Čo sa deje na Sigorde?

Prešov-Sigord  3. máj 2021  / Na Sigorde vzniká regionálne / diecézne pastoračné centrum pre Rómov. Čo sa tam dnes deje, čo sa chystá, a ako môžeme k tomu prispieť, si môžete pozrieť vo videu.


 

Na Luníku pomaly začína riadna služba aj v saleziánskom centre

Košice-Luník IX  30. apríl 2021  /  Srdečne Vás pozdravujeme z nášho Luníka. Prebúdzajúca sa jar prináša nádej aj do našich pastoračných aktivít. Veríme, že tak ako sú otvorené naše srdcia, budeme čoskoro môcť dokorán otvoriť aj dvere našich priestorov.  Saleziáni na Luníku IX slúžia aj teraz v teréne: spolu s dobrovoľníkmi a pastoračnými asistentmi sú medzi deťmi na sídlisku, rozprávajú sa, hrajú, učia sa. Škola sa otvára, prichádza nádej na komunitnú službu aj v saleziánskom centre uprostred sídliska.


 

Rómske ženy z Jarovníc v RTVS

Jarovnice 28. apríl 2021  / Vypočujte si rozhovor so vzácnymi rómskymi ženami z Jarovníc -  Slávkou, Darinou, Jankou a Máriou, ktorý bol natočený a vysielaný v rádiu Regina v relácii "Rómske slovo" a uvedený ako rozhovor "s rómskymi ženami z Jarovníc, ktoré narúšajú stereotyp o tom, že rómska žena sa má iba starať o domácnosť a rodinu". Tieto šikovné a vzácne ženy pomáhajú sestričkám dobrovoľníckou prácou, pomáhajú nielen rómskej komunite, ale občianskemu združeniu Jarovnice a celej dedine. V tejto službe objavili nielen krásu života a služby, ale aj svoju hodnotu. Rozhovor si môžete vypočuť tu.

 


 

Rómovia Rómom

Sigord  26. apríl 2021  / V rekreačnom zariadení na Sigorde pri Prešove vzniká diecézne (archieparchiálne) centrum pre pastoráciu Rómov – zariadenie, ktoré bude poskytovať aj prácu pre Rómov či hendikepovaných.  O zariadenie sa budú starať hlavne Rómovia, pod vedením gréckokatolíckeho kňaza Martina Mekela. Budova si vyžaduje veľkú rekonštrukciu, na ktorej pracujú mnohí Rómovia dobrovoľnícky: pomáhajú s prácami všetkého druhu, niektorí aj dočasne zanechali svoju prácu, aby pomohli budovať centrum. Sú medzi nimi aj pomocníci zamestnaní prostredníctvom projektov z ministerstva práce či pastorační asistenti zamestnaní vďaka pilotnej podpore vlády. Zariadenie bude poskytovať ubytovanie, ale má tam vyrásť aj biofarma. V priestoroch sa budú konať duchovné obnovy, letné tábory, vzdelávacie či ikonopisecké kurzy, víkendové podujatia. Viac sa dozviete v reportáži RTVS.


 

Sv. liturgie online z pastoračného centra pre Rómov


Sigord 23. apríl 2021  /  Gréckokatolícka rómska misia počas celého lockdownu vysielala na sociálnych sieťach sv. liturgie naživo. V tomto vysielaní pokračuje aj teraz, keďže dišpenz od nedeľných bohoslužieb kvôli pandémii naďalej trvá. Sv. liturgie sa slúžia a vysielajú v novom – práve budovanom pastoračnom centre pre Rómov na Sigorde – pri Prešove. Sv. liturgiu hudbou sprevádza kapela F6. Link na pripojenie nájdete aj tu.


 

Služba v Plaveckom Štvrtku aj teraz

Plavecký Štvrtok 19. apríl 2021  / Dobrovoľníci v Plaveckom Štvrtku na čele s naším pastoračným asistentom Tomášom Torkošom neopustili „svojich ľudí“ ani počas COVIDu. Rodinám postihnutým COVIDom pomáhajú aj v tomto ťažkom čase.

Muži z mnohých rodín ako živitelia ostali bez práce,  bez príjmu. Vďaka pomoci Komunity San Egidio,  Farskej charity z Plaveckého Štvrtka, ale aj potravinovej zbierky z Tesca a od Medzinárodného ženského klubu v Bratislave mohli dobrovoľníci mnohým rodinám rozniesť potraviny, vitamíny, lieky. Významnou pomocou bola aj zbierka základnej školy, hlavne čo sa týka dezinfekcie a rúšok. Pastoračný pracovník Tomáš okrem iného pomáha pri distribúcii a zbieraní úloh, a pokiaľ sa dá, aj s doučovaním.


 

Nová vládna stratégia o Rómoch pastoráciu Rómov nespomína

Bratislava 13. apríla (TK KBS) Nová stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorú schválila vláda, nespomína pastoráciu s Rómami. Poukazuje na to koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková. Podľa nej KBS mala k stratégii jedenásť pripomienok. Osem z nich vláda aspoň čiastočne akceptovala. Spomínaná stratégia sa zameriava na oblasť vzdelávania, bývania, zdravia a zamestnanosti. Osobitný dôraz kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. Vláda chce zlepšiť vzdelanosť a zamestnanosť Rómov a odstrániť nerovnosti v bývaní medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. 

Koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková vidí v stratégii viacero pozitív. Podľa nej biskupská konferencia dokument pripomienkovala a v ôsmich bodoch boli ich pripomienky aspoň čiastočne akceptované. Dvom zásadným však vláda nevyhovela. „A síce, že sa materské školy nemajú stavať v tesnej blízkosti segregovaných osídlení, ale má sa zabezpečiť dopravné spojenie medzi osídleniami a školskými zariadeniami. Odborníci z praxe považujú tento návrh za úplne nesprávny,“ zdôraznila Ocilková. Podľa nej v dokumente chýba aj zmienka o pastoračnej práci medzi Rómami. „Nebol vôbec záujem zakomponovať do stratégie na ďalších desať rokov ani len zmienku o pastoračnej práci s Rómami, pričom už pred jedenástimi rokmi bol zrealizovaný vedecký výskum, ktorého kľúčovým zistením bolo, že sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou má zmysel,“ upozornila Ocilková. Celé stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.


 

Dobré správy aj prostredníctvom sociálnych sietí

Rada KBS pre Rómov a menšiny po oživení internetovej stránky romovia.kbs.sk spustila k Medzinárodnému dňu Rómov aj vlastné stránky na sociálnych sieťach Facebook a Instragram. Stránky majú názov  Rómske pastoračné diela (v Katolíckej cirkvi). Cieľom tejto aktivity je dostať sa k ľuďom dnes prirodzenými komunikačnými cestami, a informovať ich nielen o službe, ale hlavne o príkladoch dobrej praxe. Šírením dobrých správ chceme inšpirovať, pozývať k spolupráci, motivovať k zmysluplnému životu a prispievať k búraniu predsudkov, strachov a múrov a k stavaniu mostov a budovaniu vzťahov medzi ľuďmi  z majority a minority.

Každý, kto chce byť denne informovaný, čo sa deje v rómskych pastoračných dielach, pridajte sa k sledovaniu Facebook, Instagram.


 

Marián Čekovský podporil gréckokatolícku rómsku misiu

Košice 8. apríl 2021/  8. apríla 2021, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa slovenským online priestorom niesol Benefičný koncert Mariána Čekovského s Rómami – v jeho klasickom ČEKYHO POINTE. Čekyho hosťami boli Rómovia, ktorí môžu byť inšpiráciou pre mnohých a ich hudba aj v podaní Čekyho nenechala večer nikoho chladným. Počas večera zaznelo okrem iného svedectvo mladého rómskeho muža o tom, ako mu zmenila život gréckokatolícka rómska misia. Tentokrát bol Čekyho point benefičný a výťažok z neho poputuje na opravu budovy (okien) v práve vznikajúcom unikátnom Pastoračnom centre pre Rómov na Sigorde pri Prešove. Ak máte chuť vypočuť si výnimočný džezovo-rómsky koncert Mariána Čekovského s chytľavou rómskou hudbou a s talkshow so vzácnymi ľuďmi, kliknite na video tu: https://www.facebook.com/romskamisia/videos/458016748853609/.

Podporiť túto misiu môžete kliknutím na tento link: https://cz.social-commerce.io/YGJ6uc.

ĎAKUJEME VÁM.


 

Prajem Rómom, aby boli požehnaním pre svet, píše arcibiskup Bober

Bratislava/Košice 8. apríla (TK KBS) Medzinárodný deň Rómov, ktorý si dnes pripomíname, je podľa košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera príležitosťou k pripomenutiu si vzájomného spolužitia, bohatosti  rómskej kultúry, jej tradícií a dejín, ako aj jej vplyvu na oblasť hudby, divadla a tanca majoritných kultúr národov Európy. „Dnešným dňom chcem upozorniť aj na problémy, ktorým Rómovia čelia, a povzbudiť zodpovedných k ochrane a podpore ľudských práv, a k prevencii diskriminácie,“ uviedol predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny. Jeho vyjadrenie prinášame v plnom znení.

Predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny Mons. Bernard Bober k Medzinárodnému dňu Rómov