Kalčetový turnaj

Bardejov 28. marec 2022 / 17. marca zažilo naše oratko udalosť, ktorá potešila chlapcov z Poštárky. Zorganizovali sme pre nich kalčetový turnaj, ktorého víťaz postúpil na celoslovenské kolo do Popradu. Prihlásilo sa nám 8 dvojíc. Víťazmi sa po urputnom boji stali siedmaci Andrej Dreveňak a Ľuboš Mihalik. 26. marca spolu v doprovode otca Petra Vargu odcestovali reprezentovať Poštárku do Popradu. Ani tu to nebolo ľahké, keďže sa tu stretli najlepší z jednotlivých saleziánskych stredísk. Zo skupiny postúpili z 3. miesta no vo vyraďovacej časti sa im podarilo prebojovať sa do finále, v ktorom sa im stali súpermi chlapci z Bardejova-Vinbargu. Mimochodom, s touto dvojicou sa stretli v priateľskom stretnutí pár dní pred cestou do Popradu, pri ktorom ich meranie síl skončilo nerozhodne. V Poprade sa však v rozhodujúcom zápase naši chlapci ukázali ako zohratá dvojica a zvíťazili. Získali tak titul majstrov Slovenska v kalčete saleziánskych stredísk.


 

V Jarovniciach pomáhajú utečencom aj v noci

Jarovnice  25. marec 2022  / Od začiatku vojny na Ukrajine sa sestričky v Jarovniciach zmobilizovali aj do pomoci utečencom: vojna zasiahla aj srdcia Rómov v Jarovniciach a oni pod vedením sestier hľadajú spôsoby, ako utečencom pomáhať: zrealizovali už viacero zbierok potravinovej a inej pomoci, ale pomáhajú aj s vozením, nakladaním, prenášaním paliet s potravinami či drogériou. Niečo privážajú Ukrajincom na Slovensku, niečo komunite sestier až do Užhorodu. Pomoc nakladajú aj v noci – sestra Ráchel spolu s pastoračným asistentom Martinom. ĎAKUJEME!


 

Mladí ľudia z Luníka pomáhajú ukrajinským utečencom

Košice  22. marec 2022  /  Vojna na Ukrajine zasiahla všetkých nás. V pastorácii Rómov teraz naplno realizujeme pomoc druhým. Saleziáni na Luníku približujú rómskym deťom i rodinám, že mnohí ľudia sú na tom horšie ako my. A tak nastupujú Rómovia do dobrovoľníckej služby. Rómovia z Luníka IX v Košiciach spolu s pátrami saleziánmi prichádzajú na vlakovú stanicu, aby tam pomáhali utečencom: navigujú ich, radia, pomáhajú s vecami, v prípade potreby aj vozia. Mnohých utečencov, zvlášť chlapcov zo sirotinca v Ľvove saleziáni ubytovali hneď po vypuknutí vojny v Dome Mamy Margity na Drienici. Saleziáni teraz povzbudzujú ľudí im zverených do služby utečencom. Mnohí Rómovia obetavo súžia na mnohých miestach. 


 

Na sociálnych dňoch vystúpili Rómovia, ktorí hrali pre pápeža Františka

Bratislava 19. marca (TK KBS) Organizátori Európskych katolíckych sociálnych dní v Bratislave pripravili pre účastníkov podujatia originálny kultúrny program. S názvom „Romaňi kereka” (Rómske koleso) pred nimi vystúpili členovia rómskeho tanečného súboru „Čiriklore” (Vtáčatá) pod vedením umeleckého vedúceho Dušana Plichtu. Ide o súbor, ktorý pôsobí pre Gréckokatolíckej rómskej misii v Čičave v okrese Vranov nad Topľou a spolupracuje s viacerými rómskymi a pastoračnými dielami naprieč východným Slovenskom. Medzi umelcami boli nielen mladí z Čičavy, ale aj z Jarovníc a Trhovišťa.  Vo svojom polhodinovom vystúpení zobrazili slovom, spevom a tancom čriepky zo života viacgeneračnej rómskej rodiny kočovných umelcov, ale aj príbeh o priateľstve a odpustení. Väčšina z ich tancov mala premiéru na košickom sídlisku Luník IX pri príležitosti minuloročného stretnutia Svätého Otca Františka s Rómami (14. 9. 2021). Vystúpenie bolo výnimočné v tom, že eti tancujúce v súbre sú súčasťou Rómskej misie. Deťom sa venujú kňazi, rehoľné sestričky a laickí spolupracovníci po stránke formačnej, duchovnej, vzdelávacej, sociálnej, osobnostnej... Deti sú šikovní žiaci a študenti základných a stredných škôl. Viac...


 

Sila modlitby detí z Poštárky

Bardejov - Poštárka  15. marec 2022 /  Ako pomáhajú deti z Poštárky Ukrajine. No predsa modlitbami. Každý deň deti z CZŠ bl. Zefyrína sa ráno modlia desiatok ruženca za pokoj a mier na Ukrajine a naliehavo prosia, aby aj deti tejto krajiny opäť mohli vidieť ráno a tešiť sa z každého dňa. Modlitby a prosby pokračujú poobede aj v školskom klube detí, kde  sa každý deň modlia korunku Božieho milosrdenstva. Modlitba umožňuje deťom pochopiť, že najsilnejšou zbraňou v tejto situácii je modlitba - keď ony budú myslieť na deti zasiahnuté vojnou a modliť sa za ne.

Pane ochraňuj všetky deti, aby ich Golgota, ktorú teraz prežívajú mala aj Vzkriesenie a Lásku, ktorú si nám preukázal, keď si nás vykúpil z hriechu a preukáž aj im a vykúp ich z náručia vojny.

" Proste a dostanete " - Mt 7, 7-12


 

Sestry a Rómovia z Jarovníc pomáhajú ukrajinským utečencom

Jarovnice  27. február 2022  /  Veľká vďaka patrí rodičom sestry Silvie, pastoračným asistentom (podporeným vládou Slovenskej republiky)  a ďalším dobrovoľníkom, ako aj ostatným Rómom v osade v Jarovniciach, ktorí sa v priebehu troch hodín veľkodušne podelili o deky, plienky, výživy, sladkosti, potraviny a hygienické potreby pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú z Ukrajiny. Všetky tieto veci spolu s termoskami, kanvicami, plienkami, sladkosťami, vitamínovými džúsmi a hygienickými potrebami, ktoré zakúpili z peňazí rehoľnej komunity, naložili do auta a odviezli do Hotela Grand Spiš. Keď sa sestry Congregatio Jesu dozvedeli o vojne na Ukrajine a situácii s utečencami, zmobilizovali všetky svoje sily, a s pomocou rodičov a dobrovoľníkov flexibilne začali konať. „Veľmi si vážime štedrosť, promptnosť a otvorenosť našich Rómov, ako aj dobrovoľníkov v hoteli Grand Spiš, ktorí denne spia iba tri hodiny, aby pomáhali najlepšie ako vedia a sme vďačné, že sme dnes mohli aj my trochu prispieť. Určite budeme o ďalšej našej zbierke, alebo potrebe dobrovoľníckej pomoci informovať na našom Facebooku, keď budeme vedieť, čo bude najviac potrebné a budete to môcť k nám priniesť,“ uzatvárajú sestry.


 

Hanušovce - aj online príprava

Hanušovce  14. február 2022  / Nakoľko stále trvajú obmedzenia v stretávaní sa a corona zasiahla aj osadu v Hanušovciach, pani Danka Horvátová prepája deti z osady aj elektronicky. Príprava detí na sväté prijímanie prebieha aj týmto netradičným spôsobom.

Na doučovaní sa stretávajú deti väčšinou podľa rodín, na príprave na sviatosti sa zatiaľ nepremiešavajú. Dôležité je chcenie a ochota sa čo najúprimnejšie pripraviť na prijatie Krista. Rodičia sú neodmysliteľnou súčasťou a veľkou podporou pre svoje ratolesti, bez nich by takéto spojenie nebolo možné. Všetkým ďakujeme, ktorí sa na tomto krásnom diele podieľajú.

 

 


 

S Božou pomocou sme začali v Krížovej Vsi budovať kaplnku

Krížová Ves  10. február 2022  / „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127,1)

S Božou pomocou a požehnaním sme začali budovanie kaplnky v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi. Priestory novej kaplnky by mali vzniknúť predelením našej spoločenskej sály budovy pastoračného centra na kaplnku a menšiu spoločenskú miestnosť slúžiacu na krúžkovú činnosť CCVČ a iné spoločné voľnočasové a kultúrne aktivity. Práce realizujú naši miestni šikovní stavbári, ktorí dávajú do tohto Božieho diela nielen svoje ruky, ale hlavne srdce. Ďakujeme a prosíme o modlitby na tomto Božom diele.


 

Svätá Bakhita, oroduj za nás!

Jarovnice  8. február 2022  / Aj my sme sa v Jarovniciach v deň svätej Bakithy (8. februára) pripojili k centrále Mary Ward JPIC a k modlitbe celej Cirkvi za obete obchodovania s ľuďmi. Naši rómski muži, ženy a dievčatá boli už viackrát vzdelávaní v tejto oblasti, ale patrónku všetkých obetí obchodovania a príklad jej života sme si viac pripomenuli v deň jej sviatku. Jozefína Margaréta Bakhita bola africkou otrokyňou a v živote si prežila veľa utrpenia, ponižovania a neúcty. Nikdy však tých, ktorí jej ubližovali, nepreklínala, ale dokázala vo všetkom utrpení, ktoré jej spôsobovali, nájsť Boha, ktorému sa neskôr aj zasvätila. Tí, ktorí ju poznali, hovorili o nej, že ochotne vykonávala svoje povinnosti v kuchyni, sakristii, na vrátnici a v šijacej dielni. Bola veľmi šikovná a túžila byť misionárkou – modlila sa za obrátenie Afriky, za svoju rodinu. Bola pracovitá, láskavá, vynaliezavá, obetavá, pokorná a jednoduchá. Dokázala si tak získať ľudí a inšpirovať ich aj duchovne. Robila všetko s nadprirodzeným nadšením. Plakala s plačúcimi, smiala sa s radujúcimi. Rozumela si s deťmi, mala zmysel pre humor, bola spontánna a múdra. Našim ženám a dievčatám sa stala veľmi blízkou a aj dnes môže byť táto žena, skúšaná utrpením, oporou a vzorom hodným nasledovania.


 

Slávenie sviatku Hromníc v Krížovej Vsi

Krížová Ves  3. február 2022  /  Druhého februára máme  v cirkvi  sviatok  obetovania  Pána Ježiša v chráme.  S deťmi  sme si  na tento sviatok  pripravovali farebnú koláž z krepového papiera  zobrazujúcu  príchod Svätej rodiny do chrámu. V našom pastoračnom centre  pri večernej  sv. omši  kňaz  požehnával  sviece,  ktoré si deti, ale aj dospelí priniesli. Kňaz ich požehnal a potom  sme sviečky zapálili. Tieto sviečky zapaľujeme, keď sa modlíme pri  zomierajúcich alebo pri búrke a nepriaznivom počasí. Pri  každej modlitbe je dobre mať  zapálenú  sviečku. Lebo Kristus  je svetlo  sveta  a zapálené sviečka nám symbolizuje, že Ježiš je s nami  a má moc zapáliť  naše  srdcia  svojím  svetlom, aby svietili všade, kam ideme.