Centrum rómskej misie Košice - CRM

KRAJ: Košický samosprávny kraj

OKRES: Košice

Diecéza: Košická arcidiecéza

Riaditeľ Centra: Salezián Don Peter Bešenyei

Košický arcibiskup metropolita zriadil od 1. 7.2020 Centrum Rómskej Misie v Košiciach, ktorého hlavným poslaním je ponúkať odbornú, morálnu, ale aj ľudskú podporu všetkým zasväteným i laikom, ktorí sa podieľajú na duchovnej službe Rómom. Súčasťou centra je napomáhať k efektívnejšej pastoračnej činnosti na území Košcickej arcidiecézy tak, aby všetci, ktorí sa podieľajú na duchovnej službe, nachádzali nové zdroje inšpirácie a možností pre svoju službu Rómom v jednotlivých farnostiach.

CRM vydalo Deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii a intenzívne sa podieľalo na príprave stretnutia Svätého Otca Františka s Rómami v Košiciach na Luníku IX.

E-mail  besenyei.peter@abuke.sk

IBAN: SK54 0200 0000 0000 0024 3512  

Spomienka na Don Mária Riboldiho

21. januára by sa Mario Riboldi bol dožil 93 rokov.

... žijem s Rómami desiatky rokov, naučil som sa málo hovoriť a veľa počúvať...

Monsignor Don Mario Riboldi, sa narodil 21. januára 1929 v Biassone otcovi Gerolamovi a matke Adele. Bol prvý diecézny kňaz v Taliansku, ktorý požiadal svojho biskupa o vyslanie na misiu medzi Rómov. Keď videl vo svojej farnosti rómsku kolóniu, okolo ktorej jazdil na bicykli, pýtal sa sám seba: kto prinesie evanjelium týmto ľuďom? Rozhodol sa stráviť svoj život na periférii, cestovaním po Taliansku za rómskymi karavanmi. Opustil istotu farnosti a išiel žiť medzi Rómov. Stal sa Rómom nie narodením, ale svojim slobodným rozhodnutím.

Jeho biskupom a osobným priateľom bol Antonio Mária Montini, budúci pápež Pavol VI., ktorý bol prvý, kto ho pochopil a v tejto jeho myšlienke podporil. V r. 1962 sprevádzal tohto biskupa pri stretnutiach so skupinou chorvátskych a abruzzských Cigánov, ktorí neďaleko jeho farnosti žili v lese v stanoch. Vtedy mu biskup povedal: „O dva roky ťa uvoľním pre rómsku misiu.“ Ale stalo sa nečakané: Montini sa stal pápežom Pavlom VI.  Don Mário čakal dlhých sedem rokov až do roku 1969, keď mu kardinál Colombo povedal: „Uvoľňujem ťa na túto misiu. Uvidíme, čo urobíš.“

Don Mário musel „prekonať“ svoju mentalitu, preniknúť do kultúry tohto podivného ľudu roztrúseného po celom svete. Naučil sa zvyky a jazyk Rómov, skladal pre nich náboženské piesne, preložil žalmy, evanjelium sv. Marka do piatich rómskych dialektov.  Venoval veľkú pozornosť Starému zákonu a hľadal množstvo paralel v živote židovského národa v exile a v nepokojnej histórii Rómov, často vyháňaných z európskych krajín. Ako misionár si uvedomoval nielen to, že veľa dával, ale aj veľa dostával.  Hlboké osobné stretnutia ho postavili do neistoty, pretože sa už necítil ako dokonalý človek, ktorý všetkému rozumie. Keď sa priblížil k Rómom, ktorí boli  iní, učil sa univerzálnosti. Naučil sa mať menej hektický život, s menšou obavou z výsledku.

Don Mário Riboldi spolu s pátrom Luigim Perabonim boli viackrát v Španielsku, aby zozbierali príbeh o rómskom mučeníkovi Zefirínovi, ktorý bol v roku 1997 vyhlásený za blahoslaveného. Štyridsať rokov cestoval po celej Európe a navštevoval rómske kolónie. Svätú omšu slávil v karavane. V karaváne mal aj svätostánok v tvare malého stanu z látky, pripomínajúci starozákonnú biblickú nomádsku tradíciu s farbami liturgického obdobia. Kúril si plynovým ohrievačom, pitnú vodu získaval z verejných fontán, o jedlo sa delil s Rómami.

Bol neskutočne pokorný a trpezlivý, nečakal rýchle výsledky alebo lacné pochybné obrátenia. Tvrdil, že ohlasovanie nie je o množstve, ale o kvalite. Po vyše štyridsiatich rokoch života v karavane, svoj prives zakempoval v Brugheriu (v provincii Monza), v tesnej blízkosti obytnej zóny Sintov a Rómov.

Don Mário mi bol veľmi blízky, bol rovesníkom môjho otca, narodili sa v jednom roku. V karavane som s ním  strávil mesiac života, precestovali sme niekoľkokrát celé Taliansko (Miláno, Cuneo, Udinne, Neapol, Salerno, Eboli)  a mnoho ďalších zón, kde boli usadení Rómovia a Sintovia z rôznych európskych krajín. Pravidelne sme spolu niekoľko rokov počas letných prázdnin strávili aj na Slovensku. Od neho som sa naučil jeho obrovskej úcte k ľuďom, bol mojim skutočným duchovným učiteľom, ktorý ma trpezlivo voviedol do sveta Rómov. Bol to muž pokoja a dialógu. Zomrel 8. júna 2021, ako 92-ročný.

Peter Bešenyei, Centrum rómskej misie Košice