Blatné Remety

KRAJ:  Košický samosprávny kraj

OKRES: Sobrance

Diecéza:  Košická eparchia

Rómsku pastoráciu realizujú: diecézni kňazi (Peter Horváth)

Obec má cca 450 obyvateľov, z toho 250 detí, z nich asi polovica z detského domova pridelená jednotlivým rodinám do pestúnskej starostlivosti. 80% obyvateľov tvoria Rómovia. V r. 2004 – 2015 vo farnosti pôsobil rómsky kňaz (Peter Horváth), ktorý okrem klasickej farskej pastorácie rozvinul pastoráciu detí a mládeže. Počas celého roka sa v spolupráci s laikmi z Hnutia Svetlo-Život realizovali  formačné stretnutia, v lete tábory pre detí, pravidelné výlety, púte, účasť na Eparchiálnej prehliadke zborov; neskôr organizovanie prehliadky rómskych zborov priamo v obci Blatné Remety. Ako účinkujúci sa zúčastnili aj najmilšieho koncertu roka Úsmev ako dar. V roku 2014 v spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety bolo zriadené Pastoračné centrum sv. mučeníka Teodora Romžu v Blatných Remetách, kde následne prebiehala krúžková činnosť, voľnočasové a športové aktivity, ale aj sprevádzanie manželov a rodičov v spolupráci s rôznymi odborníkmi. V rokoch 2018 – 2020 bol zrealizovaný veľký výtvarný projekt „Kočovná galéria“, ktorého výstupom boli výtvarné diela s tematikou rómskej kultúry. Z vybraných obrazov bol zostavený nástenný kalendár.