Ocenení dobrovoľníci Tomáš a Margita

BRATISLAVA   16. marec 2023  /  Dnes sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení "Srdce na dlani", kde bolí ocenení aj Tomáš a Margita Bilý z Gréckokatolíckej rómskej misie.
     Manželia Tomáš a Brigita Bilý z Lenartova kedysi bývali v drevenici, no vďaka pomoci mnohých majú teraz vlastný dom v miestnej osade a chcú, aby slúžil aj iným, preto v ňom organizujú stretnutia kde sa zíde niekedy aj 40 ľudí. Chcú ostatným ukázať, že sa dá žiť aj inak, žiť s Bohom, ktorý mení naše životy, dovoliť mu konať.
     Od začiatku pandémie sa začali angažovať v miestnej rómskej komunite s cieľom pozdvihnúť Rómov duchovne i materiálne. Už vyše 2 roky organizujú komunitné aktivity pre dospelých, mladých aj deti v osade v Lenartove, vzdelávajú, organizujú prednášky a modlitby chvál, organizujú medzigeneračné komunitné stretnutia, večierky, pobytové aktivity, divadelné predstavenia i tvorivú aktivitu s názvom "Večera pre manželov".
Vytvorením takýchto živých komunít v obci sa zefektívnila aj pomoc núdznym (komunita sa rýchlo zorganizovala a vyzbierala potraviny, oblečenie a neskôr aj zariadenie rodine, ktorej vyhorel dom, finančnou zbierkou prispeli na cestovné rodine, ktorá nemohla ísť za ich chorou matkou do nemocnice v Košiciach).
     Bohu vďaka za týchto ľudí i za všetkých dobrovoľníkov a dobrodincov, ktorí slúžia svojím blížnym. Viac o ocenení sa dozviete tu


 

Nácvik zručností miništrantov

JAROVNICE 15. marca 2023 / Každú stredu sa v našom kostole stretávajú dve skupinky miništrantov, ktorých vedie náš dobrovoľník Dávid spolu s naším pastoračným pracovníkom Martinom. (Projekt podporený Vládou SR).
​Tento týždeň si všetci opakovali, aká dôležitá a zodpovedná je úloha miništranta. Postupne sa ponárame do hlbšej perspektívy, že sa táto úloha nekončí a nezačína len pri oltári, ale má sa prejavovať každý deň v bežnom živote.
Väčší miništranti sa ešte učili, ako prichystať liturgické predmety pred a počas slávenia svätej omše. Praktické ukážky a samostatné nacvičovanie im veľmi pomohlo pri zdokonaľovaní sa v tejto role.
Každý, kto sa chce ešte pridať k miništrovaniu, je v stredu o 16.00 hod (o štvrtej) v kostole vítaný.


 

Jarné prázdniny v Lomničke

LOMNIČKA  11. marec 2023  /  "Veď Boh tak miloval svet..." touto myšlienkou sa niesli prázdninové duchovné obnovy pre deti a mládež zo spoločenstiev Misijných zrniek. Jedna obnova bola pre mladšie deti a druhá pre staršie deti a mládež. Boli sme dotknutí Božou láskou z kríža, s ktorou sa môžeme stretávať pri každej svätej omši. Veríme, že spoločné aktivity, rozhovory, film a modlitby z nás vytvorili pevnejšie spoločenstvo.
Činnosť v komunitnom centre v Lomničke je podporovaná projektami MPSVR a Úradu vlády SR.


 

V spoločenstve si každý príde na svoje

JAROVNICE  9. marec 2023  /  V utorky máme v našom kostole v osade detské sväté omše. Okrem detského zboru, sa môžu deti a mladí zapojiť aj do aktivít, ktoré si pre nich počas pôstu pripravila naša s. Ráchel. Ježiš kráča k vykúpeniu nás všetkých cestou, ktorá je plná kameňov z našich hriechov. Deti a mladí sa snažia dobrými skutkami tieto kamene zamieňať za kvety. A tým Ježišovi uľahčiť jeho cestu. Každý, kto z detí a mladých urobí nejaký dobrý skutok, môže po svätej omši nakresliť na plagáte na kamene kvietok. Okrem toho dostávajú deti a mladí na konci svätej omše otázky, ktoré upevňujú to, čo si zapamätali z Evanjelia a z kázne. Kto odpovie správne, dostane vždy nejakú odmenu - ruženec, magnetku, náramok, obrázok, či sladkosť. Dokonca, všetci, ktorí si domov zoberú predtlačenú úlohu, ju môžu vypracovanú priniesť na ďalšiu svätú omšu. A aj niekoľko z týchto úloh je tiež odmenených.


 

Aby naša práca prinášala chutné ovocie

DOLNÝ SMOKOVEC 8. - 9. marec 2023 / Uprostred dní plných práce si vedúci pastoračných diel s pastoračnými koordinátormi vyhradili čas na dvojdňové stretnutie pod Tatrami, aby odštartovali trojdielnu sériu školení. Spoločne hovorili o skúsenostiach práce so zamestnancami a dobrovoľníkmi:
• Skúšali už známe i nové metódy a postupy osožné v práci s ľuďmi
• Teóriu si zažili na vlastnej koži cez vhodné aktivity
• Následne aktivity dobre prerozprávali a zreflektovali, aby videli vlastný spôsob jednania a premýšľania, či možnosti zmeny
• Rozobrali konkrétne problémy, ktorým ako vedúci zamestnanci čelia a chcú ich riešiť
Školitelia Juraj Šándor spolu s Jánom Mihálikom účastníkov elegantne previedli témami stretnutia a v skupine nabitej skúsenými borcami ponúkali pohľad z inej strany.
Účastníci majú teraz priestor čo-to pretaviť do praxe, aby sa o svoje skúsenosti mohli podeliť na nasledujúcom stretnutí v apríli.


 

Birmovanci z Jarovníc na potulkách

BARDEJOV  7. marca 2023   /   Birmovanci a pastorační pracovníci z Jarovníc sa pod vedením s. Ráchel vybrali na duchovno-vzdelávaco-kultúrny výlet do Bardejova. Tridsať účastníkov výletu navštívilo Šarišské múzeum. Nechýbala ani prehliadka so sprievodcom v Bazilike minor sv. Egídia, v ktorej sa všetci zúčastnili aj na sv. omši. Z veže Baziliky sa všetkým naskytol nádherný pohľad na historické centrum a mesto Bardejov. V rámci voľna sa mohli mladí zastaviť a posedieť aj v cukrárni, či v bagetérii, či zakúpiť si niečo v náboženskej predajni Litera. Všetci sa občerstvili aj na obede, kde si každý mohol vybrať, na čo mal chuť. Jedni skončili v reštaurácii a iní na kebabe.
Cestu autobusmi a vlakom, ako aj obed a vstupné do múzea uhradilo Občianske združenie Jarovnice, ktoré spravujú sestry CJ Jarovnice, a to z darov darcov a donorov, ktorým týmto vyjadrujeme naše veľké ĎAKUJEME! A utvrdzujeme ich o našej modlitbe. Vďaka ich štedrosti môžeme organizovať aj takéto výlety.
Mladí si zaplatili vstupné do Baziliky a to, čo si chceli sami kúpiť. Sára, Lea a Paľko mysleli aj na nás a na MDŽ aj ako poďakovanie za výlet nás každú obdarovali krásnou ružou a magnetkou. 


 

Spoločenstvo z Luníka IX pripravilo krížovú cestu pre Košičanov

KOŠICE Luník IX  5. marec 2023  /  Nedeľné popoludnie patrilo tradičnej krížovej ceste na Kalvárii, ktorej sme sa zúčastnili spolu s tridsiatkou detí.
Zamyslenia modlitieb zastavení krížovej cesty pripravili bratia saleziáni, pastorační pracovníci a dobrovoľníci z Luníka IX, kde sa denne stretávajú s ľudskou biedou. Oni sa však rozhodli pozrieť na túto skutočnosť inak a sprostredkovali nám pozitívne príbehy a zážitky, ktoré sa dotkli ich sŕdc.
   Úvodom zaznelo pozvanie: "Otvorme aj tie naše srdcia a dovoľme Pánovi, aby si nás pritiahol bližšie k sebe a urobil nás citlivými pre životy a potreby tých druhých okolo nás". Celé stretnutie hudobne sprevádzali mladí z Luníka.
Aj tieto aktivity sa uskutočňujú za podpory Úradu vlády SR.


 

Aj z učenia môžeme mať radosť

KRÍŽOVÁ VES 4. marca 2023  /  Naše pastoračné pracovníčky sa každý týždeň stretávajú so skupinkou pätnástich detí na doučovaní, kde preberajú Slovenčinu, Matematiku ale aj ďalšie predmety ako Vlastiveda a pod.
Deti s radosťou chodia na doučovanie, keďže niektoré doma nemajú podmienky sa učiť, mnohé ani učebné pomôcky. Popri poctivej práci zažijeme i kopec srandy a učíme sa i spolupracovať, rešpektovať navzájom, zaujímať sa o tých druhých. Po doučovaní sa s deťmi modlíme a hráme spoločenské hry.
Služba našich pastoračných pracovníčok je podporená Úradom Vlády SR.

 


 

Kamav tut - Milujem ťa

KOŠICE Luník IX 4. marca 2023 / Kamav tut - Milujem ťa - jasné posolstvo Kristovho kríža oslovilo chlapcov zo stretka Hrdinovia. Ponúkli svoje ruky, aby sa zviditeľnil tento znak spásy. Veríme, že ich ochotné ruky a obetavé srdcia sprítomnia skrz ich životy na Luníku spásnu milosť Ježišovej obetavej lásky, ktorá je zvlášť v tomto prostredí tak veľmi potrebná.
Súčasťou pravidelných stretnutí chlapčenských skupiniek býva k téme vhodne zvolená aktivita a na ňu nadväzujúca katechéza. Rovnako dôležitý je intenzívny pohyb cez nšjaký šport alebo inú fyzickú aktivitu - pre integrálny rozvoj mysle, duše i tela.
Aj tieto aktivity sú realizované s podporou Úradu Vlády SR.


 

Duchovná obnova pre dievčatá: „REŠTART!"

SIGORD, Centrum Savore   2. - 5. marec 2023   /   Počas duchovnej obnovy sme ponúkli priestor vyše 40-tim dievčatám zo všetkých diel gréckokatolíckej rómskej misie a tak prišli z obcí ako Lenártov, Snakov, Cígeľka, Varhaňovce, Soľ, Čičava, Šarišské Jastrabie, Hanušovce nad Topľou a i.
    Duchovná obnova s cieľom obnoviť, upevniť vzťah s Bohom a k blížnym, prebiehala v 2 fázach.
     V prvej časti sme spoločne poznávali prejavy Božej lásky so zreteľom na uvedomenie si a prežívanie vlastnej hodnoty a krásy dievčaťa. Priblížili sme si základné princípy učenia sa ako dôverovať Bohu, ktoré si dievčatá vyskúšali cez pripravenú aktivitu.
    Takto pripravení sme prešli do druhej časti duchovnej obnovy, ktorá prebiehala pod vedením indického misionára Sunny Josepha a jeho tímu. S pohľadom na pravdu Božieho slova – „sme chrámom živého Boha“ (por. 2Kor 6,16) sa prehlbovala v životoch dievčat úcta voči sebe samým a vzrástla viera v to, že oni samotné môžu a majú priniesť svetlo Ježiša Krista do svojich rodín a okolia.
   „ REŠTART!“ sa podaril.