Na Ohni modlitba za zmierenie Rómov a Slovákov

Prešov - V sobotu 16. júna sa mestská hala v Prešove zaplnila tisícmi ľudí na evanjelizačnom seminári Oheň. Prítomní z rôznych kútov Slovenskaw, najmä z východného, mali možnosť započúvať sa do prednášok, ktoré predniesol Ulf Ekman, bývalý letničný pastor zo Švédska, ktorý v roku 2014 vstúpil do Katolíckej cirkvi. Tie sa striedali s piesňami chvál pod vedením hudobnej služby spoločenstva Marana Tha a Rieky života. Prijatie a radosť prežili všetci aj počas modlitieb príhovoru. Jednou z oblastí, za ktoré sa vyše 5 000 prítomných modlilo, bolo zmierenie medzi Slovákmi a Rómami. Za Slovákov prosili o odpustenie a zmierenie o. Ján Buc a o. Jozef Mihok, za Rómov bohoslovec Peter Ferenc (na snímke). Vrcholom Ohňa bola svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol o. Ján Buc, ktorý vyzval prítomných, aby priniesli oheň Ducha do svojich domovov. Organizátorom Ohňa bolo katolícke spoločenstvo Marana Tha z Prešova v spolupráci s americkým evanjelizačným tímom Renewal Ministries.


 

Boh je našou silou – 12. ročník festivalu FestRom

Raslavice - Dňa 26. mája sa v nádhernom areáli amfiteátra v Raslaviciach konal 12. ročník rómskoslovenského hudobného festivalu Festrom, ktorého tohtoročné motto znelo „Boh je našou silou“. Celé podujatie sa nieslo v znamení zmierenia slovenského a rómskeho národa. Program začal dopoludnia svätou liturgiou za účasti gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov pod vedením o. Martina Mekela, kedy na podujatie prišiel ten najvzácnejší hosť - Ježiš Kristus. Popoludňajší hudobnoduchovný program otvoril uvítací príhovor starostu obce Mareka Rakoša a raslavický rómsky kostolný zbor Kali Sára. Na programe vystúpili gospelové kapely F6, Fil3, Sára Jarková, Lond, Dominika Gurbáľová, Av manca a duchovno hudobné popoludnie vyvrcholilo chválami v podaní hudobnej skupiny Lámačské chvály. Jednotlivé vstupy medzi kapelami vyplnili rôzne svedectvá a príhovory. Podujatia sa zúčastnilo okolo 600 ľudí a po rozhovore s niektorými z nich, ktorí na podujatí boli, môžeme povedať, že FestRom mal u ľudí veľmi dobrý ohlas a podobné podujatie by s radosťou uvítali aj častejšie. Podujatie organizovalo Umelecké
centrum F6 v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou misiou a obcou Raslavice s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.


 

Na P18 sme predstavili rómsku misiu a kapela F6 viedla chvály

Prešov - Boli sme aktívne prítomní na P18 v Prešove, kde sa zišlo vyše 4000 mladých ľudí z celého Slovenska. V piatok 27. júla dopoludnia kapela F6 viedla chvály a počas popoludnia
angažovanosti sme prezentovali Gréckokatolícku rómsku misiu. Zjednotili sme sa z viacerých okresov východného Slovenska, aby sme asi 50 mladým ľuďom svedčili o našej práci a angažovanosti. Duchovnú službu pre Rómov v rámci Gréckokatolíckej cirkvi predstavil o. Igor Čikoš. Nechýbali osobné svedectvá Rómov, video z divadelných vystúpení, prezentácie z táborov ako aj modlitby spevom, ktoré doprevádzali naše kapely. Nakoniec sa mladí z P18 mohli s našimi Rómami osobne porozprávať a hlavne sa povzbudiť vo viere.


 

Rómska púť v Gaboltove v znamení blahorečenia A. Kolesárovej