Rakúsy

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Kežmarok

Diecéza: Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizuje: diecézny kňaz (miestny kaplán)

Obec Rakúsy má 3 200 obyvateľov, z toho 2 600 Rómov, z ktorých 2 330 žije v rómskej osade. Priamo v nej je od roku 2013 Centrum voľného času. Od roku 2017 je v osade Rakúsy aj kaplnka.
Kňazi sa starajú sviatostný život, slúžia o sväté omše, vyučujú náboženstvo. Centrum voľného času funguje vďaka laickým pracovníkom a dobrovoľníkom aj z radov saleziánskej mládeže. Aktivity CVČ sa sústreďujú na voľnočasové aktivity (krúžková činnosť, tábory), aktivačné práce dospelých, misijnú a pastoračnú činnosť, výchovné koncerty, atď.

Internetová stránka: http://www.cvcrakusy.sk/;   

FB: Amaro Gav Rakusy