Banská Bystrica

KRAJ: Banskobystrický

OKRES: Banská Bystrica
DIECÉZA: Banskobystrická diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Komunita Dcér Kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

 

V Banskej Bystrici sa komunita Dcér Kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul venuje dievčatám v Dome sv. Vincenta, kde sú rómske dievčatá z detských domovov do 18 rokov. Zariadenie vzniklo v r. 1995. Sprevádzanie rómskych dievčat spočíva v pomoci pri štúdiu, v hľadaní práce, upevňovaní pracovných návykov a v príprave na život. Zároveň sú dievčatá formované, spoločne objavujú zmysle života, sestry im vštepujú morálne hodnoty, učia ich finančnej gramotnosti.