Aj športom sa dá ísť k Bohu

Jarovnice 1. júl 2022 / Sestry z Jarovníc, pod vedením sestry Ráchel v piatok 1. júla spou s chlapmi z miestnej komunity - Robom, Dežkom a Martinom usporiadali Športový deň detí pre chlapcov, ktorí celý rok v rámci FK Roma chodievali na tréningy. Chlapci začali súťažný deň modlitbou a ukončili sv. omšou v kostole. Všetkých dvadsaťjeden účastníkov si mohlo vysúťažiť vecné ceny za body v športových disciplínach: skákanie vo vreci, preskakovanie kužeľov, nosenie vody v lyžičkách, beh s pingpongovou loptičkou či kopanie gólov do brány. 

Futbalový klub vedie už 10 rokov mladý otecko Róbert Ferko, ktorý sa venuje chapcom od 7 do 15 rokov. Roky to robil dobrovoľnícky, dnes ako pastoračný asistent na čiastočný úväzok sa venuje chlapcom ešte viac. Kosí a pripravuje obrovské ihrisko, perie dresy, zháňa financie, vozí chlapcov, pripravuje ich, formuje, motivuje, vedie...

Aj takéto diela žijú vďaka neúnavnej službe sestričiek a kňazov v našich obciach. 

 

 


 

V Krížovej Vsi stále veľmi živo

Krížová Ves  26. jún 2022  /  V Krížovej Vsi to žije! Popri doučovaní, ktoré realizujú v pastoračnom centre aj pastoračné pracovníčky, popri krúžkoch, sprevádzaní, sociálnom poradenstve a príprave na letné akcie v júni v pastoračnom centre v Krížovej Vis finišovala príprava na prvé sv. prijímanie. V nedeľu 26. júna potom 27 detí prijalo po prvýkrát Pána Ježiša do svojho srdca v Eucharistii. Deti pripravoval dva roky na túto významnú chvíľu  kaplán Martin Schreiner spolu s pastoračnými pracovníčkami Luciou a Kristínou. Bezprostredná príprava bola veľmi intenzívna a samotnú prípravu priestorov robili pastoračné pracovníčky do neskorej noci. Teraz nastal čas pár dňovej úľavy a chystáme sa na letné akcie. Leto a tábor volá :). 


 

Akčný život v Jarovniciach

Jarovnice 20. jún 2022  /  Len za uplynulé tri týždne sa popri každodennej pastoračnej a misijnej službe, sprevádzaní a vzdelávaní udiali tieto veci.
- sväté omše a stretnutia s rodičmi a s deťmi, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie;
- synodálne konzultácie;
- diakonská vysviacka;
- výzdoba kostola, príprava šiat na prvé sväté prijímanie;
- Danka a Deniska sa so svojimi partnermi stali aj pred Bohom manželmi a ich túžba prijímať Ježiša v Eucharistii sa naplnila. Nech sú ich manželstvá požehnané Božím požehnaním;
- 1. sv. prijímanie, kde prijalo Eucharistiu zatiaľ 20 mladých ľudí...

Pripravujeme sa ďalej. Boh koná v srdciach ľudí. Boh nás pozýva k svätosti a dokonalosti bez ohľadu na farbu pleti. „Buďte svätí, lebo ja som Svätý.“ Lev 20,26


 

Deň spoločenstva v Snakove

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov  - Snakov 13. jún 2022  / V nedeľu 12. júna v duchu slova: „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti!“ (Rim 12,10), sa v Snakove pri Bardejove zrealizovalo stretnutie spoločenstva GRM Bardejov.  Na slávení spoločnej sv. liturgie sa stretli ľudia z obcí Snakov, Lenartov, Malcov, Gerlachov. Popri priateľskom zdieľaní v čase spoločného stolovania zazneli mnohé svedectvá tak osobné, ako aj svedectvá zo služby. Pripomenuli sme si mnohé stretnutia mužov, žien, mladých a detí, tiež stretnutia, kde sme mohli slúžiť ďalším ako napr.: v ženskej väznici v Levoči, na detskej konferencii „Hlavu hore“ Godzone v Banskej Bystrici. Kapela AV MANCA predstavila nové CD. Čas nám spríjemnili aj mladí divadelníci svojimi dvomi divadelnými vystúpeniami. Vďační Bohu za uplynulé obdobie bolo stretnutie zavŕšené modlitbami chvál a spoločnou grilovačkou.

Stretnutia a aktivity sa konajú v takomto veľkom rozsahu aj vďaka podpore vlády Slovenskej republiky, nakoľko má v tomto roku Gréckokatolícka rómska misia v Bardejove svoju pastoračnú pracovníčku Martinku. Ďakujeme. 


 

Spustili sme formáciu žien v pastoračnej službe

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov – Sigord  11. jún 2022  / Dňom 21.05.2022 sme odštartovali formačné stretnutia pre ženy slúžiace v Gréckokatolíckej rómskej misii. Cieľom týchto modlitbovo formačných  stretnutí je: pomôcť ženám v ich domácom prostredí, vidieť potreby ich okolia a v duchu evanjelia ich napĺňať. Zúčastnených bolo okolo 30 žien, ktoré povzbudené a vyzbrojené konkrétnymi úlohami vstupujú do nových výziev. Táto formácia prebieha v mesačnom intervale a dňa 11.06.2022 sa zrealizovalo druhé stretnutie. Nosnou myšlienkou tohto spoločného času bolo rozpoznanie osobnej dôležitosti  i zodpovednosti v spoločenstve a v spoločnosti. Tieto stretnutia vzbudili veľký záujem v srdciach rómskych žien.


 

Práca s deťmi i mladými

Hanušovce nad Topľou  6. jún 2022  /  Pastoračná pracovníčka v Hanušovciach nad Topľou sa nepretržite venuje deťom, mladým, aj dospelým. Dospelých sprevádza v ich manželských vzťahoch a tých, čo nie sú zosobášení, pripravuje na sviatosť manželstva. S deťmi sa každý deň v pastoračnom centre pripravuje na vyučovanie. Okrem toho sprevádza, formuje a pripravuje na prijatie sviatosti mladých i deti: tohto roku pripravila na prvé sv. prijímanie viac ako 60 detí z celých Hanušoviec a taktiež tridsiatku mladých pripravuje na sviatosť „dospelosti“ – na prijatie Ducha Svätého, na sviatosť birmovania. (Fotky sú z prípravy, aj zo slávnosti).

 


 

Deň detí v Krížovej Vsi

Krížová Ves 1. jún 2022  / Deň detí. V Pastoračnom centre Krížová Ves v utorok 31. mája pani  riaditeľka Cirkevného centra voľného času Ľubka Pitoňáková spolu s vychovávateľkami a pastoračnými asistentkami – Kristínou a Luckou - pripravila rôzne súťažné disciplíny pre deti z osady v Krížovej Vsi. Deti sa hrali, učili zábavnou formou, budovali a upevňovali priateľstvá, učili sa prijímať jeden druhého, ale aj výhru či prehru.  Pri sv. omši potom spoločne prosili o potrebné milosti pre ich život. Po sv. omši nasledovalo prekvapenie pre ich hladné žalúdky. Ďakujeme pani Ľubke a jej pomocníčkam – pastoračným pracovníčkam za vynaliezavosť a lásku, s akou sa venujú našim deťom.

Pastoračné pracovníčky sú zamestnané vďaka projektu, ktorý je podporený vládou Slovenskej republiky. 

 

 

Evanjelizácia v ženskej väznici

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov - Levoča 28. máj  2022   /  V sobotu 28. mája sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre ženy v Levoči uskutočnilo evanjelizačné vystúpenie rómskej divečenskej kapely Av manca. Členky kapely počas svojho vystúpenia hudbou, spevom a osobnými svedectvami povzbudili odsúdené ženy k viere v Boha a k vytrvalosti prekonávať ťažkosti života. Spolu so ženami z kapely Av Manca - z Gréckokaotlíckej rómskej misie povzbudil ženy vo väzení aj gréckokatolícky kňaz otec Igor a skúsený pedagóg z väznice a zakladateľ väzenského duchovného spoločentsva Dismas - pán Michal. Bol to čas milosti a Božej blízkosti.


 

Modlitba "Via lucis - Cesta svetla" v Krížovej Vsi

Krížová Ves   28. máj 2022  / V sobotu 28. mája večer sa v areáli pastoračného centra v Krížovej Vsi modlili modlitbu Via lucis – Cesta svetla - 14 zastavení od udalosti zmŕtvychvstania Ježiša až po zoslanie Ducha Svätého. Zastavenia boli sprevádzané piesňami chvál a uctievania nášho Pána. Začiatok modlitby bol v čase západu slnka, aby na konci – pri zotmení vynikli svetlá sviec. Bol to vzácny a požehnaný čas, všetci odchádzali domov povzbudení s načerpaním nových síl do ďalších dní.

Naše pastoračné aktivity realizujeme aj vďaka podpore vlády Slovenskej republiky, nakoľko máme zamestnané dve pastoračné pracovníčky, ktoré sa venujú službe Rómom v osade a pritom sú jedny z nich. Práca s Rómami tak môže byť pravidelná a systematická, čo prináša dobré ovocie do životov minority, aj majority v obci.


 

Na Sigorde sa stretlo takmer 40 misionárov

Prešov - Sigord 27. máj 2022  /  V dňoch 25. a 26. mája 2022 sa v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove konalo školenie pre pastoračných pracovníkov. Toto vzdelávacie podujatie otvorilo sériu školení, ktorými sa má profesionalizovať misijná práca v rómskych komunitách, ale aj vytvárať a prehlbovať sieťovanie medzi misionármi, aby sa mohli navzájom inšpirovať a povzbudiť. Na školení sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov, medzi ktorými boli pastorační pracovníci zamestnaní vďaka dotácii vlády Slovenskej republiky, ale aj kňazi a spolupracujúci dobrovoľníci. Obsahom prvého školenia bolo hlavne...