Centrum rómskej misie Košice - CRM

KRAJ: Košický samosprávny kraj

OKRES: Košice

Diecéza: Košická arcidiecéza

Riaditeľ Centra: Salezián Don Peter Bešenyei

Košický arcibiskup metropolita zriadil od 1. 7.2020 Centrum Rómskej Misie v Košiciach, ktorého hlavným poslaním je ponúkať odbornú, morálnu, ale aj ľudskú podporu všetkým zasväteným i laikom, ktorí sa podieľajú na duchovnej službe Rómom. Súčasťou centra je napomáhať k efektívnejšej pastoračnej činnosti na území Košcickej arcidiecézy tak, aby všetci, ktorí sa podieľajú na duchovnej službe, nachádzali nové zdroje inšpirácie a možností pre svoju službu Rómom v jednotlivých farnostiach.

CRM vydalo Deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii a intenzívne sa podieľalo na príprave stretnutia Svätého Otca Františka s Rómami v Košiciach na Luníku IX.

E-mail  besenyei.peter@abuke.sk

IBAN: SK54 0200 0000 0000 0024 3512