Od pápeža čakali peniaze, dostali viac

Bratislava - Košice  11. august 2022  /  Takto pred rokom bežali v plnom prúde prípravy na návštevu pápeža Františka, ktorý mal prísť aj na Luník IX. Dnes navštívila Luník IX redaktorka denníka Postoj Jana Holubčíková a rozprávala sa so saleziánmi aj starostom Luníka o tom, čo sa zmenilo na Luníku IX pred návštevou pápeža a čo z tých zmien ostalo. "Správy, že Rómovia upratovali len tesne pred príchodom pápeža, musí opravovať doteraz. Pravdou totiž je, že s intenzívnou očistou a upratovaním sa začalo už skôr. A čo teší starostu takmer po roku od pápežovej návštevy? Pretrvávajúci poriadok. Najfotogenickejšia hromada odpadu pred jedným z panelákov nadobro zmizla a na jej mieste je zeleň s detskými preliezkami. Starosta hovorí, že na udržiavanie poriadku musia neustále dohliadať kamery. Na jednom z panelákov visí veľký baner s fotografiou pápeža. Usmievajúci sa František doteraz dohliada na sídlisko a pripomína, že aj Luník je hodný vzácnej návštevy, ktorej sa nedostáva hocikomu. Viac sa dočítate tu: Reportáž z Luníka IX.


 

28. rómska púť v Gaboltove

Gaboltov 7. august 2022  /  Po dvojročnej prestávke sme sa opäť na hore Karmel v Gaboltove dňa 7. augusta 2022 stretli už po 28-krát na rómskej púti. Táto púť sa niesla v duchu spomienky na minuloročné stretnutie so Svätým Otcom na Luníku IX. v Košiciach. V programe, ktorý začal  o 14. hodine, sme si spoločne zaspomínali na naše nezabudnuteľné pocity, ktoré sme zažili počas tohto vzácneho stretnutia.   Tí, ktorí našli odvahu, prišli svoje spomienky aj verejne vyjadriť. Formou interview zaspomínali aj saleziáni žijúci na Luníku IX. Peter Veselský a Marián Maťaťa,  a taktiež moderátor Centra rómskej misie Peter Bešenyei. Zároveň predstavil aj knihu pod názvom Amaro papežis – Náš pápež, ktorá bola vydaná zo stretnutia Svätého Otca na Luníku IX. 

Do programu sme pozvali aj „nebeských hostí“ bl. Zefyrína a bl. Emíliu, ktorých sme si pripomenuli ich životopisom. Prostredníctvom litánií k Zefyrínovi, ktoré sa modlili deti zo základnej školy na Poštárke sme prosili za seba a naše rodiny. Cez rómsky tanec, ktorý nám predviedli  mladí z Jarovníc sme sa pomyselne chceli priblížiť Emílii, ktorá tak ako každé dievča rada tancovala... Spoločným ružencom, do ktorého sa zapojili Rómovia z rôznych miest – Poštárky, Krížovej Vsi, Jarovníc, či Luníka, sme prosili o pokoj vo svete a za zdravie Svätého Otca, ale každý mohol prosiť aj za svoj úmysel.  V závere programu sme sa pomodlili Modlitbu za rómsky národ, v ktorej je vyjadrená prosba k Pánu Bohu o ochranu a pomoc pre rómske deti, matky, otcov, mladých, starých i chorých. Celým programom, ale aj sv. omšou nás sprevádzal zbor, ktorý bol zložený zo stredísk, v ktorých sa venujú Rómom, a ktorý mal možnosť spievať aj Svätému  Otcovi na Luníku. Moderátorom tohto pekného nedeľného popoludnia bol Martin Juríček, ktorý sa zhostil tejto úlohy. Scenár pripravila Danka Matejová.                           Moderátor Martin povedal v závere: „... tak ako Zefyrín a Emília mali priateľov aj medzi majoritou a prežili časť svojho života aj medzi nimi, aj my sme tu tvorili pekné spoločenstvo - Rómovia a Slováci spolu“.    Veríme, že by sa to Zefyrínovi a Emílii páčilo... pretože je krajšie ľudí spájať, ako rozdeľovať... 

Po skončení programu nasledovala sv. omša, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a slávnostným kazateľom bol vdp. Rastislav Polák, generálny vikár rožňavskej diecézy. Sv. omše sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómske menšiny p. Ján Hero s manželkou. 


 

Akčná rómska misia v bardejovskom okrese

Malcov/Snakov/Bardejov  05. august 2022  / Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov má leto významne akčné: stále sa niečo deje v evanjelizácii a tak aj v životoch ľudí - aj vďaka obetavému kňazskému menželskému páru - otcovi Igorovi Čikošovi a jeho manželke Martinke a vďaka úžasnej chválovej kapele Av Manca: akcie s deťmi – modlitby, tábory a hry... s dospelými duchovné obnovy a v nich znovuzrodenia, prednášky, chvály, obrátenie, zmierenie... S mladými modlitby chvál, spevy aj v uliciach... V mesiaci júl dokonca do Malcova zavítal indický misionár SUNNY JOSEPH, ktorý tiež priniesol radostnú Zvesť Evanjelia. Povzbudil ľudí k čítaniu Božieho slova, ktoré je sviecou našim nohám a svetlom na našich chodníkoch.

Náš BOH je vždy Živý BOH!


 

Arcibiskup Bober vyzýva k ochrane ľudskej dôstojnosti každého človeka

Košice 2. august 2022    Medzinárodný deň rómskeho holokaustu   /  Rómskemu holokaustu na konci 2. svetovej vojny (2. augusta 1944) predchádzala postupná likvidácia Rómov: najskôr to bolo vydanie obežníka o „vykazovaní cigánskeho obyvateľstva do domovských obcí“, potom ústavný zákon o štátnom občianstve, kedy sa Rómovia dostali medzi tzv. „cudzie živly“, až napokon dostali tzv. cigánske legitimácie (namiesto občianskych preukazov), aby boli odlíšiteľní od iných ľudí. Za tým nasledovali pracovné tábory. V pracovných táboroch sa pre nedostatok stravy a katastrofálne hygienické podmienky začal šíriť týfus. Chorých Rómov začali nakladať do áut a hromadne popravovať.

Ľudstvo je schopné likvidovať svojich vlastných potomkov sofistikovane, postupne: najprv odlíšením, potom vylúčením zo spoločnosti, až napokon skrytým či verejným vraždením. Aj dnes sme vyzvaní byť ostražití, aby sa nekonali sofistikované holokausty, ale naopak, aby sme chránili život a ľuďom pomáhali k dôstojnému životu. Za uplynulé roky práce s Rómami v pastoračných dielach Katolíckej cirkvi sa potvrdilo, že formácia a vzdelávanie sú prvé kroky k dôstojnému životu človeka. Vyznaním Ježišových slov, že „nielen z chleba žije človek“ chceme naďalej prispievať k tomu, aby si majoritná spoločnosť, aj Rómovia uvedomovali, že práca na sebe, služba a obeta pre druhého človeka prinášajú človeku skutočné šťastie. Nie konzumizmus, ale zmysel pre duchovné hodnoty robia človeka človekom. Pri príležitosti Rómskeho holokaustu si chceme znova pripomenúť vznešenú dôstojnosť človeka, ktorá patrí každému človeku bez rozdielu a bez ohľadu na farbu pleti.


 

Pozvanie na púť do Gaboltova

GABOLTOV  /  Srdečne vás pozývame na 28. ročník rómskej púte v Gaboltove v mene Rady KBS pre Rómov a menšiny a Farského úradu Gaboltov. Púť vnímame aj ako vďaku za návštevu pápeža na Slovensku a ako pokračovanie a rozvinutie jeho posolstva, ktoré nám odovzdal.

„Vy ste v srdci Cirkvi.“ Na púti v Gaboltove si teda pripomenieme časť programu, ktorý zaznel na Luníku IX v utorok 14. septembra 2021. Príďte! Bude to pekné.

 

 

 

 


 

POZVANIE PRE ŽENY

Bratislava  25. júl 2022  /  Srdečne pozývame ženy a dievčatá z rómskych komunít na duchovnú obnovu pre ženy pod názvom "Buď svätá, lebo ja som svätý" (porov. Lev kap. 11, 19, 20 a 1Pt1,16) , ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 25. augusta 2022 v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove. Záujemkyne nech sa prihlásia registráciou cez tento link: https://cutt.ly/OZtcwuI . Vítané sú aj dievčatá.

Ak chceš zažiť blízkosť Boha, krásu a silu spoločenstva a nájsť inšpiráciu pre svoj ďalší život doma, v rodine, v práci, v spoločenstve, vo farnosti, v obci, v škole...  príď sa duchovne obnoviť, pozdieľať  i načerpať do ďalších dní. "Príď!" Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Zjv 22,17 

 

 


 

Nikdy to nevzdávaj!

Vranov nad Topľou / V dňoch 18. až 22. júla 2022 sa konal tábor pre chlapcov – miništrantov v Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Vranov nad Topľou (GRM VT), ktorý mal názov: NIKDY TO NEVZDÁVAJ! Chlapci si po dlhom čase okrem spánku v stanoch, znova vyskúšali, aké je to vzácne, ak majú priateľa, ktorý pomôže pri ťažkých výstupoch – tentokrát na Sninský kameň, ale aj pri ťažkostiach v duchovných bojoch, o ktorých sme sa spoločne zdieľali a povzbudzovali, ako ich prekonávať. Po ťažkej túre nasledoval poldňový oddych pri Zemplínskej šírave a večerný duchovno-zábavný program v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Ďalší deň poukázal na dôležitosť súdržnosti pri vzájomnej práci, a taktiež na zlý dopad lenivosti a nedôslednosti jedincov na celé spoločenstvo. Po ťažkej práci, bol zaslúžený relax a osvieženie v Rekreačnej oblasti Domaša. Večer už tradične znova priniesol čas vzájomného zdieľania pri opekačke a hrách. V piatok ráno poďakovali Pánovi za tábor pri slávení sv. božskej liturgie a následne upratali všetky veci. Po záverečnom zdieľaní a zhodnotení tábora sa všetci vrátili domov zdravo vyčerpaní a unavení, ale plní krásnych spomienok a zážitkov z tábora.


 

Rómska misia je aj o učení (pre život)

Jarovnice  21. júl 2022  /  Štúdium. Motivácia. Učenie a chuť učiť sa. Prekonávať prekážky. Povzbudzovať. Sprevádzať. Učiť. Pripravovať na život. Variť, zavárať. Sadiť, zbierať plody a dobre ich využiť. Aj o tom všetkom je rómska misia.

Sestričky z Jarovníc pripravujú dievčatá a ženy na život, dievčatá povzbudzujú do štúdiá a pomáhajú im, sprevádzajú, učia sa s nimi, ukazujú smer. Chlapcom, dievčatám, ženám a mužom zas ukazujú, ako sa dajú efektívne a múdro využívať dary od Boha - dary prírody - ovocie, zelenina. Spolu zbierajú, spracúvajú, zavárajú... aby to mohli užiť v rodinách či na spoločných akciách. 

Misia pre život. 


 

Z dievčenskej kapely silné evanjelizátorky Slovenska

Bardejov / Snakov  14. júl 2022  / Dievčenská Kapela AV MANCA (v preklade Poď so mnou) vznikla v r. 2015 po tom, ako dievčatá absolvovali kurz Poď za mnou. Boh ich povolal, aby Mu slúžili. Zakladateľkami kapely sú štyri mladé ženy, dnes už medzi 20 a 30 rokov – Milka , Mária, Katarína a Nikola, posledné dve sú ešte študentky. Neskôr sa k nim pridala ďalšia vysokoškolská študentka - gitaristka a speváčka Denisa. Pred rokom vydali dievčatá prvé CD s autorskými piesňami, ktoré sa mocne dotýkajú ľudských sŕdc. V týchto dňoch pripravujú vydanie svojho druhého CD-čka. Jedna z piesní z prvého CD „Ježiš Ty si Svätý“ už obehla celé Slovensko a prevzali ju rôzne spoločenstvá.

V súčasnosti kapela Av Manca okrem nahrávania nového CD evanjelizuje po rôznych dedinách hlavne v okrese Bardejov, pripravuje a vedie duchovné obnovy, slúži modlitbou a chválami.

Na snímke čerstvé bakalárky pedagogiky - Nikola Bilá a Denisa Billá.

 

 


 

Hry o nebo začali

Košice - Luník IX  11. júl 2022  /  Po dlhých náročných a poctivých prípravách saleziánov, pastoračných pracovníčok a desiatok dobrovoľníkov sa v pondelok 11. júla 2022 začal prímestský denný tábor na sídlisku Luník IX. Sv. Petrovi sa pri odomykaní nebeskej brány zlomil kľúč a jeho kúsky dopadli na zem. Spoločnými silami, hrami a svojou poslušnosťou sa dnes podarilo nájsť prvé štyri zatúlané kúsočky. K ich nájdeniu nám dopomohol grázel Maťo, ktorý dostal druhú šancu a v závere dňa sa z neposlušného chlapca, stal chlapec poslušný, ochotný pomôcť. V hľadaní ďalších kúsočkov zlomeného kľúča pokračujeme v ďalších dňoch tábora.

Každý deň tábora je spojený s náučným príbehom o dieťati, ktoré zmenilo svoj postoj, svoje správanie a ktoré môže byť inšpiráciou pre každé dieťa v tábore. Príprava i realizácia tábora je náročná, ale krásne a priáša radosť nielen deťom, ale tým, ktorí im pomáhajú či slúžia.