Podporte službu saleziánov jedným klikom

Bardejov-Poštárka 6. apríl 2021 / Saleziáni don Bosca sa zameriavajú sa na výchovu mladých hlavne medzi najchudobnejšími. Medzi Rómami na Poštárke (Bardejov) sú už 30 rokov. Cez rôzne aktivity vedú deti, mladých aj dospelých k hodnotám vzdelania, rešpektu, kultúry, spoluzodpovednosti, k službe druhým a vieru v Krista. „Baro ňilaj pre Poštárka“, je projekt na tohtoročné prázdninové akcie, ktorých cieľom je pomôcť deťom hravou formou zažiť spoločenstvo, tvorivé momenty, školu spolupráce, služby a viery. PROSÍME o VÁŠ HLAS v súťaži SOFTIP a PODPORTE SLUŽBU SALEZIÁNOV PRE RÓMSKE DETI na POŠTÁRKE. Kliknite tu: SOFTIP Baro ňilaj pre Poštárka a zahlasujte za Poštárku. ĎAKUJEME. 


 

Ľudia angažujúci sa v službe chudobným začali ďalšie školenie

V sobotu 27. marca 2021 sa virtuálne stretlo viac ako 40 ľudí angažujúcich sa v službe ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít, ľuďom chudobným, núdznym i väzňom, alebo aj odborníci z prostredia cirkevného školstva a práce s mladými, ktorí menšiu či väčšiu časť svojej služby robia zadarmo a tak sú odkázaní na zháňanie financií prostredníctvom písania projektov. V sobotu 27. marca začal 7-mesačný cyklus školení o projektovom manažmente, ktorý sa bude konať jedenkrát do mesiaca vždy v sobotu a bude trvať do novembra 2021. Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli o systéme tvorby dotačných výziev z eurofondov, o základných princípoch i úskaliach čerpania dotácií z eurofondov, o strategickom plánovaní i dôležitosti schopnosti trvalej udržateľnosti organizácie a projektu.

Školiteľom celého cyklu o projektovom manažmente je riaditeľ projektového centra pri Konferencii biskupov Slovenska – KANETu – Dr. Marián Cipár. Prvé stretnutia sa budú konať online, po uvoľnení pandemických opatrení by sa mali konať prezenčne v Archieparchiálnom centre pre rómsku pastoráciu na Sigorde pri Prešove.  Súčasťou školenia sú osobné konzultácie a študijné materiály. Školenie financuje nemecká Nadácia Renovabis. V prípade záujmu o dodatočné pripojenie sa k tomuto vzdelávaniu kontaktujte koordinátorku KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov R. Ocilkovú na ocilkova@kbs.sk .


 

Ponuka školenia o projektovom manažmente

Bratislava 19. marec 2021  /  Konferencia biskupov Slovenska a KANET, n.o. Vás pozývajú na školenie o projektovom manažmente, ktoré sa uskutoční v mesačných intervaloch od marca do novembra 2021. Prvé stretnutia budú prebiehať online, veríme, že neskôr budeme môcť prejsť na prezenčné vzdelávanie. Cieľom školenia je pripraviť tím spolupracovníkov pre diecézy, farnosti, rehoľné spoločenstvá, pastoračné centrá, komunitné centrá, cirkevné školy, cirkevné sociálne zariadenia, atď., ktorí po absolvovaní školenia budú poznať projektový cyklus, vedieť analyzovať výzvy na podanie projektov, vedieť vytvoriť malý projekt a žiadosť o grant spolu s rozpočtom, poskytovať informácie o vyhlásených výzvach na podávanie projektov pre cirkevné a s nimi spolupracujúce neziskové organizácie, poskytovať informačnú podporu pri príprave projektov, tvoriť projekty v súčinnosti s projektovým centrom KANET.  Plánované termíny školení: 27.3.; 24.4.; 15.5.; 12.6.; 18.9.; 9.10.; 13.11.2021.

Školiteľ: PaedDr. Marián Cipár.  Školenie je vďaka podpore Nadácie Renovabis zdarma. Po prechode na prezenčnú formu školení si účastníci budú hradiť len výdavky spojené s ubytovaním a stravou (prezenčné školenia budú prebiehať na Sigorde pri Prešove), cena za jeden víkend/deň prezenčného školenia bude cca 20 €. V prípade otázok píšte na e-mail na: ocilkova@kbs.sk .   Zaregistrujte sa tu: https://cutt.ly/xxq8JLF najneskôr do pondelka 22. marca 2021 .


 

Pozývame Vás na online Večer odpustenia a zmierenia

Bratislava – Slovensko 17. marec 2021 / Vo štvrtok 18. marca 2021 o 19.00 bude naživo streamovaný už 6. Večer odpustenia a zmierenia, ktorý organizuje organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s kapelou Lámačské chvály a s požehnaním otca biskupa Jozefa Haľka. Večer odpustenia môžete sledovať tu.

Úsmev ako dar zorganizovalo prvý Večer odpustenia v roku 2018 v Ružomberku spolu s kapelou F6, ďalší Večer odpustenia a zmierenia bol v bratislavskom UPC.  Ďalšie Večery museli byť, kvôli pandemickým obmedzeniam streamované. To však nebránilo tomu, aby Boh konal veľké veci v srdciach ľudí. Na týchto podujatiach zaznievajú silné svedectvá aj od Rómov. Nech sa páči, ak by ste si chceli vypočuť predchádzajúce večery alebo posunúť ľuďom z Vašej komunity, môžete si ich pozrieť/vypočuť tu: Večer odpustenia a zmierenia .


 

Online školenie "Právna obrana najchudobnejších"

Slovensko  10. marec 2021  / Chudoba, dlhy, nezamestnanosť a k tomu niekedy málo ústretoví súdni úradníci – to sú problémy, s ktorými sa obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít stretávajú veľmi často. A s nimi tieto problémy riešia ľudia, čo ich sprevádzajú – kňazi, rehoľné sestričky i laickí dobrovoľníci, terénni sociálni a komunitní pracovníci. Aj z tohto dôvodu bolo zorganizované online školenie s právnikom JUDr. Martinom Pírym „Právna sebaobrana najchudobnejších“. Školenie prebieha vo Veľkom pôste každý utorok podvečer a účastníci sa počas neho dozvedajú užitočné informácie pre sprevádzanie chudobných: ako „funguje“ dlh, ako sa nezadlžiť a ako z toho von, aké sú povinnosti i práva dlžníkov a možnosti vyriešiť problém čo najskôr. Školenie je veľmi praktické a zároveň vychádza z Biblie, ktorá hovorí, že „Kto buduje svoj dom za cudzie prostriedky, je ako ten, čo zváža kamene na svoj hrob.“ (Sir 21,9), ale aj to, že tým, čo sa dostali do problémov, máme pomáhať: „Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravu...“ (Prísl 24,11)

Ďalšie, v poradí tretie online stretnutie sa uskutoční v utorok 16. marca 2021. V prípade záujmu pripojiť sa ku školeniu, môžete napísať mail na ocilkova@kbs.sk alebo sa zaregistrovať na tomto linku: Právna sebaobrana najchudobnejších .


 

Cez pôstne obdobie čerpáme zo žalmovej pokladnice

Krížová Ves 8. marec 2021  

„Žalmy sú slovom Božím ,ktoré používame na to, aby sme k nemu hovorili.“ (Svätý Otec František) 

Sme vďační Pánu Bohu aj pánu dekanovi z Kežmarku prof. Františkovi Trstenskému za prípravu aktivity Žalmovej pokladnice, ktorá sa nám dostala do rúk na začiatku pôstu. Táto aktivita pozostáva z malej krabičky, v ktorej sú ukryté verše z jednotlivých žalmov a krátkeho povzbudenia vo zvitku. Každý deň si vytiahneme jeden verš, keď sa dá prečítame si aj celý žalm, z ktorého je ten verš, a jeho slová sa stanú aj našou modlitbou – chvály, vďaky, odprosenia, prosby... Tak sa Božie slovo postupne dostáva do našich životov a prebúdza nás k modlitbe a väčšej dôvere v nášho Pána. Viac nech už povedia svedectvá našich mladých aj starších, ktorí sa rozhodli viesť sa Božím slovom Žalmov k modlitbe... Viac


 

Učenie v Jarovniciach neprestalo

Jarovnice 4. marec 2021 / Aktivační pracovníci a absolventi absolventskej praxe v Jarovniciach, ktorí pracujú pod vedením sestričiek Congregatio Jesu v rámci OZ Jarovnice, neprestali pracovať ani počas lockdownu. Niektorí sa starajú o svojich chorých príbuzných a ďalší dostávajú prekopírované úlohy zo slovenského jazyka a matematiky, ako aj z čítania, a tie potom spolu s deťmi doma riešia. Keďže deti teraz nechodia do školy, dobrovoľníci a pomocníci sestričiek pomáhajú pri ich domácom vzdelávaní. A ako sami vravia, popri tom sa aj oni veľa dozvedia a naučia.

 


 

Pandémia ovplyvnila aj pastoráciu Rómov

Slovensko 26. február 2021  / Pandémia ovplyvnila aj pastoráciu Rómov na Slovensku. Kňazi, rehoľné sestry či laickí misionári museli prispôsobiť svoju prácu aktuálnym opatreniam a podmienkam. Naďalej však poskytujú poradenstvo, sprevádzajú rodiny a modlia sa s nimi. V obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa napríklad vysielajú bohoslužbu slova cez miestny rozhlas a podľa možností vysluhujú aj sviatosti. O tom, ako koronavírus poznačil pastoráciu Rómov, sa hovorilo v pondelkovej relácii Zaostrené na rádiu Lumen. 

Mnohých ľudí v rómskych komunitách trápi chudoba, choroba i strach z choroby aj samoty. Duchovné poradenstvo, sprevádzanie je možno teraz potrbené ešte viac ako inokedy. Na telefóne sú sestričky a kňazi k dispozícii pre službu modlitby i duchovného sprevádzania stále. Pastorační asistenti pomáhajú deťom s učením, roznášajú úlohy, spolupracujú so školami, starajú sa o chorých v osade. Okrem toho mnohí naši misionári sú zapojení do viacerých projektov, vďaka ktorým financujú aktivity a službu pre Rómov. A každý projekt si vyžaduje bohatú administratívu: vybavujú teda administratívu k projektom - práve je čas odpočtovania, čas záverečných a ročných správ. Okrem toho – pre aktivačných pracovníkov a pastoračných asistentov robia plánovanie úloh a mesačné výkazy.  Taktiež sa teraz využíva čas na zveľaďovanie priestorov na pastoráciu, či dokonca na búracie aj rekonštrukčné práce. Celú reláciu si môžete vypočuť tu.


 

Máme možnosť pomôcť našim misionárom

Košice - Luník IX  12. február 2021  / Občianske združenie Oheň nádeje, pod ktorým pracujú Saleziáni don Bosca v centre košického sídliska Luník IX už 12. rok, sa uchádzajú o naše 2 -3 % zo zaplatenej dane. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať saleziánskych misionárov veľký význam. V minulom roku Vaše 2-3 percentá mali hodnotu 1.727,99 €. Môžete pomôcť saleziánom na Luníku IX aj tento rok bez toho, aby Vás to niečo stálo.

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť 2% z dane, ale ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane. Je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej činnosti. Viac info na rozhodni.sk .

Čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

Čo je potrebné urobiť? Viac 


 

Sčítanie ľudu / Priznajme sa k svojej identite / Priznajme sa k Bohu