Učíme sa starať o naše okolie

LOMNIČKA 30. apríl 2023  /  Pod vedením pastoračného pracovníka chlapci robili jarnú údržbu ihriska a pripravovali ho na novú futbalovú sezónu. Učili sa prevzdušňovať trávnik, siať novú trávu, kosiť. Už len, aby tráva rýchlo a kvalitne narástla a futbalová sezóna môže začať!
Mladší sa zas spolu so sr. Magdalénou priúčali pestovaniu kvetov v kvetináčoch! Jar je tu a my sa veľmi tešíme na teplé slniečko a aktivity vonku.
Projekt misijnej práce je podporený ÚV SR.


 

Priateľská návšteva z farnosti Teplická

JAROVNICE 29. apríl 2023  /  Sestra Ráchel poskytla rozhovor do pripravovanej knihy o vzácnom zosnulom kňazovi Braňovi Bukovskom, ktorý je v našom diele stále prítomný. Priateľstvá, ktoré sú založené na vzájomnej úcte a láske, nezničí ani smrť, naopak, premenia sa na puto presahujúce tento svet.
Ďakujeme Dadke Pokornej a všetkým maminkám z Teplickej v Bratislave a pánovi Semanovi za pomoc s materiálom do nášho OZ Jarovnice pre naše aktivity a za pomoc s oblečením. Ďakujeme za knihy, poháre, vázy, korálky, zošity, fixky, kreatívne hračky, farebné papiere, príbor a pod.


 

Doučovanie prepojené s praxou života viery

GRM BARDEJOV  27. apríl 2023  /  Doučovanie detí je pre nás každootýždennou záležitosťou. Naša vzácna pastoračná pracovníčka Renátka má s tým bohaté skúsenosti a nielenže sa pravidelne stretáva s deťmi z Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov a systematicky ich doučuje matematiku, slovenčinu a ďalšie predmety, ktoré deti potrebujú. Deti pri doučovaní vedie tiež k čítaniu Božieho Slova a k modlitbe. Deti sa tak rozvíjajú nielen intelektuálne, ale aj duchovne a osobnostne a osovjené účivo môžu hneď využiť v praxi pri práci s Písmom a vzájomnom rozhovore.
Renátka môže takto naplno pracovať aj vďaka projektu pastoračných pracovníkov, ktorý je realizovaný s podporou Úradu vlády SR.


 

Konferencia Medzinárodného katolíckeho výboru pre Rómov (CCIT)

V dňoch 21. - 23. apríla 2023 sa uskutočnila medzinárodná konferencia v Prahe. Ústrednou témou bola prednáška s názvom "Kríza a zraniteľnosť ako zdroj zmeny". Stretnutia sa zúčastnilo 136 účastníkov z 20 krajín sveta. Posolstvo zaslal aj J.E. kardinál Michael Czerny, SJ prefekt Dikastéria pre službu a integrálny ľudský rozvoj. Vo svojom príhovore nadviazal na slová Sv. Otca Františka o integrácii ako o obojsmernom procese, ktorý si vyžaduje zmenu všetkých zúčastnených strán.
     Na stretnutí prebiehala aj voľba nového nástupcu prezidenta Claude Dumasa, ktorému uplynulo už druhé funkčné obdobie. Novou prezidentkou sa na päť rokov stala Cristina Simonelli z Talianskej Verony.
     Všetky príhovory, prednášky a kázne nájdete v sekcii Iniciatívy pod zložkou Publikácie a materiály alebo priamo na odkaze v tejto sekcii.


 

Kráčame spolu

SIGORD 22. apríl 2023  /  Z piatka na sobotu stretli pastorační pracovníci na Sigorde, aby si vymieňali skúsenosti v práci s rómskou komunitou na podujatí s názvom Kráčame spolu III.
Úvod patril sestre Monike, ktorá si pripravila inšpiratívne podanie saleziánskeho preventívneho prístupu k deťom a mládeži inšpirovaný itinerármi pre prácu s rovesníckymi skupinami pod názvom Cesty zrenia. Ukázala rôzne zábavné hry s myšlienkou. Hovorila o tom, aké je dôležité, aby deti a mladí cítili, že ich milujeme a záleží nám na nich. Po prednáške nastal čas na vzájomné zdieľanie a otázky na sestru Moniku. Po slávení Eucharistie bol priestor v príjemnej kaviarni sa vzájomne obohatiť a podeliť o svojej práci v rómskych komunitách.
     V sobotu mal vstup otec Martin Mekel, počas ktorého predstavil rôzne pasáže zo Svätého Písma, ktoré sa týkajú ohlasovania Krista a viery. Zamýšľali sme sa nad úryvkami a zdieľali s osobnými skúsenosťami zo života a práce.
     Počas poslednej aktivity si účastníci školenia premysleli, do čoho nového sa chcú pustiť v najbližším čase, aké výzvy vnímajú v ich srdci. Na záver sa za rozdelili do dvojíc a za tieto úmysly si vzájomne napísali požehnanie a dali si záväzok, že sa budú za seba navzájom modliť aspoň raz za týždeň.


 

Našu prácu ocenil aj splnomocnenec vlády

JAROVNICE 20. apríl 2023  /  Ďakujeme veľmi pekne za milú a priateľskú návštevu pánovi Splnomocnencovi Vlády SR pre rómske komunity pánovi Jánovi Herovi, ako aj všetkým z jeho skvelého tímu. Tešíme sa, že sa u nás (ako sám povedal) cítil ako doma a spoločne sme všetci načerpali pozitívnu energiu pre ďalšiu prácu.
     Neformálnemu stretnutiu predchádzala prezentácia výziev na podporu MRK pre starostov v okrese Sabinov a otvorenie nového centra v Pečovskej Novej Vsi.
     Sestry prezentovali svoju prácu a svoje plány do budúcna. Splnomocnenec prisľúbil podporu zo strany jeho úradu aj pri ďalších aktivitách.
     Veríme, že si takéto príjemné stretnutie aj v spoločnosti nášho pána farára Radoslava Gejguša, pána starostu Floriána Giňu a pani prednostky Janky Marcinčinovej ešte zopakujeme.
     Naše spoločenstvo neskôr svojou prítomnosťou obohatil aj pán prednosta okresného úradu Košice - p. Martin Seman spolu so svojím kamarátom z Brazílie a bolo nám cťou ich medzi nami taktiež privítať. 


 

Myronosičky

GRM SIGORD  15. apríl 2023  /  V piatok a sobotu sa v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde uskutočnilo stretnutie žien s názvom Myronosičky. Ústrednou témou tejto 24-hodinovej akcie bola časť z knihy Izaiáša 61,3: "...aby som dal zarmúteným Siona olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha."
     Účastníčky dramatizovali 5 úryvkov zo sv.Písma, kde sa spomína olej: pokánie (kajúca žena), uzdravenie (misijný príkaz), bdelosť (10 panien), súcit (milosrdný samaritán), služba (Myronosičky). Divadielka boli popretkávané svedectvami organizátoriek. Nasledovalo zdieľanie v skupinkách a modlitby v kaplnke, kde sme odovzdávali svoj smútok a zranenia a prosili o olej plesania.
     Pastoračný pracovník Marek sa s nami podelil o svojej veľkej radosti: “Bolo to pre mňa veľmi silné, lebo na akcie som chodieval vždy sám, alebo v malinkom počte, ale teraz z Jastrabia prišlo 13 žien a aktívne sa zapájali do programu, s radosťou som zabezpečil dopravu a všetko potrebné pre ich účasť.“
     
Nasledujúci deň po ranných chválach nasledovali workshopy (hudobný - kde sa účastníčky naučili tematickú pieseň, výtvarný - výroba rúcha radosti, tanečný - kde sa naučili biblický tanec). Výsledná prezentácia workshopov vyústila do modlitieb za účastníčky.
     Celý program vyvrcholil modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a sv.liturgiou s pomazaním olejom sv. Mikuláša, ktorým sa účastníčky ako ozajstné nositeľky požehnania - Myronosičky - vrátili do svojich domovov.
     Naši pastorační pracovníci boli zapojení tak do prípravy ako do realizácie i účasti na podujatí.
     Inšpirovaní týmito svätými ženami zvestujme, že „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“


 

Ako narábať so svojím časom

DOLNÝ SMOKOVEC 12. - 13. apríl 2023 / Na druhom stretnutí z trojdielneho cyklu školení zameraných na rozvoj vedúcich rómskych pastoračných diel a pastoračných koordinátorov, sme pracovali na tému narábania so svojím vlastným časom.
   V jednotlivých častiach programu, v individuálnej, párovej i skupinovej práci a aktivitách sme v sebe objavili prvky workoholizmu a vyhýbaniu sa oddychu, šikovných delegátorov, ktorí si s jednou delegovanou úlohou naložia ďalšie dve, podelili sa o realitu našich služieb, keď je zaťažko odmietnuť potreby iných i na úkor našej osobnej psycho-hygieny a vzťahov s našimi najbližšími nechali sa obohatiť poznaním, že do konca života už nestihneme všetko, čo chceme a čo je potrebné spraviť.
    Jedným zo zámerov projektu je ponúknuť príležitosť pre osobné voľno, aby sme sa tak učili vedieť sa „o seba postarať“. Preto nás teší, že takmer všetci využili jednu z ponúk - wellness a skupinová aktivita úniková miestnosť.
   
 V závere stretnutia sme spoločne načali oblasť vedenia dobrovoľníkov a vedenia zamestnancov, ktorej sa hlbšie budeme venovať na poslednom zo série stretnutí júni.
    Po týchto dvoch intenzívnych dňoch budeme skúšať v konkrétnych situáciách rýchlo vytiahnuť z rukáva pomôcky ako žabu, eisenhowera, 2 minúty, smart, peňaženku s energiou a iné, ktoré nám pomôžu čo najlepšie sa rozhodnúť o využití svojej energie a naplánovaní svojich činností.


 

Predveľkonočné prípravy aj v kolégiu

PREŠOV Kolégium Márie Romero  13. apríl 2023  /  Posledný marcový a prvý aprílový týždeň bol naplnený mnohými bežnými aj výnimočnými aktivitami.
- vyskúšali sme si učenie geografie počas výletu na Sigord
- posadili sme ďalšie rastlinky do nášho vyvýšeného záhonu
- tešili sme sa na tanečnej z vlajkovania
- boli sme na prieskume veľkonočnej výzdoby v Eperii
- školili sme dobrovoľníkov VIDESu, z ktorých mnohí pôjdu v lete slúžiť do rómskych komunít na Lunik IX, Poštárku či Orechov Dvor
- oslávili sme narodeniny
- vyzdobili sme si Kolégium veľkonočnou výzdobou
- vyrábali sme veľkonočné pozdravy a vence na dvere do rodín
- pripravili sme si srdce na Veľkú noc počas večernej krížovej cesty na Prešovskej Kalvárii...
Tešíme sa na ďalšie dni...
Projekt je podporený Vládou Slovenskej republiky


 

Vzkriesenie v manželstvách

ORECHOV DVOR 10. apríla 2023  /  Obzvlášť v tieto sviatočné dni prežívame vďačnosť za službu, ktorej ovocie prichádza až časom, keď sa vytvoria a upevnia vzťahy. Keď Boh koná v našich srdciach a dobro na seba nakoniec nenechá čakať a naši blížny príjmu pozvanie k novému životu. Tak je tomu aj v partnerstvách, kde si obaja chcú sľúbiť vernosť a záväzkom vyjadriť svoju vernosť a rozhodnutie byť tu pre druhého. A my sa radujeme aj z toho, že niektoré manželstvá v Nitre na Orechovom dvore sa dávajú do poriadku aj pred jeho tvárou. Tri sobáše už boli a ďalšie tri sú vo výhľade.