrý a miluje rómsky národ.  

 


 

Krížová cesta spojená s chválami a svedectvami

Dňa 31. marca 2019 sa v kultúrnom dome v Čirči konala divadelná krížová cesta, ktorú si spoločne pre Rómov i Slovákov pripravili mladí z Jakuban a Čirča. Krížová cesta začala stvorením sveta, pokračovala rodokmeňom Ježiša Krista až po jeho narodenie, utrpenie a smrť. Vyvrcholila Jeho zmŕtvychvstaním v podobe radostných chvál a svedectiev mládeže o tom, že Ježiš Kristus je živý a zmenil ich životy. Bolo nádherné sledovať, ako táto spoločná modlitba zjednocuje nielen samotnú mládež, ale aj tých, ktorí na krížovú cestu prišli.

 


 

Predstavili sme novú knihu

Čičava 14. marec 2019 / Vo štvrtok 14.3. sme v Geréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov v Čičave predstavili novú publikáciu. V spolupráci so Združením Kresťanskej Mládeže vznikol Programový manuál pre inklúziu mladých Rómov zo sociálne vylúčených komunít. Toto dielo v sebe zhŕňa množstvo doterajších skúseností v práci s rómskymi komunitami. Obsahuje podrobnejšie rozobraté základné témy pre formáciu. Kniha bude dobrou pomôckou pre ľudí venujúcim sa Rómom a v budúcnosti poslúži na tvorbu komplexnejších metodických manuálov.