Cesta svetla detí


KRÍŽOVÁ VES  23. máj 2023  /  Cesta svetla je modlitbou Cirkvi vo Veľkonočnom období. V utorok popoludní sme v našom centre touto Cestou spoločne putovali, vedení 14 novozákonnými zastaveniami.
Kráčali sme symbolicky so zažatou sviecou za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. To Svetlo, ktoré každý prijal už pri svojom krste. Nech nám pomáha prežívať každodenný život ako Veľkú noc.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí mi ochotne a s láskou pomáhali, p.kaplánovi Martinovi Schreinerovi, ktorý viedol celú liturgiu Cesty svetla, lektorkám Vaneske, Miške a Vladkovi, hudobnému animátorovi Jožkovi a Dávidovi, deťom i pastoračným asistentkám Lucke a Kristínke.


 

Slávnosť prvého svätého prijímania v Jarovniciach

JAROVNICE  22. máj 2023  /  Počas tohtoročnej slávnosti prvého svätého prijímania uplynulú nedeľu prijalo prvýkrát do svojho srdca Eucharistiu 30 mladých rómskych dievčat a chlapcov a budúcu nedeľu ich bude 22. Nech Ježiš prebýva v srdciach chlapcov a dievčat a žehná ich v celom ich živote.

 


 

Deti z centra privítali deti z domova


KRÍŽOVÁ VES  21. máj 203  /  Tento týždeň sme mali v našom centre milú návštevu z Detského domova v Spišskej Belej. Deti so svojimi vychovávateľkami strávili s nami tvorivý čas na krúžkoch i na sv.omši. O tom, že radosť rozdávanim rastie sa deti presvedčili aj obdarovaním našich návštevníkov malými kytičkami, ktoré vyrobili i sladkosťami, ktoré deti milujú. Ako veľmi pozdvihuje núdznych, keď sa dokážu povzniesť nad svoju situáciu a byť svetlom a nádejou pre Ďalších, ktorí tiež prežívajú núdzu v inej podobe.
Ďakujeme za návštevu a prajeme im veľa dôvodov na radosť.


 

Novinky z kolégia Márie Romero


PREŠOV - Kolégium Márie Romero  20.máj 2023  /  Za posledný mesiac sme toho stihli v Kolégiu celkom dosť.
• Podnikáme konkrétne kroky, aby sme vybavili prestupy nových dievčat na školy v Prešove.
• Snažíme sa začať nové stretka s dievčatami z rómskej komunity zo Starej Tehelne
• Pokračujeme v pilnom učení sa do školy
• Staráme a skrášľujeme náš dvor, učíme sa citlivosti na krásu a zbierame prvú úrodu z našej záhradky. A samozrejme sa nebojíme vyskúšať si aj nové domáce práce.
• Nebáli sme sa vyhrnúť naše rukávy a boli sme jedno doobedie pomôcť s upratovaním v Centre rómskej misie na Sigorde
• Pokračujeme v objavovaní kešiek
• Oslávili sme riadne sviatok našej zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. A keďže to bola odvážna žena, aj my sme prekonali strach a odvážne sme liezli na lezeckej stene
• a samozrejme... náš každodenný život je naplnený radosťami, povinnosťami, ale aj zábavou... a aj nejakou tou oslavou


 

Hanušovce na Butkovskej hore aj s Gu100m


BUTKOV 20. máj 2023  /  Z našej farnosti Hanušovce nad Topľou sme sa pekne ako jedna rodina (mladí, pracujúci, starší, ...) počas soboty vybrali na spoločnú púť na horu Butkov, kde sme spoločne slávili eucharistiu, navštívili pekné a zaujímavé miesta, zvonicu sv. Jána Pavla, krížovú cestu a areál svätyne Milosrdenstva. Náhodou a na našu radosť sme tiež stretli produkčný tím výbornej relácie pre deti, v ktorej má hlavnú úlohu baran GU100.

 


 

Rómovia v OZ Jarovnice idú príkladom


JAROVNICE 19. máj 2023  /  Naše ženy začlenené prostredníctvom nášho OZ Jarovnice do Aktivácie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (8 žien), ale aj tie, ktoré sú prostredníctvom OcÚ Jarovnice v našom OZ začlenené do projektu Podpory udržania pracovných návykov (13), nielen upratujú v našom rómskom kostole, ale starajú sa aj o chorých, či doučujú deti v slovenskom jazyku a v matematike. Navyše nám s futbalovými tréningami chlapcov a mužov na ihrisku a s upratovaním pomáhajú aj dvaja muži, ktorí su tiež začlenení do Podpory udržania pracovných návykov. A tak spolu 23 dospelých v našom OZ Jarovnice pomáha vlastnej komunite, aby sa rozvíjala a to tým, že doučujú, upratujú, starajú sa o chorých, pomáhajú pri tréningoch a pri starostlivosti o kostol, či futbalové ihrisko. Pomáhajú s deťmi pri detských svätých omšiach, učia sa liturgické piesne, zúčastňujú sa rôznych školení, vzdelávania, či duchovného vedenia, ktoré organizujeme.
Po poslednom školení v Prešove sestrám Congregatio Jesu telefonovala pracovníčka UPSVaR, aby im pochválila 8 žien, nielen za ich kultivované a slušné správanie, ale aj za aktívne zapájanie a vecné a praktické otázky. Tešíme sa z pekného svedectva Rómiek z Jarovníc, ktoré tak prispievajú k pozitívnemu obrazu o Rómoch a búraniu predsudkov.


 

Slávnosť 1. svätého prijímania na Poštárke

BARDEJOV Poštárka  18. máj 2023  /  Pre 22 štvrtákov navštevujúcich ZŠ s MŠ blahoslaveného Zefirína a tiež aj miestne Pastoračné centrum pre Rómov to bol veľký deň. Po dvojročnej príprave, prebiehajúcej v škole na hodinách náboženstva aj v oratóriu na stretnutiach s pastoračnými pracovníkmi, po prvý krát vo svojom živote prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Slávnosti predchádzala záverečná skúška, ktorú museli deti úspešne zvládnuť. Nasledovali nácviky a v sobotu deti pristúpili k svojej prvej svätej spovedi. Počas nácvikov si deti spolu s pastoračnými pracovníkmi Tinou a Mariánom, bratom Jozefom a kňazom otcom Mariánom prešli celú slávnostnú omšu. V priebehu niekoľkých dní si nacvičili slávnostný vstup do kostola a podľa zadelenia si deti prešli svoje jednotlivé úlohy, aby ich vo svoj veľký deň pekne zvládli. Či už išlo o čítanie liturgických textov zo svätého Písma, prosieb, alebo prednes poďakovania kňazovi a prítomným na konci svätej omše, prinášanie obetných darov, alebo odovzdávanie daru kňazovi, ktorý im vyslúžil túto sviatosť. Každému z nich niektorá z úloh pripadla. Aj samotné deti okrem prvého prijatia Eucharistie, čo bol pre nich v ten deň nepochybne najväčší dar, dostali ešte jeden darček od celého pastoračného tímu – rómsku detskú Bibliu, ruženec a pamätný list. Po spoločnom fotení sa deti pobrali so svojimi rodinami domov, aby to aj tam spoločne oslávili hostinou, ktorá k takejto udalosti neodmysliteľne patrí. Deťom už môžeme len priať, aby bol Pán Ježiš ich najväčším priateľom a často ho prijímali do svojho srdca prítomného pod spôsobom chleba v Eucharistii.


 

Keď si núdzni pomáhajú navzájom


KRÍŽOVÁ VES  17. máj 2023  /  Tento týždeň sme mali v Centre milú návštevu z Detského domova v Spišskej Belej. Deti so svojimi vychovávateľkami strávili s nami tvorivý čas na krúžkoch i na sv.omši. O tom, že radosť rozdávanim rastie sa deti presvedčili aj obdarovaním našich návštevníkov malými kytičkami, ktoré vyrobili i sladkosťami, ktoré deti milujú. Je veľmi intenzívne sledovať, ako dokážu deti, ktoré sami prežívajú núdzu alebo nedostatok, byť darom pre svojich rovesníkov, ktorích život je náročnejši.

Ďakujeme za návštevu a prajeme im veľa dôvodov na radosť.

 

 


 

V Hlinnom to vrelo chválami

HLINNÉ  16. máj 2023  /  Spoločenstvo sv. Mikuláša v Soli organizovalo ďalšie modlitby za mladých, tentoraz v komunitnom centre v obci Hlinné. Súčasťou modlitieb boli chvály, duchovné slovo otca Janka Lemeša, modlitby príhovoru za zúčastnených a na konci malé agapé. Počas stretnutia mnohí svedčili o tom, čo Boh spravil v ich živote a že Bohu nič nie je nemožné. Okrem iného sa po svedectvách vytvorili skupinky, v ktorých sa prítomní navzájom zdieľali o Božom konaní v našich životoch. "Lebo Bohu nič nie je nemožné." Lk 1, 37


 

V kolégiu sa učíme žiť naplno

PREŠOV - Kolégium Márie Romero 15. máj 2023  /  Za posledný mesiac sme toho stihli v Kolégiu celkom dosť.
• Podnikáme konkrétne kroky, aby sme vybavili prestupy nových dievčat na školy v Prešove.
• Snažíme sa začať nové stretka s dievčatami z rómskej komunity zo Starej Tehelne
• Pokračujeme v pilnom učení sa do školy
• Staráme a skrášľujeme náš dvor, učíme sa citlivosti na krásu a zbierame prvú úrodu z našej záhradky. A nebojíme sa vyskúšať si aj nové domáce práce.
• Nebránili sme sa vyhrnúť naše rukávy a boli sme jedno doobedie pomôcť s upratovaním v Centre rómskej misie na Sigorde
• pokračujeme v objavovaní kešiek
• Oslávili sme riadne sviatok našej zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. A keďže to bola odvážna žena, aj my sme prekonali strach a odvážne sme liezli na lezeckej stene
A samozrejme... náš každodenný život je naplnený radosťami, povinnosťami, ale aj zábavou... a aj nejakou tou oslavou.