Poprad - Matejovce

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Poprad

Diecéza: Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizuje: diecézny kňaz (miestny farár František Knapík)

Poprad Matejovce je priemyselná mestská časť mesta Poprad s cca 3000 obyvateľmi, pričom Rómska komunita má minoritné zastúpenie cca 300-350 osôb. Pastorácia Rómov sa týka predovšetkým prípravy a vysluhovania sviatosti. Vykonáva ju správca farnosti spolu s katechétkou a jednou animátorkou. Spočíva v spoločných katechézach v kostole a iných príležitostných aktivitách (opekačky, výlety, návštevy kňaza v osade). Medzi väčšinovým obyvateľstvom a Rómskou komunitou vládne istá forma napätia, preto sa pastoračná služba Rómov vykonáva prevažne individuálne mimo majoritného farského spoločenstva. Keď sa Rómom nekladú prekážky rôzneho charakteru majú záujem o kresťanskú vieru v Boha a prijatie sviatosti. Sú nábožensky založení a viera v nadprirodzeno je súčasťou ich života. Je tam preto veľký priestor pre ohlasovanie evanjelia. Správca farnosti sa so svojimi spolupracovníkmi usiluje o to, aby Cirkev bola „poľnou nemocnicou“. Chce, aby Cirkev vo farnosti Matejovce nebola colnica, ale otcovský dom, v ktorom je miesto pre každého, kde sa všetci cítia prijatí a milovaní a kde nájdu povzbudenie pre svoj život.