Slávnosť bl. Zefyrína na Poštárke

Bardejov - Poštárka  3. máj 2022  /  Po dvoch pandemických rokoch, ktoré obmedzovali stretávanie sa ľudí, sa tento rok mohla konečne uskutočniť tradičná ružencová procesia z príležitosti spomienky na blahoslaveného Róma Zefyrína Jimenéza Mallu. Tento mučeník ruženca položil svoj život za Krista počas španielskej občianskej vojny v roku 1936. Jeho poslednými slovami pred zastrelením bolo zvolanie „Nech žije Kristus Kráľ.“

Veriaci Rómovia na Poštárke sa v sobotu 30. apríla v podvečer zišli v Kostole bl. Zefyrína, odkiaľ sa po úvodnom príhovore a modlitbe dona Mariána Ondriáša vydali na procesiu po osade, počas ktorej sa s vierou v príhovor bl. Zefyrína a Matky Božej modlili ruženec za Poštárku. Pred každým tajomstvom slávnostného ruženca prečítali vybraní spomedzi nich krátke zamyslenie zo Zefyrínovho života a zaspievala sa pieseň. Deti z miestnej cirkevnej základnej školy niesli obrazy zachytávajúce udalosti spomínané aj v zamysleniach.

V nedeľu navštívil Poštárku don Anton Červeň, ktorý ako slávnostný kazateľ a celebrant odslúžil odpustovú svätú omšu. Povzbudil prítomných na bohoslužbe, po ktorej bol v školskej jedálni pripravený obed pre všetkých dobrodincov a spolupracovníkov diela. V nádeji, že bl. Zefyrín je veľký orodovník, mu odovzdávame celú Poštárku a jej obyvateľov.


 

Na ďakovnej púti selfie s pápežom

Rím – Vatikán  2. máj 2022  / V sobotu 30. apríla 2022 sa spolu so stovkami ďalších pútnikov zo Slovenska prišli Svätému Otcovi za jeho návštevu na Slovensku poďakovať aj Rómovia z Luníka IX. Spolu s otcom arcibiskupom Boberom a saleziánmi Petrom Bešenyeim a Mariánom Maťaťom priniesli Svätému Otcovi dary: reportážnu knihu z návštevy pápeža na Luníku IX a kúsok červeného koberca, po ktorom Svätý Otec kráčal  14. septembra 2021 na pódium. Koberec dali saleziáni rozstrihať a na každý kúsok napísali citát z príhovoru pápeža na Luníku IX: „Vy ste v srdci Cirkvi. Paľikerav.“

Pri odovzdávaní daru Svätý Otec vyzval mladých z Luníka, aby si sním urobil selfie. Môžu sa tak tešiť výnimočnej spomienke, ktorá, veríme, bude ďalším spúšťačom  duchovnej obnovy na Luníku.


 

Christos voskrese!

Nech Kristova nekonečná Láska, ktorá sa za nás vydala a vyliala svoju Presvätú Krv,

neochvejná viera Matky Ježiša Krista, 

a neopísateľný zázrak Kristovho Zmŕtvychvstania sú pre nás zdrojom nádeje, lásky, viery a radosti po všetky dni. 

Malá Milena z Ukrajiny hrá na Luníku IX "Kristus Víťaz". 

 


 

Krížové cesty v rómskych komunitách

Svätý týždeň prežívali v rómskych komunitách aj spoločným rozjímaním nad Ježišovým Utrpením pri Krížových cestách. 


 

Streetwork na Poštárke

Bardejov 11. apríl 2022 / Tento rok sme na Poštárke skúsili rozbehnúť novú aktivitu, ktorá sa medzi mladšími deťmi ujala s veľkým ohlasom. Nasvedčuje tomu ich neustále vypytovanie sa: „Budeme mať vo štvrtok hry?“ Ide o streetwork, ktorého cieľom je ponúknuť zábavu spojenú s dobrou výchovou a modlitbou aj širšej skupine detí a mladých, ktorí navštevujú naše oratko menej ako ostatní. Každý štvrtok popoludní pán Marián pripraví nejakú hru alebo zábavnú aktivitu. Všetko to prebieha vždy na ihrisku alebo školskom dvore. Neraz sa ako prizerajúci pridajú aj okoloidúci dospelí. Kým sme mali sneh, tak sme sa na vedľajšom kopci dokonca sánkovali, guľovali a stavali snehuliaka. Veľký úspech zožala a stále žne stará známa hra tu Šatka. Nedávno otec Marián spolu s pani Tinou vytiahli lano, ktoré použili ako švihadlo. Deti sa predbiehali, kto vydrží dlhšie skákať. Rekordman dosiahol takmer sedemdesiat skokov. Uvidíme, komu sa podarí dosiahnuť vyššie skóre.


 

Súťaž o najkrajšie okno na Orechovom Dvore

Nitra - Orechov Dvor  9. apríl 2022  /  Sestry saleziánky, ktoré pôsobia v rómskej osade Orechov Dvor pri Nitre, sa venujú rodinám rôznym spôsobom. Učia mamičky starať sa o detičky, učia ich rodičovským, ale aj kuchárskym a pekárskym zručnostiam, starať sa o domácnosť, učiť sa s deťmi od malička. V materskom centre sprevádzajú mamičky a deťom sa venujú formou predškolského vzdelávania detí. V mesiaci marec mali v osade vyhlásenú súťaž o najkrajšie vydzobené okno komunity. Celý mesiac sa ženičky nádherne starali o svoje domovy, o svoje okná a na Medzinárodný deň Rómov sestričky ocenili tie najkrajšie okná. Vížazky dostali balík praktckých darčeokv a všetky účastníčky dostali hubky na riad a varechu. Úprimná radosť bola v osade naozaj veľká. 


 

Arcibiskup Bober k Medzinárodnému dňu Rómov: "Zapojme sa do služby vždy, keď je to potrebné."

Bratislava/Košice 8. apríla (TK KBS) Prinášame stanovisko predsedu Rady KBS pre Rómov a menšiny, košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera k dnešnému Medzinárodnému dňu Rómov. Pápež František nám pri návšteve rómskej komunity v Košiciach v septembri 2021 pripomenul, že Boh má na nás láskavý pohľad Otca, pohľad zaľúbenia v každom dieťati.  „Ak prijmem tento pohľad na seba, naučím sa vidieť dobre ostatných: zistím, že mám vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich ako bratov a sestry. Toto je Cirkev, rodina bratov a sestier s tým istým Otcom, ktorý nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo.“ Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov pozývame všetkých ľudí na Slovensku – veriacich aj neveriacich, aby sa spojili v tomto nazeraní na človeka ako na svojho brata a sestru. Aj na Rómov prichádzajúcich z Ukrajiny.

Dnes žijeme dobu, kedy kvôli vojnovej kríze u našich susedov vyplávalo z našich sŕdc na povrch obrovské množstvo dobra: láska, prijatie, obeta, pomoc, solidarita... Ďakujem Vám za to. A ďakujem, že sa do tejto služby zapájajú aj Rómovia. Všetci sme pozvaní k službe a pomoci. Dôkazom toho je aj najnovší víťaz ocenenia Srdce na dlani – Dobrovoľník roka - Róm Martin David. Viac...


 

Krížové cesty v Kostole bl. Zefyrína

Bardejov 8. apríl 2022 / Počas pôstu sa na Poštárke modlievali každý piatok krížové cesty. Modlili sa jednotlivcov ale i rôzne skupiny aktívne v našom stredisku a kostole. Muži a otcovia, matky, učiteľky z MŠ a ZŠ bl. Zefyrína spolu s odchovancami a odchovankyňami SDB, prvoprijímajúce deti, či birmovanci. Všetci títo sa modlili za seba, svoje rodiny, Poštárku, chorých, pokoj na Ukrajine i v celom svete... Veríme, že tieto modlitby prinesú veľa duchovného ovocia im aj tým, za ktorých boli obetované.


 

Cenu Dobrovoľník roka získal Róm z Gréckokatolíckej rómskej misie

Bratislava  6. apríl 2022  / Martin David je otec šiestich detí a starý otec, zároveň zdravotne znevýhodnený slabozrakosťou. To však nebráni tomu, aby dobrovoľnícky slúžil. Sám Martin o svojej ceste k dobrovoľníctvu hovorí toto: „Kedysi som žil veľmi zle, žil som iba sám pre seba. Nebol som prospešný pre nikoho. Ráno som odišiel a prišiel domov až o polnoci, k žene som sa správal ako k slúžke. Robil som iba to, čo sa mi páčilo a čo sa mi chcelo: hral som automaty, chodil za ženami, pil som.“ Zmena nastala vďaka aktivitám Gréckokatolíckej rómskej misie. „Najprv sa mi páčila ich rómska gospelová hudba, potom som bol pozvaný do spoločenstva. Keď som počúval kázne a svedectvá obrátených Rómov, chcel som aj ja tak žiť, zmenil sa môj vzťah k rodine. Spolu sa modlíme, žijeme tak, ako nás Boh chce,“ vysvetľuje ocenený rómsky dobrovoľník Martin David. Dnes je on sám inšpiráciou a povzbudením pre ďalších.

Martin David je dôkazom toho, že na to, aby človek pomáhal, nemusí mať veľa peňazí. Človek môže darovať svoj čas, svoje srdce, svoje talenty a energiu, seba. Martin pomáha núdznym Rómom v osade tak, že im rozdáva veci, ktoré dostal on. Taktiež slúži v ďalších osadách, chodí do väzníc, spieva v kapele, rozpráva o Bohu a povzbudzuje ľudí, aby zmenili svoje životy. Po vzniku folklórneho súboru Čiriklore motivuje nielen svoje deti, aby na sebe pracovali, aby rozvíjali svoje talenty v tomto súbore, ale pomáha umeleckému vedúcemu a sprevádza súbor na vystúpeniach ako dobrovoľník, pomáha organizačne. Nedávno bol v Bratislave na Európskych sociálnych dňoch, kde bol choreografovi Dušanovi Plichtovi pravou rukou. 

Národné dobrovoľnícke centrum - CARDO odovzdáva každoročne ceny dobrovoľníkom na celoslovenskej úrovni. Nominácie do celoslovenského vyhodnotenia sú postúpené z krajských úrovní. Tohto roku bolo na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 z celého Slovenska nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 43 najsilnejších príbehov na celoslovenské ocenenie, spolu s priamymi nomináciami ich bolo spolu 46. Dňa 5. apríla 2022 boli nominovaní dobrovoľníci prijatí prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou. Následne sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo vyhlásenie víťazov ceny Srdce na dlani – Dobrovoľník roka. Víťazom kategórie Dobrovoľník roka za pomoc na Slovensku sa stal rómsky muž z Čičavy – z Gréckokatolíckej rómskej misie - Martin David.


 

Rómski dobrovoľníci pomáhajú Ukrajincom – na hraniciach i zbierkami

Bratislava 28. marca (TK KBS) Skupina troch rómskych dobrovoľníkov z Varhaňoviec pomáhala cez víkend na hraničnom priechode Veľké Slemence. Ukrajinským migrantom pomáhali s batožinou, navigovali ich, povzbudzovali a slúžili vypočutím. Dalibor Gábor opisuje svoje motivácie k tejto pomoci: „Ako mnohých ľudí na Slovensku, tak aj mňa zabolelo pri srdci, keď som videl, že ľudia, ktorí pochádzajú z Ukrajiny, trpia a boja sa o svoj život. Vtedy som si povedal: pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc, je povinnosťou nás veriacich. Ako sa hovorí, viera bez dobrých skutkov je mŕtva.“ Dalibor motivoval aj svojich kamarátov Milana a Bertyho a pod záštitou nadácie Roma Education Fund sa dostali na hraničný priechod. Títo mladí muži sú zároveň súčasťou Gréckokatolíckej rómskej misie. Viac...