V Košickej eparchii kňazský deň venovaný pastorácii Rómov

Košice 18. jún 2021  / Vo štvrtok 17. júna 2021  sa v priestoroch eparchiálneho úradu Košickej eparchie konal kňazský eparchiálny deň pod vedením vladyku Cyrila Vasiľa. Stretnutie sa konalo prvýkrát po roku a pol, nakoľko to pandemická situácia skôr neumožňovala. Témy boli rozdelené do dvoch častí. V prvej časti sa kňazi venovali uzneseniam z 99. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Badíne v dňoch 15. a 16. júna. Taktiež sa podelili so svojimi skúsenosťami počas lockdownu a zdôraznili nevyhnutnosť vrátiť sa k osobnej účasti na bohoslužbách. V druhej časti bola hlavnou témou pastorácia Rómov. Predseda Komisie pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie dp. Peter Horváth povzbudil kňazov k pastoračnej práci s Rómami vo svojich farnostiach a poukázal na nápomocnú podporu laikov v tejto oblasti. Vladyka Cyril vyzval kňazov k tejto službe a pripomenul, že je povinnosťou kňaza venovať sa Rómom, ktorí žijú v jeho farnosti. 


 

V Hanušovciach vrcholí príprava na prvé sväté prijímanie

Hanušovce  17. jún 2021  /  Končiaci školský rok bol veľmi špecifický. Podobne ako ten predchádzajúci, ale ešte s väčšími obmedzeniami. To všetko dopadalo aj na naše pastoračné diela. V pastoračných centrách sa za prísnych hygienických opatrení venovali misionári pomoci s učením, s prípravou do školy, s písaním úloh i s doučovaním – okrem zdravotníckej osvety, ktorá bola teraz omnoho intenzívnejšia ako inokedy. Zároveň sa však venovali duchovnej službe: sprevádzaniu, formovaniu i príprave na sviatosti. V Hanušovciach mali príjemných povinností viac: krstili detičky, hneď po uvoľnení najprísnejších opatrení sobášili snúbenecké páry a teraz vrcholí aj príprava na prvé sväté prijímanie, ktoré sa bude konať 27. júna 2021.


 

Krásna slávnosť na Luníku hneď po lockdowne

Košice – Luník IX   7. jún 2021  /  V nedeľu 6. júna 2021 sa na Luníku IX konala krásna slávnosť: šesť  chlapcov prijali prvýkrát Pána Ježiša. Chlapcov pripravovali pátri saleziáni nielen v tomto školskom roku, ale venovali sa im dlhodobo. Chlapci boli pripravení vynikajúco a verme, že budú v nastúpenej ceste pokračovať. Majú na to predpoklady i podmienky vďaka pastoračnému centru, pátrom saleziánom i službe dobrovoľníkov.

 


 

Na Sigorde budujú centrum Gréckokatolíckej rómskej misie

Prešov 27. mája (TK KBS) Gréckokatolícka rómska misia, ktorú vedie kňaz Martin Mekel, začala budovať svoje nové centrum. Nachádzať by sa malo v budove bývalého internátu lesníckej školy, ktorú zakúpili pred dvomi rokmi v decembri na Sigorde pri Prešove. Ktokoľvek môže toto dielo podporiť darom na transparentný účet Okno ako dar.

Začiatky Gréckokatolíckej rómskej misie siahajú do roku 2005 do vranovského okresu. Tam prišiel na faru kňaz Mekel. Keď oslovil na hodine náboženstva rómskych chlapcov a navštívil ich rodinu, odvtedy čelil mnohým výzvam - prijať na faru v Hlinnom dvoch rómskych chlapcov, uveriť Božiemu prisľúbeniu, že Boh má pre neho dom v Čičave. Čítajte ďalej


 

Pastorácia Rómov v susedných Čechách

Lovosice (Česko)  25. máj 2021  /  Český Salezián Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB pôsobiaci na severe Čiech medzi Rómami, sa v r. 2015 dostal na „stáž“ na Slovensko do Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Tam jeden rok žil s Rómami a s tými, čo sa im venujú. Páter Ladislav si vtedy nanovo uvedomil, že Evanjelium dokáže zmeniť životy ľudí a priniesť ovocie pre celú spoločnosť. Práca s Rómami mu robí radosť a dáva mu zmysel. V súčasnosti pôsobí ako duchovný v lovosickej farnosti a nedávno bol menovaný  za diecézneho kaplána pre pastoráciu Rómov Litoměřickej diecézy. Ladislav Nádvorník naďalej spolupracuje s rómskou misiou na Slovensku, čo slúži na vzájomnú inšpiráciu a evanjelizačnú službu všetkým zainteresovaným.

Dňa 15. mája 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa v Litoměřickej diecéze konala diecézna púť Rómov z  Ústí nad Labem, Teplic, Duchcova, Biliny, Kladna aj Prahy do Jeníkova u Duchcova. Atmosféra bola príjemná i oživujúca. Fotografie z púte si môžete pozrieť tu.


 

Aktuálne opatrenia týkajúce sa pastorácie

Slovensko 18. máj 2021 / Pastoračná služba aj v rómskych komunitách je zasiahnutá už viac ako rok pandémiou COVID. Vďaka zlepšujúcej sa situácii od pondelka 17. mája 2021 platí tzv. COVD-automat aj v pastorácii Rómov. Okresy v bordovej, červenej a ružovej farbe – platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého). Ak je plocha sály menšia ako 90 metrov štvorcových, najviac v nej môže byť šesť ľudí. V oranžových okresoch je v interiéri obmedzené sedenie na 25 percent kapacity a v exteriéri 50 percent kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri. Na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. Pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nie je vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. Aktuálny COVD-automat - tzv. "semafor pre cirkvi" nájdete tu


 

V Hanušovciach prebieha pastorácia rôznymi spôsobmi

Hanušovce nad Topľou  13. máj 2021  /  Pandémia, ale aj uvoľnňujúce sa opatrenia - to všetko poznačuje pastračnú prácu v rómskych komunitách. Daniela Horváthová robí katechézy online cez internet, ale už aj osobne, a taktiež je so svojimi pomocníčkami k dispozícii s doučovaním a s prípravou do školy. V Pastoračnom centre je k dispozícii každý deň - hneď ako sa trošku uvoľnili opatrenia. Veď čas nezastal: deti sa potrebujú učiť, mladí ľudia sa ľúbia a uzatvárajú sviatosť manželstva a bábätká prichádzajú na svet. 


 

Rómovia - misia možná: nazretie do archívu

V rokoch 2019 – 2020 vysielalo Rádio LUMEN v spolupráci s Umeleckým centrom F6 magazín Rómovia – misia možná. Reláciu moderovali mladí Rómovia Lukáš Goroľ a Veronika Ďuďová a bola vysielaná v 2-týždňových intervaloch. Magazín Umeleckého centra F6 v Čičave o rómskej misii na Slovensku ponúkal informácie o náboženskom a kultúrnom živote rómskej národnostnej menšiny, svedectvá, evanjelizačnú hudbu,  ako aj príklady dobrej praxe sociálnej zmeny v rómskych komunitách. Spolu bolo odvysielaných 40 relácií. Link na relácie nájdete tu.


 

Rozlúčili sme sa so sestrou Teréziou pôsobiacou aj v rómskej misii

Žilina  6. máj 2021 / Dnes sme sa rozlúčili so sestričkou Teréziou Máriou Krausovou (1955 - 2021), ktorá nás predišla do Večnosti po krátkej chorobe spôsobenej vírusom COVID-19.

Sestrička Terezka, alebo ako ju mnohí volali - sestra Marika, sa venovala službe a pastorácii Rómov v rokoch 2007 - 2014 v obci Lomnička. Najprv pracovala na obecnom úrade ako sociálna pracovníčka, no rýchlo začala presadzovať ideu, aby v Lomničke pôsobila nastálo komunita sestier a aby priamo v obci mali vlastné priestory. Dnes tu stojí Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sestričky v Lomničke robia obdivuhodnú prácu, najmä s rómskymi deťmi. Lomnička sa stala jej srdcovou záležitosťou, no v r. 2014 bola povolaná do inej služby. V rokoch 2014 – 2015 bola poverená dohľadom nad stavbou telocvične pri cirkevnom Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Potom odišla na misie do strednej Ázie, kde pôsobila 2 roky. Po návrate žila v komunite sestier v Košiciach a od júna 2020 v Ľubochni.

Viac sa o sestre Terézii môžete prečítať tu.


Tajomstvo začiatku gréckokatolíckej rómskej misie

Prešov  5. máj 2021  /  Lukáš Bužo, mladý muž z Jastrabia nad Topľou, ktorý sa stal lídrom kapely F6, prezrádza úplné začiatky svojej cesty k Bohu a tým aj gréckokatolíckej rómskej misie: „Medzi dobrom a zlom je veľmi tenká hrana. Deti si prirodzene chcú všetko vyskúšať, zažiť na vlastnej koži. Puberta je zasa obdobím vzdoru voči rodičom a autoritám, tým som si tiež prešiel. No keď som mal 13-14 rokov a spoznal otca Martina... „Ako ste sa zoznámili?“ V roku 2003 sa stal farárom vo farnosti Hlinné, pod ktorú sme patrili. Po prázdninách sme s ním mali mať prvú hodinu náboženstva a so spolužiakmi sme si pripravili nejaké zbojníctva, ktoré mu vyvedieme. Ale nedopadlo to tak, ako sme plánovali. Na hodinu prišiel vysoký kňaz s gitarou...“ Viac sa dočítate tu.