Trebišov

KRAJ: Košický samosprávny kraj

OKRES: Košice

Diecéza: Košická  arcidiecéza (rím.-kat.)

Rómsku pastoráciu realizujú: Komunita sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

V Trebišovej žije viac ako 6 000 Rómov, čo predstavuje asi 25% obyvateľstva. Od r.2017 sa sestry z Komunity Najsvätejšieho Spasiteľa venujú Rómom tak, že sa raz za týždeň schádzajú s deťmi v školskej jedálni, kde vykonávajú pastoračnú činnosť. Ako dôchodkyne robia túto službu dobrovoľnícky. Spolupracujú s mestom a s Arcidiecéznou katolíckou charitou.