Návšteva pútnických miest

JAROVNICE 4. jún 2024 // Pastoračná pracovníčka Lenka, spolu s jarovnickými pútnikmi sa zúčastnila zájazdu do Fatimy a Lúrd, v spojení s ďalšími pútnickými miestami.

Zájazd zorganizoval a väčšiu polovicu finančne uhradil pán starosta, ktorý tak splnil svoj sľub, ktorý dal otcovi arcibiskupovi Boberovi pri poslednej birmovke v Jarovniciach.

Je skvelé, že sviatok Fatimskej Panny Márie mohli všetci sláviť na mieste zjavenia.
 


 

1. sväté prijímanie a birmovka

KOŠICE - LUNÍK IX a BARDEJOV – POŠTÁRKA   3. jún 2024   //  Po dlhej príprave, nastal pre deväť detí 4. ročníka ZŠ bl. Zefirína a 12 chlapcov zo Špeciálnej ZŠ v Bardejove veľký deň. Prvýkrát prijali do svojho srdca Pána Ježiša. Slávnostnej nedeli predchádzal týždeň nácvikov, kde si prechádzali celý priebeh slávnostnej omše.

Rovnako aj na Luníku IX v Košiciach, na nedeľnú slávnosť Svätej Trojice pristúpilo 5 chlapcov a 9 dievčat po prvýkrát k svätému prijímaniu. Traja z nich boli v ten istý deň pokrstení, dve dievčatá prijali aj sviatosť duchovnej dospelosti - Birmovanie.


 

Sviatok bl. Zefirína

BARDEJOV-POŠTÁRKA 1. jún 2024 // Kostol na Poštárke je zasvätený práve bl. Zefirínovi, a tak sa vždy v najbližšiu nedeľu okolo 5. mája koná odpustová slávnosť.

Tradične sa koná procesia spojená s modlitbou posvätného ruženca, ktorého tajomstvá sú doplnené o zamyslenia zo Zefirínovho života a obrazovými výjavmi zachytávajúcimi jednotlivé udalosti.


 


 

Pracovné návyky

JAROVNICE 31. máj 2024 // Miestne ženy z Podpory udržania pracovných návykov II. nezaháľajú a pomáhajú s doučovaním , so starostlivosťou o chorých, s upratovaním a jedna sa dokonca zdokonaľuje v šití na stroji.

Pastoračná asistentka Monika sa dokonca venuje aj práci s tými najmenšími v ich rodinách a s ich matkami. 


 

Sviatosť birmovania

BARDEJOV – POŠTÁRKA  30. máj  2024  //  Po dvojročnej príprave 6 mladí odvážlivci prijali z rúk pomocného košického biskupa Mareka Forgáča sviatosť birmovania. Na túto veľkú udalosť v živote ich celý čas pripravoval brat Juzek.

Mladým prajeme, aby sa dary Ducha Svätého naplno rozvinuli v ich mladých a odvážnych srdciach a aby ich vstup do kresťanskej dospelosti bol veľkým prínosom pre Poštárku aj celú Cirkev“, zo slov autora textu Mariána Harčara.


 

Týždeň dobrovoľníctva

PREŠOV 29. máj 2024 // Dievčatá z Kolégia spolu so sestrami sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva a urobili tak niečo pekné pre svoje mesto.

Natieranie paliet v CVČ ABC v Prešove bolo super. Naučilo ich to vzájomnej spolupráci, pracovitosti a dôslednosti.
 


 

Stretnutie s akreditačnou komisiou

JAROVNICE 28. máj 2024 // Na pracovisku s. Silvie - na Ústave bl. Zefirína G. Mallu v Košiciach, sa konalo pre odbor sociálnej práce stretnutie s akreditačnou komisiou.

Pani univerzitná profesorka S. Hunyadiová, pani docentka E. Dirgová a zástupca vedúceho pracoviska univerzitný docent R. Bárta sa spolu so s. Silviou, s. Ráchel a dvomi zástupcami študentov tiež zúčastnili na tomto stretnutí.
 


 

Deň strávený s deťmi mimo osady

VEĽKÁ LOMNICA  27. máj  2024  //  Spoločný čas strávili pracovníci s deťmi trošku nezvyčajne - mimo osady. Chceli im ukázať svet trochu z iného pohľadu, tak ich zobrali na detské ihrisko, zmrzlinu  a dokonca navštívili aj klub Zebra, kde si mohli obzrieť priestory a porozprávať sa trochu aj s priateľmi.

 


 

Májová RAŠ

KRÍŽOVÁ VES  26. máj  2024  //  Májová RAŠ-ka sa konala v Letanovciach. Už od skorého sobotňajšieho rána sa pre takmer 30 účastníkov a slúžiacich začal ďalší formačný deň.

Hlavnou témou bola Biblia, kniha kníh. Prednášky sa striedali s prácou v skupinkách a moderovanou adoráciou v miestnom farskom kostole Všetkých svätých.

Pamätajme na všetkých RAŠ-károv v modlitbách.
 


 

Stretnutie Rady KBS pre Rómov a menšiny

KOŠICE 22. máj 2024  /  V priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach sa konalo zasadnutie Rady KBS pre pastoráciu Rómov a menšín. Okrem jej predsedu arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera sa stretnutia zúčastnili aj členovia rady a pozvaní hostia.

Pokiaľ ide o témy stretnutia, tak tie zhrnul tajomník Rady KBS pre Rómov a menšiny Peter Bešenyei: Veľkou témou boli pastorační pracovníci pomáhajúci na mnohých projektoch. Už päť rokov vďaka podpore štátu mohli pracovať, ale táto podpora sa zastavila. Od júna budeme musieť prepustiť 33 ľudí, z toho 22 Rómov. Žiaľ, nešlo o systémovú podporu a tak v tomto momente končia.

Ďalším projektom, o ktorom sme hovorili je podpora nadaných rómskych študentov z rôznych oblastí Slovenska. Cez projekt švajčiarskej nadácie takto podporujeme stredoškolákov a vysokoškolákov. No a dôležitým bodom bolo aj predstavenie jednotlivých diel na Slovensku a zdieľanie toho, čo sa podarilo, prípadne, aké problémy sa aktuálne riešia.“

Zástupca nadácie Renovabis na Slovensku Ján Gyulai zhodnotil úspech darcovských kampaní siedmich rómskych pastoračných diel na portáli donio.sk a povzbudil prítomných k zapojeniu sa do jesenného kola výzvy.

V diskusii účastníci prezentovali didaktické pomôcky pre prácu s deťmi, možnosti získania finančnej podpory, ponuku prepájania sa v aktivitách - všetko nájdete na našej stránke v sekcii  Iniciatívy / Publikácie a materiály

Rómom sa Cirkev u nás inštitucionálne venuje od 90. rokov minulého storočia a jedno z kľúčových duchovných podujatí je každoročná Púť Rómov v Gaboltove konaná v auguste. Podľa predsedu Rady KBS pre pastoráciu Rómov a menšín Mons. Bernarda Bobera bude tento rok toto stretnutie špeciálne. „Aktuálne pripravovaná Rómska púť bude výročná. Stretneme sa už po tridsiaty krát. Tešíme sa, že vďaka aktivite kňazov, spočiatku hlavne Saleziánov a neskôr aj mnohých ďalších duchovných aj laikov, toto podujatie stále pretrváva. Takže, by som bol rád, keby sme sa všetci stretli 4. augusta v Gaboltove. Pripravujeme bohatý program, ktorý sa začne o 14.00 hod. a zakončíme ho spoločne svätou omšou. Teším sa na stretnutie so všetkými.“