Letanovce

KRAJ: Košický

OKRES: Spišská Nová Ves

DIECÉZA: Spišská diecéza

Rómsku misiu realizujú: diecézni kňazi (farár Marián Sivoň a kaplán)

Od roku 2015 v rámci farnosti funguje aj občianske združene DOBRÝ PASTIER – LAČHO PASTIRIS, ktoré sa venuje službe Rómom. Farnosť Letanovce zahŕňa: Letanovce (2400 ľudí – cca 200 Rómov) s osadou Strelník, kde žije cca 1000 Rómov, Spišské Tomášovce (2100 ľudí, z toho Rómov 650), Arnutovce (700 ľudí, z toho Rómov 350). Celá farnosť Letanovce má teda cca 2200 Rómov. Služba Rómom spočíva najmä v troch oblastiach: Pastoračná - príprava na sviatosti a vysluhovanie sviatostí, letné tábory, stretnutia s deťmi a mládežou, charitatívna - burzy šatstva, pomoc so zháňaním nábytku, dreva a pod. a sociálna - poradenstvo, hľadanie práce, aktivačné práce, pomoc pri nadobúdaní pracovných návykov, atď. V r. 2019 bola dokončená výstavba Misijného centra v osade Strelník s názvom DOBRÝ PASTIER – LAČHO PASTIRIS. V centre sa uskutočňujú vyššie spomínané aktivity, predovšetkým príprava na sviatosti, stretnutia s deťmi a mládežou, burzy šatstva, poradenstvo, pomoc pri získavaní pracovných návykov a zručností pri budovaní centra a jeho okolia.

FB Lačho Pastiris

IBAN: SK42 0200 0000 0034 3339 6059