Na Vianoce sa pripravujeme hlavne srdcom

Košice - Luník IX. 22. december 2020  /  Na Vianoce sa pripravujeme hlavne duchovne. Okrem stromčeka nemôže chýbať Betlehem. Veď práve tam sa narodila naša spása, Ježiš, náš Spasiteľ, ku ktorému mudrcov priviedla tajomná hviezda na oblohe. Nestačí pripraviť len vonkajšok. Preto sme mladých pozvali na predvianočnú duchovnú obnovu. Okrem vianočného videa a krátkeho zamyslenia bol priestor aj na sväté spovede a po nich svätá omša.

 

 


 

Uprostred korona-pandémie

Košice - Luník IX  14. december 2020 / Nachádzame sa uprostred korona-pandémie, ktorá nateraz výrazne obmedzila náš apoštolát na sídlisku. Samozrejme, aj teraz hľadáme možnosti, ako apoštolovať. Mladí na Luníku sú vo všeobecnosti o čosi slobodnejší od online priestoru, než väčšinová populácia, no náš kontakt s nimi sa teraz presunul najmä na facebookovú komunikáciu. Pripravujeme im dvakrát denne modlitby s myšlienkou, prípadne s nejakým krátkym poučným videjkom, raz týždenne sa stretáme v online Čajovni, kde virtuálne komunikujeme a súťažíme. Pri obmedzení počtu veriacich v kostole sme ponúkli účasť na svätých omšiach mladým i starším Luníkarom v päticiach, takže máme v nedeľu 8 svätých omší.

V tomto čase s vďačnosťou spomíname na leto, ktoré bolo v období medzi vlnami naplnené rozličnými apoštolskými akciami.


 

V Jarovniciach vyrábajú vianočné darčeky

Jarovnice 18. novembra 2020. Vianoce sú čoskoro za dverami a preto rehoľné sestry z Jarovníc ponúkajú v balíčku vlastné výrobky, ktorými môžete potešiť Vašich blízkych, priateľov, či zamestnancov.

RUČNE MAĽOVANÝMI VÝROBKAMI - HODVÁBNOU ŠATKOU, PLÁTENOU TAŠKOU NA PLECE, SVIEČKOU, DREVENOU TÁCKOU, KĽÚČENKOU, ČI MAGNETKOU, ALE AJ VYROBENÝM RUŽENCOM NA RUKU, ALEBO SRDIEČKOVOU KĽÚČENKOU, ČI VLASTNE VYROBENÝM PEČENÝM ČAJOM A VRECKOM VLATSNÝCH VLAŠSKÝCH ORIEŠKOV, MÔŽETE NIELEN NIEKOHO POTEŠIŤ, ALE FINANČNÝM PRÍSPEVKOM PODPORÍTE AJ VÝSTAVBU NAŠEJ NOVEJ MATERSKEJ CIRKEVNEJ ŠKÔLKY MÁRIE WARDOVEJ V JAROVNICIACH.

Stačí, ak na e-mailovú adresu szabavova@gmail.com napíšete, o aký výrobok alebo výrobky máte záujem a sestričky Vás budú kontaktovať. Pomôžte sestrám, oni pomôžu deťom z rómskych rodín a tak pomôžu všetkým nám. Kúpou balíčka môžete prispieť na cirkevnú škôlku pre detičky v Jarovniciach.


 

Ikona z rómskej misie putovala do Čiech

Jakubany, Těrlicko. 6. november 2020  V uplynulých troch rokoch sa Monika Frišničová z Gréckokatolíckej rómskej misie vo Vranove nad Topľou venovala ikonopisectvu nielen samotným písaním ikon, ale učila tomu aj rómske deti. V uplynulých dvoch rokoch zorganizovala niekoľko ikonopiseckých kurzov, počas ktorých deti premodlili a napísali niekoľko krásnych ikon. Spomedzi nich vyniká nádherná a veľká ikona pre českú farnosť v Těrlicku.  Ikonu písal takmer dva roky nadaný rómsky ikonopisec Martin Červeňák (16 r.) z Jakuban. Kvôli pandenickým opatreniam COVID-19 sa odovzdanie ikony uskutočnilo len na slovensko - českých hraniciach. Veríme, že táto ikona svätej Trojice prinesie veľa požehnania do pastoračného centra farnosti Těrlicko.


 

Košický arcibiskup Bernard Bober sa dožíva životného jubilea

Bratislava/Košice 3. novembra (TK KBS) Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa dožíva životného jubilea  - sedemdesiatych narodenín. Pri tejto príležitosti mu prajeme hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie a všetky potrebné dary a milosti k službe pastiera katolíckej Cirkvi nielen vo svojej diecéze, ale v každej oblasti jeho pôsobeniaKošický arcibiskup Bernard Bober je v rámci KBS predsedom Rady pre Rómov a menšinypredsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstvá a Subkomisie pre katolícke školy. Otec arcibiskup má pochopenie i srdce pre Rómov, i pre prácu s nimi. Sám mal s touto službou skúsenosti, keď pôsobil ako kaplán či farský administrátor. Viac

 


Pri testovaní na COVID pomáhali v osadách rehoľníčky a kňazi

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Počas testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa 10 sestier Congregatio Jesu zapojilo do dobrovoľníckej činnosti na úseku administratívy, ako aj pri zdravotníckych úkonoch. 
"Pracovali na viacerých odberných miestach po celom Slovensku, konkrétne v Bratislave, Prešove, Lučenci, Jarovniciach a Ružomberku, Košiciach a v Starej Ľubovni," informovali na webstránke congregatiojesu.comDo spolupráce pri realizácii celoplošného testovania na COVID-19 sa zapojili aj viacerí saleziáni, saleziánski animátori i priestory saleziánskych stredísk a jezuiti. Tam, kde pôsobia rehoľníci a kňazi v rómskych osadách, pomáhali aj pri testovaní na COVID. Viac 


 

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Spišské Podhradie 28. októbra 2020. V stredu 28. okóbra nás vo veku 67 rokov predišiel do Večnosti otec biskup Štefan Sečka. Otec biskup Štefan bol pastierom diecézy, ktorý pravidelne zvolával stretnutia kňazov a laikov, ktorí sa venovali pastorácii Rómov. Pre Rómov mal srdce i pochopenie, kňazov viedol k tomu, aby vo svojej pastorácii na nich nezabúdali. Viac


 

V Hanušovciach sa stretli ženy na duchovnej obnove

Hanušovce nad Topľou, 28. septembra 2020. V sobotu 26. septembra 2020 sa v Hanušovciach v Pastoračnom centre pre Rómov stretlo takmer 30 žien, aby spolu hľadali cestu k Bohu prostredníctvom odpustenia. Stretnutie začalo modlitbou ruženca, potom nasledovala scénka zahraná dobrovoľníkmi z Gréckokatolíckeho pastoračného centra v Čičave, ktorá pravdivým, ale aj vtipným spôsobom upozornila na naše chyby vo vzťahoch. Nasledovali svedectvá o odpustení a rozjímania nad úryvkami z Písma Svätého, ktoré hovoria o odpustení a milosrdenstve. Na záver sa za prítomné ženy modlili Ivetka Ďuďová zo Soli a Renáta Ocilková, ktorá spolu s Dankou Horvátovou duchovnú obnovu pripravila. Ženy odchádzali domov povzbudené i s túžbou viac sa priblížiť k Bohu a k blížnym.


 

V Jarovniciach rehoľné sestry vzdelávajú ženy v mnohých oblastiach

Jarovnice, 16. septembra 2020. Od októbra 2019 realizuje OZ Jarovnice, ktoré od r. 2011 v Jarovniciach zastrešujú a vedú Sestry Congregatio Jesu, projekt s názvom: "Prevencia a eliminácia diskriminácie rómskych žien v obci Jarovnice", ktorý podporila EÚ a MPSVaR SR v rámci operačného programu "Ľudské zdroje". Projekt vznikol z podnetu samotných rómskych žien a dievčat, ktoré navštevovali u sestier voľno-časové a modlitbové stretnutia. 105 rómskych žien a dievčat sa vzdeláva v počítačovej, ekonomickej a komunikačnej oblasti a zúčastňuje sa na tzv. osvetových prednáškach a prednáškach základného vzdelávania. V rámci týchto troch okruhov, absolvuje každá zo žien počas 20-tich mesiacov trvania projektu 24 hodín osvetových prednášok a 84 hodín základného praktického vzdelávania na témy kyberšikany, obchodovania s ľuďmi, komunikácie, zamestnania, dovzdelávania, počítačovej a ekonomickej zručnosti, psychického zdravia, ochrany osobných údajov a pod.. Projekt bol napísaný s pomocou kresťanskej neziskovej organizácie Kanet a eliminuje diskrimináciu podporou zapojenia a začleňovania rómskych žien a dievčat do verejného, spoločenského a pracovného života.


 

V Prešove sa konala ďalšia duchovná obnova nielen pre rómske ženy

Sigord 10. augusta (TK KBS) Na Sigorde pri Prešove sa konala štvrtá letná duchovná obnova pre rómske ženy z celého východného Slovenska. Tentokrát ich prišlo 70. Priviedla ich sem túžba po Bohu a po zmene života. Čítať viac