Kurz pre ženy

Dňa 9.2.2019 sa v Sveržove uskutočnil kurz pre ženy s názvom Krása namiesto popola. Zúčastnili sa ho ženy z rómskej misie v okrese Bardejov, a to zo Snakova a Lenartova. Na pozvanie o. Igora a Martinky Čikošovcov sme zhruba po roku mohli zase poslúžiť s tímom z Vranovského okresu a tvoriť pekné spoločenstvo s tunajšími ženami. Verím, že Pán, ktorý v nich začal svoje dielo, ho aj dokončí.


 


 

Duchovno-formačný koncert kapely Opral

Dňa 19. januára 2019 dopoludnia sa v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov a následne popoludní v priestoroch otvoreného oddelenia ústavu konal duchovno-formačný koncert rómskej kapely Opral, ktorá pôsobí od roku 2009 pri grécko-katolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Hudobná skupina svojou tvorbou oslovila množstvo poslucháčov na rôznych gospelových podujatiach, ako je napr. účasť na Campfeste, Festrome a pod. Po úvodnom privítaní si kapela už svojou prvou skladbou získala pozornosť a záujem odsúdených. Skladby boli striedané hovoreným slovom, ktoré bolo zamyslením sa nad životom ako takým, taktiež povzbudením a motiváciou pre možnú pozitívnu zmenu nielen v novom roku 2019, ale aj do ďalšieho života. V závere nechýbal spontánny potlesk a poďakovanie za návštevu.


 

Stretnutie mužov

V Šarišskom Jastrabí sa 29. 12. 2018 konalo stretnutie mužov. Zúčastnilo sa ho viac ako 200 mužov. Boh sa nám prihováral cez otcovské slová Richarda Vašečku. Laický evanjelizátor Peter Lipták nás povzbudzoval, aby sme vyšli z krajiny tieňa smrti do svetla v Ježišovi Kristovi. Stretnutie modlitebne a duchovne doprevádzalo miestne spoločenstvo Ľudu kríža a evanjelizačná kapela F6. Je potrebné, aby sa muži spoločne stretávali, prijímali a dávali to, čo im Boh ponúka. Boh hľadá oddaných mužov, ktorí spolupracujú a spoločne nasledujú Ježiša Krista.

 


 

Tábor pre chlapcov s duchovným povolaním

V dňoch 23.-25. novembra 2018 sa v centre pre rodinu na Sigorde uskutočnil ďalší formačný tábor pre chlapcov s duchovným povolaním s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Chlapci z mnohých dedín, v ktorých Gréckokatolícka rómska misia pôsobí sa opäť stretli a prežívali nádherný čas plný smiechu, vzájomných zdielaní, svedectiev, modlitby, prednášok a budovania jednoty a priatelstiev. Mnohým sa vôbec nechcelo odísť domov. Bohu vďaka za tento požehnaný čas.

 


 

2. stretnutie neformálnej platformy SAVORE

V dňoch 16.-17. novembra sa uskutočnilo v poradí 2. stretnutie neformálnej platformy SAVORE, ktoré združuje ľudí z celého Slovenska angažujúcich sa v rómskej problematike. Dvojdňové stretnutie SAVORE prebehlo pod záštitou Rady KBS pre Rómov a menšiny s podporou nadácie Renovabis.


 

 


 

Vladyka Ján na Biskupskej synóde o mladých

Vladyka Ján na Biskupskej synóde o mladých vo Vatikáne povedal aj toto: Medzi mládežou, ktorej sa venuje naša Gréckokatolícka cirkev sú aj mnohí Rómovia, čo je myslím veľmi vzácne, lebo boli na okraji spoločnosti. Naša cirkev už trinásť rokov má s formáciou Rómov tie najlepšie skúsenosti a môžem svedčiť, že sú často horlivejší, než ostatní. Sú šikovní a zdatní nielen v oblasti hudby a spevu, ale aj v oblasti odovzdávania viery svojim rovesníkom. Keďže Rómovia sú otvorení pre život oveľa viac ako majoritná spoločnosť, myslím, že raz oni môžu byť hlavní misionári pri odovzdávaní viery ďalším generáciám v našej Cirkvi.


 

IV. púť rómskych rodín s bohatým programom

Ľutina - Bazilika v Ľutine sa stala v sobotu 14. júla dejiskom IV. ročníka púte rómskych rodín. Vyše 800 pútnikov mohlo prežiť bohatý duchovný program, ktorý začala kapela F6 modlitbami chvál. Po nich nasledovala sv. liturgia vysielaná aj do TV LUX, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, SJ. Vo svojej kázni poukázal na praktickú aplikáciu prikázania lásky k Bohu a blížnemu do života rómskych rodín: „To, že sa modlíte a chodíte na liturgie, že nekradnete, že ste verní v manželstve, že vychovávate svoje deti k pravým hodnotám, je svedectvom, že naozaj milujete Boha a svojho blížneho.“ Mocným momentom celej púte bolo, keď Lukáš Bužo, líder kapely F6, v mene Rómov prosil o odpustenie Slovákov za krivdy, ktoré sa voči nim dopustili. Otec arcibiskup následne v mene Slovákov prosil o odpustenie Rómov za krivdy a odsúvanie, ktorú zažili zo strany Slovákov ale aj zo strany autorít štátu i Cirkvi. Popoludní pokračovala púť vystúpením kapiel, modlitbou ruženca, evanjelizačným slovom Glórie Gray, adoráciou a korunkou k Božiemu milosrdenstvu.


 

Boh sa dotýkal stoviek rómskych sŕdc

V mesiacoch máj až júl 2018 slúžila v rôznych rómskych komunitách na východe Slovenska laická misionárka Glória Gray z USA. Boh sa prostredníctvom jej služby dotýkal stoviek rómskych sŕdc. V dňoch 11. – 13. júna 2018 sa v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou konala duchovná obnova pre rómske ženy. Hlavnou prednášajúcou bola americká katolícka
evanjelizátorka Gloria Gray, o dôležitosti a možnostiach vzdelávania hovorila Jolka Nátherová z o.z. Nádej deťom. Téma obnovy bola: Duch Svätý: Inšpirácia pre môj život. Počas obnovy ženy čítali Božie Slovo, načúvali Božiemu hlasu v čase úplného stíšenia s Bohom, modlili sa spolu i spievali. Hovorili o ochrane života, o dôležitosti vzdelávania, o úlohe ženy, matky v rodine, v spoločnosti, o premene zmýšľania, o dokonalosti, ku ktorej nás všetkých pozýva Boh. Ženy sa nechali inšpirovať Matkou Najmúdrejšou, ktorá vychovala Božieho Syna... Na obnovu prišlo asi 55 žien, medzi nimi aj manželky gréckokatolíckych kňazov, animátorky z GMC Bárka či iné ženy, ktorým leží na srdci spolunažívanie s Rómami. Aj táto kombinácia účastníčok bola veľkým požehnaním. Počas obnovy som ženy vyzvala, aby urobili krok vzájomnej dôvery, aby sme ukázali, že sme nové ženy, „Samaritánky Nového Zákona“, ktoré nasledujú Ježiša, ktorým sa môže dôverovať: izby sme si nezamykali, vzájomne sme si dôverovali. Aj toto bol krásny zážitok dôvery a priateľstva. Ženy odchádzali domov povzbudené, zmenené, krajšie. V evaluačných dotazníkoch všetky uviedli, že chcú
prísť aj budúci rok.


 

Vytvorenie spoločenstva sv. Lukáša v Jakubanoch

Jakubany - Dňa15. júla oficiálne začalo fungovať Spoločenstvo sv. Lukáša v Jakubanoch, ktorého členovia sa chcú stretávať na spoločnom čítaní Božieho slova, modlitbách, Eucharistii
a bratskom spoločenstve. Prví členovia spoločenstva sľubovali Pánu Ježišovi vernosť, lásku a poslušnosť. Celú túto slávnosť sprevádzala kapela Sára Jarková & band. Bol to nádherný čas
plný Božej milosti a Jeho prítomnosti.


 

Na návšteve u farára Maroša Kuffu v Žakovciach