GRM v okrese Stará Ľubovňa

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Stará Ľubovňa

Diecéza: Prešovská archieparchia

Rómsku pastoráciu realizujú: vyčlenení gréckokatolícki kňazi určení na pastoráciu Rómov (Leontín Lizák) a diecézni kňazi vo farnosti (Miroslav Šimko a kapláni)

Súčasťou celodiecéznej (eparchiálnej) rómskej misie v rámci Prešovskej eparchie je Gréckokatolícka Rómska misia v okrese Stará Ľubovňa. Od roku 2015 prebieha aktívna pastoračná činnosť vo farnosti Šarišské Jastrabie, od r.2016 v Jakubanoch a od r. 2019 v Čirči. Na rómsku pastoráciu je vyčlenený jeden kňaz, v Šarišskom Jastrabí túto špeciálnu pastoráciu vykonávajú diecézni kňazi (farár, kaplán). Kňazi sa venujú osobitne formácii mužov, chlapcov, dievčat a žien, organizujú duchovné obnovy, tábory, výlety, modlitby a chvály a sieťujúce stretnutia naprieč obciam, osadám.  V Šarišskom Jastrabí je z 1 400 obyvateľov asi 700 Rómov, pričom pastorácia pre nich prebieha v bývalej maštali na miestnom družstve. Aj takáto pastorácia prináša ovocie v zmene životov mnohých Rómov v obci.

Web: https://www.misiamozna.sk/

IBAN: SK48 0900 0000 0051 3345 5837