S Božou pomocou sme začali v Krížovej Vsi budovať kaplnku

Krížová Ves  10. február 2022  / „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127,1)

S Božou pomocou a požehnaním sme začali budovanie kaplnky v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi. Priestory novej kaplnky by mali vzniknúť predelením našej spoločenskej sály budovy pastoračného centra na kaplnku a menšiu spoločenskú miestnosť slúžiacu na krúžkovú činnosť CCVČ a iné spoločné voľnočasové a kultúrne aktivity. Práce realizujú naši miestni šikovní stavbári, ktorí dávajú do tohto Božieho diela nielen svoje ruky, ale hlavne srdce. Ďakujeme a prosíme o modlitby na tomto Božom diele.


 

Svätá Bakhita, oroduj za nás!

Jarovnice  8. február 2022  / Aj my sme sa v Jarovniciach v deň svätej Bakithy (8. februára) pripojili k centrále Mary Ward JPIC a k modlitbe celej Cirkvi za obete obchodovania s ľuďmi. Naši rómski muži, ženy a dievčatá boli už viackrát vzdelávaní v tejto oblasti, ale patrónku všetkých obetí obchodovania a príklad jej života sme si viac pripomenuli v deň jej sviatku. Jozefína Margaréta Bakhita bola africkou otrokyňou a v živote si prežila veľa utrpenia, ponižovania a neúcty. Nikdy však tých, ktorí jej ubližovali, nepreklínala, ale dokázala vo všetkom utrpení, ktoré jej spôsobovali, nájsť Boha, ktorému sa neskôr aj zasvätila. Tí, ktorí ju poznali, hovorili o nej, že ochotne vykonávala svoje povinnosti v kuchyni, sakristii, na vrátnici a v šijacej dielni. Bola veľmi šikovná a túžila byť misionárkou – modlila sa za obrátenie Afriky, za svoju rodinu. Bola pracovitá, láskavá, vynaliezavá, obetavá, pokorná a jednoduchá. Dokázala si tak získať ľudí a inšpirovať ich aj duchovne. Robila všetko s nadprirodzeným nadšením. Plakala s plačúcimi, smiala sa s radujúcimi. Rozumela si s deťmi, mala zmysel pre humor, bola spontánna a múdra. Našim ženám a dievčatám sa stala veľmi blízkou a aj dnes môže byť táto žena, skúšaná utrpením, oporou a vzorom hodným nasledovania.


 

Slávenie sviatku Hromníc v Krížovej Vsi

Krížová Ves  3. február 2022  /  Druhého februára máme  v cirkvi  sviatok  obetovania  Pána Ježiša v chráme.  S deťmi  sme si  na tento sviatok  pripravovali farebnú koláž z krepového papiera  zobrazujúcu  príchod Svätej rodiny do chrámu. V našom pastoračnom centre  pri večernej  sv. omši  kňaz  požehnával  sviece,  ktoré si deti, ale aj dospelí priniesli. Kňaz ich požehnal a potom  sme sviečky zapálili. Tieto sviečky zapaľujeme, keď sa modlíme pri  zomierajúcich alebo pri búrke a nepriaznivom počasí. Pri  každej modlitbe je dobre mať  zapálenú  sviečku. Lebo Kristus  je svetlo  sveta  a zapálené sviečka nám symbolizuje, že Ježiš je s nami  a má moc zapáliť  naše  srdcia  svojím  svetlom, aby svietili všade, kam ideme.


 

Pastorační pracovníci môžu pokračovať

Bratislava  26. január 2022  /  V stredu 26. januára 2022 schválila Vláda SR na svojej 54. schôdzi podporu projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách. Uznesením č. 63/2022 vyčlenili Konferencii biskupov Slovenska 330 000 € na prácu misijných pastoračných pracovníkov v rómskych komunitách prevažne na Východnom Slovensku. Týmto schválením tak pokračuje projekt pastorančých pracovníkov, ktorý začal v roku 2020. Doteraz bolo v tejto službe zamestnaných 16 pracovníkov, z toho 6 Rómov, 3 rehoľné sestričky. Doterajšie podporené pastoračné diela boli Jarovnice, Luník IX, Bardejov-Poštárka, Krížová Ves, Lomnička, Hanušovce, Plavecký Štvrtok a Gréckokatolícka rómska misia. Odteraz budú môcť pastorační asistenti pracovať aj v Letanovciach (v osade Strelník), v Orechovom Dvore a u sestričiek Saleziánok v Košiciach, ktoré zriadili Kolégium Marie Romero.

O misijnej práci v rómskych komunitách sa vyjadrili aj politici. Minister financií povedal: „Cirkev je v práci s Rómami úspešnejšia ako mimovládky, ktoré rozkrádajú peniaze. Prax, ale aj odborné výskumy ukazujú, že jedným z fungujúcich nástrojov na efektívnejšiu integráciu rómskych komunít je intenzívna, systematická a dlhodobá pastoračná práca,“ upozornil podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) ako predkladateľ návrhu. Viac z reakcií politikov nájdete tu.


 

25. januára slávime Sviatok prvej blahoslavenej rómskej mučeníčky Emílie

Aj Rómovia môžu s hrdosťou povedať, že majú svojich blahoslavených. Zrejme najznámejším je Španiel Zefirín Jimenéz Malla, mučeník sv. ruženca a teraz už aj  Emília Fernández Rodríguez, tiež Španielka, ktorá obetovala život za priateľku.

Emília Fernández Rodríguez sa narodila 13. apríla 1914 v Tijole, v Španielsku. V ten istý deň ju aj pokrstili. Jej rodina žila v príbytku vytesanom do skaly tak, ako to bolo zvykom pre tamojších Rómov.  Od detstva pomáhala rodičom s pletením košíkov, ktoré predávali na trhoch. Emília mala od pletenia na rukách aj jazvy. Keď mala 24 rokov vydala sa za Juan Cortésa, zosobášili sa podľa rómskej tradície, zaväzovalo ich len vlastné svedomie (v tom čase sa Rómovia nesobášili v kostole ani na úrade). Keďže Juan nechcel nastúpiť na front, chcel sa vyhnúť vojenskej povinnosti, Emília mu naliala do očí niekoľko kvapiek modrej skalice, ktoré ho mali oslepiť na niekoľko dní. Keď vojenská stráž odhalila tento ich podvod, oboch uväznila: každého do inej väznice, v tom istom meste. Emília v tom čase už bola tehotná. Bola uväznená so skupinou 40 žien (neboli to Rómky), ktoré ju naučili modliť sa. Každý deň sa spoločne modlili ruženec. Vedúca väznice to zistila a chcela od Emílie zistiť kto ju to naučil. Ale ona to neprezradila. Tak ju dala zavrieť na samotku, bola tam niekoľko dní, bez jedla a postele. Emília vo väzení porodila svoju dcéru Angelu, po necelých dvoch týždňoch zomiera na zlý zdravotný stav a vykrvácanie.

25. marca 2017 počas sv. omše kardinál Angelo Amato SDB, spolu s Emíliou vyhlásil za blahoslavených 115 mučeníkov, ktorí položili život za vieru. Emília bola len obyčajná Rómka, a aj napriek tomu dosiahla mučeníctvo. Boh viedol túto jednoduchú ženu až k svätosti.

Litánie k bl. Emílii


 

Priekopník v rómskej pastorácii Mario Riboldi

Taliansko  21. január 2021  /  21. januára by sa bol don Mario Ribaldi dožil 93 rokov. Mario Ribaldi bol prvý diecézny kňaz v Taliansku, ktorý požiadal svojho biskupa o vyslanie na misiu medzi Rómami. Keď videl vo svojej farnosti rómsku kolóniu, okolo ktorej jazdil na bicykli, pýtal sa sám seba: "Kto prinesie Evanjelium týmto ľuďom?"  Rozhodol sa stráviť svoj život na periférii, cestovaním po Taliansku za rómskymi karavanmi. Opustil istotu farnosti a išiel žiť medzi Rómov. Stal sa Rómom nie narodením, ale svojím osobným rozhodnutím. 

Naučil sa zvyky a jazyk Rómov, skladal pre nich náboženské piesne, preložil žalmy, evanjelium sv. Marka do piatich rómskych dialektov. Venoval veľkú pozornosť Starému zákonu a hľadal množstvo paralel v živote židovského národa v exile a v nepokojnej histórii Rómov, často vyháňaných z európskych krajín. Viac...


Montessori učebňa pre rómske detičky

Prešov - Sigord   18. január 2021  / V centre Savore SIGORD sa podaril zrealizovať ďalší skvelý projekt: Montessori dielničky pre znevýhodnené, rómske deti. Tie sa tu pripravujú do školy, rozvíjajú abstraktné myslenie a zručnosti, aby ich nástup do školy bol ľahší, ale aj – aby mohli spoznať osobne Boha a mať s ním živý vzťah. Môžete sa prísť pozrieť aj vy! Sme radi, že sa tento projekt podarilo zrealizovať aj vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice. 


 

Saleziáni obdarovali každú rodinu na Luníku

Košice – Luník IX  -   3. január 2022 / Po návšteve Svätého Otca na Luníku IX sa saleziáni rozhodli pre trvalú spomienku nielen prostredníctvom CD, DVD či publikácie, ktorú pripravujú, ale novým nezvyčajným spôsobom: červený koberec, po ktorom kráčal 14. septembra 2021 pápež František na Luníku IX, dali rozstrihať a spracovali ako vzácny spomienkový predmet, na ktorom je napísaná myšlienka pápeža, ktorú adresoval Rómom: „Vy ste v srdci Cirkvi.“ Koberec odovzdali Saleziáni každej domácnosti na Luníku IX a blízkym spolupracovníkom v rómskej misii. Takto pred Vianocami navštívili košickí Saleziáni na Luníku každú jednu rodinu a obdarovali ich vzácnym darom.

Ako tento darček vznikol, hovoria pátri Peter Veselský a Marián Maťaťa: „Keď sme sa po odchode Sv. Otca z Luníka dozvedeli, že krásny červený koberec z pódia nám zostane, hneď na druhý deň pri obede skrsol nápad, čo s ním urobíme. Najprv bolo treba zohnať peniaze na výrobu rohožiek. Jeden štedrý pán sa nadchol touto myšlienkou. Firma Koberec narezala na rohože. Ďalšia firma urobila potlač. Silno nás oslovila veta pápeža Františka, ktorou sa obrátil k obyvateľom Luníka v úvode svoje návštevy: „Vy ste v srdci Cirkvi“. Pridali sme aj slovo „Paľikerav“ (ďakujem) v rómskom jazyku, pápež ho vyslovil na koniec svojho príhovoru. Na realizáciu 450 rohoží sme dosť dlho čakali. Výroba sa skončila v novembri, aj kovid postupne začal ustupovať. Ľuďom sme pri darčeku hovorili: „Pápež chcel prísť aj k vám domov, v Buenos Aires ako biskup tak robil často. Tentokrát to však okolnosti nedovoľovali. Ale... pápež predsa prišiel k vám. Prišiel k vám koberec z pódia na ktorom stál. Pápež vás nosí v srdci a vy sa zaňho modlite.“

Ľudia boli prekvapení, prečo sme prišli a klopeme im na dvere. Drvivá väčšina rodín reagovala pozitívne. Iba v štyroch rodinách poďakovali, že si darček neprosia. Vďaka spolupráci s pánom starostom sme mali zoznam všetkých bytov. Za tri dni sme navštívili všetky rodiny na Luníku IX a tiež aj chatrče v Mašličkove. Návšteva medzi dverami trvala pár sekúnd. Boli aj takí, čo si mysleli, že rohože predávame. Niektorí koberec hneď pobozkali, iným vyhŕkli slzy. Boli to veľmi silné okamihy. Okrem rohoží sme nič iné nedávali; aj toto pomohlo zvýrazniť dôležitosť daru.“


Požehnané Vianoce a po celý rok 2022 mocnú Božiu ochranu a veľa lásky!


 

NOVINKA! CD a DVD z návštevy pápeža na Luníku IX

Košice 14.12.2021  / Centrum rómskej misie v Košiciach ponúka nové DVD zo stretnutia pápeža Františka s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach. DVD z dielne Róberta Chovanca obsahuje krátke zostrihy zo stretnutia, príhovory, videá z pastoračných diel, ako aj životopisy blahoslavených Rómov - bl. Emílie a bl. Zefirína. Zároveň ponúkame aj CD/DVD pod názvom Kristus v srdciach Rómov, Rómovia v srdci Cirkvi, z dielne Tadeáša Gavalu, ktoré obsahuje 22 piesní,  svätú omšu, ruženec, program pred príchodom Svätého Otca na Luník a svedectvá. Tieto CD a DVD Vám môžu oživiť spomienky na tento nezabudnuteľný deň. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese: besenyei.peter@abuke.sk .