Jarovnice

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Sabinov
Diecéza: Košická arcidiecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Komunita troch sestier Congregatio Jesu  (sr. Silvia, Sr. Ráchel, Sr. Antónia) v spolupráci s dvoma kňazmi  farnosti (farár Radoslav Gejguš (od r. 2011) a kaplán Bystrík Sabo (od r. 2021)v spolupráci s laickými rómskymi dobrovoľníkmi v rámci OZ Jarovnice

V Jarovniciach žije približne 7400 obyvateľov, z toho asi 800 Slovákov a 6600 Rómov.  Rómom sa v pastorácii, sociálnej a edukačnej práci v Jarovniciach venujú tri sestry Congregatio Jesu od r. 2007, od r. 2011 majú v Jarovniciach založenú rehoľnú komunitu. V rámci OZ Jarovnice im s deťmi a pri rómskom kostole v osade pomáha 15 rómskych dobrovoľníkov a 35 rómskych aktivačných pracovníkov, ktorí sa tiež zapájajú do rôznej pomoci v dedine a v osade.  Pomáhajú aj ďalší rómski laickí dobrovoľníci (cca 11). Spolupracujú aj s farským úradom, obecným úradom a terénnymi pracovníkmi v obci. Majú dvoch pastoračných asistentov – jeden Róm a jedna rehoľná sestra. Pastoračná služba v Jarovniciach je široká a pestrá a zahŕňa okrem pastorácie aj službu v sociálnej a edukačnej oblasti. Základným heslom služby je tzv. „praktická láska“, v ktorej ide hlavne o podporu k participácii a dobrovoľníctvu Rómov v službe ich vlastnej komunite a spoločnosti (komunitná sociálna práca). Sestry vykonávajú dobrovoľnícku službu Rómom nezištne popri svojich platených zamestnaniach. V práci s Rómami uplatňujú tzv. „zásluhový systém“. Všetci sa musia nielen duchovne, ale aj prakticky a na väčších akciách aj finančne spolupodieľať na organizovaných aktivitách, výletoch, obnovách a pod. V rámci pastorácie sa venujú okrem prípravy k sviatostiam aj biblickým a lektorským stretnutiam, organizujú duchovné obnovy pre ženy, dievčatá, rodiny. Chorým a starším roznášajú v osade a v dedine každú nedeľu Eucharistiu. S dobrovoľníkmi sa starajú o rómsky kostol – pranie, zdobenie, žehlenie a k rôznym sviatkom pripravujú duchovné akadémie, muzikály,  divadelné predstavenia v troch kostoloch farnosti. Vedú detský a mládežnícky rómsky zbor. V rámci sociálnej práce poskytujú základné sociálne poradenstvo, v ktorom pomáhajú s rôznymi problémami v oblasti pracovného, rodinného a spoločenského života. Pomáhajú so vzdelávaním, v rámci absolventskej praxe a prostredníctvom aktivačného príspevku umožňujú aj praktické dovzdelávanie a tak podporujú pracovné návyky. Organizujú rôzne vzdelávacie aktivity – prednášky, školenia, cvičenia, doučovanie; rôzne kultúrno-poznávacie výlety a súťaže. Voľno-časových aktivít (tanečné, divadelné, gitarové, spevácke, ručné práce a pod.) sa počas týždňa v spolupráci s rómskymi dobrovoľníkmi zúčastňuje cca 350 mladých, detí a dospelých. Výrobky z krúžku ručných prác slúžia na podporu činnosti OZ Jarovnice – je možné si ich za dobrovoľný príspevok objednať a zakúpiť.

V rámci OZ Jarovnice sa doteraz podarilo spolu s  finančnou spoluúčasťou občianskeho združenia zrealizovať spolu 14 projektov, tri z nich ešte prebiehajú: projekt vzdelávania v počítačovej a pracovnej oblasti, v komunikácii a v ekonomickej oblasti pre 105 rómskych žien a dievčat v rámci eliminácie diskriminácie, projekt pastoračných asistentov a projekt aktivačných pracovníkov. Okrem toho sú ako sestry Congregatio Jesu v realizácii dvoch projektov – vo výstavbe novej cirkevnej materskej škôlky, pre ktorú odkúpili pozemok a v dostavbe a úprave exteriéru Rómskeho pastoračného centra, ktoré bolo za väčšinovej finančnej pomoci postavené vďaka Nadácii RENOVABIS nielen pre komunitu sestier CJ, ale aj pre rôzne aktivity s Rómami a na spoluprácu s vysokými školami (študenti prichádzajú do Jarovníc na absolvovanie praxe). Na všetky tieto projekty je potrebná finančná spoluúčasť sestier.

Web: https://www.jarovnice.sk/sestry-cj-jarovnice

FB: Sestry-CJ-Jarovnice

IBAN - OZ Jarovnice: SK78 0900 0000 0005 0557 8895

IBAN - Sestry CJ: SK65 0200 0000 0029 0107 2158 

Rómske ženy z Jarovníc v RTVS

Jarovnice 28.04.2021  / Vypočujte si rozhovor so vzácnymi rómskymi ženami z Jarovníc -  Slávkou, Darinou, Jankou a Máriou, ktorý bol natočený a vysielaný v rádiu Regina v relácii "Rómske slovo" a uvedený ako rozhovor "s rómskymi ženami z Jarovníc, ktoré narúšajú stereotyp o tom, že rómska žena sa má iba starať o domácnosť a rodinu". Tieto šikovné a vzácne ženy pomáhajú sestričkám dobrovoľníckou prácou, pomáhajú nielen rómskej komunite, ale občianskemu združeniu Jarovnice a celej dedine. V tejto službe objavili nielen krásu života a služby, ale aj svoju hodnotu.


 

Učenie v Jarovniciach neprestalo

Jarovnice 8. marec 2021 / Aktivační pracovníci a absolventi absolventskej praxe v Jarovniciach, ktorí pracujú pod vedením sestričiek Congregatio Jesu v rámci OZ Jarovnice, neprestali pracovať ani počas lockdownu. Niektorí sa starajú o svojich chorých príbuzných a ďalší dostávajú prekopírované úlohy zo slovenského jazyka a matematiky, ako aj z čítania, a tie potom spolu s deťmi doma riešia. Keďže deti teraz nechodia do školy, dobrovoľníci a pomocníci sestričiek pomáhajú pri ich domácom vzdelávaní. A ako sami vravia, popri tom sa aj oni veľa dozvedia a naučia.

 


 

Ponuka sestier z Jarovníc trvá

Jarovnice 29. január 2021  / Všetkých, ktorí by chceli výrobkami od sestričiek CJ - s. Ráchel, s. Antónie a s.Silvie potešiť svojich blízkych a priateľov aj počas roka a podporiť naďalej výstavbu novej Materskej školy Márie Wardovej, ponúkajú okrem maľovaných tašiek, hodvábnych šatiek, tácok, sviečok, kľúčeniek, ružencov na ruku, či magnetiek aj výrobky: hrebene, sponky, gumičky alebo čelenky do vlasov, prstene, či prívesky na krk, ale aj náramky  na ruku z malých korálok, alebo náramky s menom, s myšlienkou, ako aj mydlá s hračkou, či bez, nielen na umývanie rúk, ale aj na pranie. Viac z konkrétnej ponuky si môžete vybrať na facebookovej stránke Sestry CJ Jarovnice: PONUKA  VÝROBKOV FOTO 1 ; FOTO 2FOTO 3FOTO 4. Ďakujeme vopred za Vašu podporu a ak máte záujem, píšte, prosím, priamo sestričke Silvii na e-mail szabavova@gmail.com. Na farbe, počte, dodaní, cene, či dizajne sa osobne dohodneme. VEĽKÉ ĎAKUJEME!. 

V Jarovniciach sa ročne narodí asi 200 detí, pričom obecná materská škola po rozšírení kapacít nedokáže prijať ani všetky 6-ročné deti. Preto je potreba vybudovania cirkevnej materskej školy veľmi akútna. Sestričky Silvia, Ráchel a Antónia, ktoré sa v Jarovniciach venujú už 11-ty rok nielen edukačnej, sociálnej a duchovnej službe všetkým Jarovničanom, ale hlavne ženám, dievčatám, rodinám i mužom z rómskej osady, sa rozhodli aj pre službu výchovy a vzdelávania malých detí. Podali projekt na MV SR, ktorý bol schválený, ale nepokryje všetky výdavky na škôlku. Škôlka je naplánovaná pre 63 detí a bude mať nielen tri triedy, ale aj svoju jedáleň, kuchyňu, práčovňu a ihrisko. Môžeme im v tom byť nápomocní zakúpením ich výrobkov. Nech Boh Vašu štedrosť hojne požehná!


 

Požehnané Vianoce!

Jarovnice 25. december 2020 / Ďakujeme našim mladým dobrovoľníkom a našim ženám a mužom za krásnu tohtoročnú výzdobu rómskeho kostola a za jeho upratanie.

Nech Pán, ktorý sa narodil, požehná nielen Vás, ale aj Vaše rodiny a svojou milosťou odmení Vašu nezištnú službu nielen Jemu, ale aj nám všetkým.


 

Poďakovanie

Jarovnice  23. december 2020  / Milí naši priatelia a podporovatelia, dovoľte, aby sme sa zo srdca poďakovali všetkým, ktorí si pred Vianocami zakúpili naše výrobky a podporili tak našu novú Materskú škôlku Márie Wardovej. Spolu ste nám doteraz prispeli sumou 5175,35 Eur, pričom materiál a poštovné nás stálo 1142 Eur. Sme radi, že sme Vás alebo Vašich blízkych mohli na Vianoce spolu potešiť 127 ks čajov, 47 ks tácok, 199 ks sviečok, 36 ks tašiek, 56 ks šatiek, 11,25 kg orechov, 24 ks ružencov, 24 ks kľúčeniek, 5 ks magnetiek a 2 ks krabičiek na servítky.

Zároveň sa chceme poďakovať rodinám a farníkom z farnosti Teplická v Bratislave, ktorí ochotne ponúkli naše výrobky a výrobky ich občianskeho združenia a na podporu našej činnosti vyzbierali krásnych 1100 Eur. Ešte raz Vám všetkým ĎAKUJEME a vyprosujeme milosť Božieho požehnania a milosť zdravia a budeme radi, keď si naše výrobky objednáte aj počas roka. Radi potešíme Vašich blízkych a Vy budete môcť podporiť dobrú vec - naše nové dielo MŠ v Jarovniciach.

Vaše vďačné sestry CJ Jarovnice - s. Ráchel, s. Antónia a s. Silvia.

 


 

V Jarovniciach vyrábajú vianočné darčeky

Jarovnice 16. novembra 2020. Vianoce sú čoskoro za dverami a preto rehoľné sestry z Jarovníc ponúkajú v balíčku vlastné výrobky, ktorými môžete potešiť Vašich blízkych, priateľov, či zamestnancov.

RUČNE MAĽOVANÝMI VÝROBKAMI - HODVÁBNOU ŠATKOU, PLÁTENOU TAŠKOU NA PLECE, SVIEČKOU, DREVENOU TÁCKOU, KĽÚČENKOU, ČI MAGNETKOU, ALE AJ VYROBENÝM RUŽENCOM NA RUKU, ALEBO SRDIEČKOVOU KĽÚČENKOU, ČI VLASTNE VYROBENÝM PEČENÝM ČAJOM A VRECKOM VLATSNÝCH VLAŠSKÝCH ORIEŠKOV, MÔŽETE NIELEN NIEKOHO POTEŠIŤ, ALE FINANČNÝM PRÍSPEVKOM PODPORÍTE AJ VÝSTAVBU NAŠEJ NOVEJ MATERSKEJ CIRKEVNEJ ŠKÔLKY MÁRIE WARDOVEJ V JAROVNICIACH.

Stačí, ak na e-mailovú adresu szabavova@gmail.com napíšete, o aký výrobok alebo výrobky máte záujem a sestričky Vás budú kontaktovať. Pomôžte sestrám, oni pomôžu deťom z rómskych rodín a tak pomôžu všetkým nám. Kúpou balíčka môžete prispieť na cirkevnú škôlku pre detičky v Jarovniciach.


 

Pastoračný asistent organistom

Jarovnice 13. novembra 2020 / Pastoračný asistent Martin začal pracovať naplno od mája 2020, odkedy má na starosti moderovanie stretnutí spevákov a hudobníkov, pričom on sám je aj gitarista. V čase, keď kvôli pandémii nemohli byť vykonávané pastoračné skupinové aktivity, využili sestričky čas na to, aby sa Martin naučil hrať aj na klávesoch a orgáne. Najprv bol Martin prihlásený do kurzu v meste, avšak kvôli karanténnym opatreniam sa musel učiť iba doma - v Jarovniciach a venuje sa mu hlavne setra Ráchel. Martin sa naďalej zdokonaľuje a okrem gitary a basgitary, na ktorých hráva v mládežníckom a v detskom zbore, slúži už v rómskom kostole aj ako organista. Postupne sa učí liturgické piesne a spolu so ženami a dievčatami zo stretiek a zborov si ich nacvičuje a potom v kostole počas liturgie sprevádza. Okrem toho spolu so sestričkami a chlapcami zo stretka a s členmi mládežníckeho zboru skladá aj hudbu a texty rôznych piesní k muzikálom. Popri tom všetkom sa vo svojom voľnom čase stará aj o interiér a exteriér pastoračného centra a domu, kde sa vykonávajú rôzne aktivity.

 


 

Rehoľné sestry v prvej línii

Jarovnice 01. novembra 2020. Pri testovaní na COVID-19 v obci Jarovnice v sobotu a v nedeľu od 7.00-22.00 hod. pomáhali sestry Congregatio Jesu ako dobrovoľníčky.

„Ďakujeme pánovi starostovi, pani prednostke a všetkým pracovníkom Obecného úradu Jarovnice za výbornú prípravu, organizáciu, starostlivosť o tímy a všetkých testovaných a zabezpečenie všetkého potrebného pre bezpečné testovanie“, píšu na svojej facebookovej stránke sestričky. „Zdravotníkom, policajtom, hliadkárom z obecnej hliadky a vojakom patrí tiež veľká vďaka za ich zodpovednú službu a veľkú pomoc. Z 3921 otestovaných je pozitívnych 61 občanov Jarovníc“, pokračujú sestry Silvia, Ráchel a Antónia. Nakoniec vyjadrujú presvedčenie, že pozitívne testovaní susedia  budú dodržiavať nariadenia a zostanú v domácej karanténe.

 


 

Sestry doučujú ženy a dievčatá matematiku a slovenčinu

Jarovnice 12. októbra 2020.  Okrem projektu Eliminácia a prevencia diskriminácie rómskych žien v obci Jarovnice, pilotného projektu pastoračných asistentov a biblických stretnutí,  sa sestry Silvia, Ráchel a Antónia pravidelne stretávajú aj so ženami a dievčatami, ktoré sa chcú ďalej vzdelávať a pracovať na sebe. Na stretnutia chodia ženy, ktoré sa rozhodli urobiť si strednú školu v dospelosti, dievčatá, ktoré na strednej študujú a ženy, ktoré majú záujem prihlásiť sa na strednú školu. Ale aj tie, ktoré nemajú záujem ďalej študovať, ale sa chcú zdokonaliť v slovenskom jazyku. Sestry tak popri svojej práci a projektoch ešte navyše učia ženy a dievčatá nielen počítať, či písať diktáty, ale pracovať aj s textami a čítať s porozumením. Ako študijný materiál používajú aj najstaršiu historickú knihu – Bibliu.

 


 

Sestričky v Jarovniciach zapojené v mnohých projektoch

Jarovnice 17. septembra 2020 / Okrem vzdelávania 105 žien a dievčat v rámci projektu OPĽZ MPSVaR SR, sú sestry v Jarovniciach  zapojené aj do pilotného projektu Pastoračných asistentov podporeného Úradom vlády SR a KBS, v rámci ktorého OZ Jarovnice zamestnáva dvoch asistentov. Okrem toho máme aj tento rok v rámci spolupráce s ÚPSVaR Prešov v našom OZ Jarovnice zatiaľ 20 aktivačných pracovníkov (z toho dve rómske ženy sa starajú o chorých v osade) a troch mladých absolventov strednej školy (dve dievčatá a jeden chlapec) na vykonávanie absolventskej praxe.

 


 

Noví aktivační pracovníci

Jarovnice 02. septembra 2020.  

Od 1. septembra  sme prijali v našom OZ Jarovnice ďalších aktivačných pracovníkov. Spolu ich máme zatiaľ 21. Pomáhajú sestrám nielen s úrodou , ale vzdelávajú sa, starajú o chorých a keď to pandemické opatrenia dovolia, od októbra sa zapoja aj do voľnočasových aktivít s deťmi a mládežou.

 


 

Učíme sa aj v horúcom lete

Jarovnice 17.08.2020  /  Ďalšie skupinky žien a dievčat sú vzdelávané v rámci projektu Eliminácia diskriminácie. „Ďakujeme všetkým ženám a dievčatám, ktoré sa s radosťou zapájajú, chcú sa dozvedieť vždy niečo nové a na vzdelávania rady chodia,“  uvádzajú na svojej FB stránke sestričky. Okrem formácie, duchovného vedenia a doučovania, či praktických zručností v zaváraní, šití, či varení, ktoré sestry so ženami a dievčatami robia popri projekte, v rámci projektu absolvujú ženy prednášky aj o kyberšikane, obchodovaní s ľuďmi, komunikácii, či ochrane osobných údajov.

 

 


 

Jarovnice zapojené do veľkého projektu

Jarovnice 03.08.2020 "Od októbra 2019 realizuje OZ Jarovnice, ktoré od r. 2011 v Jarovniciach zastrešujú a vedú Sestry Congregatio Jesu, projekt s názvom: "Prevencia a eliminácia diskriminácie rómskych žien v obci Jarovnice", ktorý podporila EÚ a MPSVaR SR v rámci operačného programu "Ľudské zdroje". Projekt vznikol z podnetu samotných rómskych žien a dievčat, ktoré navštevovali u sestier voľno-časové a modlitbové stretnutia. 105 rómskych žien a dievčat sa vzdeláva v počítačovej, ekonomickej a komunikačnej oblasti a zúčastňuje sa na tzv. osvetových prednáškach a prednáškach základného vzdelávania. V rámci týchto troch okruhov, absolvuje každá zo žien počas 20-tich mesiacov trvania projektu 24 hodín osvetových prednášok a 84 hodín základného praktického vzdelávania na tému kyberšikany, obchodovania s ľuďmi, komunikácie, zamestnania, dovzdelávania, počítačovej a ekonomickej zručnosti, psychického zdravia, ochrany osobných údajov a pod.. Projekt bol napísaný s pomocou neziskovej organizácie KANET a eliminuje diskrimináciu podporou zapojenia a začleňovania rómskych žien a dievčat do verejného, spoločenského a pracovného života."


 

Po uvoľnení opatrení sa konečne viac stretávame

Jarovnice 26. júla 2020 / Sestry Silvia, Ráchel a Antónia sa dievčatám venujú aj samostatne. Učia ich variť, piecť, starať sa o domácnosť, vyrábať darčeky – pliesť ružence. A dievčatá to potom učia svoje kamarátky, tety, mamky.  Pomáhajú s varením, upratovaním a triedením hračiek, fixiek, či ceruziek. Sestričky tak dievčatám ponúkajú do života obrovské bohatstvo: vychovávajú z nich vzácne ženy, zručné a pripravené pre život.

 

 


 

Navzájom si pomáhame

Jarovnice 18.07.2020 Sestričky učia ženy vedeniu domácnosti, vareniu, výchove k vzťahom v manželstve i rodičovstve. V júli sa žienky učili u sestričiek zavárať: uhorky, karfiol, broskyne, piecť lokše, koláče i palacinky. A na oplátku ženy pomohli sestrám v spracovaní týchto darov: zaváraniny budú tak či tak slúžiť potom všetkým: na výlety, obnovy, kurzy varenia či na zimnú konzumáciu.

 

 


 

Čo robia Rómovia v Jarovniciach v júli

Jarovnice 03.07.2020  / Sestričky o ich aktivitách na sociálnej sieti píšu: „A my sme tiež nezaháľali... Dvor sme kosili, čerešne a egreše oberali, zeleninu v záhradke okopali, s dievčatami upratovali, večer ovocie zavárali, prali a žehlili, gauče a koberce tepovali aj hríby čistili. No a popritom aktivačným tabuľky robili, do práce a na pracovné stretnutia chodili, návštevy prijímali, sociálne poradenstvo poskytli a kolegom učiteľom sviečky ako darček vymaľovali.“

 


 

Mužskí pomocníci v Jarovniciach

Jarovnice 01.07.2020.

Popri pastoračnom centre v Jarovniciach sa muži naučia všeličo: Martin, Dávid a Patrik kosia i hrabú záhradu, vedia urobiť kamenný chodník, upraviť terén okolo plotu a pooberať čerešne. Veľká vďaka za všetko, chlapci!

 


 

Výlet v Bijacoviciach

Bijacovce 28. jún 2020 / V dňoch 26. – 28. júna 2020 odcestovali sestry 18-timi dievčatami na výlet do Bijacoviec. Dievčatá na krúžku šikovných rúk (zo všetkých 42 dievčat) najviac pomáhali s výrobou ružencov a mydielok a tak si výlet skutočne zaslúžili. Sr. Ráchel s pastoračným asistentom Martinom ich do Bijacoviec odviezli. Ráchel a Slávka urobili potravinovaný nákup. Sr. Antónia s piatimi animátorkami pomáhali počas tábora so všetkým, vrátane kuchynských prác. A sestra Silvia celý výlet naplánovala, nachystala a zaplatila  (ako štatutár OZ Jarovnice) a hneď aj všetkých naučila v kuchyni robiť skvelé  nátierky. Vďaka patrí pátrom Vincentínom, že všetkých milo do ich domu prijali.

 


 

Jarovnice v pilotnom projekte

Jarovnice 09. júna 2020 / Od mája 2020 sú sestry z Jarovníc skrze Občianske združenie Jarovnice zapojené do projektu pilotnej podpory pastoračnej práce s Rómami, ktorý je podporený zo štátneho rozpočtu prostredníctvom žiadosti Konferencie biskupov Slovenska. Týmto projektom O.z. Jarovnice získali dvoch pastoračných asistentov, Martina a sestru Ráchel. Martin slúži pri samotnej pastorácii, stmeľuje mladých Rómov, je akýmsi priamym prepojením medzi rómskou komunitou a sestričkami, novým prvkom v pastorácii, pretože sa prvým pastoračným asistentom a pravou rukou sestričiek stal muž. Po uvoľnení opatrení bude viesť miništrantské stretká a stretnutia mladých chlapcov, ktorých bude učiť hrať gospelové piesne na gitare a tak ich prostredníctvom modlitieb a piesní formovať. Sestra Ráchel sa môže teraz venovať pastorácii viac, nielen popri svojom zamestnaní. Vedie biblické skupinky žien a dievčat, skupinku chlapcov v zboroch učí hrať na hudobných nástrojoch, dievčatá učí spievať a pripravuje ich na čítanie lekcií. Popri práci pastoračného asistenta, pracuje Martin naďalej ako dobrovoľník a sestričkám pomáha vo svojom voľnom čase a opravuje, spolu s chlapcami upratuje a kosí záhradu a stará sa o ňu. Sestra Ráchel popri práci pastoračného asistenta vzdeláva ženy a dievčatá a doučuje ich zo slovenského jazyka a matematiky.

 


 

Začala karanténa

Jarovnice 26. marca 2020  /  Všetkých náš koncom februára zaskočil nový vírus COVID-19 a s ním začiatok obmedzení. Nechceme však na to reagovať nadávaním, ale dobrý srdcom: Rómom vysvetľujeme, prečo je potrebné nosiť rúška a prispievame k tomu, aby každý rúško mal. Spolu s našimi dievčatami z absolventskej praxe Sárou a Nikolou sme sa pridali k nápadu pána starostu F. Giňu a pani prednostky J. Marcinčinovej a pomáhame pod záštitou Obecného úradu Jarovnice s bezplatným šitím ochranných rúšok pre našich obyvateľov obce. Ďakujeme, že môžeme byť súčasťou šijacieho obecného tímu, ktorý nám zabezpečil látku aj šnúrky a ktorý takto pomáha!

 


 

Služba sestier v Jarovniciach

Jarovnice 21. februára 2020 / Základné sociálne poradenstvo, ktoré poskytujú sestry v Jarovniciach už od r. 2011, zahŕňa nielen duchovnú pomoc a poradenstvo, či humanitárnu pomoc, ale vo veľkej miere zahŕňa pomoc s vypísaním rôznych tlačív, či žiadostí, ako aj distribuovanie a vybavenie odbornej právnej, či zdravotnej pomoci, ale aj pomoc s umiestnením do hospicu, či azylového domu, ako aj pomoc s liečením závislostí, či rôznych chorôb. Pomáhajú s vybavovaním dovzdelávania, sú mediátorkami medzi zamestnávateľmi, či úradmi a zamestnancom a to nielen v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. Pomáhajú hľadať prácu, či napísať životopis alebo aj nejaký projekt, a nájsť riešenie na situáciu, v ktorej sa klienti nachádzajú. Učia ich šiť, variť, prať, pracovať s počítačom, budovať vzťahy, pracovať na sebe.Dlhy, pôžičky, ručenie, týranie, vyhrážanie, krádeže, osobné bankroty, vydieranie, zneužívanie, súdne pojednávania, zdravotné správy, zahraniční zamestnávatelia a mnohé ďalšie oblasti, v ktorých pomáhajú. Často majú denne aj viac ako 50 rôznych hovorov, aby čo najlepšie pomohli. Všetko to robia dobrovoľne a nezištne popri svojich zamestnaniach. Počas 9- tich rokov mohli pomôcť vyše 1800 ľudom.