Centrum Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Prešov

Diecéza: Prešovská archieparchia (gréckokatolícka)

Riaditeľ Centra: gréckokatolícky kňaz Martin Mekel

Okrem pastoračnej služby v teréne sa služba pre rómske komunity profesionalizuje aj po stránke inštitucionálnej a propagačnej. V roku 2017 začal vychádzať časopis – občasník Rómska Samária, ktorý má vypĺňať informačnú medzeru v popisovaní situácie Rómov a poukazovať na pozitívne veci, ktoré sa už teraz dejú s Rómami, keď sa medzi nimi ohlasuje Božie kráľovstvo. V januári 2018 vznikla z iniciatívy o. Martina Mekela, +Róberta Neupauera, a ďalších osobností - Sieť angažovanej verejnosti pre rómske etnikum – SAVORE, čo v preklade znamená VŠETCI. Skratka zahŕňa taktiež piliere tejto platformy: Spolupráca – Angažovanosť – Vízia – Odbornosť – Rozvoj – Evanjelizácia. Jej cieľom je sprevádzať a duchovnou službou podporovať ľudí pracujúcich s Rómami a podporovať ich spoluprácu na miestnej úrovni. Mottom platformy SAVORE je "Angažuj sa s vierou pre budúcnosť Slovenska".

Pre širšie zastrešenie duchovnej služby Rómom žijúcim v komunitách v decembri 2019 kúpila GRM budovu bývalého internátu SOU Lesníckeho. Ku komplexu patrí aj kuchyňa a jedáleň a telocvičňa so zázemím. Budovy potrebujú značnú investíciu, ale už v roku 2020 sa v centre realizovali viaceré aktivity.

V CENTRE POSTUPNE PLÁNUJEME ZRIADIŤ:

 • kaplnku a konferenčnú miestnosť určenú aj na chvály a vyučovanie
 • ubytovanie pre služobníkov, ktorí sa o chod centra budú starať
 • ubytovacie priestory pre pobytové aktivity (cca. 70 miest)
 • stravovacie zariadenie
 • prevádzkovanie telocvične pre rôzne športy
 • wellness
 • ikonopiseckú dielňu (víkendová škola, dielňa, sklad)
 • mini múzeum rómskej histórie a kultúry
 • administratívno-projektové centrum GRM
 • kaviareň s knižnicou
 • skautskú klubovňu so skladom
 • miestnosť s malým javiskom
 • hudobné štúdio, priestor na natáčanie videí
 • prenosy televízie LOGOS (liturgie, vyučovania, chvály…)
 • jednoduchú drevovýrobu
 • arboretum
 • agroturistiku
 • 24/7 miestnosť (mapa sveta, sviečky), miestnosť pre Službu ucha
 • tanečnú sálu so zrkadlami
 • mini kino s tulivakmi
 • zábavnú miestnosť – bowling, biliard, stolný tenis, kalčeto…

 

Web:    https://romskamisia.sk/

            https://romskamisia.sk/sigord/

            https://savore.sk/

            https://romskamisia.sk/casopis-romska-samaria/           

IBAN: SK91 0900 0000 0051 6852 6092 

Na Sigorde budujú Centrum Gréckokatolíckej rómskej misie

Prešov 27. mája (TK KBS) Gréckokatolícka rómska misia, ktorú vedie kňaz Martin Mekel, začala budovať svoje nové centrum. Nachádzať by sa malo v budove bývalého internátu lesníckej školy, ktorú zakúpili pred dvomi rokmi v decembri na Sigorde pri Prešove. Ktokoľvek môže toto dielo podporiť darom na transparentný účet Okno ako dar.

Začiatky Gréckokatolíckej rómskej misie siahajú do roku 2005 do vranovského okresu. Tam prišiel na faru kňaz Mekel. Keď oslovil na hodine náboženstva rómskych chlapcov a navštívil ich rodinu, odvtedy čelil mnohým výzvam - prijať na faru v Hlinnom dvoch rómskych chlapcov, uveriť Božiemu prisľúbeniu, že Boh má pre neho dom v Čičave. Čítajte viac tu


 

 

Tajomstvo začiatku gréckokatolíckej rómskej misie

Prešov  5. máj 2021  /  Lukáš Bužo, mladý muž z Jastrabia nad Topľou, ktorý sa stal lídrom kapely F6, prezrádza úplné začiatky svojej cesty k Bohu a tým aj gréckokatolíckej rómskej misie: „Medzi dobrom a zlom je veľmi tenká hrana. Deti si prirodzene chcú všetko vyskúšať, zažiť na vlastnej koži. Puberta je zasa obdobím vzdoru voči rodičom a autoritám, tým som si tiež prešiel. No keď som mal 13-14 rokov a spoznal otca Martina... „Ako ste sa zoznámili?“ V roku 2003 sa stal farárom vo farnosti Hlinné, pod ktorú sme patrili. Po prázdninách sme s ním mali mať prvú hodinu náboženstva a so spolužiakmi sme si pripravili nejaké zbojníctva, ktoré mu vyvedieme. Ale nedopadlo to tak, ako sme plánovali. Na hodinu prišiel vysoký kňaz s gitarou...“ Viac sa dočítate tu


 

Čo sa deje na Sigorde?


 

Rómovia Rómom

Sigord  26. apríl 2021  / V rekreačnom zariadení na Sigorde pri Prešove vzniká diecézne (archieparchiálne) centrum pre pastoráciu Rómov – zariadenie, ktoré bude poskytovať aj prácu pre Rómov či hendikepovaných.  O zariadenie sa budú starať hlavne Rómovia, pod vedením gréckokatolíckeho kňaza Martina Mekela. Budova si vyžaduje veľkú rekonštrukciu, na ktorej pracujú mnohí Rómovia dobrovoľnícky: pomáhajú s prácami všetkého druhu, niektorí aj dočasne zanechali svoju prácu, aby pomohli budovať centrum. Sú medzi nimi aj pomocníci zamestnaní prostredníctvom projektov z ministerstva práce či pastorační asistenti zamestnaní vďaka pilotnej podpore vlády. Zariadenie bude poskytovať ubytovanie, ale má tam vyrásť aj biofarma. V priestoroch sa budú konať duchovné obnovy, letné tábory, vzdelávacie či ikonopisecké kurzy, víkendové podujatia. Viac sa dozviete v reportáži RTVS.


 

Sčítanie ľudu / Priznajme sa k svojej identite / Priznajme sa k Bohu


 

Rómovia - misia možná

V rokoch 2019 – 2020 vysielalo Rádio LUMEN v spolupráci s Umeleckým centrom F6 magazín Rómovia – misia možná. Reláciu moderovali mladí Rómovia Lukáš Goroľ a Veronika Ďuďová a bola vysielaná v 2-týždňových intervaloch. Magazín Umeleckého centra F6 v Čičave o rómskej misii na Slovensku ponúkal informácie o náboženskom a kultúrnom živote rómskej národnostnej menšiny, svedectvá, evanjelizačnú hudbu,  ako aj príklady dobrej praxe sociálnej zmeny v rómskych komunitách. Spolu bolo odvysielaných 40 relácií. Link na relácie nájdete tu.


 

Ikona z rómskej misie putovala do Čiech

Jakubany, Těrlicko. 6. november 2020  V uplynulých troch rokoch sa Monika Frišničová z Gréckokatolíckej rómskej misie vo Vranove nad Topľou venovala ikonopisectvu nielen samotným písaním ikon, ale učila tomu aj rómske deti. V uplynulých dvoch rokoch zorganizovala niekoľko ikonopiseckých kurzov, počas ktorých deti premodlili a napísali niekoľko krásnych ikon. Spomedzi nich vyniká nádherná a veľká ikona pre českú farnosť v Těrlicku.  Ikonu písal takmer dva roky nadaný rómsky ikonopisec Martin Červeňák (16 r.) z Jakuban. Kvôli pandenickým opatreniam COVID-19 sa odovzdanie ikony uskutočnilo len na slovensko - českých hraniciach. Veríme, že táto ikona svätej Trojice prinesie veľa požehnania do pastoračného centra farnosti Těrlicko.


 

Ikonopisecká škola na Sigorde

Sigord  August - Október 2020  /  Nový ročník ikonopiseckej školy sme si predstavovali trochu inak. Pandémia covid-19 zasiahla aj naše štúdium a stretávanie sa. Prvé stretnutie sa nám podarilo uskutočniť až v auguste. Zúčastnilo sa ho 9 detí/mladých nadšencov. Mnohí z ich sa do školy prihlásili po tom, čo videli aký úspešný bol prvý ročník ikonopiseckého kurzu. Príklady detí z prvého ročníka nadchli nielen týchto účastníkov, ale mnoho ďalších. Výhodou tohto ruku bolo hlavne to, že účastníci mali vyšší vek, preto práca s nimi bola jednoduchšia. Na prvom stretnutí sa ikonopisci učili teóriu a učili sa písať ikonu na papier. Začali sme ikonou sv. Lukáša, ktorý je považovaný za prvého ikonopisca. Na druhom stretnutí v septembri, sme začali pracovať na príprave dosiek a pokračovali vo výučbe na papier. V októbri sme začali písať ikonu na dosku. To čo sa naučili na papieri, sme teraz preniesli na dosku. V prvom rade si vybrúsili dosky, otlačili podliník a následne sme sa učili zlatiť. Na druhý deň tretieho stretnutia sme začínali písať ikonu na dosku. Ikony sa nám nepodarilo dokončiť, pretože nám chýba ešte jeden víkend. Už sme mali vybraný termín na výstavu, ale všetko sa zmenilo po vyhlásení lock downu. veríme, že po uvoľnení opatrení sa ešte stretneme a ikony si dokončíme. Lektorovania sa zúčastnila aj Mgr. Daniela Mlynaričová. Duchovné vedenie nám zabezpečil Mgr. Michal Fedin a riaditeľ centra Mgr. Martin Mekel. Deti dostali pomôcky na písanie ikon. Štetce, pigmenty, dosky, lepidlo, lak, pravítko..., aby plnohodnotne zvládli písanie ikony aj sami doma a tak sa mohli zdokonaľovať.


 

Mini FestRom v Čirči

Čirč   26. september 2020  / V sobotu 26. septembra 2020 sa v obci Čirč uskutočnilo podujatie MiniFestRom. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie MISIA MOŽNÁ pôsobiace pod Gréckokatolíckou rómskou misiou v okrese Stará Ľubovňa a uskutočnilo sa za finančnej podpory Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín. Podujatie sa začalo krátkymi chválami, ktoré pomohli vstúpiť vyše 150 účastníkom do duchovnej atmosféry. Následne mal slovo evanjelizátor Peter Lipták, ktorý kázal o Elizeovom srdci. Podujatie pokračovalo chválami kapiel F6, Av manca, Džas palo Del, Leha, ktorí pomedzi piesne svedčili o tom, ako Ježiš zmenil ich životy. Mnohí z účastníkov počas tohto podujatia zažili mocne Božiu prítomnosť a Jeho dotyk. 


 

Odpust v open air kaplnke

Čičava 14. september 2020  / Pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža sa v septembri v obci Čičava na mieste open air kaplnky uskutočnila odpustová slávnosť Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov. Dobrú zvesť o kríži ako ceste spásy a záchrany človeka ohlásil miestny otec dekan Richard Harvilko. Spoločne sme vytvorili pekné spoločenstvo Rómov a Slovákov, ktorí takto ako jeden ľud chválili Pána.

Ilustr. foto


 

Stretnutie mužov na Sigorde

V druhý septembrový predĺžený víkend – štvrtok až v nedeľu 10. – 13. 9. sa na Sigorde uskutočnilo Stretnutie mužov so 40 účastníkmi. Téma podujatia bola „Obrátenie“  a organizátorom bol Ľubomír Kroka. Na tomto podujatí prebiehali prednášky, modlitby, chvály, práca v skupinkách. Okrem toho muži  pomáhali  aj pri rekonštrukcii objektu rómskej misie a sobotňajšie dopoludnie bolo určené na brigádnické práce.


 

Čičava Cup naprieč národnosťami

Čičava 6. september 2020  / September 2020 nám priniesol Čičava cup. V spolupráci s obcou Čičava, Dobrovoľným hasičským zborom a GFC pre Rómov v Čičave, sme zorganizovali futbalový turnaj. Zapojilo sa päť družstiev: Horniaci, Dolniaci, Hasiči, Fantagiro a GFC. Futbal si spoločne zahrali rómske, slovenské a zmiešané družstvá dospelých mužov tejto obce, na potešenie v zdravo športovej a priateľskej atmosfére. Po vyhlásení víťaza a odovzdaní medailí sa účastníci presunuli do GFC, kde sme si spoločne pochutnali na chutnom guľáši.


 

V Čirči aj v septembri akcia s deťmi

Čirč  5. september 2020  / V sobotu 5. septembra 2020 sa na mariánskej hore nad obcou Čirč uskutočnil denný tábor organizovaný pre miestne rómske deti. Tábora sa zúčastnilo 44 detí, ktoré sa veľmi tešili zo spoločnej modlitby, spevu, súťaží, ďalšieho pestrého programu,  ako aj spoločnej opekačky. Program a realizáciu tábora malo na starosti sedem šikovných mladých dievčat, ktoré ako dobrovoľníčky organizovali takéto podujatie po prvý raz. Koordinátorom tábora bola GRM Stará Ľubovňa.


 

Žehnajte a nepreklínajte

Čičava  29. august  2020 /  V sobotu 29. augusta sme zorganizovali aktivitu pod názvom Žehnajte a nepreklínajte! Akcia sa konala v Čičave v otvorenej kaplnke na dolnej osade. Cieľom bolo modliť sa a žehnať si navzájom. Mladí vystúpili hudobným programom mini Bararas, počas programu sme si vypočuli mnoho svedectiev a Božie slovo.  Programu sa zúčastnili ľudia z Čičavy, Rudlova, Hlinného, Soli, Vechca a Vranova nad Topľou. Celé podujatie viedli o. Igor Čikoš a Ľubomír Kroka a mnoho ďalších spolupracovníkov tak z okolia Vranova nad Topľou ako aj z okolia Malcova. Pán Boh zaplať za spoločný čas modlitby.


 

Chlapčenský tábor

Prešov-Sigord  27. august 2020  / 24.- 27 augusta 2020 sa v Centre pre Rómov na Sigorde uskutočnil Chlapčenský tábor a zúčastnilo sa ho 25 chlapcov. Hlavnými organizátormi boli Andrej Čikala a otec Leo Lizák. Pre chlapcov boli pripravené prednášky, večer modlitieb a chvál, športové podujatia, hry, súťaže a táto akcia bola tiež spojená s brigádou pri rekonštrukčných prácach na objekte centra rómskej misie.


 

August plný stretnutí

Čičava - Snakov - Malcov 24. august 2020  / V auguste sme v Gréckokatolíckom formačnom centre v Čičave uskutočnili malý tábor – „prespávačku“ pre dievčatá od 8 do 11 rokov. Témou 2-dňového tábora bolo: Vitaj v Otcovom dome. Dievčatá mali spoločnú sv. liturgiu, tvorivé dielne, spoločné chvály a adoráciu moderovanú o. Jánom Dvorščákom. Cieľom tábora bolo budovanie identity Božej milovanej dcéry skrze spoznávanie Nebeského Otca.  

24.08.2020 sme mladými animátormi pripravili duchovno – športové podujatie pre menšie detí zo Snakova a Malcova. Animátori a mladí mali potrebu podeliť sa stým, čo prežili počas tábora na Sigorde. Mladí mali priestor aktívnou dobrovoľníckou službou využiť svoje organizačné, kreatívne dary. Celé podujatie viedli Nikola Bilá a tím.


 

Stretnutie rodín na Sigorde

Prešov - Sigord  23. august 2020  /  V dňoch 21.- 23 augusta 2020 sa na Sigorde uskutočnilo Stretnutie rodín, ktorého sa zúčastnilo 65 účastníkov. Hlavnými organizátormi boli aktívni dobrovoľníci - vysokoškolský študent Andrej Čikala a vyštudovaná animátorka voľnéoh času Marta Goroľová. Účastníci si mohli vypočuť svedectvá o sile modlitby v rodine, zúčastniť sa modlitieb a chvál, pracovať s Božím slovom a tiež boli pripravené rôzne súťaže a hry. Okrem duchovnej časti sa účastníci zapojili aj do prác spojených s rekonštrukciou objektu rómskej misie na Sigorde

 

Foto ilustr.


Mladí z GRM Bardejov na Sigorde

Sigord  21. august 2020  /  21. augusta sme vybrali na pobytový tábor pre mladých na Sigord. Tábora sa zúčastnili mladí zo Snakova, Lenartova a Malcova. Ústrednou témou bolo rozhodnutie povedať Bohu Áno a zlému Nie. Tábor bol pod vedením o. Igora Čikoša a jeho tímu animátorov Nikoly Bilej, Kataríny Bilej, Márie Bandyovej a Denisy Bilej. Tábor sme využili aj na prípravu hudobného pásma, s ktorým sme neskôr vystúpili na niektorých miestach.


 

Duchovnej obnovy sa zúčastnilo takmer 80 žien

V dňoch 6. – 8. augusta 2020 sa na Sigorde uskutočnila duchovná obnova pre rómske ženy z rôznych marginalizovaných rómskych komunít naprieč Prešovským krajom. Duchovná obnova tohto druhu sa konala už po štvrtýkrát a jej organizátorom bola nezisková organizácia pri Konferencii biskupov Slovenska - Kanet - prostredníctvom koordinátorky KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáty Ocilkovej a v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou misiou. Podujatie sa teší veľkej obľube žien a každoročne sa počet účastníčok zvyšuje. Tentokrát sa na duchovnej obnove zúčastnilo takmer 80 žien a počas dvoch dní sa venovali vnútornej kráse ženy a úlohe ženy vo formovaní a vzdelávaní detí od počatia. 


 

Tábor pre chlapcov viedli rómski animátori

Čičava 29. júl 2020  / Počas letných prázdnin sa cez GFC pre Rómov v Čičave realizoval viacdenný tábor pre chlapcov pod vedením Andreja Čikalu a Róberta Peštu. Zúčastnili sa ho chlapci vo veku 8-12 rokov. Tábor bol inšpirovaný vzorom chlapca, muža bojovníka. Cieľom tábora bola zmena prostredia, v ktorom chlapci vyrastajú a následne zmena myslenia prostredníctvom modlitby a spoločných stretnutí. Počas tábora si mladíci vyskúšali streľbu z luku, rytierske zápasy, rôzne súťaže a futbalové zápolenia. Vrcholom spoločného času bola individuálna svätá spoveď a slávenie liturgie, kde o. Ján Lemeš svojím príhovorom o zápase ligy majstrov všetkých nadchol k jednote a spolupráci.


 

Modlitbové stretnutie pre mužov v Malcove

Malcov  28. jún 2020  /  V nedeľu 28. júna - deň pred sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla sa v Malcove konalo  modlitebné stretnutie mužov z bardejovskej gréckokatolíckej rómskej misie. Celé stretnutie sa nieslo v bratskom duchu. Bolo to prvé stretnutie takéhoto druhu - čiže určené na formáciu mužov. Jozef Ďuďa a Imro Goroľ, ktorí prišli ako starší bratia vo viere z vranovskej rómskej misie, aby odovzdali posolstvo o tom, aké je dôležité milovať Boha v každom človeku a, aké je dôležité odpúšťať si navzájom. Slovom a modlitbami celé stretnutie sprevádzal o. Igor Čikoš a Patrik Bilý. Stretnutia sa zúčastnili muži z Malcova, Snakova a Lenartova.

Foto ilustr.


 

Deň rodiny v Čičave

Čičava 21. jún 2020 / Predposlednú júnovú nedeľu sa v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave konal Deň rodiny. Otvorilo ho spoločné slávenie sv. liturgie. Otec Michal Fedin so svojimi pomocníkmi pre deti pripravili zábavné súťaže. Vystúpila hudobná skupina Fil 3, a spolu s ostatnými deťmi si zaspievali detské chvály a ukazovačky. Spoločenstvo Gréckokatolíckeho formačného centra pripravilo na občerstvenie guľáš a sladké potešenie. Vystúpila aj hudobná skupina LEHA, ktorá viedla spoločné chvály. Pod vedením Andreja Čikalu účinkovali mladí z  Rómskej misie vo vranovskom okrese s divadelným predstavením. Tanečná skupina Čiriklore pod vedením Ing. Dušana Plichtu, ktorá funguje v rámci Centra, predviedla ukážku rómskych tancov a bachatu. Na záver vystúpila skupinka pod vedením Ľuba Kroku, ktorá priblížila vo vtipnej scénke biblický príbeh Lazára. Týmto podujatím boli mnohé rómske rodiny povzbudené  k životu v spoločenstve s ľuďmi a Ježišom.


 

Otvorené chvály v Snakove

Snakov  14. jún 2020  / V nedeľu 14. júna sme mali v kostole v Snakove otvorené chvály. Mohli sme sa znova stretnúť po dlhšom čase, keďže nás niekoľo mesiacov obmedzovala pandémia COVIDu. O to silnejšie, krajšie a požehnanejšie bolo toto modlitbové stretnutie. Chválami nás sprevádzala naša dievčenská kapela AV MANCA. Slovom nás prišla posilniť Slávka Mašlejová a svedectvami nás povzbudili mladí zo Snakova.  Bol to požehnaný čas plný Božej prítomnosti. Ľudia boli uzdravovaní a oslobodení. Vďaka ti, Bože.

 


 

Púť k bl. Anke Kolesárovej a do Klokočova

Vysoká nad Uhom – Klokočov  7. marec 2020 / Počas marcovej fatimskej soboty sme sa veriaci pri GRM Bardejov vybrali na púť do Vysokej nad Uhom, kde sme sa zúčastnili na svätej omši a eucharistickej adorácii. Mali sme možnosť vidieť domček blahoslavenej Anky. Navštívili sme aj gréckokatolícky chrám, kde nás sprevádzal otec Ján Maťaš, ktorý nám rozprával o bl. Anke Kolesárovej, o jej živote a mučeníckej smrti. Navštívili sme hrob bl. Anky. Bol to pre nás vzácny čas. Celú púť sme zavŕšili návštevou pútnického miesta v Klokočove, kde sme mali možnosť stráviť čas v tichu a pomodliť sa pri ikone Matky Božej.


 

Národný týždeň manželstva

Bardejov  22. február 2020  / Aj v Gréckokatolíckej rómskej misii v Bardejove sme sa zapojili do akcií Národného týždňa manželstva. Okrem iného sme po jeho skončení – dňa 22. februára urobili duchovnú obnovu pre manželov. Zúčastnili sa jej manželské páry zo Snakova a Lenartova. Celú duchovnú obnovu viedli o. Igor Čikoš s manželkou. Spevom a hudbou nás sprevádzala kapela AV MANCA.


 

Vzťahy budujeme aj športom

Snakov 26.01.2020 / 02.02.2020 / V pastorácii sa osobitne venujeme mužom a chlapcom. Na to, aby sme mohli začať duchovné obnovy, chceme najprv chlapcom a mužom rozumieť, chceme, aby si oni rozumeli, aby sme vybudovali priateľské vzťahy.  Koncom januára sa na ihrisku pri osade v Snakove odohral hokejový turnaj pre chlapcov zo Snakova. Celý turnaj sa konal pod vedením Dušana Bilého a ďalších mužov zo Snakova. Začiatkom februára sa v Snakove odohral hokejový turnaj. Turnaja sa zúčastnili muži zo Snakova, Malcova a Lenartova – z obcí, kde sa v okrese Bardejov realizuje rómska misia. Aj táto aktivita prispela k budovaniu vzťahov a priateľstva medzi chlapcami a mužmi naprieč tromi osadami.

 

 


 

Tábory pre chlapcov s duchovným povolaním

Sigord 2019 / Počas celého roka 2019 prebiehala v Centre pre rodinu na Sigorde formácia mladých chlapcov s duchovným povolaním. Formácia zahŕňala tri víkendové stretnutia a jedno päťdňové stretnutie počas letných prázdnin. Víkendovky boli počas celého roka pre chlapcov veľkým požehnaním, keďže pravidelne mohli zakúšať radostné spoločenstvo, spoločnú modlitbu a prednášky pre svoj duchovný rast. Priateľstvá sa medzi chlapcami stále viac utužovali. Počas letných prázdnin sa formačný tábor začal dvojdňovou túrou s nocľahom „pod holým nebom“ pod Šimonkou. Účastníci tábora sa spoločne stretli v Rudlove, odkiaľ prešli lesom na Šimonku, prenocovali a následne dorazili na Sigord, kde pokračovali v duchovnej formácii. Tieto formačné stretnutia výraznou mierou prispievajú k príprave chlapcov na ich budúcu službu v Cirkvi v rôznych oblastiach. Stretnutia boli uskutočnené s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.   


 

Stretnutie spoločenstiev GRM v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa  10. november 2019  / Vnímajúc potrebu spájať sa a realizovať spoločné duchovné stretnutia sa v nedeľu 10. novembra 2019  v chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni uskutočnilo stretnutie spoločenstiev rómskej misie z okresov Bardejov a Stará Ľubovňa. Stretnutie sa začalo spoločnými chválami, ktoré viedla kapela F6. Nasledovalo slovo o. Igora Čikoša, ktorý povzbudivo a zanietenie rozprával o dôležitosti Božieho Slova a rozjímania nad ním. Následne po krátkej prestávke a občerstvení sa kňazi GRM BJ o. Igor Čikoš a GRM SL o. Leo Lizák modlili a žehnali prítomným ľuďom zo spoločenstiev. Toto stretnutie výrazne posilnilo duchovné prežívanie, ako aj vzájomné vzťahy medzi veriacimi Rómami zo susediacich okresov.  


 

V obci Zámutov zasievajú Evanjelium

3. november 2019  /  V obci Zámutov v okrese Vranov nad Topľou sa 3. novembra slávila prvá svätá liturgia v rómskej komunite. Okrem toho sa v tejto obci každý utorok organizujú stretnutia s deťmi a mládežou. Stretnutia vedie o. Ján Lemeš za pomoci mnohých dobrovoľníkov a zúčastňuje sa ich približne 40 detí. Spoločný čas tvoria modlitby, pripravená téma, zdieľanie a hry. Mnohí rodičia vidia zmenu na svojich deťoch. Prostredníctvom premietania kresťanských filmov i slávenia svätých liturgií začali navštevovať centrum aj rodičia detí.


Líderská škola na Sigorde pokračuje

Sigord  22. - 23. október 2019  / Pokračovanie druhého ročníka Líderskej školy sa uskutočnilo od 22. do. 23. októbra 2019 v Centre pre rodinu na Sigorde. Líderskú školu organizuje Gréckokatolícka rómska misia pre viac ako 40 účastníkov, pre ktorých vytvára priestor pre rast služobníkov-lídrov a pre kňazov v rómskej misii. Hlavné prednášky mal o. ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD., gréckokatolícky kňaz, ktorý pôsobil 13 rokov ako exorcista v Prešovskej archieparchii. O. Jozef prednášal o duchovnom boji a o charaktere služobníka. Účastníci boli z programu veľmi povzbudení a modlili sa, aby ich charakter bol podľa Božieho charakteru. Líderská škola bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.


 

Rekonštrukcia pastoračného centra v Jakubanoch

Jakubany  20. október 2019  / Usilovná práca viacerých mužov, žien i mládeže zo spoločenstva sv. Lukáša v Jakubanoch sa premenila na veľké požehnanie. Počas niekoľkých augustových horúcich týždňov sa podarilo prerobiť priestory bývalého obchodu na pastoračné centrum. Väčšina prác mohla byť realizovaná až vo večerných hodinách, keď muži prišli domov z roboty. Často pracovali aj do desiatej či jedenástej večer, aby sa to podarilo. Bolo potrebné vykonať búracie práce, následne nanovo urobiť strop v hlavnej miestnosti, položila sa nová dlažba, odstránili sa staré akumulačné pece a následne bolo potrebné celý interiér budovy vymaľovať. Prvú svätú liturgiu slávili v nových priestoroch v deň začiatku nového cirkevného a pre túto misiu aj formačného roka – 1. septembra 2019 pod vedením duchovné otca Leontína Lizáka. O pár týždňov neskôr, v nedeľu 20. októbra, spoločne s o. Martinom Mekelom a jeho rodinou slávili deň spoločenstva svätého Lukáša spojený s posviackou nových priestorov. Veríme, že všetky aktivity realizované v nových priestoroch budú pre každého človeka duchovným obohatením a veľkým požehnaním.  


 

Duchovná obnova pre rómske dievčatá

Drienica  31. august 2019  / Posledný augustový týždeň sa v priestoroch hotela Javorná na Drienici konala duchovná obnova pre rómske dievčatá z Čirča, Čičavy, Rudlova a Soli. Organizátorom tohto stretnutia bola Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa. Pre dievčatá bol pripravený bohatý duchovný i športovo-relaxačný program. Dievčatá boli povzbudzované Božím Slovom, modlitbami a rôznymi aktivitami. Trvalo len pár hodín a medzi dievčatami, ktoré sa nikdy pred tým nevideli, vznikli veľmi pekné priateľstvá.

 


 

Radostný deň v Malcove

Malcov 27. august 2019 / V utorok 27. augusta sa v Gréckokatolíckom formačnom centre v Malcove konal Radostný deň. Deti boli rozdelené do skupín, kde spoločne so svojimi vedúcimi spoznávali ostrovy, obyvateľov ostrova na dobrodružnej plavbe. Deti prechádzali ôsmimi ostrovmi, ktoré predstavovali stanovištia. Bol to napr. Ostrov pirátov, Ostrov eskimákov, Ostrov víl, a pod.  Na každom ostrove museli deti splniť úlohu, ktorú si pre nich obyvatelia ostrova pripravili. Taktiež každý obyvateľ ostrova sa vyznačoval určitou charakteristickou vlastnosťou: Ostrov pirátov – Radosť. Ostrov víl – tanec. Vlastnosti, ktoré títo ľudia deťom na ostrovoch odovzdali sa deťom určite v živote zídu. Najdôležitejšie však bolo deťom aj prostredníctvom  úloh ukázať, že nikdy nemajú zabúdať na Ježiša, nášho kamaráta, ktorý nás nikdy nesklame. Posledným ostrovom bol Ostrov Ježišových kamarátov, na ktorom bola svätá liturgia. Tento ostrov bol zároveň najdôležitejší, pretože my všetci sme Ježišovi kamaráti a bez nás všetkých by tento ostrov vôbec neexistoval. Liturgia bola zároveň požehnanou „bodkou“ za touto dobrodružnou plavbou, za Radostným dňom s Ježišom. 


 

Ženy zažili premenu

V dňoch od 21. do 23. augusta sa viac ako 50 rómskych žien zúčastnilo duchovnej obnovy v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s občianskym združením Ženy ženám a neziskovou organizáciou KANET. Hlavnou lektorkou bola americká evanjelizátorka Gloria Gray. Témou bola starozákonná Rút a jej vernosť Bohu po tom, ako HO spoznala. Počas obnovy sme sa modlili za to, aby nás Boh vyviedol z územia hriechu, lenivosti, pýchy, závislosti a voviedol nás na nové duchovné územie, aby sme žili sväto, pracovito, čestne, aby sme svoje deti viedli k striedmosti a disciplíne, k úcte voči

Bohu a rodičom. Duchovnú obnovu tvorili prednášky, časy stíšenia s Bohom, zdieľanie, vzájomná príhovorná modlitba, ako aj Korunka k Božiemu Milosrdenstvu, svätý ruženec a každý deň svätá liturgia. Tretí deň nám svätú liturgiu slúžili dokonca všetci traja kňazi z vedenia seminára: otec rektor Vladimír Sekera, otec prefekt Marek Belej a špirituál seminára otec Jozef Harvilko. So službou chvál k nám prišli muži z Gréckokatolíckej rómskej misie z Čičavy s otcom Martinom Mekelom. Ženy odchádzali domov povzbudené, premenené. Ako mnohé z nich po obnove povedali, že v seminári zažili pokoj a lásku, prijatie a starostlivosť. Aj ony chceli starostlivosť opätovať a pred odchodom všetky po sebe krásne upratali. Otec rektor sa s nami lúčil slovami, že o rok sa stretneme zas. Touto cestou chceme zo srdca poďakovať rektorovi kňazského seminára o. Vladimírovi Sekerovi a vicerektorovi o. Jozefovi Gačovi za prijatie. Taktiež ďakujeme otcovi špirituálovi Jozefovi Harvilkovi a prefektovi Marekovi Belejovi za službu spovedania a každodenné slúženie svätej liturgie. Boh Vám požehnaj za prijatie a službu!

Za finančnú podporu ďakujeme predsedovi Prešovského samosprávneho kraja pánovi Milanovi Majerskému a primátorke Prešova pani Andrei Turčanovej, ako aj nadáciám Konrada Adenauera a Renovabis. Nadovšetko však ďakujeme Bohu za to, že nám dal znova prežiť požehnaný čas v jeho prítomnosti a uistenie, že už niet ani Žida, ani Gréka, ani Slováka, ani Róma..., ale všetci sme jeden v Kristovi Ježišovi.


Gloria Gray v roku 2019 znova na Slovensku

Slovensko Máj – Júl 2019 / Americká evanjelizátorka Gloria Gray v letných mesiacoch znova evanjelizovala a slúžila hlavne na východnom Slovensku a v rómskej misii.

Dňa 15. júla 2019 privítali laickú misionárku Glóriu Gray z USA aj v Gréckokatolíckej rómskej misii v okrese Stará Ľubovňa. Dopoludnia sa stretla s rómskymi lídrami z Jakubian, pre ktorých mala  v dome nádeje vyučovanie o odpúšťaní a vedení Svätým Duchom. Následne sa spoločne presunuli do kultúrneho domu v Čirči, kde bol chválový večer s vyučovaním Glórie. Chvály hudobne sprevádzala kapela Av manca z Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov s o. Igorom Čikošom. Stretnutia sa zúčastnilo aj niekoľko Nerómov z Čirča, ktorí boli zo stretnutia a slov Glórie Gray tak povzbudení a dotknutí, že odvtedy radi spolupracujú s rómskou misiou.


 

Tábor "Som v očiach môjho Otca perla ukrytá"

Čičava 1. august 2019  / Počas prázdnin sa v Čičave v dňoch od 30.07.2019 do 01.08.2019 uskutočnil tábor pre dievčatá  z Vranovského a Bardejovského okresu s názvom „Som v očiach môjho otca perla ukrytá“. Tábora sa zúčastnilo 22 dievčat. „Snažili sme sa spestriť ich stereotyp a zažiť niečo nové, čo doposiaľ niektoré dievčatá nezažili. Snažili sme sa im pomáhať rozvíjať sa a vidieť potreby iných. Mali sme možnosť vidieť, ako sú dievčatá hladné po Božom slove, ako sa ich Boh mocne dotýka. Spoznali, že sú vzácne v očiach nášho Nebeského Ocka ako perly,“ uviedla Monika Frišničová, organizátorka podujatia. Súčasťou programu bola nočná hra, výroba tričiek, divadelné scénky, svätá liturgia a rôzne hry, prednášky, ale aj modlitba ruženca a ranné rozjímanie s Božím slovom.

 


 

Prvé sväté prijímanie v Čirči

Čirč 7. júl 2019  / Dňa 7. júla 2019 sa v obci Čirč konalo historicky prvé sväté prijímanie rómskej mládeže. Vďaka horlivosti a zápalu pre Rómov túto myšlienku a prípravu na sviatosť zrealizoval o. Marek Baran, kaplán farnosti v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou misiou v okrese Stará Ľubovňa. Samotná slávnosť sa niesla v radostnom duchu za hudobného sprevádzania Sáry Jarkovej z Čičavy. Mladí Rómovia a Rusíni so svojimi príbuznými z farnosti sú dodnes na túto udalosť nesmierne pyšní. (o. Leo Lizák)


 

Opustil nás veľký služobník v rómskej misii Róbert Neupauer

Kežmarok 4. mája 2019  / V prvú májovú sobotu nás po krátkej a ťažkej chorobe predišiel do Večnosti náš priateľ, zapálený laický misionár, vedec a novinár, Robo Neupauer.

Róbert Neupauer žil v Kežmarku, s manželkou Martou mal syna. Robo bol vyštudovaný žurnalista a pôsobil ako redaktor  zahraničného oddelenia Hospodárskych novín, keď zažil transcendentnú skúsenosť s Bohom, ktorý ho povolal do služby Rómom. Potom viac ako desať rokov pôsobil v lokalite Krížová Ves (okres Kežmarok), kde sa mu s ďalšími cirkevnými aj laickými spolupracovníkmi podarilo od roku 2007 vybudovať rómske duchovno-spoločenské centrum, ktoré slúžilo na všestranný umelecký, duchovný a duševný rozvoj členov miestnej rómskej komunity. Robo svojou schopnosťou komplexného premýšľania v sebe kumuloval prácu pastoračného, komunitného aj sociálneho pracovníka. S vysoko rozvinutým analytickým talentom a citom pre reflektovanie reality okolo seba porozumel, aký je medzi týmito troma činnosťami vzťah a vzájomná dynamika, vnímal dôležitosť správnej postupnosti intervencií v príhodnom čase, a najmä tvorbu a následné uplatňovanie dobre premyslenej stratégie vykonávateľov týchto činností. Snúbil v sebe toho mýtického teoretika aj praktika rómskeho sociálneho a komunitného rozvoja. Posledných päť rokov svojho života pracoval ako odborný garant pri činnosti nízkoprahového a komunitného centra v obci Krížová Ves pod vedením Spišskej katolíckej charity.  Pôsobil taktiež ako pomocník gréckokatolíckeho kňaza Martina Mekela v Čičave pri Vranove nad Topľou pod hlavičkou Grécko-katolíckej rómskej misie (GKRM). Jeho hlavnou úlohou bolo pomáhať pri ďalšej osobnostnej a duchovnej formácii rómskych i nerómskych lídrov pracujúcich v rómskych komunitách v regiónoch od Vranova až po Starú Ľubovňu. Okrem toho bol  hlavným obsahovým tvorcom a motorom vydávania  občasníku Rómska Samária, kde v prvom úvodníku zaujímavým spôsobom argumentoval, prečo sú pre nás - majoritu Rómovia často ako kedysi Samaritáni pre Židov. Aj tento časopis mal byť jedným z nástrojov na premosťovanie a zmierovanie dvoch zdanlivo nespojiteľných kultúr. S Martinom Mekelom začali snívať o vytvorení neformálnej platformy angažovaných ľudí (Rómov aj Nerómov) pracujúcich v prostredí rómskych komunít, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty. Túto platformu pomenovali SAVORE, v preklade VŠETCI. Platforma sa rozbehla v januári 2018. Od roku 2018 pôsobil Róbert taktiež ako poradca predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského pre sociálne vylúčené komunity. 

V roku 2018 Robo ukončil doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku s dizertačnou prácou pod názvom Integrálny rozvoj Rómov v kontexte pastoračnej a sociálnej práce v Čičave, Lomničke a Veľkej Lomnici. Robo mal vynikajúce komunikačné, organizačné a koordinačné zručnosti. Taktiež mal výborné lektorské zručnosti, ovládal proces strategického plánovania a disponoval aj mentorskými zručnosťami. V neposlednom rade aktívne využíval IKT a grafické programy, písal projekty a riadil ich, vykonával sociálne poradenstvo. Jeho odchod je pre rómsku misiu, pre nás, jeho priateľov, a hlavne pre jeho manželku a synčeka veľkou stratou. Nech mu je Boh Milosrdný a nech sa raz znova stretneme v Nebi!


V Čičave sa uskutočnil ďalší ročník festivalu FESTROM

Približne 600 účastníkov sa zúčastnilo na rómsko-slovenskom gospelovom festivale FESTROM, ktorý sa konal 25. mája v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov. Počas celého mesiaca pripravovali na festival členovia kapely F6 tamojší amfiteáter. Po úvodnej svätej liturgii vystúpili kapely BSP Worship, Lond, Av Manca, Leha, FIL3, F6. Obzvlášť očakávané bolo vystúpenie rapera EGA, ktoré doplnilo svedectvo väzenského pedagóga Michala Libanta. Záver programu patril modlitbe za rodiny. Festival sa uskutočnil s finančnou podporou Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín.

FestRom je rómsko-slovenský hudobný festival. Jeho hlavným cieľom je spájať slovenský a rómsky národ. Organizuje ho Umelecké centrum F6 a Gréckokatolícka rómska misia. Koná sa každý rok poslednú májovú sobotu. 


 

Sobáše

Čičava 22. apríl 2019  / Dňa 22. apríla na Svetlý (Veľkonočný) pondelok prijalo deväť párov z Gréckokatolíckej rómskej misie na východnom Slovensku Sviatosť manželstva v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Nie je to po prvýkrát, keď si Rómovia zasiahnutí Božou milosťou usporadúvajú svoje vzťahy s ľuďmi aj pred Bohom. Boh žehnaj a ochraňuj ich manželstvo!

 

 


 

Stretnutie mužov v Čirči

Čirč 8. apríl 2019 / Úžasne požehnaný čas prežili chlapi počas stretnutia rómskych mužov v Čirči v sobotu 6. apríla. Svojou prítomnosťou ich potešil aj otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Prednášku mal o. Peter Jakub z Centra pre rodinu na Sigorde a chvály Kapela F6. Boh sa dotýkal sŕdc mužov v najrôznejšom veku - od mladých chlapcov až po starých otcov: a oni sa nechávali premieňať.  Chlapi si vypočuli aj svedectvo obráteného bývalého väzňa, ktorý prenasledoval Rómov a dnes sa im stal bratom.

Boh je Dobrý a miluje rómsky národ.  

 


 

Vznikol manuál práce s Rómami

Čičava 14. marec 2019  / Vo štvrtok 14.3. sme v Gréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov v Čičave predstavili novú publikáciu. V spolupráci so Združením Kresťanskej Mládeže a s podporou Ministerstva školstva, vedy. výskumu a športu SR vznikol Programový manuál pre inklúziu mladých Rómov zo sociálne vylúčených komunít. Toto dielo v sebe zhŕňa množstvo doterajších skúseností v práci s rómskymi komunitami, ako aj základné výchovno-vzdelávacie postupy a formy. Obsahuje podrobnejšie rozobraté základné témy pre formáciu v piatich moduloch. Kniha bude dobrou pomôckou pre ľudí venujúcim sa Rómom a v budúcnosti poslúži na tvorbu komplexnejších metodických manuálov.

 


 

Víkendová formácia mladých

28. február 2019  Čirč, Jakubany  / Vo februári 2019 Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa organizovala kurzy „Poď za mnou“ a „Poznáš ma?“ pre rómsku mládež z obcí Čirč a Jakubany. Kurzy prebiehali v prenajatej miestnosti blízko Čirča. Kurzy viedol Maroš Jóny so svojím tímom v spolupráci s o. Leom Lizákom. Dané kurzy položili pevný základ viery a života s Ježišom Kristom mnohým mladým ľuďom, ktorí skrze nich mohli zažívať Božiu lásku, prijatie, odpustenie a začlenenie do spoločenstva. Kurzy boli nesmiernym obohatením pre všetkých účastníkov i organizátorov.

 


 

Kurz pre ženy

Sveržov  9. február 2019  / V sobotu 9. februára sa v Sveržove uskutočnila obnova pre ženy s názvom Krása namiesto popola. Zúčastnili sa ho ženy z rómskej misie v okrese Bardejov, a síce - zo Snakova a Lenartova. Na pozvanie o. Igora a jeho manželky Martinky Čikošovcov asi po roku mohol znova poslúžiť tím z Vranovského okresu a tvoriť pekné spoločenstvo s tunajšími ženami. Veríme, že Pán, ktorý v nich začal svoje dielo, ho aj dokončí.

 


 

Kapela Opral evanjelizovala vo väznici

Sabinov  19. január 2019  /  Dňa 19. januára 2019 dopoludnia sa v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov a následne popoludní v priestoroch otvoreného oddelenia ústavu konal duchovno-formačný koncert rómskej kapely Opral, ktorá pôsobí od roku 2009 pri grécko-katolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Hudobná skupina svojou tvorbou oslovila množstvo poslucháčov na rôznych gospelových podujatiach, ako je napr. účasť na Campfeste, Festrome a pod. Po úvodnom privítaní si kapela už svojou prvou skladbou získala pozornosť a záujem odsúdených. Skladby boli striedané hovoreným slovom, ktoré bolo zamyslením sa nad životom ako takým, taktiež povzbudením a motiváciou pre možnú pozitívnu zmenu nielen v novom roku 2019, ale aj do ďalšieho života. V závere nechýbal spontánny potlesk a poďakovanie za návštevu.

 


 

Tábor pre chlapcov s duchovným povolaním

Prešov-Sigord  25. november 2018  /  V dňoch 23.-25. novembra 2018 sa v centre pre rodinu na Sigorde uskutočnil ďalší formačný tábor pre chlapcov s duchovným povolaním s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Chlapci z mnohých dedín, v ktorých Gréckokatolícka rómska misia pôsobí sa opäť stretli a prežívali nádherný čas plný smiechu, vzájomných zdieľaní, svedectiev, modlitby, prednášok a budovania jednoty a priateľstiev. Mnohým sa vôbec nechcelo odísť domov. Bohu vďaka za tento požehnaný čas.

 


 

2. celoslovenské stretnutie neformálnej platformy SAVORE

Drienica 16. - 17. november 2018  /  V dňoch 16.-17. novembra sa uskutočnilo v poradí 2. stretnutie neformálnej platformy SAVORE, ktoré združuje ľudí z celého Slovenska angažujúcich sa v rómskej problematike. Dvojdňové stretnutie SAVORE prebehlo pod záštitou Rady KBS pre Rómov a menšiny s podporou nadácie Renovabis. Sobotňajší program otvoril predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny a košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý v spontánnom príhovore k stovke účastníkov spomenul svoj osobný kontakt a skúsenosti s Rómami. Pripomenul príbeh detí, ktoré poskladali rozstrihanú mapu sveta pomocou obrazu ľudskej tváre, ktorý bol na druhej strane papiera. Ponúkol tak zamyslenie, že svet sa má budovať tak, aby sa nezabúdalo na človeka. Viac si môžete prečítať tu .


 

Púť rómskych rodín v Ľutine s bohatým programom

Ľutina - Bazilika 14. júl 2018  / v Ľutine sa stala v sobotu 14. júla dejiskom IV. ročníka púte rómskych rodín. Vyše 800 pútnikov mohlo prežiť bohatý duchovný program, ktorý začala kapela F6 modlitbami chvál. Po nich nasledovala sv. liturgia vysielaná aj do TV LUX, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak, SJ. Vo svojej kázni poukázal na praktickú aplikáciu prikázania lásky k Bohu a blížnemu do života rómskych rodín: „To, že sa modlíte a chodíte na liturgie, že nekradnete, že ste verní v manželstve, že vychovávate svoje deti k pravým hodnotám, je svedectvom, že naozaj milujete Boha a svojho blížneho.“ Mocným momentom celej púte bolo, keď Lukáš Bužo, líder kapely F6, v mene Rómov prosil o odpustenie Slovákov za krivdy, ktoré sa voči nim dopustili. Otec arcibiskup následne v mene Slovákov prosil o odpustenie Rómov za krivdy a odsúvanie, ktorú zažili zo strany Slovákov ale aj zo strany autorít štátu i Cirkvi. Popoludní pokračovala púť vystúpením kapiel, modlitbou ruženca, evanjelizačným slovom Glórie Gray, adoráciou a korunkou k Božiemu milosrdenstvu.


 

Z Juskovej Voli prišli nové ženy

V dňoch 11. – 13. júna 2018 sa v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou konala duchovná obnova pre rómske ženy. Hlavnou prednášajúcou bola americká katolícka evanjelizátorka Gloria Gray, o dôležitosti a možnostiach vzdelávania hovorila Jolka Nátherová z o.z. Nádej deťom, o zrieknutí sa starého života a znovuzrodení Renáta Ocilková. Téma obnovy bola: Duch Svätý: Inšpirácia pre môj život. Počas obnovy ženy čítali Božie Slovo, načúvali Božiemu hlasu v čase úplného stíšenia s Bohom, modlili sa spolu i spievali. Hovorili o ochrane života, o dôležitosti vzdelávania, o úlohe ženy, matky v rodine, v spoločnosti, o premene zmýšľania, o dokonalosti, ku ktorej nás všetkých pozýva Boh. Ženy sa nechali inšpirovať Matkou Najmúdrejšou, ktorá vychovala Božieho Syna... Na obnovu prišlo asi 55 žien, medzi nimi aj manželky gréckokatolíckych kňazov, animátorky z GMC Bárka či iné ženy, ktorým leží na srdci spolunažívanie s Rómami. Aj táto kombinácia účastníčok bola veľkým požehnaním. Počas obnovy som ženy vyzvala, aby urobili krok vzájomnej dôvery, aby sme ukázali, že sme nové ženy, „Samaritánky Nového Zákona“, ktoré nasledujú Ježiša, ktorým sa môže dôverovať: izby sme si nezamykali, vzájomne sme si dôverovali. Aj toto bol krásny zážitok dôvery a priateľstva. Ženy odchádzali domov povzbudené, zmenené, krajšie. V evaluačných dotazníkoch všetky uviedli, že chcú prísť aj budúci rok.


 

Vznik Spoločenstva sv. Lukáša v Jakubanoch

Jakubany (Stará Ľubovňa) 15. júl 2018 / - Dňa15. júla oficiálne začalo fungovať Spoločenstvo sv. Lukáša v Jakubanoch, ktorého členovia sa chcú stretávať na spoločnom čítaní Božieho slova, modlitbách, Eucharistii a bratskom spoločenstve. Prví členovia spoločenstva sľubovali Pánu Ježišovi vernosť, lásku a poslušnosť. Celú túto slávnosť sprevádzala kapela Sára Jarková & band. Bol to nádherný čas plný Božej milosti a Jeho prítomnosti.


 

Boh je našou silou - Festrom v Raslaviciach

Raslavice 26. máj 2018 / V sobotu 26. mája sa v nádhernom areáli amfiteátra v Raslaviciach konal 12. ročník rómskoslovenského hudobného festivalu Festrom, ktorého tohtoročné motto znelo „Boh je našou silou“. Celé podujatie sa nieslo v znamení zmierenia slovenského a rómskeho národa. Program začal dopoludnia svätou liturgiou za účasti gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov pod vedením o. Martina Mekela, kedy na podujatie prišiel ten najvzácnejší hosť - Ježiš Kristus. Popoludňajší hudobnoduchovný program otvoril uvítací príhovor starostu obce Mareka Rakoša a raslavický rómsky kostolný zbor Kali Sára. Na programe vystúpili gospelové kapely F6, Fil3, Sára Jarková, Lond, Dominika Gurbáľová, Av manca a duchovno hudobné popoludnie vyvrcholilo chválami v podaní hudobnej skupiny Lámačské chvály. Jednotlivé vstupy medzi kapelami vyplnili rôzne svedectvá a príhovory. Podujatia sa zúčastnilo okolo 600 ľudí a po rozhovore s niektorými z nich, ktorí na podujatí boli, môžeme povedať, že FestRom mal u ľudí veľmi dobrý ohlas a podobné podujatie by s radosťou uvítali aj častejšie. Podujatie organizovalo Umelecké centrum F6 v spolupráci s Gréckokatolíckou rómskou misiou a obcou Raslavice s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Po podujatí starosta Raslavíc Marek Rákoš povedal: "Po akomkoľvek inom verejnom podujatí nachádzame v obci a pri amfiteátri veľký neporiadok. Po tomto rómskom modlitbovom stretnutí sme takmer nič čistiť nemuseli." Aj toto je ovocie rómskej pastorácie.


 

Večer odpustenia a zmierenia

Ružomberok 22. - 23. marec 2018 /  V dňoch 22. a 23. marca organizovala organizácia Úsmev ako dar pod vedením Prof. MUDr. Jozefa Mikloška, PhD. odbornú konferenciu na tému „Ako viesť deti k odpusteniu“. V rámci tejto 2-dňovej konferencie sa uskutočnil „Večer odpustenia a zmierenia“, na ktorom zazneli silné osobné svedectvá ľudí, ktorí odpustili ľuďom, ktorí ich v detstve zranili. Podujatie moderovala známa moderátorka Adela Vinczeová, ktorá medzi vstupmi pozývala k odpusteniu. O uzdravujúcej sile odpustenia hovoril predstaviteľ katolíckej cirkvi, pravoslávnej i evanjelickej, ako aj primátor mesta Ružomberok. O tom, že jedine odpustenie nám otvára bránu k uzdraveniu svedčil otec Maroš Kuffa, riaditeľ detského domova, bubeník kapely Lámačské chvály či angažovaná rómska aktivistka Jolana Nátherová. Z úst známeho speváka Paľa Drapáka zazneli slová odprosenia i vyznania, že sa po ťažkej skúške vrátil k Bohu. Na záver takmer 3-hodinového koncertu vystúpili spoločne kapely F6 a Lámačské chvály, ktoré svedčili o tom, ako sa kedysi navzájom báli – Slováci Rómov a Rómovia Slovákov a ako dnes s radosťou stoja spolu na pódiu a ohlasujú zmierenie medzi rómskym a slovenským národom.


 

Rómski muži v objatí Nebeského Otca

Čirč 25. február 2018  Ľutina, Krížová Ves, Čirč - november 2017 - február 2018  /  „Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok…“ (1 Tim 1,8) V duchu tohto Božieho slova sa v Gréckokatolíckej rómskej misii začali spoločné modlitebno-formačné stretnutia rómskych mužov z Čičavy, Vranova nad Topľou, Vechca, Čaklova, Soli, Hlinného, Jastrabia nad Topľou, Rudľova, Snakova, Malcova, Lenartova, Čirča, Šarišského Jastrabia, Starej Ľubovne, Jakubian, Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v nedeľu 26. novembra 2017 v dome sv. Mikuláša v Ľutine. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 100 mužov, ktorí domov odchádzali plní radosti uvedomujúc si, že Cirkev je radostná a plná života. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 30. decembra 2017 v Krížovej vsi. Na toto stretnutie prišlo vyše 70 mužov. Tretie sa uskutočnilo v nedeľu 25. februára 2018 v kultúrnom dome v Čirči. Na stretnutie prišlo vyše 120 mužov. Stretnutia pre rómskych mužov sa niesli v duchu modlitby chvál, vyučovaní a spoločného zdieľania sa v skupinkách. Doposiaľ všetky tri stretnutia hudbou a spevom sprevádzala kapela F6. Tieto stretnutia výrazne prispievajú k budovaniu vzájomných vzťahov, priateľstiev, k duchovnému rastu a k spoločnej radosti z Božej prítomnosti. „Zúčastnil som sa už mnohých rôznych stretnutí s rôznymi ľuďmi, ale to, čoho som bol dnes svedkom, som ešte nikdy nezažil – ako sa vyše 120 rómskych mužov spoločne modlí, spieva a tancuje. Toto je skutočne Božie dielo,“ vyjadril sa starosta obce Čirč Michal Didik po skončení posledného stretnutia v Čirči.


 

Videoklipy LAV predstavujú rómske pastoračné centrá

Čičava – Bardejov-Poštárka - Krížová Ves – Veľká Lomnica  15. február 2018 / LAV sú akustické videoklipy natočené v rómskych komunitách, s ktorými spolupracujeme a kde prebieha rómska pastorácia. Lav v rómčine znamená slovo a pri prečítaní znie ako anglické slovo love označujúce lásku. Apoštol Ján píše: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,1).Na inom mieste píše: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (1 Jn 4,8). Cieľom klipov F6 Lav je ukázať, že na rôznych miestach Slovenska aj v zahraničí sú Rómovia, ktorí milujú Boha a jeho slovo, pričom ho verne nasledujú. Zároveň nimi chceme predstaviť tieto misijné diela. Zatiaľ sa natočili tri videoklipy v Bardejove na Poštárke, v Krížovej vsi a Čičave. Klipy Lav si môžete pozrieť na youtebe.com na kanáli kapely F6.


 

Vznikla platforma angažovanosti v rómskych komunitách - SAVORE

 1. Ľutina 27. január 2018 / V sobotu 27. januára sa uskutočnilo pod záštitou prešovského arcibiskupa Jána Babjaka a prešovského župana Milana Majerského ustanovujúce stretnutie SAVORE. Ide o neformálnu rómsko-slovenskú platformu ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách. SAVORE je rómske slovo, ktoré znamená „všetci“ a zároveň písmená tohto slova ukrývajú hodnoty, ktoré chce táto sieť niesť, a to spoluprácu, angažovanosť, víziu, odbornosť, rozvoj a evanjelizáciu. Iniciátormi platformy SAVORE sú tieto slovenské a rómske osobnosti: Mgr. Martin Mekel, Mgr. Ing. Peter Bešenyei, Maroš Jóny, PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, Mgr. Peter Pollák, PhD., Mgr. Igor André, Mgr. Silvia Zábavová, PhD., Mgr. Róbert Neupauer, PhD., Mgr. Rastislav Zubaj, Mgr. Igor Čikoš, Mgr. Lukáš Bužo a Mgr. Peter Gomolák. SAVORE chce pracovať v piatich odborných skupinách a pomôcť presieťovať ľudí, ktoré sa venujú Rómom, a poskytovať im tak služby ľuďom v týchto oblastiach:
 2. Vzdelávanie a školstvo ➤ učitelia s vierou pre novú rómsku generáciu
 3. Sociálna práca ➤ sociálni pracovníci prispievajúci k integrálnemu rozvoju rómskych komunít
 4. Pastoračná práca ➤ rastúci tím kňazov a laikov, ktorí prinášajú Božie kráľovstvo medzi rómsky ľud
 5. Mládež a kultúra ➤ hodnotovo a kultúrne zrelí mladí ľudia a rodiny, ktorí budú pre spoločnosť pridanou hodnotou
 6. Politika a zamestnávanie ➤ charakterné a kompetentné osobnosti pracovného a spoločenského života.

 

V Hlinnom sa buduje nové misijné centrum

Hlinné 10. október 2017 / Pastoračné centrum pre Rómov v Hlinnom stále rastie. Vďaka Bohu a darcom, sme v stavbe pokročili. V júli sme začali pracovať na výkopových prácach. Staviame svojpomocme. Do konca roka bude centrum pod strechou. Tým sme vyčerpali aj doterajšiu finančnú podporu na túto stavbu. Aby GRM vybudovala patričnú infraštruktúru pre jej trvalé a kvalitné pôsobenie, potrebuje a bude potrebovať šľachetnosť a štedrosť mnohých ľudí. Slovákov aj Rómov. Firiem aj jednotlivcov. Za doterajšiu podporu ďakujeme nadáciam Renovabis a Kirche in Not, firmám LiV-EPI, s.r.o. a PBPROFIKOVO, UPSVaR vo Vranove nad Topľou, obci Hlinné a mnohým individuálnym darcom.


 

Formácia rómskych kapiel

Čičava 30. september 2017 / Dňa 30.9.2017 sa v Čičave v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov uskutočnilo celodenné stretnutie kapiel v rámci projektu „Tútoring rómskych kapiel“, ktorý je podporený nadáciou Slovenskej sporiteľne. Do programu, ktorý pripravili členovia kapely F6, bola zapojená aj speváčka zo spoločenstva Marana Tha. Sústredenia sa zúčastnili miestne kapely a kapely z Krížovej Vsi, Snakova a Lenartova. Súčasťou programu neboli len teoretické prednášky, ale aj praktický blok, počas ktorého si kapely mohli vyskúšať spoločné hranie na nástrojoch.


 

Na Sigorde prebieha formácia pre službu v rómskych komunitách

Sigord 20. september 2017 / V Gréckokatolíckom centre pre rodinu na Sigorde od začiatku septembra prebieha pravidelná mesačná formácia ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, ktorú zastrešuje Gréckokatolícka rómska misia. Približne 40 účastníkov – kňazov, sociálnych pracovníkov a laikov angažovaných v rôznych službách sa formuje prostredníctvom prednášok zameraných na oblasť vodcovstva, na reálie rómskych komunít a na kresťanskú identity. V malých skupinách je vytvorený priestor na vzájomné zdieľanie a spoznávanie sa. Na stretnutia sú vždy pozývaní aj hostia, ktorí nás obohacujú svojimi skúsenosťami z vedenia spoločenstiev. Doteraz k nám zavítali Peter Štupák, vedúci katolíckeho spoločenstva Maranatha z Prešova, Braňo Letko z Lámačských chvál, Jozef Mikloško z organizácie Úsmev ako dar a redemptorista o. Milan Záleha. Na decembrové stretnutie prisľúbil svoju účasť vladyka Ján Babjak a salezián o. Peter Bešenyei, ktorý má dlhoročné skúsenosti z rómskej misie.


 

Stretnutia služobníkov na Romnete

Ľutina, Lomnica 28. august 2017 / Od začiatku roka 2017 sa uskutočnili tri stretnutia Romnetu, ktorý spája lídrov rómskej misie z viacerých komunít. Na februárovom stretnutí v Ľutine bol predstavený program spoločných akcií na tento rok, ktoré sa nesú v znamení 20. výročia od blahorečenia prvého Róma Zefirína Jimenéza a fungovanie Umeleckého centra F6. Odzneli aj formačné prednášky na tému služobných darov v rómskej misii a postojov, ktoré potrebuje mať ten, kto do nej vstupuje. Na májovom stretnutí sa zúčastnil aj vladyka Ján Babjak, pričom na ňom bola predstavená vízia Gréckokatolíckej rómskej misie. Na júnovom stretnutí sa zase lídri dohodli na pravidelnej ročnej formácii, ktorá bude prebiehať od septembra 2017 na mesačnej báze. V prípade záujmu o zaslanie CD s formačnými prednáškami z Romnetu napíšte na redakcia@romskamisia.sk.

 

 


 

Tábor o radostnom spoločenstve

Brehov  18. august 2017  / Brehov - Počas prvého júlového týždňa sa v kláštore minoritov Brehove uskutočnil formačný tábor Radostné spoločenstvo, na ktorom sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov z 8 rómskych komunít východného Slovenska. Účastníci mali naplnený čas počas prednášok, malých skupín a pri rôznych aktivitách, kde sa rozoberali témy zamerané hlavne na tému spoločenstvo. Veľmi silným momentom boli spoločné modlitby a liturgia. Jeden deň účastníci prežili tému ako sa oddeliť od spoločenstva so Zlým, potom ako prežívať spoločenstvo v rodine, formačný kurz Byť prijatý a patriť, ktorý predstavuje Boha ako Otca a napokon spoločenstvo v Cirkvi. Gloria Gray, laická misionárka z USA, hovorila o dôležitosti modlitby Otčenáš. Aj keď účastníci tábora boli z viacerých komunít, v závere tábora prežívali jednotu spoločenstva, ktoré im dáva silu ísť do svojej komunity a byť tam svedectvom o Ježišovi Kristovi.


 

Roma/Slovak - videosvedectvá o vzájomnom priateľstve, zmierení a spolupráci

10. august 2017  UCF6 / Od začiatku tohto roka natočilo Umelecké centrum F6 už 13 videí rómsko-slovenských dvojíc, ktoré rozprávajú svoj príbeh o vzájomnom priateľstve, zblížení a spolupráci ako aj o Bohu, ktorý miluje všetkých rovnako. „Chceme týmito videosvedectvami poukázať na to, že proces zmierenia rómskeho a slovenského národa sa už začal,“ hovorí jeden z ich tvorcov Lukáš Goroľ. Všetky videá si môžete pozrieť na youtube.com na kanáli kapely F6. Ak máte podobný príbeh a chcete sa s ním podeliť napíšte na ucf6@ucf6.sk.

 

Tu Vám ponúkame ukážku dvoch svedectiev, po ich pozretí sa dostanete k ďalším videám.

 


 

V okrese Stará Ľubovňa vzniká rómska misia

Stará Ľubovňa – Jakubany  4. august 2017 / V pastoračnom dome v Jakubanoch pri Starej Ľubovni sa v septembri 2016 konala historicky prvá sv. liturgia pre Rómov. Odvtedy mávajú pravidelne v týždenných intervaloch tieto sv. liturgie stále. Teraz ich navštevuje okolo 70 - 80 ľudí. So spevom a chválami často pomáha Lukáš s Peťom z kapely F6. Samotní  Rómovia sa vyskladali na nový oltár, oltárne plachty, apoštolár a zafinancovali farbu na vymaľovanie priestorov pastoračného domu. Taktiež pravidelne každý piatok prebieha na osade stretnutie biblickej školy LEHA s 11 služobníkmi, ktorí sa formujú pre budúcu službu bratom a sestrám. V soboty večer majú modlitbové stretnutia s mužmi. Stretávajú sa, aby spoznali, aký je nebeský Otec, a aby si jeho vlastnosti a postoje postupne osvojovali a vedeli byť pre svoje rodiny skutočnými otcami.

V nedele popoludní majú verejné modlitby pri maličkej kaplnke na rómskej osade, kde sa modlia ruženec, čítajú a rozoberajú Bože slovo. V júni sa začali Rómovia sami od seba každý večer schádzať pri kaplnke na osade a modlilť deviatnik odovzdanosti za bývanie pre svojho kňaza. Keď sa skončil deviatnik, začali sa modliť ďalší za obrátenie Rómov v osade. Každý deň je ich viac a viac. Od 15. júla 2017  o. arcibiskup Ján Babjak vyčlenil za riaditeľa Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Stará Ľubovňa otca Leontína Lizáka, čo veríme, prispeje k rozšíreniu evanjelizačných aktivít nielen v Jakubanoch, ale i v iných obciach staroľubovnianskeho okresu.


 

Vznik Gréckokatolíckej rómskej misie

Prešov 1. august 2017 / Služba našej cirkvi v rómskych komunitách sa rozvíja už viac ako desaťročie. Tento rok sme vyvinuli snahu o zosystematizovanie tejto práce. Vďaka Bohu a všetkým zainteresovaným bola otcom arcibiskupom Jánom Babjakom k 1.8.2017 zriadená cirkevná organizácia: „Gréckokatolícka rómska misia“ (skratka GRM). Poslaním organizácie je prinášať posolstvo evanjelia, najmä ľuďom žijúcim v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti, rozširovať a zastrešovať sieť gréckokatolíckych centier pre Rómov a iné špecifické siete podporujúce jej službu a aktivity, a tiež prispievať k prevencii rasizmu a xenofóbie, ako aj napomáhať zmiereniu komunít s odlišnými sociálnymi, kultúrnymi či duchovnými koreňmi. Riaditeľom sa stal o. Martin Mekel. Zároveň, ako je aj v poslaní GRM uvedené, vznikli ďalšie dve cirkevné organizácie, ktoré GRM zastrešuje: „Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov“ s riaditeľom o. Igorom Čikošom a „Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa“ s riaditeľom o. Leontínom  Lizákom. Do tejto siete patrí aj existujúce Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave. Jednou z organizačných zložiek GRM je Umelecké centrum F6, ktoré má na starosti Tadeáš Gavala. "Verím, že činnosť GRM prinesie duchovné prebudenie a upevnenie spoločenstiev veriacich v rómskom prostredí, ale aj praktickú vieru nás kňazov a angažovanosť našich veriacich pre rómsku misiu v Prešovskom arcibiskupstve", uviedol riaditeľ GRM Martin Mekel.

 

Rómske ženy prišli povzbudené z formačného vzdelávania

Bratislava 3. – 5. júl 2017  / V dňoch 3. – 5. júla 2017 sme v Bratislave pripravili vzdelávací seminár pre ženy z rómskych komunít z východného Slovenska, ktorý organizovalo občianske združenie Ženy ženám v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Dvadsiatku angažovaných obrátených rómskych žien priviedla do Bratislavy túžba pracovať na sebe, naučiť sa nové veci, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, nadviazať nové priateľstvá a utužiť staré, aby tak mohli slúžiť vo svojich spoločenstvách a spoločne prispievať k vzájomnému zmiereniu medzi rómskym a slovenským národom. Pri výbere prednášajúcich sme siahli po tých najlepších: o efektívnom rodičovstve prednášala Prof. MUDr. Marina Mrázová, o financiách, dlhoch a exekúciách JUDr. Martin Píry, o ochrane zdravia a prirodzených metódach plánovania rodičovstva manželia Predáčovci z Ligy pár páru a o čítaní a práci s textom šéfredaktorka časopisu Miriam a učiteľka slovenčiny Alena Ješková. Z Modlitieb matiek prišla medzi mamičky Mia Lukáčová, dlhoročná lektorka Billingsonovej metódy. Ženy z východu poctil svojou prítomnosťou aj vladyka Peter Rusnák a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňak. Podujatie podporila Nadácia Konrada Adenauera. Na záver ženy urobili rozhodnutie v osobnom živote – vo vzťahu k svojim deťom, manželom – venovať im svoj čas, ale aj v oblasti financií - nežiť na dlh. Vo formácii chcú účastníčky, organizátorky i lektori pokračovať.


 

O identite ženy

Vranov nad Topľou/Lomnica 22. jún 2017  / Vo štvrtok 22. júna sa stretli ženy z gréckokatolíckej rómskej misie, aby spolu s Renátou Ocilkovou a Katarínou Hulmanovou z Bratislavy hovorili o identite a poslaní ženy. Spolu rozjímali nad príbehom starozákonnej Judity, ktorá bola verná Bohu, duchovne krásna, čo sa prejavovalo aj na jej fyzickej kráse. Aby sa jej podobali, domov si každá odniesla tzv. „Juditin meč“ vo forme veršov z Písma, ktoré ich majú v ďalšom živote sprevádzať a posilňovať.

Na konci stretnutia sa ženy pripravili na seminár do Bratislavy, ktorý sa uskutoční o dva týždne.


 

11. ročník FestRomu

Kružlov 27. máj 2017 / Nech žije Kristus Kráľ! Pod týmto mottom, ktoré bolo zvolaním prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu vo chvíli jeho mučeníckej smrti, sa na konci mája uskutočnil už 11. ročník rómskoslovenského hudobného festivalu FestRom. Hoci bl. Zefirín bol Róm, jeho viera v Krista a mučenícka smrť ho spojila s ďalšími obeťami španielskej občianskej vojny, ktorí zväčša neboli Rómovia. Teraz ich spája spoločná oslava pred Božím trónom v nebi. Presne o toto sa usiluje aj FestRom svojimi dvoma špecifikami. Je putovný – takmer každý rok sa koná na inom mieste. A nie je určený len pre Rómov, ale chce byť rómskoslovenským festivalom, ktorý cez spoločnú vieru a oslavu Boha buduje vzájomné mosty. Nie inak to bolo aj tento rok, keď FestRom zavítal do obce Kružlov neďaleko Bardejova. Hoci v tejto obci žije len zopár Rómov, otvorila v peknom prostredí svojho amfiteátru svoje dvere pre vyše 900 návštevníkov FestRomu - Rómov i Slovákov z bližšieho a vzdialenejšieho okolia, ktorých svedectvo živej viery prostredníctvom slova, piesní, svedectiev a divadla mohlo povzbudiť nejedného miestneho obyvateľa. Tento prvok vyzdvihol vo svojom príhovore počas sv. liturgie aj prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý zdôraznil dve veci. Uviedol príbeh zo svojich kaplánskych čias, kedy ľudia nechceli do svojho spoločenstva v chráme prijať bývalého komunistu, ktorý sa však obrátil a uveril v Krista. Vyzval preto Slovákov, aby boli otvorení na Rómov, ktorí uverili v Krista a nevyháňali ich zo svojich chrámov a sŕdc, lebo svojou vierou a zachovanými rodinnými hodnotami, môžu byť príkladom pre druhých. Rómom zase povedal, že má k nim dôveru, že budú rásť zo Šavlov na Pavlov v živote, ktorý prijali od Pána Ježiša. Zároveň ich vyzval, aby v sobotu 8. júla prišli na púť rómskych rodín do Ľutiny, kde ich chce zasvätiť Božskému srdcu Ježišovmu a zveriť pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Otec Igor Čikoš, ktorý sám je Róm, sa na konci poďakoval otcovi arcibiskupovi a ako symbolické gesto mu odovzdal rómske srdce, ktoré sa chce zveriť do rúk Cirkvi. Obrazom tohto budovania mostov a vzájomnosti boli aj vystupujúce kapely na Festrome. Skupina Fil3, ktorá je rómsko-slovenská kapela a predstavuje sa živým detským a mládežníckym gospelom rozbiehala celé podujatie. Po deťoch nasledovalo mládežnícke prevedenie v podaní dievčenskej kapely z Čičavy, ktorá má názov Sára a kapela z Krížovej Vsi. Vyvrcholením bolo vystúpenie spoločného zoskupenia kapiel F6, Lamačské chvály a Miťo Bodnár, ktorí viedli ostatných pred Otcov trón, kde hovoríme nielen OTČE ale aj NÁŠ.


 

Začína vychádzať časopis Rómska Samária

Marec 2017  Krížová Ves – Čičava  / Keď som videl mapu Slovenska znázorňujúcu, koľko Rómov a v akých regiónoch prevažne žijú, pripomenula sa mi podobná mapa Palestíny z čias Ježiša Krista. Aj tá bola rozdelená medzi Júdeu a Galileu, kde prevažne žili Židia, pričom medzi týmito regiónmi sa nachádzala Samária, kde žili Samaritáni. Židia Samaritánov aj po mnohých stáročiach, čo žili vedľa seba, považovali za „cudzí prvok“ a bola medzi nimi silná bariéra vzájomného odmietania a národnostnej neznášanlivosti. No platilo to aj opačne. Nerozprestiera sa na Slovensku pred nami Slovákmi podobná „rómska Samária“? Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo občasníka o rómskej misii na Slovensku, ktorým chceme vyplniť istú informačnú medzeru pri popisovania situácie Rómov. Zväčša z médií alebo po prežití vlastnej negatívnej skúsenosti, ktorá je násobená rokmi vzájomného odmietania, Slováci nad Rómami iba mávnu rukou so slovami, že s nimi sa to nedá. A preto prvotným zmyslom nášho občasníka je poukazovať na mnohé pozitívne veci, ktoré sa už teraz dejú, keď sa medzi Rómami ohlasuje Božie kráľovstvo. Budeme to robiť cez zdieľanie skúsenosti ľudí, ktorí pôsobia medzi Rómami, cez svedectvá samotných Rómov, cez predstavenie našej vízie rómskej misie a cez poukázanie na to, ako môže Cirkev prispieť k pozdvihnutiu a zmocneniu Rómov. Druhým dôvod, ktorý nás viedol k vydávaniu tohto časopisu je to, že sme presvedčení, že prinášanie evanjelia do rómskych komunít na Slovensku nie je len úloha nejakých „špecialistov“, ale je to vec celej Cirkvi na Slovensku, ako o tom hovorí aj pápež František. Preto Vás chceme nielen informovať ale tiež pozvať do spolupráce na diele evanjelizácie rómskej Samárie. Misia medzi Rómami na Slovensku sa nepohne bez podpory širšej skupiny ľudí, ktorá sa môže prejavovať v rôznych rovinách. Duchovne tým, že budú žehnať a modlitbou podporovať túto misiu. Morálne tým, že nebudú nadávať, ale sa slovne alebo prakticky budú angažovať. Finančne tým, že podporia zmysluplné projekty a aktivity. Verím, že čítanie o tom, čo sa deje v rómskej Samárii na Slovensku Vás nielen povzbudí, ale vzbudí vo Vás horčičné semeno viery, že rómska misia je možná.

Róbert Neupauer


 

Ježiš prišiel stavať mosty

Prešov 29. január 2017 / V Prešove sa v poslednú januárovú nedeľu lámali ľady medzi Slovákmi a Rómami. Na otvorené modlitbové stretnutie spoločenstva Maranatha v miestnej hádzanárskej hale zavítal 80 členný rómsky bigband a spevácky zbor vystupujúci v rámci projektu BARARAS (po slovensky „chválime“) s podtitulom: Pretože túžime spájať slovenský a rómsky národ. Cieľom projektu Bararas je spájanie rôznych ľudí, ktorí majú spoločný  cieľ. Spájanie hudobníkov a spevákov z rôznych rómskych komunít z východného Slovenska, kde pôsobí Katolícka Cirkev (Čičava, Hlinné, Soľ, Bardejov-Poštárka, Jarovnice, Veľká Lomnica, Podsadek, Krížová Ves, Veche ai.) a s pájanie Rómov a Slovákov skrze poznanie, čo robí Boh v rómskych srdciach a v rómskych komunitách, že aj Rómovia môžu slúžiť Slovákom a byť pre nich požehnaním.  Čítať viac


 

BARARAS

Reportáž o BARARASe na TV LUX

Relácia o BARARASe na Rádiu Lumen


 

Predstavujeme Vám Gréckokatolícke formačné centrum v Čičave


 

Vznik pastoračného centra v Čičave

Čičava: Začiatky  / V roku 2005 sme začali intenzívne hľadať priestory pre vytvorenie pastoračného centra pre Rómov. Pokúsili sme sa získať Kukoreliho chatu v Slanských vrchoch v Hermanovciach, ktorá bola na predaj. Potom sa ponúkala škola v prírode v Juskovej Voli. ačiatkom roka 2005 mi Boh povedal, že to bude dom v Čičave, ktorý bude mať veľa okien a bude po ľavej strane cesty. Príchod do Čičavy v júli 2005 bol spojený s výraznou príchuťou dobrodružstva. Bola to obec, kde nás Rómovia nepoznali, neočakávali a ani nepotrebovali. Najprv sa teda riešilo bývanie. V dome pána Jacuka nebolo takmer nič okrem radiátorov, vývodov na vodu a starého nábytku. Bolo treba omaľovať, urobiť dlažby... Na jeseň 2005 sa rozbehli prvé aktivity. Sväté liturgie sa slávili v Hlinnom. Do júna 2005 bol na popoludňajších liturgiách plný chrám Rómov. No po vyčlenení pre pastoráciu Rómov sa tam už liturgie pre Rómov sláviť nemohli. V tom čase istá rómska rodina ponúkla na slávenie liturgií svoju garáž – prvé miesto bohoslužieb rómskej misie. Prišli a zostali iba tí, ktorí sa skutočne obrátili a mysleli to s Bohom vážne. Asi šesť mužov, šesť chlapcov a zopár žien. Na tomto mieste prežívali svoje začiatky chlapci z kapely F6. 

Chlapci, ktorí sa stali skautmi už počas pôsobenia v Hlinnom, sa stretávali na víkendovkách v Čičave. Rozbehla sa Radcovská škola – animátorská skautská formácia, ktorá mala pokračovanie v ďalších ročníkoch. Organizovali sa formačné kurzy pre mladých aj pre dospelých. Tieto formačné popoludnia vo februári 2006 dostali názov LEHA.

Ďalším prelomovým bodom sa v roku 2006 stal prvý ročník festivalu rómskej gospelovej hudby FESTROM vo vznikajúcom gréckokatolíckom centre pre mládež v Juskovej Voli (aj keď v rokoch 2005 – 2007 sa organizoval aj festival duchovnej piesne v Hlinnom). V školskom roku 2006/2007 sa rozbehli ďalšie skupinky skautov. Pribudli obce Soľ a Bystré. Jednu skupinku slovenských detí viedol Tadeáš Gavala vo Vranove nad Topľou. Viac o histórii gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Vranov nad Topľou sa môžete dočítať k knihe Z osady do kráľovstva. Zakúpiť si ju môžete aj na e-mailovej adrese: ocilkova@kbs.sk .