Spišské Podhradie

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Levoča

Diecéza: Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Írske sestry (Presentation Sisters)

V meste Spišské Podhradie žije 3 800 obyvateľov, z toho asi 1500 Rómov.

V roku 1993 prišli Írske sestry (Presentation Sisters) na Slovensko, najprv vyučovať angličtinu na základných a stredných školách v Bratislave a neskôr v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Sestry od začiatku pracovali s miestnymi obyvateľmi, ktorým ponúkali podporu rodín, rozvoj spoločenstva veriacich a prácu s bezdomovcami.  Šírenie radostnej zvesti Evanjelia bolo vždy súčasťou ich charizmy a životného štýlu. Írske sestry pôsobia v Spišskom Podhradí od roku 2004. Komunita poskytuje podporu v oblasti vzdelávania a podpory rodiny medzi Rómami, ako aj vyučovanie angličtiny na miestnych katolíckych stredných školách. Sestry na žiadosť miestneho biskupa spolupracujú aj s diecéznym seminárom, čo umožňuje prípravu budúcich kňazov pre prácu v Spišskej diecéze. V priestoroch blízko komunity sestier je aj materská škola kofinancovaná rehoľou Írskych sestier, čím sestry slúžia tým rómskym rodinám, ktorých deti nemajú možnosť absolvovať predškolskú výchovu.  Budova s názvom NANO NAGLE CENTRUM slúži na komunitné služby pre Rómov zo Spišského Podhradia a segregovaných oblastí.

Od roku 2004 zaznamenali tieto známky vzdelávacieho a sociálneho rozvoja:

 

a. Zvýšil sa počet predškolákov

b. Dochádzka je pravidelná

c. Rodičia zaujímajú oveľa pozitívnejší postoj k vzdelávaniu a učeniu  

    svojich detí.

d. Deti sú čisté a ošetrené a staršie deti chcú pokračovať v štúdiu a

    robiť si domáce úlohy.

e. Dospelí využívajú kurzy čítania, písania a matematiky.