Štrba

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Poprad

Diecéza: Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizuje: diecézny kňaz (miestny farár)

V Štrbe žije asi 300 Rómov, čo je asi polovica rímsko-katolíkov v samotnej obci Štrba. O Rómov sa stará farský administrátor, v rámci riadnej pastorácie, cez náboženskú výchovu, stretnutia na fare pred 1. sv. prijímaním, birmovkou, spolu všetky deti bez rozdielu. Časť Rómov žije v slabších podmienkach, časť v bežných ako ostatná populácia.

Web: www.rkcstrba.sk