Myronosičky

GRM SIGORD  15. apríl 2023  /  V piatok a sobotu sa v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde uskutočnilo stretnutie žien s názvom Myronosičky. Ústrednou témou tejto 24-hodinovej akcie bola časť z knihy Izaiáša 61,3: "...aby som dal zarmúteným Siona olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha."
     Účastníčky dramatizovali 5 úryvkov zo sv.Písma, kde sa spomína olej: pokánie (kajúca žena), uzdravenie (misijný príkaz), bdelosť (10 panien), súcit (milosrdný samaritán), služba (Myronosičky). Divadielka boli popretkávané svedectvami organizátoriek. Nasledovalo zdieľanie v skupinkách a modlitby v kaplnke, kde sme odovzdávali svoj smútok a zranenia a prosili o olej plesania.
     Pastoračný pracovník Marek sa s nami podelil o svojej veľkej radosti: “Bolo to pre mňa veľmi silné, lebo na akcie som chodieval vždy sám, alebo v malinkom počte, ale teraz z Jastrabia prišlo 13 žien a aktívne sa zapájali do programu, s radosťou som zabezpečil dopravu a všetko potrebné pre ich účasť.“
     
Nasledujúci deň po ranných chválach nasledovali workshopy (hudobný - kde sa účastníčky naučili tematickú pieseň, výtvarný - výroba rúcha radosti, tanečný - kde sa naučili biblický tanec). Výsledná prezentácia workshopov vyústila do modlitieb za účastníčky.
     Celý program vyvrcholil modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a sv.liturgiou s pomazaním olejom sv. Mikuláša, ktorým sa účastníčky ako ozajstné nositeľky požehnania - Myronosičky - vrátili do svojich domovov.
     Naši pastorační pracovníci boli zapojení tak do prípravy ako do realizácie i účasti na podujatí.
     Inšpirovaní týmito svätými ženami zvestujme, že „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“


 

Ako narábať so svojím časom

DOLNÝ SMOKOVEC 12. - 13. apríl 2023 / Na druhom stretnutí z trojdielneho cyklu školení zameraných na rozvoj vedúcich rómskych pastoračných diel a pastoračných koordinátorov, sme pracovali na tému narábania so svojím vlastným časom.
   V jednotlivých častiach programu, v individuálnej, párovej i skupinovej práci a aktivitách sme v sebe objavili prvky workoholizmu a vyhýbaniu sa oddychu, šikovných delegátorov, ktorí si s jednou delegovanou úlohou naložia ďalšie dve, podelili sa o realitu našich služieb, keď je zaťažko odmietnuť potreby iných i na úkor našej osobnej psycho-hygieny a vzťahov s našimi najbližšími nechali sa obohatiť poznaním, že do konca života už nestihneme všetko, čo chceme a čo je potrebné spraviť.
    Jedným zo zámerov projektu je ponúknuť príležitosť pre osobné voľno, aby sme sa tak učili vedieť sa „o seba postarať“. Preto nás teší, že takmer všetci využili jednu z ponúk - wellness a skupinová aktivita úniková miestnosť.
   
 V závere stretnutia sme spoločne načali oblasť vedenia dobrovoľníkov a vedenia zamestnancov, ktorej sa hlbšie budeme venovať na poslednom zo série stretnutí júni.
    Po týchto dvoch intenzívnych dňoch budeme skúšať v konkrétnych situáciách rýchlo vytiahnuť z rukáva pomôcky ako žabu, eisenhowera, 2 minúty, smart, peňaženku s energiou a iné, ktoré nám pomôžu čo najlepšie sa rozhodnúť o využití svojej energie a naplánovaní svojich činností.


 

Predveľkonočné prípravy aj v kolégiu

PREŠOV Kolégium Márie Romero  13. apríl 2023  /  Posledný marcový a prvý aprílový týždeň bol naplnený mnohými bežnými aj výnimočnými aktivitami.
- vyskúšali sme si učenie geografie počas výletu na Sigord
- posadili sme ďalšie rastlinky do nášho vyvýšeného záhonu
- tešili sme sa na tanečnej z vlajkovania
- boli sme na prieskume veľkonočnej výzdoby v Eperii
- školili sme dobrovoľníkov VIDESu, z ktorých mnohí pôjdu v lete slúžiť do rómskych komunít na Lunik IX, Poštárku či Orechov Dvor
- oslávili sme narodeniny
- vyzdobili sme si Kolégium veľkonočnou výzdobou
- vyrábali sme veľkonočné pozdravy a vence na dvere do rodín
- pripravili sme si srdce na Veľkú noc počas večernej krížovej cesty na Prešovskej Kalvárii...
Tešíme sa na ďalšie dni...
Projekt je podporený Vládou Slovenskej republiky


 

Vzkriesenie v manželstvách

ORECHOV DVOR 10. apríla 2023  /  Obzvlášť v tieto sviatočné dni prežívame vďačnosť za službu, ktorej ovocie prichádza až časom, keď sa vytvoria a upevnia vzťahy. Keď Boh koná v našich srdciach a dobro na seba nakoniec nenechá čakať a naši blížny príjmu pozvanie k novému životu. Tak je tomu aj v partnerstvách, kde si obaja chcú sľúbiť vernosť a záväzkom vyjadriť svoju vernosť a rozhodnutie byť tu pre druhého. A my sa radujeme aj z toho, že niektoré manželstvá v Nitre na Orechovom dvore sa dávajú do poriadku aj pred jeho tvárou. Tri sobáše už boli a ďalšie tri sú vo výhľade. 

Svedectvo nového života ako výsledok neúnavnej práce sestier

Dnes sme sa s našou drahou Sárou, na ktorú sme nesmierne hrdé, zúčastnili v Košiciach Kolokvia kazuistík, ktoré každý rok organizuje doc. Hunyadiová spolu so svojím tímom. Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou týchto krásnych stretnutí, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú srdce plné lásky, služby a krásnych nádejných príkladov praxe sociálnej práce.
     Naša Sára porozprávala svoj úžasný príbeh rómskeho dievčaťa / ženy, ktorá vždy využila ponuku aj nášho vzdelávania - krúžok anglického jazyka, absolventskú prax, projekt vzdelávania na počítači a poslala si okolo 25 žiadostí do zamestnania. Prijali ju a odvážne sa rozhodla ísť sama medzi čisto slovenský kolektív, ktorý bol najskôr plný predsudkov. Sára sa nezľakla a všetkým v kolektíve ukázala, že je zodpovedná a šikovná. Dnes je pre všetkých v kolektíve nie "cigánkou" (ako ju na začiatku volali), ale Sárou, jednou z nich.
      Z našetrených peňazí si urobila vodičský preukaz, kúpila auto a prišla za nami, že kedykoľvek budeme potrebovať jej pomoc, že je tu aj ona pre nás tak, ako my pre ňu. Jej cesta však nekončí a rozhodla sa popri zamestnaní pokračovať v štúdiu, čomu sa veľmi tešíme.
     Sára je rómskou ženou, ktorú často aj vlastná komunita nechápe, pretože má 23 rokov a rozhodla sa svoju budúcnosť vziať do svojich rúk inak, ako väčšina žien a dievčat v nej. Využila príležitosť, ktorá sa jej ponúkala a žije život mladej zdravo emancipovanej a múdrej rómskej ženy. Momentálne sa pripravuje aj k sviatosti birmovania a Boh je pre ňu silnou oporou. Je podporovaná aj rodinou a vie, že aj my sme tu vždy pre ňu.
       Aj veľa iných mladých ľudí u nás v Jarovniciach študuje a pracuje a tak búrajú všetky negatívne predsudky.Chceli a nevzdali sa, nenechali sa odradiť a znechutiť a nedali si život zničiť zlými rečami, či už v spoločnosti, či vlastnej komunite, ale išli za svojím cieľom a lepším životom. A ako Sára dnes povedala:"V Jarovniciach je veľa mladých ľudí, ktorí študujú, pracujú a chcú študovať a pracovať a mať lepší život, ako ich rodičia".


 

Požehnané Veľkonočné sviatky!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Naplno v povolaní - naplno v službe - naplno v práci

JAROVNICE  6.apríl 2023  /  V každý piatok a v nedeľu sme v našom kostole mali počas pôstu okrem svätej omše aj krížové cesty, ktoré mali na starosti naši pastorační pracovníci a asistentka. Nedele patria pravidelne aj nášmu roznášaniu Eucharistie chorým v osade aj v dedine a odovzdávaniu troch kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily, pri ktorých sa naše rodiny doma spoločne modlia. Soboty sú pravidelne venované náukam a krstom, pri ktorých našim kňazom pomáha pastoračný pracovník Martin alebo dobrovoľník Dávid.
Popri a po našej práci, ktorá nás živí a platí nám účty a z ktorej prispevame do provincie aj pre sestry na Ukrajine, sa počas celého týždňa snažíme slúžiť deťom, mladým aj dospelým, nakoľko sa len dá aj popri našich rehoľných povinnostiach a starostlivosti o naše dva domy.
Ako rehoľné sestry od štátu nedostávame nijaký plat, ani peniaze, tak pracujeme ako každý iný pracujúci človek. Dve sme učiteľky a jedna sociálna pracovníčka. A aj pracovné miesta, ktoré boli v pastoračnom projekte vytvorené hlavne pre nás, sme jedno ponechali a ďalších sa zriekli, aby mohli mať prácu a plat naši dvaja pastorační pracovníci a asistentka, pretože veríme, že kto sa vie deliť so všetkým, hoci aj v malom, toho Boh vždy požehná. A práca, ktorú čím viac ľudí robí, môže priniesť aj viacerým viac pomoci, či osohu. Sám človek nedokáže toľko, ako viac ľudí spolu. Sme vďačné za všetkých našich pracovníkov a dobrovoľníkov.

Ďakujeme za každú modlitbu a akúkoľvek pomoc. 

Naša práca sa môže stať službou blížnemu

JAROVNICE  5. apríl 2023  /  Stredy patria pravidelne aj trom skupinkám "šikovných rúk". Spolu 29 mladých dievčat a 5 chlapcov sa v jednom týždni učili vyrábať prstienky a v druhom piekli koláčiky s čokoládou. A keďže sme v pôstnom období, jeden kúsok koláčika, ktoré si spolu napiekli, ochutnali a druhý si zobrali so sebou, aby ním niekoho smutného, chorého, či samého potešili. Okolo 60 koláčikov mohlo v ten deň potešiť nielen ich výrobcov, ale aj iných.
Z našich chlapcov a dievčat rastú veľkí šikovníci.
Ďakujeme našej milej Viki, ktorá sa nám sama ponúkla, že nám chce pomáhať na krúžkoch šikovných rúk. Svoj čas, ktorý by mohla stráviťd doma posvojom chce využiť zmysluplne v službe. Veľmi nám tým urobila radosť a tešíme sa tak z ďalšej šikovnej dobrovoľníčky.


 

Prípravy na slávenie sviatkov v Hanušovciach

HANUŠOVCE n. TOPĽOU 4. apríl 2023 / Celé spoločenstvo sa pripravovalo na sviatky Veľkej Noci s podporou pastoračnej pracovníčky Danky Horváthovej. Počnúc od katechéz v spoločenstvách detí, ktoré smerovali ku krížu a vzkrieseniu, cez aktivity v skupinkách kde sa pripravujú prvo-prijímajúce deti aj s rodičmi, duchovnými obnovami mladých s priestorom pre ticho a sviatosť zmierenia, cez prípravu kostola a priestorov až po skúšky kapely a zboru, ktoré budú sprevádzať slávenie sviatkov. Nech je tento čas pre nás všetkých chvíľou, keď zakúsime blízkosť Pána, aby sme ju dokázali žiť v našich vzťahoch.
Projekt pastoračných pracovníkov je podporený Úradom vlády SR.

 


 

Pôst nám pomáha otvárať sa pre druhých

KOŠICE Luník IX  2. apríl 2023  /  Dievčatá na stretkách počas celého pôstneho obdobia putovali po Ceste pôstu s Ježišom, na ktorej si každý týždeň dali nové pôstne predsavzatie (modlitba, pomoc, podelenie sa, krížová cesta). Ako pripomienka na pôstne predsavzatie slúžila dievčatám korálka na náramku za každé predsavzatie nová korálka. Staršie dievčatá ako pôstne predsavzatie - podelenie sa - napiekli koláč a rozdali ho.
Celý pôst dievčatá mysleli v modlitbách na deti v Angole a aj prispeli finančne na výstavbu novej školy pre deti v Angole.
Pastorační pracovníci sú podporení vládou Slovenskej republiky v rámci "Projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách".