Cez pôstne obdobie čerpáme zo žalmovej pokladnice

Krížová Ves 8. marec 2021  

„Žalmy sú slovom Božím ,ktoré používame na to, aby sme k nemu hovorili.“ (Svätý Otec František) 

Sme vďační Pánu Bohu aj pánu dekanovi z Kežmarku prof. Františkovi Trstenskému za prípravu aktivity Žalmovej pokladnice, ktorá sa nám dostala do rúk na začiatku pôstu. Táto aktivita pozostáva z malej krabičky, v ktorej sú ukryté verše z jednotlivých žalmov a krátkeho povzbudenia vo zvitku. Každý deň si vytiahneme jeden verš, keď sa dá prečítame si aj celý žalm, z ktorého je ten verš, a jeho slová sa stanú aj našou modlitbou – chvály, vďaky, odprosenia, prosby... Tak sa Božie slovo postupne dostáva do našich životov a prebúdza nás k modlitbe a väčšej dôvere v nášho Pána. Viac nech už povedia svedectvá našich mladých aj starších, ktorí sa rozhodli viesť sa Božím slovom Žalmov k modlitbe... Viac


 

Učenie v Jarovniciach neprestalo

Jarovnice 4. marec 2021 / Aktivační pracovníci a absolventi absolventskej praxe v Jarovniciach, ktorí pracujú pod vedením sestričiek Congregatio Jesu v rámci OZ Jarovnice, neprestali pracovať ani počas lockdownu. Niektorí sa starajú o svojich chorých príbuzných a ďalší dostávajú prekopírované úlohy zo slovenského jazyka a matematiky, ako aj z čítania, a tie potom spolu s deťmi doma riešia. Keďže deti teraz nechodia do školy, dobrovoľníci a pomocníci sestričiek pomáhajú pri ich domácom vzdelávaní. A ako sami vravia, popri tom sa aj oni veľa dozvedia a naučia.

 


 

Pandémia ovplyvnila aj pastoráciu Rómov

Slovensko 26. február 2021  / Pandémia ovplyvnila aj pastoráciu Rómov na Slovensku. Kňazi, rehoľné sestry či laickí misionári museli prispôsobiť svoju prácu aktuálnym opatreniam a podmienkam. Naďalej však poskytujú poradenstvo, sprevádzajú rodiny a modlia sa s nimi. V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa napríklad vysielajú bohoslužbu slova cez miestny rozhlas a podľa možností vysluhujú aj sviatosti. O tom, ako koronavírus poznačil pastoráciu Rómov, sa hovorilo v pondelkovej relácii Zaostrené na rádiu Lumen. 

Mnohých ľudí v rómskych komunitách trápi chudoba, choroba i strach z choroby aj samoty. Duchovné poradenstvo, sprevádzanie je možno teraz potrbené ešte viac ako inokedy. Na telefóne sú sestričky a kňazi k dispozícii pre službu modlitby i duchovného sprevádzania stále. Pastorační asistenti pomáhajú deťom s učením, roznášajú úlohy, spolupracujú so školami, starajú sa o chorých v osade. Okrem toho mnohí naši misionári sú zapojení do viacerých projektov, vďaka ktorým financujú aktivity a službu pre Rómov. A každý projekt si vyžaduje bohatú administratívu: vybavujú teda administratívu k projektom - práve je čas odpočtovania, čas záverečných a ročných správ. Okrem toho – pre aktivačných pracovníkov a pastoračných asistentov robia plánovanie úloh a mesačné výkazy.  Taktiež sa teraz využíva čas na zveľaďovanie priestorov na pastoráciu, či dokonca na búracie aj rekonštrukčné práce. Celú reláciu si môžete vypočuť tu.


 

Máme možnosť pomôcť našim misionárom

Košice - Luník IX  12. február 2021  / Občianske združenie Oheň nádeje, pod ktorým pracujú Saleziáni don Bosca v centre košického sídliska Luník IX už 12. rok, sa uchádzajú o naše 2 -3 % zo zaplatenej dane. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať saleziánskych misionárov veľký význam. V minulom roku Vaše 2-3 percentá mali hodnotu 1.727,99 €. Môžete pomôcť saleziánom na Luníku IX aj tento rok bez toho, aby Vás to niečo stálo.

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť 2% z dane, ale ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane. Je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej činnosti. Viac info na rozhodni.sk .

Čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

Čo je potrebné urobiť? Viac 


 

Sčítanie ľudu / Priznajme sa k svojej identite / Priznajme sa k Bohu


 

V Lomničke sa situácia komplikuje, no sestričky a kňazi sú vždy k dispozícii

Lomnička  9. február 2021  /  So zhoršujúcou sa pandemickou situáciu sme boli nútení pozastaviť skupinové aktivity a s ľuďmi a deťmi sa stretávame individuálne podľa ich potrieb. Svoje sily sme sústredili na zvýšenie informovanosti o dodržiavaní opatrení, na pozývanie na testovanie a ako sa chrániť nákaze. 

V obci je neustále nedostatok ochranných rúšok, preto sa ich snažíme svojpomocne čo najviac ušiť a distribuovať medzi ľuďmi.

Priestory centra sme poskytli k opätovnému testovaniu a zároveň sme aj pri testovaní pomáhali. Spolupracujeme s Potravinovou bankou a ich prostredníctvom pomáhame ľuďom s potravinami, ktoré TESCO nepredalo.

Napriek rôznym opatreniam sa nákaza rozšírila tak, že na kontrolu dodržiavania  zákazu vychádzania bez negatívneho testu boli povolaní vojaci.

Aj napriek tejto situácii sme tu pre ľudí, naďalej funguje požičiavanie náradia a pomáhame im s drobnými opravami v dielni, kňazi sú k dispozícii na individuálne sprevádzanie, aj na pomoc s chlapskými prácami. 

Jedným z cieľov, ktoré by sme v tomto roku chceli dosiahnuť je stavba kontajnerovej práčovne, ktorá im pomôže zlepšiť hygienické podmienky.  Pastorační asistenti sa podieľajú na realizácii tohto projektu.


 

Ponuka sestier z Jarovníc trvá

Jarovnice 29. január 2021  / Všetkých, ktorí by chceli výrobkami od sestričiek CJ - s. Ráchel, s. Antónie a s.Silvie potešiť svojich blízkych a priateľov aj počas roka a podporiť naďalej výstavbu novej Materskej školy Márie Wardovej, ponúkajú okrem maľovaných tašiek, hodvábnych šatiek, tácok, sviečok, kľúčeniek, ružencov na ruku, či magnetiek aj výrobky: hrebene, sponky, gumičky alebo čelenky do vlasov, prstene, či prívesky na krk, ale aj náramky  na ruku z malých korálok, alebo náramky s menom, s myšlienkou, ako aj mydlá s hračkou, či bez, nielen na umývanie rúk, ale aj na pranie. Viac z konkrétnej ponuky si môžete vybrať na facebookovej stránke Sestry CJ Jarovnice: PONUKA  VÝROBKOV FOTO 1 ; FOTO 2; FOTO 3; FOTO 4.

Ďakujeme vopred za Vašu podporu a ak máte záujem, píšte, prosím, priamo sestričke Silvii na e-mail szabavova@gmail.com. Na farbe, počte, dodaní, cene, či dizajne sa osobne dohodneme. VEĽKÉ ĎAKUJEME!.

V Jarovniciach sa ročne narodí asi 200 detí, pričom obecná materská škola po rozšírení kapacít nedokáže prijať ani všetky 6-ročné deti. Preto je potreba vybudovania cirkevnej materskej školy veľmi akútna. Sestričky Silvia, Ráchel a Antónia, ktoré sa v Jarovniciach venujú už 11-ty rok nielen edukačnej, sociálnej a duchovnej službe všetkým Jarovničanom, ale hlavne ženám, dievčatám, rodinám i mužom z rómskej osady, sa rozhodli aj pre službu výchovy a vzdelávania malých detí. Podali projekt na MV SR, ktorý bol schválený, ale nepokryje všetky výdavky na škôlku. Škôlka je naplánovaná pre 63 detí a bude mať nielen tri triedy, ale aj svoju jedáleň, kuchyňu, práčovňu a ihrisko. Môžeme im v tom byť nápomocní zakúpením ich výrobkov. Nech Boh Vašu štedrosť hojne požehná!


 

Večer odpustenia a zmierenia

Bratislava – Slovensko 27. január 2021 / V stredu 27. januára 2021 o 19.00 bude streamovaný už 4.  online Večer odpustenia, ktorý organizuje Úsmev ako dar, Lámačské chvály v spolupráci a s požehnaním otca biskupa Jozefa Haľka. Link na dnešný Večer nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=NHC3Gmw7D0Y . Úsmev ako dar zorganizovalo prvý Večer odpustenia v roku 2018 v Ružomberku spolu s kapelou F6, ďalší Večer odpustenia a zmierenia bol v bratislavskom UPC.  Ďalšie večery museli byť, žiaľ, streamované. To však nebránilo tomu, aby Boh konal veľké veci v srdciach ľudí.

Na týchto podujatiach zaznievajú silné svedectvá aj od Rómov. Nech sa páči, ak by ste si chceli vypočuť predchádzajúce večery alebo posunúť ľuďom z Vašej komunity, môžete si ich pozrieť/vypočuť tu: Večer odpustenia a zmierenia .


 

Návšteva provinciála na Luníku IX

Košice – Luník IX   25. január 2021  / V januári navštívil a povzbudil saleziánskych misionárov na Luníku IX ich provinciál don Peter Timko, ktorý sa s otcom Petrom Veselským, Mariánom Maťaťom, Jozefom Gibalom a Petrom Žatkuľákom  prešiel po sídlisku, aby do seba nasal atmosféru sídliska a dôležitosť a zložitosť poslania saleziánov na tomto mieste. Povzbudil spolubratov, aby ako Don Bosco hľadali, čo Pán chce od nich na tomto mieste a aby boli verní odkazu, ktorý dostal Don Bosco ešte kedysi vo sne: „Nie násilím, ale láskou“.  To je heslo i prístup celej saleziánskej rodiny.  

Preto prosíme o modlitby za celé saleziánske dielo, aj na Luníku IX, ale aj za ľudí, najmä mladých, ktorí na tomto sídlisku žijú.


 

Pracujeme aj počas lockdownu

Slovensko - Nemecko  22. - 23. január 2021  / V pastoračnej službe pre Rómov pokračujú misionári aj počas lockdownu: rehoľné sestričky a kňazi pomáhajú pri testovaní, sprevádzajú rodiny i jednotlivcov duchovne (v rámci opatrení), zveľaďujú priestory na pastoráciu, ale aj píšu projekty, vybavujú administratívu v prebiehajúcich projektoch a vzdelávajú sa a pracujú na profesionalizácii svojej práce.

V dňoch 22. a 23. januára 2021 sa niekoľko kňazov, sestričiek a ich spolupracovníkov zúčastnilo online tréningu o monitorovaní a hodnotení projektov pod vedením nemeckej lektorky Andrey Mewaldt z Nadácie Renovabis. Pastoračná práca s Rómami totiž zahŕňa aj fundraising, ktorému sa kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a ich spolupracovníci venujú a stále sa aj v tejto oblasti zdokonaľujú. Na najnovšom tréningu sa dozvedeli, aké je dôležité projekt nielen spustiť, ale aj monitorovať, nestrácať zo zreteľa dlhodobé ciele a vízie, nezabúdať na dôvod, prečo sa pastoračná služba robí a pamätať na udržateľnosť projektov.

V najnovšom projekte od Nadácie Renovabis, ktorý práve začal a ktorý bude trvať 30 mesiacov, sa myslí totiž nielen na podporu samotných aktivít, ale aj na vzdelávanie kňazov a ich spolupracovníkov, výchovu projektových manažérov a tvorbu príručky. Týmto školením sa toto naplánované ďalšie vzdelávanie začalo.