Pôstna zbierka z toho, čo máme

KRÍŽOVÁ VES  31. marec 2023  /  Dôležitou súčasťou života kresťana je príprava na sviatky Veľkej noci modlitbou, pôstom a almužnou.
Aby bola naša almužna Bohu milá, je potrebné rozlišovať, používať rozum a dávať z toho, čo mám (nemusíme sa trápiť, že nemôžeme dať to, čo nemáme). Preto sme deťom  z nášho centra priblížili aktivitu pôstnej zbierky, do ktorej sa môžu tiež zapojiť a tak potešovať nielen chudobných, ale aj svoje srdce a srdce Pána Ježiša. Nech nám tieto skutky kresťanskej lásky pomáhajú kráčať v pôstnej dobe ku skutočnému vzkrieseniu. Povzbudzujem aj dospelých, aby išli deťom príkladom.
Činnosť centra je podporená Úradom vlády SR.

 

 


 

Nech je naša žatva veľká

PREŠOV Kolégium Márie Romero 27. marec 2023  /  Tieto posledné týždne pre nás boli aj o spoznávaní rôznych diel, kde sa napomáha k lepšiemu životu a vzdelaniu Rómov v Prešovskom a Košickom kraji. Ďakujeme za vzácne rozhovory s pracovníkmi v týchto dielach, ako aj hľadanie ciest k vzájomnej spolupráci.
Okrem bežného učenia a každodenných povinností sme aj my v Prešove už privítali krásne jarné počasie a začali sme spolu s dievčatami s prácami v záhradke. Učíme sa tým zodpovednosti a láske k prírode.
Veríme, že naše prvé pokusy s pestovaním zeleniny sa podaria a z týchto semienok vyrastú krásne paradajky a papriky.
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Vlády Slovenskej republiky.


 

Chlapská 24-ka

SIGORD  25. marec  2023  /  V centre Savore Sigord sa počas víkendu konala akcia Chlapská 24-ka, ktorú organizovalo niekoľko mužov z Gréckokatolíckej rómskej misie. Hlavná téma stretnutia bola "Na sal korkoro (Nie si sám)." Akcie sa zúčastnilo viac ako 80 mužov.
Piatok počas programu mali chlapi možnosť vidieť hrané scénky, ktoré znázorňovali známe citáty z Písma, kde sa píše o tom, že nie sme sami. Muži neskôr odovzdávali Bohu oblasti, v ktorých sa cítia sami. V sobotu sa zasa spomínali mnohé úryvky z Biblie o odvahe, viere a pokání. Súčasťou sobotného programu bola aj talkshow o tom, aký je rozdiel medzi "byť sám" a "cítiť sa osamotený". Chlapi si neskôr písali svoje vízie v rôznych oblastiach: rodina, život, práca, voľný čas, ... a odovzdávali to Bohu. Zavŕšením celého programu bolo slávenie svätej liturgie spolu s vladykom Jánom Babjakom, ktorý všetkých chlapov povzbudil a žehnal im do ich životov. Ďakujeme Bohu za fantastický čas v chlapskom spoločenstve!


 

Piatkové pôstne poobedie

KRÍŽOVÁ VES 23. marec 2023  /  Pastoračné pracovníčky spolu s pánom kaplánom Martinom a riaditeľkou CVČ v piatok poobede zobrali skupinku detí, aby sa spoločne vybrali na Kalváriu nad obcou. Tam sa spoločne modlili pobožnosť krížovej cesty. Celý priebeh sprevádzali spevom piesní k jednotlivým zastaveniam. Počas každého zastavenia sa deti striedali a čítali zamyslenia napr. o tom ako sa niekedy chováme ku kamarátom, ako dlho trávime čas na mobile a pod.
Napriek veternému a chladnému počasiu sa deti veľmi tešili na krížovú cestu a atmosféra bola veľmi dobrá. Keď sme sa dostali na záver nášho putovania, spoločne sme si spievali piesne a chválili Boha.


 

Prázdninová škola hrou

BARDEJOV Poštárka 23. marec 2023  /  Pre chlapcov zo stretiek piatakov a šiestakov sme pripravili herný deň. Chlapci súťažili vo dvojiciach v plnení rôznych úloh. Či už išlo o tzv. matematické hady, maľovanie, hľadanie rozdielov alebo spojitostí, vytváranie obrazov spájaním radu čísel, sudoku, vystrihovanie..., každý vynikol v niečom inom a tak ich šance na víťazstvo boli vyrovnané až dokonca. Celá súťaž prebiehala dopoludnia aj popoludní. A že ich to bavilo, bolo evidentné, keďže popoludní prišli opäť všetci tí, ktorí sa zúčastnili dopoludnia a to dokonca s predstihom. Úloh bolo habadej, času už pomenej, napriek tomu sa toho stihlo dosť, aby sme hru mohli vyhodnotiť a prvé tri miesta oceniť sladkou odmenou. Už aby boli ďalšie prázdniny. Dovtedy sa budeme stretávať aspoň na pravidelných utorkových stretkách.


 

Stretnutie mužov v Malcove

MALCOV  23. marec 2023  /  GRM Bardejov: Aj vďaka Božej milosti sme mohli zažiť Božiu prítomnosť na mužskom stretnutí v pastoračnom centre v Malcove. Stretli sa tam muži zo spoločenstiev gréckokatolíckej rómskej misie. Témou bolo "Vezmi svoj kríž a nasleduj ma". Muži tak mohli odovzdávať svoje kríže Ježišovi a nechať sa ním viesť. Skrz vhodnú aktivitu sme sa lepšie zahĺbili do Božieho Slova, zdieľali sa, hovorili svedectvá a chválili Boha. Podujatie spoluorganizovali pastorační pracovníci, ktorých práca je podporené Úradom vlády SR.
Lk 9,23 Kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Amen


 

Deti si upratali okolie svojich domovov

ŠARIŠSKÉ JASTRABIE 21. marec 2023 / Pastorační pracovníci Margita a Marek v Jastrabí pokračujú v práci s deťmi, mládežou a dospelými cez doučovanie detí, modlitby v spoločenstvách matiek, v spoločenstvách detí a mladých, pomoci rodinám v osade i kontakte s úradmi, v aktivitách pre mladých skrz turistiku a šport.
Na úrodnú pôdu padla výzva zapojiť sa do upratania si svojho okolia. Vyše 20 detí sa vďaka sladkej motivácii pustilo do uprataniu miestneho potoka a jeho okolia a ako usilovné včeličky zakrátko zmenili zanedbaný priestor na nepoznanie. Takto postupne možno mentalizovať ľudí v ťažkých životných podmienkach k službe a vzájomnej pomoci. Prácu pastoračných pracovníkov podporuje úrad vlády SR.


 

Učia sa, aby mohli učiť

JAROVNICE 20. marec 2023 / Každý pondelok od 15:00 sa ženy z Jarovníc stretávajú v hojnom počete v pastoračnom centre. Vďaka pastoračnej pracovníčke, ktorá ich vzdeláva v slovenskom jazyku a v matematike, môžu následne lepšie doučovať deti doma vo svojich rodinách a vo svojom okolí. Skupina je otvorená novým "študentkám", kto sa chce pridať a vzdelávať sa, je nás vítaný.
Prezmenu vo štvrtky sa u nás stretávajú dve skupinky, aby sa spoločne zamýšľali nad Božím Slovom a vzájomne sa obohacovali. Prvá skupina začína o tretej a druhá o pol piatej. Príďte medzi nás. Aj tieto aktivity sú podporené Úradom vlády SR.


 

ZORALO - Drak Obur

BARDEJOV - Poštárka 18. marec 2023  /  Tohtoročnú jar sme odštartovali pokračovaním veľkej hry ZORALO (po rómsky „silný“). Predchádzala jej niekoľkotýždňová príprava – vymýšľanie príbehu, príprava realizácie, výroba kulís a pod. Všetko to manažoval otec Marián s bratom Jozefom a pastoračným koordinátorom Mariánom.Chlapci prišli do oratka na Poštárke, ale nemohli nikam vstúpiť - všetky chodby sa premenili na more, z miestností sa stali ostrovy a dostať sa na nich mohli jedine plavbou na obchodných lodiach, ktoré ovládali dvaja z chlapcov. Platilo sa drahými kameňmi, ktoré si museli vyťažiť v baniach.
Plavci okrem námahy pri získavaní drahokamov čelili nebezpečnej pirátskej lodi, ktorá prepadávala tie obchodné s cestujúcimi. Krajinu napadol nebezpečný drak Obur, ktorý ohrozoval jej obyvateľov a uniesol všetky devy tejto krajiny, pričom v pravidelných intervaloch jednu z nich zožral. Chlapci sa snažili zachrániť ich. Zistili, že existuje tajomná komnata, v ktorej má drak ukryté vajce, v ktorom je ihla a po jej zlomení drak zahynie. Problémom však bolo, že komnata sa dala otvoriť len vložením správnych obrazcov zvierat po obvode bezpečnostných dvier. Tieto obrazce chlapci hľadali na ostrovoch, kde zvádzali urputné boje s pirátmi.
Napriek veľkej snahe sa im nepodarilo zabiť draka a oslobodiť devy, to však nič nemenilo na skutočnosti, že sa im hra páčila. Nabudúce sa chlapci pokúsia o takmer nemožné – o zabitie draka Obura a záchranu svojich dievčat. (Informoval Marián Harčar)


Krížová cesta v obci Soľ

GRM Vranov nad Topľou  17. marec 2023
"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." (Mk 8, 34)
Spoločenstvo sv. Mikuláša v obci Soľ zorganizovalo krížovú cestu [✝️]. Prvé zastavenie s o. Michalom bolo pri pastoračnom centre a postupne sme pokračovali do rómskej osady. Tam už bolo pripravené ďalšie zastavenie a rozpis čítania jednotlivých zastavení. Kríž niesli traja chlapi, ktorí sa postupne striedali a slúžiaci miništranti niesli vlajky. Krížová cesta bola pre nás príležitosťou na spoločné stíšenie sa, zamyslenie a symbolické prežívanie Kristovho utrpenia. Krížovej cesty sa zúčastnilo mnoho veriacich a po ceste sa pridávali mnohí ďalší z komunity.