Čo vlastne prináša omša deťom z osád?

BARDEJOV POŠTÁRKA 7. november 2023  /  No len si to rozmeňme na drobné. Na takej svätej omši získavajú deti jednu hŕbu zručností. Napríklad na Poštárke to obnáša:
• prípravu hudby a spevu v zbore,
•  príprava žiakov-lektorov na čítania a prosby,
• prinesenie obetných darov,
• v rámci príhovoru kňaza zapojenie sa do otázok,
• každý týždeň deti vyrábajú a kreslia tému (z minulého týždňa) cez čo si cvičia kreativitu a jemnú motoriku,
• traja vylosovaní dostanú malú motivačnú odmenu a všetky výtvory putujú na výstavku v škole.
Aj dokázať v kostole obsedieť v počte 6 tried je samo o sebe neuveriteľný výkon pre deti i pedagógov. A celé stretnutie spoločenstva pracuje s dobrom, ktoré si v sebe nosí každé dieťa, dobro ktoré do nich zasial Stvoriteľ a túto stopu dobra (niekto to volá transcendentno, duch svätý, ...), môžu malými krôčikmi rozvíjať a tak rásť ako osoby v plnosti, vediac, že v živote ide o niečo viac než len dobrú prácu, zdravie, plné bruško, dobré auto, či pekný dom. Aj to a mnoho ďalšieho deťom prináša nenápadná účasť na svätej omši.


 

Keď sa človek vráti v spomienkach a cíti vďačnosť voči svojim učiteľom

PREŠOV - Kolégium Márie Romero  6. november 2023  /  Takto to sestra vidí v Kolégium Márie Romero, kde "so zvýšeným počtom dievčat sa aj nám predĺžil čas sedenia nad domácimi úlohami dievčat. A verte, je to riadna pestrosť a niekedy nestačí si iba trochu oprášiť známe vedomosti, ale pekne nanovo si poctivo naštudovať dávno zabudnutú látku z rôznych predmetov.
Veď posúďte sami. V matematike sa boríme s komplexnými číslami, kvadratickými a lineárnymi rovnicami či zlomkami a deliteľnosťou čísel. Zasa v chémii sa poctivo venujeme anorganike a názvosloviu, vo fyzike na nás čakali vlastnosti látok a ich praktické využitie v živote," ale aj o iných zážitkoch z kolégia píše Monika Foltýnová v tomto článku: https://bit.ly/KMRnov23


 

Púť v Smižanoch 19.11.2023

Srdečne pozývame Vás a Vašich priateľov
na púť Rómov
do Svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch.

Viac info na plagáte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rozbehnutý kolos krúžkov a aktivít

JAROVNICE 3. november 2023  /  Pravidelní návštevníci krúžkov a stretiek, teda spolu 219 detí a mladých sa prihlásilo na pravidelné krúžky a stretká v školskom roku 2023/24, ktoré prebiehajú nasledovne:
• Pondelok: Miništrantské stretká, tanečná skupina a doučovanie
• Utorok: Šesť tanečných skupín, detský zbor a príprava detí na prvé sväté prijímanie
• Streda: Chlapčenský gitarový krúžok a stretko dievčat
• Štvrtok: Šesť skupín detí a mladých na krúžkoch šikovných rúk
• Piatok: Tanečníci rómskeho tanca
• Sobota: Prebiehajú krstné a sobášne náuky a krsty
• Divadelné stretká a stretnutia mládežníckeho zboru Romane Jilé prebiehajú pred sviatkami a akciami.
Tešíme sa, že sa máme komu venovať a tak prebúdzať dobro a krásu v našich mladých zverencoch.


 

Pravidelné a dlhodobé misie

HLINNÉ • VARHAŇOVCE • VEĽKÁ LOMNICA • ŠARIŠSKÉ JASTRABIE  /  Október-November 2023  /  Kňazi a služobníci v združení Gréckokatolícka rómska misia pravidelne realizujú misie v rôznych lokalitách, kde ohlasujú, povzbudzujú a sprevádzajú ľudí v živote s Bohom skrz návštevy rodín, modlitby chvál a spoločné slávenie liturgie.
Venujú sa mladým, rodinám, mužom, ženám, starším, každému, kto je otvorený pre rozhovor, povzbudenie, dobré slovo.
Stretnutia sa nesú vždy v konktrétnej téme, naposledy to bolo "Byť nasmerovaný a upretý očami na Ježiša a nie na ľudí a tento svet".
I vás prosíme o modlitby, aby táto služba prinášala obrátenie sŕdc Rómov k Pánovi

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Mt 7:3


 

Športové streetwork-ové popoludnie

LUNÍK IX Košice  31. október 2023  /  Ďalší zo série streetworkov ️pre deti a mladých na Luníku IX sa niesol v športovom duchu.
Pre chlapcov druhého stupňa ZŠ sme zorganizovali futbalový turnaj. Na začiatku sa všetci chlapci rozdelili do štyroch mužstiev a turnaj sa rozbehol zápasmi systémom každý s každým.
Pre dievčatá a menšie deti zorganizovala Miška a pani Monika tance a ukazovačky.
V polovici turnaja sa začali schádzať ďalší záujemcovia, ktorých sme však nedokázali zaradiť do existujúcej tabuľky. Preto sa pre všetkých ostatných zorganizoval exhibičný zápas na záver turnaja. Na prvé tri tímy čakali okrem sladkostí aj cenné kovy.
V októbri by sme chceli ešte stihnúť popoludnie netradičných športov.


 

Kapela Av Manca & Džas palo Del

MÁRIAPÓCS 31. október 2023  /  Kapela Av Manca & Džas palo Del prijala pozvanie do relávie RTVS "Odhodlaní putovať".

Nikola, Katka, Denisa a Patrik sú mladí dobrovoľníci, služobníci, umelci a členovia kapely pôsobiaci v Gréckokatolíckej rómskej misii.

Natáčanie prebiehalo v maďarskom mestečku Máriapócs v chráme, ktorého patrónom je sv. Michal archanjel. V relácii zaspievali pieseň "Vzývam ťa Duch Svätý".
Tešíme sa, že aj takouto formou dlhodobo ukazujú ovocie Greéckokatolíckej rómskej misie tomuto svetu.

 


 

Misijná kaša

LOMNIČKA 30. október 2023  /  V lomničke sme na misijnú nedeľu spolu ochutnali misijnú kašu. S deťmi sme sa modlili svätý ruženecza všetkých misionárov a ovocie ich služby.
Po spoločnej modlitbe sme si uvarili kašu podarovanú od organizácie Mary's Meals, organizácie, ktorú aj naše deti a mladí podporili pri nedávnom behu. Veď jednoduché podmienky života nie sú prekážkou, aby sme aj my boli misionármi pre tých v ďalekých krajinách i pre tých denne pri nás. Mohli sme sa tak nachvíľku vcítiť do detí v rozvojových krajinách, ktorých jediným jedlom počas dňa je takáto kaša v škole.


 

Misijná nedeľa

KRÍŽOVÁ VES  28. október 2023  / 97. svetový deň misií, sme začali dnes spoločnou modlitbou Misijného ruženca, každý desiatok sa modlíme za ľudí (veriacich a neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta.
     Otec Miroslav Mudrík nám kládol na srdce byť misionárom a prinášať radostnú zvesť evanjelia v prostredí, v ktorom žijeme.
Tešíme sa z aktívnej účasti detí a mladých.

 

 


 

Misijný koláč

POŠTÁRKA  25. október 2023  /  Škola blahoslaveného Zefirína na Poštárke v Bardejove prijala výzvu od organizácie Pápežské misijné diela na Slovensku a v mesiaci október zorganizovala aktivitu Misijný koláč.
     Do spolupráce sme prizvali mamičky detí, ktoré navštevujú školu. Ich pomoc spočívala v upečení koláča a jeho predaja v našich priestoroch. Mamičky tak svojou šikovnosťou a kreatívnosťou milo prekvapili, upiekli naozaj chutné a lákavé koláčiky. V triede mali žiaci pripravenú aktivitu o misiách, ktorú zorganizovala pani učiteľka Žaneta Reviľáková. Cez prestávky si potom mohli žiaci kúpiť misijný koláč a tak podporiť opustené deti v africkej krajine Kongo. Táto milá akcia nás pobádala k Ježišovej výzve: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“
     Chceme sa úprimne poďakovať mamičkám Lucii Sivákovej, Márii Šivákovej, Marianne Šivákovej, Ingride Petovej, Žanete Bilej, Lenke Mihalikovej a Eve Petovej za ich obetavosť a ochotu nezištne prispieť k misijnému dielu.