IV. púť rómskych rodín s bohatým programom

Ľutina - Bazilika v Ľutine sa stala v sobotu 14. júla dejiskom IV. ročníka púte rómskych rodín. Vyše 800 pútnikov mohlo prežiť bohatý duchovný program, ktorý začala kapela F6 modlitbami chvál. Po nich nasledovala sv. liturgia vysielaná aj do TV LUX, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, SJ. Vo svojej kázni poukázal na praktickú aplikáciu prikázania lásky k Bohu a blížnemu do života rómskych rodín: „To, že sa modlíte a chodíte na liturgie, že nekradnete, že ste verní v manželstve, že vychovávate svoje deti k pravým hodnotám, je svedectvom, že naozaj milujete Boha a svojho blížneho.“ Mocným momentom celej púte bolo, keď Lukáš Bužo, líder kapely F6, v mene Rómov prosil o odpustenie Slovákov za krivdy, ktoré sa voči nim dopustili. Otec arcibiskup následne v mene Slovákov prosil o odpustenie Rómov za krivdy a odsúvanie, ktorú zažili zo strany Slovákov ale aj zo strany autorít štátu i Cirkvi. Popoludní pokračovala púť vystúpením kapiel, modlitbou ruženca, evanjelizačným slovom Glórie Gray, adoráciou a korunkou k Božiemu milosrdenstvu.


 

Boh sa dotýkal stoviek rómskych sŕdc

V mesiacoch máj až júl 2018 slúžila v rôznych rómskych komunitách na východe Slovenska laická misionárka Glória Gray z USA. Boh sa prostredníctvom jej služby dotýkal stoviek rómskych sŕdc. V dňoch 11. – 13. júna 2018 sa v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou konala duchovná obnova pre rómske ženy. Hlavnou prednášajúcou bola americká katolícka
evanjelizátorka Gloria Gray, o dôležitosti a možnostiach vzdelávania hovorila Jolka Nátherová z o.z. Nádej deťom. Téma obnovy bola: Duch Svätý: Inšpirácia pre môj život. Počas obnovy ženy čítali Božie Slovo, načúvali Božiemu hlasu v čase úplného stíšenia s Bohom, modlili sa spolu i spievali. Hovorili o ochrane života, o dôležitosti vzdelávania, o úlohe ženy, matky v rodine, v spoločnosti, o premene zmýšľania, o dokonalosti, ku ktorej nás všetkých pozýva Boh. Ženy sa nechali inšpirovať Matkou Najmúdrejšou, ktorá vychovala Božieho Syna... Na obnovu prišlo asi 55 žien, medzi nimi aj manželky gréckokatolíckych kňazov, animátorky z GMC Bárka či iné ženy, ktorým leží na srdci spolunažívanie s Rómami. Aj táto kombinácia účastníčok bola veľkým požehnaním. Počas obnovy som ženy vyzvala, aby urobili krok vzájomnej dôvery, aby sme ukázali, že sme nové ženy, „Samaritánky Nového Zákona“, ktoré nasledujú Ježiša, ktorým sa môže dôverovať: izby sme si nezamykali, vzájomne sme si dôverovali. Aj toto bol krásny zážitok dôvery a priateľstva. Ženy odchádzali domov povzbudené, zmenené, krajšie. V evaluačných dotazníkoch všetky uviedli, že chcú
prísť aj budúci rok.


 

Vytvorenie spoločenstva sv. Lukáša v Jakubanoch

Jakubany - Dňa15. júla oficiálne začalo fungovať Spoločenstvo sv. Lukáša v Jakubanoch, ktorého členovia sa chcú stretávať na spoločnom čítaní Božieho slova, modlitbách, Eucharistii
a bratskom spoločenstve. Prví členovia spoločenstva sľubovali Pánu Ježišovi vernosť, lásku a poslušnosť. Celú túto slávnosť sprevádzala kapela Sára Jarková & band. Bol to nádherný čas
plný Božej milosti a Jeho prítomnosti.


 

Na návšteve u farára Maroša Kuffu v Žakovciach