Novým predsedom KBS sa stal arcibiskup Bernard Bober

Badín 10. október 2022 (TK KBS) Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. V tajných voľbách o tom rozhodlo 14 členov KBS. Voľba sa uskutočnila na úvod 103. plenárneho zasadnutia KBS v Badíne. Vo funkcii po štyroch funkčných obdobiach vymení bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. Podpredsedom KBS sa stal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Doteraz ním bol arcibiskup Bober. Stálu radu KBS budú okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára KBS (Mons. Marián Chovanec) tvoriť rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik a arcibiskup Zvolenský.

Arcibiskup Bernard Bober je zároveň predsedom Rady KBS pre Rómov a menšiny. Otcovi arcibiskupovi blahoželáme a sprevádzame ho modlitbou. Vyprosujeme mu silu, pevné zdravie a Dary Ducha Svätého. 


 

Do Krížovej Vsi prišlo nové oživenie viery

Krížová Ves  8. október 2022  /  V sobotu 8. októbra popoludní sa v Krížovej Vsi konala duchovná obnova s laickým evanjelizátorom z Malajzie Juide Antoine a s jeho rodinou.  Jude si pripravil slovo z Lukášovho evanjelia, udalosť o vzkriesení syna Naimskej vdovy (Lk 7, 11-17). Opísal bolestnú situáciu vdovy, ktorú mohol zmeniť iba Ježiš. Poslucháčov viedol k hlbšej viere vo vzkriesenie toho, čo je mŕtve v našom živote, opísaním troch krokov vzkriesenia naimského mládenca. Po prednáške pokračovali v modlitbe chvál, ktorá prešla do adorácie. Otec Martin Schreiner vystavil Najsvätejšiu Sviatosť a Jude sa modlil spoločnú príhovornú modlitbu za jednotlivé oblasti fyzického aj vnútorného uzdravenia. Pri modlitbe viedol ľudí k tomu, aby vystreli ruku smerom ku Ježišovi v Eucharistii a s vierou ho prosili o uzdravenie a oslobodenie.

Vďaka duchovnému otcovi Martinovi Schreinerovi bola duchovná obnova nádherne zorganizovaná - od tlmočenia, cez hudobný sprievod až po chvály, modlitby a slová odpustenia, zmierenia a prijatia Ježiša za Pána svojho života.  Novoposvätené priestory kaplnky praskali vo švíkoch a vanutiu Ducha Svätého sa tešili deti, mladí i skôr narodení. Jude Antoine potom pokračoval v evanjelizácii v ďalších častiach Slovenska.  


 

Vladyka Rusnák posvätil centrum Savore Sigord, kde pookreje duša i telo

Prešov 8. október 2022 /  V sobotu 8. októbra posvätil bratislavský eparcha, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie Mons. Peter Rusnák Multifunkčné centrum Savore Sigord a miestnu kaplnku. „V krásnej prírodnej scenérii vzniklo unikátne miesto vhodné na školenie či dovolenku, športové a vzdelávacie aktivity, kde si môže oddýchnuť telo i duša. Pred nami je ešte mnoho práce. A má ju pred sebou aj centrum Savore Sigord, ktoré bude vo svojom zveľaďovaní pokračovať. To mu však nebráni už teraz slúžiť svojmu peknému účelu a ako prezrádza aj jeho názov, všetkým bez rozdielu," napísal TK KBS Tadeáš Gavala.

Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom svojho grantového programu prispel sumou vyše 80-tisíc eur na obnovu tunajšej telocvične, v ktorej sa konala slávnostná svätá liturgia za účasti viac ako 500 ľudí. Po nej nasledoval kultúrny program a občerstvenie. V centre Savore Sigord sídli Krajské centrum rómskej misie. Gréckokatolícka rómska misia na čele s dp. Martinom Mekelom roky pracuje uprostred rómskych komunít už takmer 20 rokov. Na rekonštrukcii cenrta sa finančne podieľali mnohí súkromní darcovia, pracovne pastorační pracovníci, ale aj mnoho dobrovoľníkov. Toto dielo otvorilo nové možnosti v službe Rómom aj od Rómov samotných. Viac sa môžete dočítať na viacerých statusoch na sociálnych sieťach. FB Rómske pastoračné diela 


 

V Krížovej Vsi sa dejú nové veci

Krížová Ves (Kežmarok, Spišská Belá)  26. september 2022  /  Po dlhých a namáhavých prácach, do ktorých boli zapojení mnohí ľudia - vzácny kňaz otec Martin Schreiner, v blahej pamäti zosnulý Robko Neupauer, pán Miroslav Poleš so spolupracovníkmi, ktorí kaplnku stavali, obetavá riaditeľka Cirkevného centra voľného času Ľubka Pitoňáková, pastoračné pracovníčky Lucia a Kristína Hangurbadžové, ale aj obec Krížová Ves, Konferencia biskupov Slovenska, Nadácia Renovabis, Prešovský samosprávny kraj, vláda Slovenskej republiky (podporou pastoračných pracovníčok) a množstvo oddaných dobrovoľníkov a spolupracovníkov z osady v Krížovej Vsi, sa podarila veľká vec: v sobotu 24. septembra 2022 bola posvätená Kaplnka Povýšenia svätého Kríža, čím vznikli dva priestory: kaplnka na liturgické slávenie a spoločenská miestnosť na vzdelávacie a formačné aktivity, čo spolu tvorí Pastoračné centrum. 

Kaplnku prišiel posvätiť diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a slávnosti sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí. Už táto účasť ukázala opodstatnenosť a dôležitosť tohto diela. Boh žehnaj týchto obetavých ľudí a toto dielo! Boh žehnaj rómsku misiu v Krížovej Vsi!


 

33 mladých Rómov prijalo sviatosť birmovania

Hanušovce nad Topľou  19. september 2022  /  V sobotu 17. septembra 2022 bola v Hanušovciach nad Topľou veľká slávnosť. 82 mladých ľudí, ktorí sa takmer dva roky pripravovali na prijatie sviatosti Ducha Svätého - na prijatie sviatosti birmovania, prijali z rúk košického pomocného biskupa Mareka Forgáča pomazanie olejom - sviatosť birmovania. Medzi mladými bolo 33 Rómov, ktorí prešli poctivou prípravou pod vedením pastoračnej asistentky Danke Horváthovej.

Integrácia Rómov v Hanušovciach prebieha aj vďaka Katolíckej cirkvi. Rómovia v Hanušovciach, hoci bývajú aj v segregovanej osade, sú súčasťou farského spoločenstva, čo sa prejavuje nielen ich aktívnou účasťou na bohoslužbách, ale aj na rôznych farských programoch a podujatiach - ako je napríklad nedávny Farský deň či príprava takej slávnosti ako je sviatosť birmovania. "Kde je Pánov Duch, tam je sloboda." Kor 3,17


 

Obrazy blahoslavených Rómov od pápeža Františka v Snine

Snina 16. september 2022 /  Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine si pripomenula prvé výročie Apoštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku mimoriadnym spôsobom. 15. septembra 2022, pri svätej omši na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, boli vo farskom kostole predstavené a nainštalované obrazy blahoslavených Rómov Zefirína a Emílie, ktoré sninskej farnosti daroval sám Svätý Otec. Administrátor sninskej farnosti Peter Fogaš vo februári 2022 listom požiadal pápeža Františka, aby daroval jeho farnosti dva obrazy, ktoré prijal 14. septembra 2021 počas ceremónie na Luníku IX v Košiciach. Osobitný sekretariát Svätého Otca na túto žiadosť pozitívne reagoval, a tak portréty dvoch prvých a nateraz jediných rómskych blahoslavených možno od 15. septembra 2022 nájsť v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku v Snine. Miestna farnosť bola zriadená v roku 2001 a popri majoritnej slovenskej väčšine v nej žije aj niekoľko stovák rómskych rodín, mnohé tu dávajú krstiť svoje deti, pripravovať ich na prvé sväté prijímanie a nejedno dieťa či dospelý prichádzajú do miestneho chrámu. Zaujímavou zhodou okolností je, že aj autor obidvoch olejomalieb, Miroslav Capovčák, je sám sninským rodákom. Na slávnosti inštalácie jeho obrazov, ktoré pred rokom spolu so Svätým Otcom putovali do Vatikánu, aby sa po pár mesiacoch vrátili na východ Slovenska, sa zúčastnil jeho syn i rodná sestra, ktoré so svojimi rodinami v tomto meste žijú. Hlavným celebrantom svätej omše bol salezián Peter Bešenyei, tajomník Rady KBS pre Rómov a menšiny, ktorý pápeža Františka na stretnutí s rómskou komunitou vítal. Sninčanom pripomenul, že Svätý Otec vo svojom príhovore na Luníku IX. ani raz nepovedal slovo „Róm“. Hovoril o bratoch a sestrách, o všetkých ľuďoch ako Božích deťoch, pre ktoré je Cirkev domovom, o trpezlivom dialógu, integrácii i o obnove dôstojnosti. Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine sa takýto priestor vzájomnej úcty a prijatia usiluje vytvárať.


 

Na Luníku IX posvätili kríž na pamiatku návštevy pápeža Františka

Košice/Luník IX, 14. septembra 2022 – V predvečer 1. výročia návštevy pápeža Františka na Luníku IX zažili u saleziánov dvojitú slávnosť. V utorok 13. septembra najprv arcibiskup Bernard Bober požehnal nový kríž týčiaci sa nad vstupom do Luníka. Počas slávnostnej svätej omše požehnal aj nové dielo umeleckého majstra Petra Beňu, ktoré pozostáva z vitríny a medenej stopy. Jeho cieľom je pripomínať návštevníkom chrámu spomienku na to, že tento kostol navštívil 14.9.2021 pápež František.

„Príďte sa aj vy postaviť pod kríž a tiež postaviť do pápežových stôp a zahľadieť sa na Zmŕtvychvstalého Krista. Aj toto môže ponúknuť Luník IX,“ pozýva direktor saleziánov na Luníku don Peter Veselský.

 

 


 

Na koniec prázdnin prišiel Ježiš?

Levoča 31. august 2022  /  Bodku za prázdninami urobili saleziáni z Luníka IX a z Bardejova-Poštárky pri Levoči pre deti z Luníka aj z Bardejova. Bodka za prázdninami v Levoči bola zaujímavá nielen množstvom zúčastnených stredísk, ale aj tým, že medzi nás zavítali saleziáni Rajmund z Indie a Emanuel z Burundi. S ním sa chceli fotiť snáď všetci.

Okrem toho, posúďte sa mi – na fotke, sa jeden z nás nápadne podobal priamo na Ježiša.

 


 

Na Sigorde sa stretlo takmer 90 rómskych žien

V dňoch 23.-25. augusta 2022 sa v priestoroch Krajského centra rómskej misie na Sigorde pri Prešove konala už tradičná duchovná obnova pre ženy spojená so vzdelávaním. Napriek tomu, že sa zišli ženy z rôznych obcí, farností, osád, na rôznej fáze cesty za Ježišom a možno aj s rôznymi očakávaniami, všetky ženy načerpali. Boh sa dotýkal ženských sŕdc rôznymi spôsobmi: ženy rozjímali nad Božím Slovom, skúmali, kto je pre nich Ježiš, počúvali silné svedectvá o uzdravení z okultizmu, povier a iných pohanských praktík. Dve krásne vysokoškoláčky z Gréckokatolíckej rómskej misie v Bardejove Nikola a Denisa hovorili o svojom niekoľkonásobnom obrátení a poznaní, že kresťanské dievčatá a ženy sa majú obliekať cudne. Účastníčky podujatia si vypočuli taktiež odborné prednášky o identite i biológii ženy, o vzácnej úlohe ženy, ako aj o tom, ako vychovať zdravé a sebavedomé dieťa. Liečebná pedagogička Mária Heveriová učila ženy, ako sa hrať s deťmi, ako im určiť hranice, aby to bolo pre ich prospech a pre úžitok celej spoločnosti.  Pekné motivačné slová o sebadisciplíne a o tom, že deti máme vychovávať s prekážkami, povedal líder FS Čiriklore Dušan Plichta, ktorý prišiel s deťmi z Gréckokatolíckej rómskej misie vo Vranove nad Topľou zatancovať i naučiť ženy zopár tanečných krokov. Hlavným mottom duchovnej obnovy bolo “Buďte sväté, lebo ja som svätý.” Na záver si teda pripomenuli, že svätosť dosiahneme tak, keď budeme denne čítať Božie Slovo, zriekneme sa svojich nepriateľov - teda hriechov a znova a znova odovzdáme svoj život Ježišovi.

Stretnutie žien pripravila koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov spolu so 7-členným organizačným tímom zloženým z pastoračných pracovníčok, dobrovoľníčok v duchovnej službe a manželiek gréckokatolíckych kňazov. Väčšinu v tomto organizačnom tíme tvoria rómske ženy, ktoré sú už pripravené slúžiť slovom i príkladom svojho života. Krajské centrum na Sigorde je zriadené Gréckokatolíckou rómskou misiou, jej riaditelom je kňaz Martin Mekel a budujú ho i rekonštruujú desiatky rómskych dobrovoľníkov. Podujatie finančne podporili: Konferencia biskupov Slovenska, švajčiarska nadácia Don Bosco Jugendhilfe Weltweit, nemecká nadácia Renovabis, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a ďalší súkromní darcovia.


 

Veľká akcia na Orecháči

Nitra - Orechov Dvor 19. august 2022  /  Ešte na začiatku júla, presnejšie od 4. do 8. sme na Orechovom dvore pri Nitre mali tábor.  Jeho hlavnou hviezdou nebol nik iný ako svätá Bakhita!  Celý tento čas sa niesol v africkom duchu pretože, sv. Josephine Margaret Bakhita, pochádzala práve z Afriky. Ak poznáte príbeh tejto svätej, určite viete, že ľahký život veru nemala. My sme si postupne, deň po dni, scénkami, rôznymi aktivitami a hlavne hrami približovali jej príbeh. Ako sama píše, začali sme jej bezstarostným a šťastným detstvom v Sudáne, pokračovali sme Bakhitiným ťažkým obdobím otroctva, priblížili sme si aj jej cestu do Talianska a nakoniec nás prišiel pozdraviť aj taliansky veľvyslanec zo Sudánu. Ten si síce doniesol prekladateľa so sebou, no na ochranku zabudol. Našťastie túto úlohu s radosťou zabezpečili naši šikovní pomocní animátori. Bol to naozaj krásny čas:)

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.