Orechov Dvor

KRAJ: Nitriansky
OKRES: Nitra
Diecéza: Nitrianska arcidiecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Sestry Dcéry Márie Pomocnice /Saleziánky/; sestra služobnica Ducha Svätého a laickí spolupracovníci. Kňaz Viktor Tomčányi a diecézny kňaz Miroslav Hefera.

Na Orechovom dvore, kde žije asi 400 Rómov, pôsobia dve sestry v materskej škole  a tri sestry v materskom centre. Okrem toho existuje v osade  Átrium Dobrého Pastiera (výchova a vzdelávanie detí predškolského veku), realizuje sa príprava k sviatostiam deti aj dospelých. Sestry sa venujú aj starším deťom, dievčatám, mamičkám, aj mužom. Raz za týždeň má kňaz stretnutia s otcami rodín.  Pri organizovaní letného tábora,  výletov a väčších podujatí v osade (ako napr. Deň Rómov, Deň detí atď.) spolupracujú sestry s komunitnými a terénnymi pracovníkmi.  Pravidelne posledné dva augustové týždne spolupracujúca dobrovoľnícka organizácia VIDES posiela do osady dobrovoľníkov na letnú školu. Sestry sú v osade denne od r. 2012. Spolupracujú s mnohými  ľuďmi z farnosti Klokočina,  ktorí ich podporujú najmä materiálne, oblečením pre deti aj dospelých, niekedy aj potravinami a ďalšou potrebnou (nielen) humanitnou pomocou.

„Sme radi , že pracujeme medzi týmito ľuďmi, lebo  nás to učí mnohým veciam. Výsledky nemeriame, snažíme sa ísť dopredu s nádejou, že Pán to všetko požehná a títo ľudia dosiahnu spásu. A to je dôležité.“ Sestry Saleziánky a Služobnice Ducha Svätého na Orechovom Dvore

Web: https://salezianky.sk/;

IBAN: SK17 7500 0000 0040 2827 0254