FESTROM 2023

Už 11. Novembra 2023 vás pozývame na  rómsko-slovenský kresťanský festival.→ Pozvi svojich priateľov, známych, nech môžeme všetci spoločne, Slováci a Rómovia, oslavovať meno Ježiš!
Kde: Krajské centrum Gréckokatolíckej rómskej misie Savore Sigord
Kedy: Celé podujatie sa uskutoční 11. novembra od 14:00.
Čo si doniesť: Doneste si vstupné 2€ a samozrejme kamošov, priateľov, rodinu, známych a dobrú náladu.
Prosíme ťa, zdieľaj tento príspevok na svojom profile, pošli ho niekomu do messengeru. Alebo povedz o FESTROM-e svojej babke a dedkovi, ktorí nemajú Facebook, že sa niečo také koná a príď spolu s nimi.
A nakoniec úplne najdôležitejšie, prosíme ťa o modlitbu za FESTROM. Nech prípravy na toto podujatie prebiehajú pokojne. A nech sa Boh počas festivalu dotýka sŕdc mnohých.


 

 

Ponuka materiálov Centra rómskej misie

CENTRUM RÓMSKEJ MISIE pripravilo ponuku materiálov s tematikou rómskych blahoslavených Emílie a Zefirína, ktoré ponúka ako pomôcku v práci s deťmi a mládežou i ako malú pozornosť a darček pre vašich drahých. Viac informácií nájdete v:
• ponukovom liste Puzzle a tiež
• v ponukovom liste Ružence.


 

Stretnutie Rady KBS pre Rómov a menšiny

KOŠICE 24. október 2023  /  Novo-vymenovaných členov a všetkých hostí na úvod stretnutia privítal otec arcibiskup mons. Bernard Bober, ktorý spolu s moderátorom rady otcom Petrom Bešenyeiom SDB sprevádzali účastníkov celým programom.
     V rámci pripravených tém zazneli:
• Ponuka projektového koordinátora Jána Gyulaia ku novej výzve pre podávanie malých projektov na nadáciu Renovabis
• Informácie o stave projektu Misijno-pastorační pracovníci, ktorý zamestnáva 28 ľudí, prevažne Rómov a pre ktorý aktívne a zatiaľ neúspešne hľadáme finančnú a systémovú podporu ministerstiev a ÚSVRK i zahraničných nadácií a charitatívnych organizácií, keďže finančná podpora projektu z Úradu vlády SR končí k 31.12.2023
     • Dôležitosť projektu a jeho pridaná hodnota voči štátom garantovanej sociálnej a terénnej sociálnej službe je násobne vyššia miera participácie členov marginalizovaných rómskych komunít na aktivitách a opatreniach projektu a osobný prístup, sprevádzanie a poskytnutie vhľadu a motivácií pre Rómov, aby sa stávali aktérmi svojich životov.
• Zhodnotenie 29. ročníka Púte Rómov v Gaboltove nasledovali prvé návrhy k programu a organizácii jubilejného 30. ročníka púte, ktorý sa bude konať 4. augusta 2024.
• Skvelá správa otca Petra Bešenyeia o navýšení podpory pre projekt štipendií pre rómskych študentov SŠ a VŠ podporený švajčiarským donorom a nemeckou organizáciou, kde je viac ako 30 študentov individuálne sprevádzaných mentormi v jednotlivých centrách
     V diskusii účastníci prezentovali ponuku pripravených materiálov pre prácu s rómskou komunitou, či už katechizmus a modlitby po rómsky, digitálne vyučovacie hodiny, puzzle a iné - všetko nájdete na našej stránke v sekcii Iniciatívy / Publikácie a materiály
     V závere nás otec arcibiskup povzbudil k neochabovaniu v modlitbe, ktorá nech sprevádza všetky aktivity, projekty, premýšľanie a snahy pre pozdvihnutie rómskej komunity na Slovensku.


 

Maratón v uliciach Luníka sa tešil veľkej účasti detí

KOŠICE Luník IX  23. október 2023  /  Popri štarte stého Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach si zabehla stovka detí Luníkovský maratón. Registráciou, pri ktorej dobrovoľníci rozdali štartovacie čísla v štyroch kategóriách, prešlo vyše 150 pretekárov.
Na najmladšie deti do 6 rokov čakal krátky, približne 200 m okruh. Kategória detí do 10 rokov bola najpočetnejšia. Najprv teda vyštartovali dievčatá a po nich chlapci. Kategória do 13 rokov bola tiež rozdelená na chlapcov a dievčatá. Na bežkyne a bežcov čakal približne 500 m okruh po Hrebendovej ulici a späť po Podjavorinskej ulici. V najstaršej kategórii od 14 rokov sa na štart postavili len dievčatá. Cenné kovy a náramky nakoniec rozdali v šiestich kategóriach.
Veľkému záujmu a účasti detí sa Lunikovský maratón tešil najmä vďaka príjemnému slnečnému počasiu a umiestneniu priestorov registrácie a štartu do centra Luníka IX.


 

Plné dni . . .

PREŠOV - Kolégium Márie Romero  20. október 2023  /  Aj tak sa dá opísať naša činnosť v posledných týždňoch, veď posúďte sami...
• Pilne ďalej študujeme a pripravujeme sa na školu a vyučovanie
• Privítali sme vzácnu návštevu generálnej rady a predstavili jej projekt Kolégia a trochu z rómsko - slovenskej kultúry
• Pokračujeme v príprave dobrovoľníkov pre prácu s deťmi v rómskych komunitách (oslávili sme inak už 20 rokov tejto krásnej činnosti)
• Naše dni naplnili aj nejaké nečakané drobné opravy
     Projekt je podporený Vládou Slovenskej republiky


 

Aj deti z rómskych osád sa zapojili do kampane Milión detí

LOMNIČKA - KRÍŽOVÁ VES - ŠARIŠSKÉ JASTRABIE - HANUŠOVCE NAD TOPĽOU  16. október 2023  /  Milión detí sa modlí ruženec svojou kampaňou podnietila aj centrá v rómskych pastoračných dielach zapojiť sa do modlitby ruženca. 
• Aj v našich centrách sme sa spolu s deťmi zapojili do celosvetovej modlitbovej reťaze za mier a pokoj vo svete
• Spoločne s miliónmi detí na svete sme sa pomodlili ruženec Svetla s biblickými tajomstvami

 


 

Filmové večery s Klárou a Františkom

LOMNIČKA  12. október 2023  /  Inšpirujúci film František a Klára nás viedol v spoznávaní týchto svätcov, ktorých odkaz je aktuálny aj dnes.

Mladých príbeh veľmi zaujal a inšpiroval. Nech sme ako sv. František nositeľmi pokoja. Spolu s pastoračnými asistentmi máme nádej, že aj takéto aktivity sú prínosom pre rozvoj mladého človeka a pomocou v zorientovaní sa v životných hodnotách.
 


 

SIGORD Centrum SAVORE

SIGORD  /  Multifunkčné pobytové centrum Savore Sigord je ideálnym miestom pre oddych tela a duše. Toto miesto pod vedením otca Martina Mekela z významnej miery obnovili a prevádzkujú Rómovia.
Ak hľadáte mieto pre uskutočnenie vašej akcie, sme tu pre vás!
Aké akcie si u nás môžete zrealizovať?
✅ teambuilding, ✅ školenie, ✅ tábor,
✅ víkendová akcia, ✅ jednodňová akcia,
✅ duchovné podujatie, ✅ oslava, či rôzne iné akcie.
• V prípade vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: 0909 250 802 alebo nám napíšte na: savoresigord@savoresigord.sk
• Viac informácií o centre Savore Sigord nájdete na našej webstránke: www.savoresigord.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu!


 

September v plnom prúde

HANUŠOVCE nad TOPĽOU  3. október 2023  /  Aktivity pastoračného centra sa pod vedením pastoračnej pracovníčky Danky rozbehli aj tento september a už máme nový mesiac:
• Stretnutia detí v skupinkách na doučovaní i katechézach s aktivitami – tentoraz príbeh o stvorení sveta, a aj keď sú deti občas poriadne živé, pri aktivitách svoju energiu využili užitočným spôsobom
• Otec Peter nám priblížil príbeh kráľa Dávida počas duchovnej obnovy dospelých a povzbudil nás pracovať denne s Písmom
• Popritom sa zúčastnili vo farskom spoločenstve Rómov aj Slovákov na púti do Obišoviec, duchovného programu v Šebastove a plánujú sa vydať aj do Krakova do sanktuária Božieho milosrdenstva. Aj takto búrajú v spoločenstve vzájomné predsudky a ukazujú Slovensku ako možno riadne spolunažívať.
• Rómovia sa rovnako účastnia aj na živote spoločenstva a po zbierke v 58 rodinách spoločne prispeli sumou 1370€ i ďalšími individuálnymi darmi na opravu zvonov farského kostola.
• Ružencový mesiac október prežívame aktívnym zapájaním sa do modlitby ruženca v kostole pred svätými omšami, či už deti, mladý i dospelí.
• Takisto pokračuje príprava na sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie).


 

Odovzdanie škapuliarov dvanástim kandidátom

KRÍŽOVÁ VES  1. október 2023  /  V prvú októbrovú nedeľusa v kaplnke Povýšenia sv.Kríža konala milá slávnosť odovzdávania škapuliarov. Po bohoslužbe slova s litániami k sv.Terézie z Lisieux nasledovalo požehnanie škapuliarov a medailónov symbolizujúcich osobitnú ochranu Panny Márie. Pán farár Jakub Grich osobne odovzdal škapuliare dvanástim kandidátom.
Nasledovala akadémia s názvom Láska vám dáva krídla. Bola venovaná sv.Terézii z Lisieux. Deti z divadelného krúžku nám priblížili rodinu Martenovú a ich najmladšiu dcérku Terezku, dnes patrónku misií, spolupatrónku Francúzska a Učiteľku Cirkvi, práve vďaka jej malej duchovnej ceste, ktorá inšpiruje mnohých ľudí aj dnes.