V Jarovniciach rehoľné sestry vzdelávajú ženy v mnohých oblastiach

Jarovnice, 16. septembra 2020. Od októbra 2019 realizuje OZ Jarovnice, ktoré od r. 2011 v Jarovniciach zastrešujú a vedú Sestry Congregatio Jesu, projekt s názvom: "Prevencia a eliminácia diskriminácie rómskych žien v obci Jarovnice", ktorý podporila EÚ a MPSVaR SR v rámci operačného programu "Ľudské zdroje". Projekt vznikol z podnetu samotných rómskych žien a dievčat, ktoré navštevovali u sestier voľno-časové a modlitbové stretnutia. 105 rómskych žien a dievčat sa vzdeláva v počítačovej, ekonomickej a komunikačnej oblasti a zúčastňuje sa na tzv. osvetových prednáškach a prednáškach základného vzdelávania. V rámci týchto troch okruhov, absolvuje každá zo žien počas 20-tich mesiacov trvania projektu 24 hodín osvetových prednášok a 84 hodín základného praktického vzdelávania na témy kyberšikany, obchodovania s ľuďmi, komunikácie, zamestnania, dovzdelávania, počítačovej a ekonomickej zručnosti, psychického zdravia, ochrany osobných údajov a pod.. Projekt bol napísaný s pomocou kresťanskej neziskovej organizácie Kanet a eliminuje diskrimináciu podporou zapojenia a začleňovania rómskych žien a dievčat do verejného, spoločenského a pracovného života.


 

V Prešove sa konala ďalšia duchovná obnova nielen pre rómske ženy

Sigord 10. augusta (TK KBS) Na Sigorde pri Prešove sa konala štvrtá letná duchovná obnova pre rómske ženy z celého východného Slovenska. Tentokrát ich prišlo 70. Priviedla ich sem túžba po Bohu a po zmene života. Čítať viac

 

 


 

Stanovisko predsedu Rady KBS pre Rómov k dňu rómskeho holokaustu

Bratislava/Košice 2. augusta (TK KBS) Pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu, ktorý si pripomíname 2. augusta, napísal predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, že "je dôležité pripomínať si obete rómskeho holokaustu, pretože akákoľvek diskriminácia či elitártsvo je proti princípom kresťanstva, proti ľudskosti, ktoré môžu viesť až k vraždeniu ľudí a to sa už nesmie nikdy zopakovať". Čítať viac.


 

V bratislavskej katedrále bola svätá omša za obete rómskeho holokaustu

V bratislavskej Katedrále sv. Martina bola v nedeľu 2. augusta svätá omša za obete rómskeho holokaustu. V Pamätný deň rómskeho holokaustu ju slávil bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii sa prítomným prihovoril rómsky kňaz Viktor Tomčányi, ktorého predkovia boli obeťami rómskeho holokaustu. Čítať viac

 


 

Predseda KBS bude sláviť svätú omšu za obete rómskeho holokaustu

Bratislava 31. júla (TK KBS) Pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu bude v nedeľu 2. augusta 2020 o 16:00 spomienková svätá omša za obete rómskeho holokaustu. Uskutoční sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Naživo ju prinesie TV LUX. Priamy prenos budú môcť diváci sledovať aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook Televízie Lux alebo dodatočne v televíznom archíve. Čítať viac

 


 

Duchovné cvičenia pre mužov

Sigord, 27. júl 2020. Pred viac ako desiatimi rokmi vznikla v Bardejove na Poštárke malá skupinka mužov túžiacich po duchovnom živote. Týždenne sa stretávali na biblických hodinách a modlitbe ruženca. Za ten čas sa skupina rozrástla i prehĺbila vo vzťahu k Bohu. Spolu sa zúčastňujú aj na duchovných cvičeniach. 

Tohto roku sa duchovné cvičenia pre mužov konali 24. – 26. 7. 2020 na Sigorde pri Prešove. V priestoroch ktoré spravujú bratia gréckokatolíci, otec Jožko Knap viedol 17 mužov otvorených pre nové a hlbšie poznanie Boha. Silentium-ticho, prednášky, diskusie, modlitba ruženca, sv. omša ale aj prechádzky či futbal boli náplňou troch dní, prežitých spolu. O to, aby nepomreli hladom sa starala pani Martina Jurčišinová, pastoračná pracovníčka spolu s Jozefom Sivekom, SDB.

Nadšenie so strávených dní v modlitbe a v krásnom prostredí uprostred hôr bolo znakom, že aj táto akcia niesla Božie požehnanie. Pán Boh požehnáva Poštárku a jej obyvateľov. Radosť, ktorú muži načerpali v modlitbe, priniesli domov, do svojich rodín. Vďaka Bohu za to. 


 

Prímestský tábor na Poštárke

Bardejov - Poštárka, 18. júl 2020. V dňoch 13. až 17. júla sa na Poštárke uskutočnil prímestský tábor na tému Zefyrín. Zúčastnilo sa ho okolo 160 detí, ktorým bol počas jednotlivých dní cez scénky a rôzne súťaže či iné aktivity priblížený život tohto blahoslaveného Róma. O zábavu ale aj bezpečnosť detí pri hrách a výlete sa staralo takmer 60 animátorov, ktorí boli priamo z Poštárky, mesta Bardejov, či okolitých dedín, ale aj z Turca, Oravy, Bratislavy či iných kútov Slovenska a prišli sem ako misijní dobrovoľníci, ktorí pre pandémiu nemohli vycestovať na Ukrajinu alebo do Rumunska.

Deti bola počas tábora rozdelené do desiatich skupín, ktoré sa líšili aj farbou rúšok. Tábor sa niesol v znamení turnajových súťaží, hier, výletov, modlitieb i každodenných sv. omší. Aj keď sa tábor musel riadiť hygienicko-bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu, medzi ktoré patrilo pravidelné umývanie a dezinfikovanie rúk, stráženie si vlastnej označenej fľaše na vodu alebo aj každodenné prinášanie čestných prehlásení o bezinfekčnosti podpísaných rodičmi, nič to neubralo na jeho čare a zábavnosti tak pre deti ako i mladších či starších animátorov. Všetci však s nádejou dúfame, že táto „zlá choroba“ čoskoro stratí na svojej sile a aj vďaka disciplinovanosti nás všetkých pominie a my budeme môcť budúci rok prežiť ďalší úžasný prímestský tábor bez akýchkoľvek obmedzení a opatrení. Te dživel o Kristus Krális! (Nech žije Kristus Kráľ!)


 

V prvej línii pomáhajú v pandémii i kňazi a sestry v rómskych osadách

"Sú v prvej línii a často na nich zabúdame. Teraz im však chceme vysloviť veľké poďakovanie za to, čo všetko robia. Aj keď často narážajú a nemajú čas ani na seba, obetujú a darujú svoj čas pre tých, ktorí to potrebujú. Ďakujem kňazi, rehoľníčky a laici, ktorí pôsobíte v rómskych komunitách na celom Slovensku," hovorí koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková. Čítať viac


 

Externá evalvátorka zhodnotila doterajšiu prácu s Rómami

Čo spôsobuje pastoračná a formačná práca cirkvi s Rómami? Na túto a ďalšie otázky hľadala odpoveď externá hodnotiteľka nemeckej Nadácie Renovabis, keď v priebehu roka 2019 navštívila 18 pastoračných diel, aby zhodnotila ako funguje a akú udržateľnosť má pastoračná práca s Rómami. Čítať viac

 


 

Zomrel diakon Michal Horvát

Dnes, 21. apríla 2020, sme sa rozlúčili s výnimočným človekom, trvalým diakonom, Michalom Horvátom, ktorý slúžil rómskej komunite na východe Slovenska. Michal Horvát zomrel v piatok, v týždni Božieho Milosrdenstva, 17. apríla 2020, vo veku 61 rokov, zaopatrený sviatosťami. Čítať viac