Kolégium Márie Romero

KRAJ: Košický samosprávny kraj

OKRES: Košice

Diecéza: Košická  arcidiecéza (rím.-kat.)

Rómsku pastoráciu realizujú: Dcéry Márie Pomocnice – Saleziánky

Pilotný projekt Kolégium Márie Romero sme odštartovali v šk. roku 2020/21 v byte v podnájme s dievčatami, ktorým sa venovali sestry saleziánky na Luníku IX. Je to prototyp, ktorý v sebe zahŕňa tieto prvky: pomoc pri štúdiu na škole mimo geta; bývanie v priaznivom a napomáhajúcom prostredí počas dní školského vyučovania; pobyt v slovenskej majorite napomáhajúci integrácii a obojstrannému kontaktu bez predsudkov; výchovná  a finančná spoluúčasť zákonných zástupcov detí; zlepšovanie rodičovských zručností prostredníctvom mesačných rozhovorov o pokrokoch dieťaťa; prepájame svety majority a minority, nezbavujeme rodičov ich zodpovednosti za výchovu, chceme, aby dieťa zachovalo kontakt so svojou kultúrou a trávilo víkendy doma; vzájomné priateľstvo medzi rómskymi a slovenskými dievčatami prostredníctvom mentoringového vzťahu.

FB Kolégium Márie Romero

IBAN: SK80 7500 0000 0040 0786 8759