GRM v okrese Bardejov

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Bardejov

Diecéza: Prešovská archieparchia

Rómsku pastoráciu realizujú: vyčlenený gréckokatolícky kňaz určený na pastoráciu Rómov (Igor Čikoš), dobrovoľníci

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov –  je samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý bol zriadený 1. augusta 2017 prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ.

Poslaním Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov je prinášať posolstvo evanjelia najmä ľuďom žijúcim v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie v okrese Bardejov, a to prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti. GRM BJ prispieva k prevencii rasizmu a xenofóbie a napomáha zmiereniu komunít s odlišnými sociálnymi, kultúrnymi či duchovnými koreňmi.

Pracujeme v týchto rómskych osadách: Malcov, Snakov, Lenartov, Petrová, Cigeľka.

Rómom v bardejovskom okrese sa venujeme od roku 2016. Slúžime mladým, deťom, manželom, rodinám i starším. Celá služba  sa nesie v duchu našej vízie: Sprevádzať rómsky národ do večnej radosti cez zbožnosť, zmierenie a angažovanosť. Opierame sa o 4 piliere:  evanjelizácia, kvalita, budovanie lídrov z radov Rómov a vytváranie priestoru pre Rómov mimo osady. Keďže fungujeme ako podpora farnosti, tak s tým súvisí aj infraštruktúra pre túto službu ako napr.: dom pre kňaza s rodinou, priestory (kaplnky, pastoračné centrá) na stretávanie a pravidelnú činnosť pre službu Rómom v danej obci. V roku 2017 sa nám podarilo kúpiť jeden starší rodinný dom v Lenartove a ten momentálne prerábame na dom – faru, kde bude bývať kňaz s rodinou slúžiaci v GRM BJ.  Všetky stavebné práce robia samotní Rómovia.  Základ služby tvorí práca s ľuďmi v malých skupinách na pravidelnej báze, v ktorých   sa stretávame minimálne raz do týždňa. Formácia prebieha v skupinkách pre deti, mladých a tiež pre dospelých. Súčasne sa venujeme aj sviatostnej pastorácii.

V Bardejovskej rómskej misii vzniklo niekoľko hudobných gospelových kapiel, napr. AV MANCA, ďalej divadelné zoskupenie pod vedením Mgr. Vladimíra Špureka PhD.. Pravidelne sa zúčastňujeme a participujeme na organizovaní Rómskej púte rodín do Ľutiny, festivalu FestRom, aktivity Bararas, či divadelnej súťaže Rybka, ako aj vlastných menších púti a otvorených modlitebných chvál počas roka. 

Web: https://romskamisia.sk/

FB: Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov

IBAN: SK75 0900 0000 0051 3375 4693