LUNÍK IX

KRAJ: Košický

OKRES: Košice
Diecéza: Košická arcidiecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Saleziáni don Bosca

Na sídlisku Luník IX žije asi 4 500 Rómov, ktorí tvoria 99,9% obyvateľov sídliska. Obyvateľom sídliska sa venuje celá komunita saleziánov – 4 kňazi, okrem nich 4 pastorační asistenti, cca 10 externých animátorov a dobrovoľníkov, ku ktorým postupne pribúdajú aj animátori z miestneho spoločenstva Rómov.

Misia na Luníku IX sa začala v roku 2003. Je to najväčšie rómske sídlisko v strednej Európe postavené ako sociálny experiment na okraji Košíc. Obyvateľmi sa v osemdesiatych rokoch minulého storočia stali Rómovia, príslušníci polície a armády. V deväťdesiatych rokoch sa postupne majoritné obyvateľstvo zo sídliska začalo sťahovať. Na sídlisku Luník IX je prihlásených na pobyt približne 5000 ľudí. Sídlisko je odpojené od dodávky tepla (2005) a plynu (2010), má obmedzenú dodávku vody, hodinu ráno a hodinu popoludní (2009), časť sídliska je aj bez elektriny (2010). Rozloha sídliska je jeden štvorcový kilometer, je tu najväčšia hustota obyvateľov na Slovensku. Priemerný vek je dvadsať rokov, nezamestnanosť 90%. Základnú školu navštevuje 1 100 detí, z toho prvý ročník 220 detí. Niekoľko rokov sa oslovovali a žiadali kňazi, ale aj rehoľné spoločenstvá o prítomnosť na Luníku IX. V roku 2003 sa prihlásili dvaja diecézni kňazi z iných diecéz na päťročnú výpomoc. Boli prítomní priamo na sídlisku a aktívne spolupracovali so školou (kňazi financovali štipendiá). V roku 2005 začali s výstavbou pastoračného centra. Po skončení ich prítomnosti v júni 2008 na ich miesto nastúpili saleziáni don Bosca, okolo ktorých sa vytvoril nový misijný tím. Pokračovali s výstavbou pastoračného centra, ktoré sa v roku 2011 dokončilo. V roku 2017 zriadili práčovňu pre obyvateľov sídliska.

V súčasnosti spočíva pastorácia na Luníku IX v sprevádzaní rodín, detí - v spolupráci so školou, vo voľnočasových aktivitách (tábory, doučovanie), v príprave na sviatosti a ich vysluhovanie, v podpore hygienických návykov (u Saleziánov zriadená práčovňa pre sídlisko) a hlavne v spolunažívaní priamo s Rómami uprostred sídliska. 

Web: https://lunik9.sk/ ;

FB: https://www.facebook.com/lunik9.sk

IBAN

Luník IX – o.z. Oheň nádeje: SK73 8330 0000 0028 0179 2078

Saleziáni don Bosca: SK65 0200 0000 0040 4823 9457 

Saleziáni pripravili videodokument o práci s Rómami

Bratislava/Košice 7. septembra (TK KBS) Saleziánska rodina pôsobí na poli pastorácie Rómov na Slovensku už 30 rokov. Pri príležitosti stretnutia pápeža Františka s Rómami na Luníku IX v Košiciach 14. septembra pripravili saleziáni o tejto práci 13-minútový dokument. Je súčasťou cyklu Viera do vrecka, zo saleziánskej produkcie. Aktuálnu tému s názvom Don Bosco a Rómovia na Slovensku si možno pozrieť na YouTube kanáli saleziánov.

 

Krásna slávnosť hneď po lockdowne

Košice – Luník IX   7. jún 2021  /  V nedeľu 6. júna 2021 sa na Luníku IX konala krásna slávnosť: šesť  chlapcov prijali prvýkrát Pána Ježiša. Chlapcov pripravovali pátri saleziáni nielen v tomto školskom roku, ale venovali sa im dlhodobo. Chlapci boli pripravení vynikajúco a verme, že budú v nastúpenej ceste pokračovať. Majú na to predpoklady i podmienky vďaka pastoračnému centru, pátrom saleziánom i službe dobrovoľníkov.

 


 

Máme možnosť podporiť misionárov na Slovensku

Košice - Luník IX  12. február 2021  / Občianske združenie Oheň nádeje, pod ktorým pracujú Saleziáni don Bosca v centre košického sídliska Luník IX už 12. rok, sa uchádzajú o naše 2 -3 % zo zaplatenej dane. Hoci možno ide o malú čiastku (ktorá však pre Vás nebude znamenať žiadny výdavok navyše), Vaše rozhodnutie, ako sa postavíte k tejto príležitosti, môže mať saleziánskych misionárov veľký význam. V minulom roku Vaše 2-3 percentá mali hodnotu 1.727,99 €. Môžete pomôcť saleziánom na Luníku IX aj tento rok bez toho, aby Vás to niečo stálo.

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť 2% z dane, ale ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane. Je potrebné požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto dobrovoľníckej činnosti. Viac info na rozhodni.sk .

Čas podávania daňového priznania a teda aj možnosti poukázať 2% (3%) z daní na účely neziskových organizácií je v marci a apríli každého roka.

Čo je potrebné urobiť?

 1. Do 15.02.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré sa nachádza TU.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane, ktoré sa nachádza TU .
 5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Identifikačné údaje:

 • IČO: 42332303
 • Obchodné meno (názov): Oheň nádeje
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Podjavorinskej 18, 040 11 Košice 

Poznámky:

 • Do kolónky Rok sa píše 2020.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava.
 • OZ Oheň nádeje nemá SID, kolónku na SID nevypĺňajte.
 • Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý peniaze automaticky prevedie.
 • Tlačivá sa podávajú na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   

Návšteva provinciála

Košice – Luník IX   20. január 2021  / V januári navštívil a povzbudil saleziánskych misionárov na Luníku IX ich provinciál don Peter Timko, ktorý sa s otcom Petrom Veselským, Mariánom Maťaťom, Jozefom Gibalom a Petrom Žatkuľákom  prešiel po sídlisku, aby do seba nasal atmosféru sídliska a dôležitosť a zložitosť poslania saleziánov na tomto mieste. Povzbudil spolubratov, aby ako Don Bosco hľadali, čo Pán chce od nich na tomto mieste a aby boli verní odkazu, ktorý dostal Don Bosco ešte kedysi vo sne: „Nie násilím, ale láskou“.  To je heslo i prístup celej saleziánskej rodiny.  

Preto prosíme o modlitby za celé saleziánske dielo, aj na Luníku IX, ale aj za ľudí, najmä mladých, ktorí na tomto sídlisku žijú.


 

Luník počas lockdownu

Košice – Luník IX   5. január 2021  / Keď sa zatvorili kostoly, otcovia saleziáni stretávajú deti už len na ulici. Niektoré deti nemajú televízor ani mobil, ale vedia ešte radostne prežívať detstvo v jednoduchých hrách. Pozvanie na modlitbu berú úplne prirodzene, aj keď väčšinou oficiálne modlitby nepoznajú. Ich modlitba je však úprimná a vychádza z čistého srdca.

 


 

Vianoce na Luníku IX

Košice – Luník IX   31. december 2020 / Vianočné obdobie sme začali sláviť spolu s ľuďmi zo sídliska ešte pri spoločných svätých omšiach. Najviac sa ich nazbieralo na polnočnú svätú omšu, kedy nás bolo takmer 40. Mladí hudobníci vytvorili radostnú atmosféru. V kostole sme privítali aj celé rodiny, ktoré žijú vzorne a rodičom záleží na výchove svojich detí. Niektorí už sa odsťahovali z Luníka IX a usilujú sa umožniť svojim deťom iné detstvo, než zažili sami. Malé dievčatko prišlo k Ježiškovi k jasliam, s láskou ho pohladilo a so slzami ho odprosovalo ho za svoje "previnenie", za to, že od neho odišlo.

Pre niektoré deti sa ani v deň Božieho Narodenia nič nemení: musia ísť s bandaskami na vodu a večer vyberať kontajnery. Sídlisko Luník IX aj na Vianoce zostáva ťažkým miestom pre život detí, i keď viacerí ľudia si vyzdobili okná a byty vianočnými svetlami a niektorí si postavili aj vianočný stromček. Na ulici to však až tak vianočne nepôsobilo. Počas oktávy bolo možné ešte chodiť do kostola a mnohé deti túžili prísť aspoň na chvíľu k jasličkám. Mnohí ich videli po prvý krát. Príbeh Ježišovho narodenia počúvali radi a so záujmom. Každý deň volali nových kamarátov. Jasličky sa stali miestom stretnutia sa chudobných detí s chudobným Dieťaťom. A tá chudoba sa v niektorých prípadoch nedá zakryť...


 

Prajeme Vám požehnané Vianoce!

"Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa
i dieťa uložené v jasliach."
"O pasťjera siďarenas u arakhle la Maria the Le Jozef
le čhavoreha andre maštalňa."
                                                   Lk 2,16
 
Božia láska, ktorú zjavil Ježiš vo svojej dobrote,
žiari svetlom, ktoré nemožno zhasiť.
Prajeme Vám, aby počas týchto Vianoc
vstúpila aj do Vášho príbytku
a zostala v ňom aj po celý rok 2021.
 
Saleziáni a pastoračný tím L9


 

Na Vianoce sa pripravujeme srdcom

Košice - Luník IX. 22. december 2020  /  Na Vianoce sa pripravujeme hlavne duchovne. Okrem stromčeka nemôže chýbať Betlehem. Veď práve tam sa narodila naša spása, Ježiš, náš Spasiteľ, ku ktorému mudrcov priviedla tajomná hviezda na oblohe. Nestačí pripraviť len vonkajšok. Preto sme mladých pozvali na predvianočnú duchovnú obnovu. Okrem vianočného videa a krátkeho zamyslenia bol priestor aj na sväté spovede a po nich svätá omša.

 


 

Chystáme vianočnú výzdobu

Košice - Luník IX  21. december 2020  / Vianočný stromček neodmysliteľne patrí k Vianociam a preto aj v kostole má svoje miesto. Chlapci sa s chuťou pustili do jeho výzdoby. Aj takéto chvíle majú svoj výchovný charakter. Vianoce sa prostredníctvom stavania a ozdobovania stromčeka stávajú mladým bližšími a osobnejšími. Keď chlapci urobili svoju časť diela, na rad prišli dievčatá... Vianočný stromček otvára srdcia, buduje vzťahy, posilňuje vieru.

 


 

Uprostred korona-pandémie

Košice - Luník IX  14. december 2020 / Nachádzame sa uprostred korona-pandémie, ktorá nateraz výrazne obmedzila náš apoštolát na sídlisku. Samozrejme, aj teraz hľadáme možnosti, ako apoštolovať. Mladí na Luníku sú vo všeobecnosti o čosi slobodnejší od online priestoru, než väčšinová populácia, no náš kontakt s nimi sa teraz presunul najmä na facebookovú komunikáciu. Pripravujeme im dvakrát denne modlitby s myšlienkou, prípadne s nejakým krátkym poučným videjkom, raz týždenne sa stretáme v online Čajovni, kde virtuálne komunikujeme a súťažíme. Pri obmedzení počtu veriacich v kostole sme ponúkli účasť na svätých omšiach mladým i starším Luníkarom v päticiach, takže máme v nedeľu 8 svätých omší.

V tomto čase s vďačnosťou spomíname na leto, ktoré bolo v období medzi vlnami naplnené rozličnými apoštolskými akciami.


 

Mikuláš predsa prišiel

Košice - Luník IX  6. december 2020  / Adventné obdobie je vždy spojené s oslavou svätého Mikuláša. Neobišiel ani nás a našich mladých. Najprv obdaroval deti na nedeľnej svätej omši, potom prišiel aj medzi mládežníkov z Čajovne. Svätý Mikuláš nás inšpiroval natoľko, že stretko chlapcov pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie vyrobilo pre svojich rodičov malý darček vo forme vianočného pozdravu. Iná skupina mladých pripravila vianočnú pohľadnicu s osobných venovaním pre rodiny v krízovom centre v Bernátovciach.

 


 

Čajovňa aj v čase korony

Košice – Luník IX  4. december 2020  / Každý piatok zvykneme mať pre mladých mládežnícku sv. omšu a po nej nejaký zábavný alebo súťažný program nazývaný Čajovňa, možno aj preto, lebo je to spojené naozaj aj s podávaním čaju. Toto bolo však možné len do sprísnenia pandemických opatrení.

Aj počas korona-pandémie sa usilujeme o apoštolát na sídlisku v rámci dovolených možností. Náš kontakt so stredoškolákmi sa teraz presunul najmä na facebookovú komunikáciu. Pripravujeme pre nich dvakrát denne modlitby s myšlienkou, s nejakým krátkym poučným videom, raz týždenne s stretáme v online Čajovni, kde virtuálne komunikujeme a súťažíme.


 

Duchovná obnova pre ženy

Košice 25. november 2020  / Vo výchove dieťaťa má nezastupiteľné miesto matka. Preto je potrebné sa venovať práve matkám. Na sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej sme v našom stredisku privítali hosťa z Bratislavy: pani Renátu Ocilkovú, z Konferencie biskupov Slovenska, ktorá sa osobne venuje práve rómskym ženám. Prišla sa prihovoriť ako matka matkám, povzbudiť ich k láske, obetavosti i k viere. Počas duchovnej obnovy mali ženy možnosť sa vyspovedať a na konci sa zúčastniť svätej omše. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo asi desať žien, ktoré odchádzali so silnými dojmami a už sa tešia na ďalšiu duchovnú obnovu. Na konci sme pripravili pre ne malé občerstvenie na posilnenie neformálnych vzťahov a kvôli zážitku z prijatia.

 


 

Na sviatok ANKY

Košice  20. november 2020  /  V deň liturgickej spomienky na blahoslavenú Anku Kolesárovú, ktorý sme si pripomenuli v piatok 20. novembra, v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávil svätú omšu košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Predchádzala jej deväťdňová duchovná príprava. Sv. omša bola hlavne pre mladých a my s našimi mladými sme boli pri tom. Otec biskup hovoril o poklade, ktorý si má každý z nás chrániť, ktorý si chránila aj bl. Anka Kolesárová a kvôli ktorému sa jej oplatilo aj položiť život - za svoju vieru a čistotu.

 


 

Pouličné oratko

Košice – Luník IX  28. september 2020  / V septembri sa nám podarilo po dlhšej odmlke obnoviť streetwork alebo v saleziánskom slovníku oratórium na ulici. Až do prerušenia činnosti sme ho trikrát zorganizovali v nedeľu popoludní na miestnom ihrisku. Tam vítame každého, kto je ochotný správať sa slušne a rešpektovať saleziánov a animátorov. V pouličnom oratóriu sme ponúkali futbal, preťahovanie lanom, švihadlo, indiánsku paličku... a na konci večerné slovko s krátkou modlitbou a peknou myšlienkou.

 


 

Duchovná obnova pre mladých

Borda 25. september 2020  / Začiatkom druhej vlny sme stihli ešte zorganizovať septembrovú víkendovú duchovnú obnovu pre animátorov na Borde. Mladí z Luníka zatiaľ síce ešte nezvládajú dlhé chvíle ticha, ale sú ochotní zamýšľať sa nad sebou, debatovať a vyjasňovať si veci. Duchovná obnova vychádzajúca z biblilckých textov bola spojená s rozhovormi, aktivitami a zakončená svätou omšou.


 

Bodka za prázdninami v Levoči

Levoča 30. august 2020 / Po skončení prázdnin sme pozvali na púť do Levoče všetkých aktívnych dospelých laikov z nášho kostola. Pozvanie prijali asi desiati. Na autách sme prišli do Levoče na Mariánsku horu. K nohám Panny Márie sme mohli zložiť svoje radosti i starosti. Po modlitbe a svätej omši sme boli srdečne prijatí u sestričiek na večeru. Pri spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili v historickom centre Levoče a potom sme sa vrátili domov.

 

 


 

Misijný tím

Košice 25. august 2020  / Od leta sa počet spolubratov opäť navýšil na 4. Nový riaditeľ don Peter Veselský  sa odvtedy spoznáva so svojimi spolubratmi v komunite:   duchovnými otcami Jozefom Gibalom, Mariánom Maťaťom Petrom Žatkuľákom. Ideálnym časom na to bolo nielen plánovanie, ale aj komunitná dovolenka či iné kratšie výlety. Táto komunita saleziánov objavila spoločného koníčka: turistiku. A tak v lete vystúpili nielen na Folkmarskú skalu či na Kopské sedlo, ale navštívili aj Červené vrchy v Západných Tatrách, vyliezli dokonca aj na majestátny poľský Giewont. 

Mimochodom, práve v tento deň, nič netušiac, boli pátri vzdušnou čiarou len asi 13 km od miesta, kde v tej chvíli odchádzal k Otcovi don Štefan Turanský. Božie cesty sú nevyspytateľné, o tom nás presviedčajú nielen nečakané či „predčasné“ odchody našich spolubratov do večnosti v poslednom čase, ale aj situácia okolo pandémie Covid-19. Preto sa teraz modlíme za čo najrýchlejšie odznenie pandémie a dúfame, že čím skôr budeme môcť obnoviť našu činnosť  v plnom rozsahu.

Pátri Peter, Jozef, Marián a Peter a zamestnankyne Zdenka, Izabela, Zuzana, Monika


 

Teambuilding pre animátorov

Žakovce - Slovenský raj  18. august 2020 / V auguste sme pre animátorov zorganizovali trojdňový stmeľovací výlet v Žakovciach. Mladí z Luníka plného ťažkých osudov mohli vidieť ďalších ľudí s ťažkými osudmi, ktorí uverili Pánu Bohu, začali pracovať na svojom obrátení a ich život sa zmenil. Čas na nás si našiel aj otec Marián Kuffa, ktorý sa otcovsky prihovoril k srdcu našich mladých. Viackrát z jeho úst počuli slová, že má Rómov veľmi rád, čo oni naozaj cítili. Na tomto výlete sme ešte stihli vyjsť na Tomášovský výhľad, boli sme na koňoch, ktorých u otca Kuffu chovajú, a dokonca sme boli i v Aquacity v Poprade.  V Žakovciach sme počas tých dní zažili srdečné prijatie a mladí sa sem určite ešte radi vrátia.

 


 

Letné tábory

Košice - Prešov - Sigord - Borda  6. - 30. júl 2020  / Po prímestskom tábore sa uskutočnili menšie akcie: viacdňové výlety stretiek. Tri dievčenské stretká prežili tri dni plné zážitkov a radosti v rekreačnom zariadení gréckokatolíckej cirkvi v Sigorde pri Prešove. Dve chlapčenské stretká sa zase vybrali do našej zrekonštruovanej chaty na Borde neďaleko horského prechodu Dargov. Stretko Hrdinov so svojím vedúcim - o. Mariánom Maťaťom - na cyklovýlete a súťaži. Jedna skupina chlapcov vymenila pohodlie chaty za výzvu v podobe turistiky a spania v prírode pod stanom. Pre všetkých účastníkov to bol prvý zážitok tohto druhu, chlapci objavili zmysel námahy spojenej so šľapaním, ktorá je potom odmenená krásnymi výhľadmi. Slovenský raj, Vrch Sivec i kopec Lazy, opekanie pri ohni, nočná obloha a výhľad do troch štátov, to sú len niektoré zo zážitkov, o ktorých chlapci radi rozprávajú.

 


 

Pandémia hrdinov

Košice 14. júl 2020 / Hneď na začiatku prázdnin sme mali prímestský tábor. Téma bola skutočne prozaická; tábor mal totiž názov Pandémia hrdinov. Základnou pointou bola myšlienka, že v čase, keď sme zamorení koronavírusom, objavujú sa hrdinovia, ktorí s ním bojujú a ochraňujú tak aj nás: zdravotníci, policajti, hasiči, vojaci. Na každý deň sme mali pozvaných zástupcov jednej zložky, ktorí prišli na besedu, aby nám predstavili svoju prácu nielen slovom, ale aj videami, pomôckami, ukážkami a rozličným iným materiálom. Najviac u detí zabodovali vojaci, ktorí priviezli aj obrnený transportér a dovolili im dokonca manipulovať a fotiť sa so zbraňami, z čoho mali deti obrovskú radosť. Vyvrcholením tábora bol piaty deň, v ktorom myšlienka hrdinov bojujúcich proti vírusu vyústila do myšlienky, že aj deti sa môžu stať hrdinami bojujúcimi proti vírusu, ktorým je zlo, hriech. A takých hrdinov môže byť veľa; čím viac detí sa rozhodne bojovať so zlom, tým viac hrdinov bude. Práve preto bol názov prímestského tábora Pandémia hrdinov.


 

Bál princezien

Košice – Luník IX   8. február 2020 /  Horúca správa! Na Bále princezien a iných rozprávkových postáv si princ Edward nevybral najkrajšiu princeznú. Povedal, že je to kvôli kráse všetkých zúčastnených princezien nemožné.️ Karneval celý týždeň (vlastne mesiac) chystalo stretko Časomierky starších dievčat. Úlohy organizátoriek a budúcich animátoriek sa zhostili veľmi zodpovedne a s tvorivosťou. Takže za všetky zúčastnené princezné im ĎAKUJEME .

 

 


 

Don Bosco show

Košice – Luník IX.  31. január 2020  /  Oslava dona Bosca má vždy svoje neopakovateľné čaro, tak ako má neodolateľné čaro don Boscov duch. Ďakujeme nášmu dobrému Bohu, že je tomu tak aj na Luníku IX. Naša saleziánska prítomnosť je tu od roku 2008. S Božou pomocou sme dobudovali celý areál - kostol, mládežníčke stredisko a ubytovacie priestory pre komunitu. Každý rok ďakujeme aj don Boscovi, že nám dáva silu a pomáha otvárať nové obzory našej pastoračnej práce. Tohtoročná oslava mala tak trochu mediálny podtón. Každé stretko vytvorilo krátke video s témou našej tohtoročnej saleziánskej streny - myšlienky, ktorú nám každoročne ponúka náš hlavný predstavený "Dobrý kresťan a čestný človek". Veríme, že sa táto don Boscova túžba zakorení a bude prinášať ovocie aj na našom Luníku.

 


 

Oslava "ľudí dobrej vôle" v Nižnom Klátove

Nižný Klátov  14. január 2020 /  Tradičného stretnutie "Ľudí dobrej vôle" má v Nižnom Klatove svoju dlhoročnú tradíciu. Je veľmi zaujímavé, že do tejto oslavy zakomponovali aj don Bosca. Tento sympatický  svätec, ktorý zarezonoval v srdciach ľudí pred mnohým rokmi, keď tam saleziáni učili na škole náboženstvo, ešte stále požíva ich priazeň. Pozvali aj náš spevokol z Luníka IX, ktorý svojim vystúpením prispel k peknému kultúrno-spoločenskému programu . Naši mladí boli veľmi milo prekvapení prívetivým prijatím miestnych ľudí. Zbúrali v nich tak predsudky, že Rómovia nie sú v majorite vítaní. Pekne nás pohostili a pozvali na ďalšie stretnutie.

 


 

Mladí na Štrbskom plese

Štrbské Pleso 4. január 2020  / Čas prázdnin na začiatok roka sme využili na výlet do našich prekrásnych Tatier. Ponuku prijali predovšetkým mladí z nášho spevokolu a neobanovali. Na Štrbskom plese nás privítalo slnečné počasie a zasnežené veľhory. Pre mnohých to bol unikátny pohľad nakoľko v Tatrách boli prvýkrát. Prekvapilo ich množstvo snehu, zamrznuté jazero a predovšetkým majestátnosť zasnežených vrcholov. Všetci sme boli očarení najmä pri pohľade na prírodnú scenériu  zo skokanského mostíka, spontánne sme začali spievať a spoločne sa modliť. Vyjsť naň nebolo vôbec jednoduché, zabrať nám dalo najmä brodenie snehom. Ale stálo to za to! Mnohí prekonali svoje doterajšie turistické limity a tešia sa na ďalšie výlety. Máme veľa spoločných zážitkov, ktoré utužujú vzťahy a kolektív.

 


 

Stretkársky život

Košice – Luník IX. December 2019  / Naše pastoračné úsilie má svoje tradičné spôsoby a patrí medzi ne aj „stretkárska“ činnosť. Tieto rovesnícke skupinky v počte cca 10 členov sa pod vedením animátorov pravidelne 1x týždenne stretávajú. Modlitba, formačná téma, podelenie o živote, pracovná aktivita, hry, súťaže a výlety tvoria pestrú náplň týchto stretnutí. Skupinové aktivity umožňujú spoznávanie jednotlivcov a podľa potreby im potom môžeme ponúknuť individuálne doučovanie a sprevádzanie. Sme presvedčení, že len táto mravčia, trpezlivá, mnohokrát nenápadná obetavá práca prinesie pre tieto deti ovocie lepšej budúcnosti.

 


 

Ďalšie informácie z pôsobenia saleziánov na Luníku IX

 

Mnoho ďalších informácií aj z histórie - o misii saleziánov a saleziánok na Luníku IX nájdete tu:  Luník 9 / KRONIKA

 

 


 

Saleziáni chcú opraviť blok

Košice 28. január 2014 / Saleziáni Don Bosca, ktorí pôsobia na košickom sídlisku Lunik IX, odštartovali zaujímavý projekt pomoci. Program podpory bývania nestojí na tom, že saleziáni všetko zabezpečia sami.

„Naším zámerom je priviesť účastníkov programu podporného bývania k pracovnej spoluúčasti pri rekonštrukcii, prácach, ktoré nevyžadujú profesijných odborníkov, pri udržiavaní poriadku,“ uviedol predstavený saleziánov na Luniku IX Peter Bešenyei. „Pôjde o jeden z merateľných indikátorov, chcem 'vytvárať' a nie iba 'využívať'.“ Saleziáni chcú vytvoriť sociálne bývanie pre mladé rodiny a tých, ktorí prejavia záujem zlepšiť si kvalitu života.

Zdroj: https://romovia.sme.sk/c/7081780/saleziani-na-luniku-ix-opravuju-blok.html


 

Na Luníku IX majú KOSTOL a PASTORAČNÉ CENTRUM

KOŠICE 30. október 2010/ Na košickom sídlisku Luník IX majú nový kostol. Slávnosti predsedal košický arcibiskup Bernard Bober, zodpovedný za pastoráciu Rómov, prítomný bol aj provinciál rehole saleziánov Karol Maník. Kostol zasvätili zmŕtvychvstalému Kristovi. „Neveriaci sa často vysmievajú kresťanom, že váš Boh je mŕtvy, keď vidia ukrižovaného. Aby sme poukázali na radosť a nádej, že náš Boh vstal zmŕtvych, aj tento kostol sme mu zasvätili," vysvetlil Peter Bešenyei, zodpovedný za pastoráciu Rómov v Košiciach. Predstavený saleziánov na Slovensku Karol Maník doplnil, že okrem jeho spolubratov rehoľníkov na Luniku pôsobí aj tím misijných dobrovoľníkov a rehoľné sestry.

Slávnosť trvala vyše dve a pol hodiny, omnoho dlhšie než je zvykom, a jej súčasťou boli temperamentné rómske piesne a svedectvá. „Táto lokalita ľuďom dlhé roky neponúkala možnosti realizovať svoje duchovné potreby a teda si uvedomovať aj dôstojnosť človeka," povedal. Pri výstavbe pastoračného centra sa za posledné tri roky preinvestovalo asi 700-tisíc eur, postavili tu nielen kostol, ale aj priestory pre ubytovanie rehoľníkov. Z takmer polovice prispelo mesto, zvyšok zohnali saleziáni hlavne zo zahraničia.

Zdroj: https://kosice.korzar.sme.sk/; tkkbs.sk 


 

Na Luníku stavajú komunitné centrum a kaplnku

Košice 11. november 2010/Don Jozef Červeň vo svojom blogu z 11. novembra 2010 uvádza: „Aktivity komunitného centra sú v prvom rade zamerané na posilnenie integračného procesu v komunite, v ktorej je centrum prevádzkované. Okrem voľnočasových aktivít, vďaka ktorým najmä deti a mládež môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas, na rozdiel od potulovania sa po ulici, fetovania, drobných krádeží a inej činnosti, ktorá pripravuje na záhaľčivú a kriminálnu budúcnosť, sa v centre konajú aj vzdelávacie aktivity a aktivity zamerané na prípravu na budúce povolanie, či na zodpovedné zvládnutie úloh v práci, v rodine a v spoločnosti. Keďže toto centrum spravujú saleziáni, súčasťou centra je aj kaplnka, kde sa budú konať náboženské aktivity pre tých ľudí z rómskej komunity, ktorí chcú svoju vieru prežívať aj prostredníctvom pravidelnej účasti na bohoslužbách. Skúsenosti saleziánov z Jarovníc ako aj zo sídliska Poštárka v Bardejove jasne hovoria o tom, že to má zmysel.“, uvádza Jozef Červeň. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák sa vyjadril o pôsobení cirkevných misií, že svojou úprimnosťou a nezištnosťou predstavujú nenahraditeľnú pomoc, a že vníma nepopierateľné pozitívne výsledky cirkevných misií.

Rómske prostredie je veľmi rôznorodé, a preto si vyžaduje osobitý prístup. Najväčšou zárukou životnosti diel v rómskej komunite je vytrvalá prítomnosť. Preventívny systém v rómskom prostredí jeo bezhraničnej trpezlivosti a sebaovládaní, vytrvalosti a vyčkávaní na príležitosť, na búranie anonymity a postupné odstraňovanie agresivity, čakanie na zmenu mentality jednotlivca i osady.

Zdroj: https://cerven.blog.sme.sk/c/247215/Kostol-na-Luniku-IX-nestoji.html ; rehole.sk


 

Zatiaľ provizórna kaplnka

Košice 30. január 2010/To, čo najviac chýba obyvateľom Luníka IX, nie sú materiálne veci. Bieda, ktorá tu panuje, je z veľkej časti následkom duchovného úpadku. Jednou z podstatných vecí, ktoré zatiaľ na Luníku nie sú, je kostol - posvätné miesto, kde by sa Rómovia mohli stretávať so svojím Bohom. Sv. omše sa zatiaľ slúžia v škole v jednej triede, provizórne upravenej na kaplnku.

 


 

Saleziáni a sestry saleziánky rozbiehajú nové aktivity

Košice 2. október 2008 / Saleziáni a sestr saleziánky postupne rozbiehajú nové aktivity. Spoločne hľadajú a skúšajú vhodné formy duchovnej služby miestnym obyvateľom. V prvom rade sa snažia o dôstojné slávenie svätej omše. S tým súvisí lektorská príprava ako aj príprava hudobného sprievodu. Je potrebné vynaložiť veľké úsilie k tomu, aby deti a mládež počas slávenia svätej omše zachovali ticho a pokoj. Zatiaľ im v tom pomáha metóda činnej prítomnosti animátorov medzi deťmi počas svätej omše s neustálym povzbudzovaním k lepšiemu správaniu. Veľmi sa osvedčilo zobrazovať texty piesní cez dataprojektor.  Po piatkovej a nedeľnej svätej omši býva oratórium pre deti a mládež. Keďže na sídlisku nie sú žiadne priestory pre voľno-časové aktivity, je v mnohých prípadoch evidentne vidieť, že deti a mládež prichádzajú do dočasncýh "pastoračných" priestorov do školy iba kvôli hre.

Dôraz sa kladie na formáciu v malých skupinách. Na začiatku saleziáni spustili stretko pre 15-ročných a starších, ktoré vedie don Peter Žatkuľák. Stretko začína každú stredu o 17.00 hod. sv. omšou, po nej je vysvetlená téma, o ktorej sa následne diskutuje. Cieľom je pomôcť týmto mladým ľuďom otvoriť svoje srdce Bohu, a uvedomiť si zodpovednosť za svoj život. Ďalej rozbiehajú prípravu na prvé sv. prijímanie pre starších, ktorí ešte neboli a chceli by prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu.

Čo sa týka hudby, tá sa zatiaľ na Luníku IX iba rozvíja a pod patronát bola pridelená Katke Rečlovej. Z tých, ktorí už prišli do kontaktu s klavírom či gitarou, sa postupne začína formovať skupinka pre mládežnícku formu liturgického hudobného sprievodu. K tomu sa pripája zopár nádejných spevákov. Títo, ako aj ďalší začiatočníci, majú možnosť rozvíjať svoj hudobný talent počas štvrtkového popoludnia, kedy rozbiehame individuálne hodiny hudby. Do tejto činnosti sa zapojil mladý salezián, profesionál hudobník Tomáš z košickej Kalvárie, ktorý si vzal na starosť vyučovanie bicích nástrojov. Ďalšia možnosť hudobného vzdelávania je hra na gitare, ktorú má na starosti Katka. Dúfame, že sa naša hudobná ponuka postupne rozšíri o ďalšie nástroje.

Zdroj: lunik9.sk


 

Príchod Saleziánov

Košice – Luník IX. 26. august 2008  /  Od 1. júla 2008 je pastorácia na sídlisku Luník IX zverená Saleziánom don Bosca. Prvými priekopníkmi saleziánskej misie na Luníku IX sa stávajú don Peter Bešenyei SDB a don Peter Žatkuľák SDB, ktorí sa 1. júla 2008 nasťahovali do bytu na 6. poschodí s adresou: Krčméryho 1, Luník IX, Košice.

O pomoc v pastorácii Rómov žijúcich na košickom sídlisku Luník IX požiadal saleziánov arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Spolu s dvoma kňazmi sa práci medzi Rómami začali venovať aj dve sestry saleziánky,  pridala sa k nim prvá misijná dobrovoľníčka. Odvtedy misijný tím stále pozostáva z troch zložiek: Saleziánov dona Bosca, Sestier saleziánok FMA a dobrovoľníkov.

Zdroj: rehole.sk ; cerven.blog.sme.sk; postoj.sk ; lunik9.sk


 

Kňaz Jozef Červeň zaviedol prospechové štipendium

Košice – Luník IX. 30. september 2007  /  V školskom roku 2007/2008 sa otec Jozef Červeň rozhodol zaviesť pre žiakov školy na Luníku IX  prospechové štipendium. „Rozhodol som sa, že z vlastných financií a z financií tých, ktorí mi pravidelne prispievajú na štipendiá pre decká, rozbehnem adresný štipendijný program pre všetkých žiakov v ročníkoch 5. - 9. Ide spolu o 287 žiakov, z ktorých na polroku nebolo 97 klasifikovaných buď pre záškoláctvo, alebo pre "zahraničný výlet". Týmto 190 žiakom som sa rozhodol mesačne rozdeliť skoro 11 tisíc korún na štipendiá podľa presného vzorca. Zo základnej sumy, ktorá je u piatakov 300 Sk a po stovke rastie až na 700 Sk u deviatakov, sa štipendium vypočíta nasledovne. Suma sa delí známkou zo správania, následne sa delí priemerom známok, ak niekto prepadol delí sa mu ešte dvoma, a od nej sa odpočíta počet neospravedlnených hodín za predchádzajúci polrok. A tak najlepší piatak má štipendium 300/1/2,2/1-4=132,4 (štipendium 140 Sk) a najlepší deviatak má 700/1/1,61/1-0=434,8 (štipendium 440Sk). Najnižšie štipendium aj pre tých, ktorí sú v hlbokom mínuse, no sú klasifikovaní aj napriek tomu, že majú štvorku zo správania (priemer zo správania na našej škole je 2,31) a niekoľko sto neospravedlnených hodín (priemer na žiaka je 180 neospravedlnených hodín za pol roka), je 20 Sk. Toto štipendium dá triedny učiteľ žiakovi a rodičovi hneď potom, ako mu obidvaja podpíšu prevzatie štipendia. Každý učiteľ to zároveň využije na to, aby sa porozprával s rodičom aj so žiakom. Takéto štipendium presne zohľadňuje študijné výsledky žiaka, a žiak si vie spočítať, že za každú neospravedlnenú hodinu príde v ďalšom polroku mesačne o jednu korunu. Na konci roka chcem túto motiváciu presne zhodnotiť a plánujem žiakom, rodičom aj učiteľom položiť niekoľko anketových otázok, a presne to vyhodnotiť, “ uvádza vo svojom blogu Jozef Červeň.

Prospechové štipendium bolo podporované z cirkevných zdrojov a od darcov a fungovalo na Luníku IX ešte niekoľko rokov po odchode Jozefa Červeňa do inej farnosti.  


 

Dokument o misii Saleziánov Dona Bosca na Luníku IX

Čo je to tu?

Začiatok misií na Luníku IX

Košice 11. august 2003 /  Od júla 2003 začala duchovná služba aj najväčšiemu rómskemu sídlisku na Slovensku – Luníku IX v Košiciach, prostredníctvom dvoch diecéznych kňazov. Otec Jozef Červeň a otec Emanuel Čurík bývajú priamo na sídlisku a zároveň ponúkajú širokú paletu duchovných a spoločenských služieb. Historicky prvú sv. omšu odslúžili na Luníku IX dňa 11. augusta 2003 v Kultúrnom dome. 

O byt a ubytovanie sa postaralo mesto Košice. O platenie ubytovania ako aj o základné vybavenia zrenovovaného "vybývaného" bytu sa postaral biskupský úrad. Kňazi obiehali priateľov a známych a žobrali o veci na vybavenie a opravu priestorov, ktoré dostali v škole. Okrem toho, dosť často brali deti na výlety a nemalé sumy išli aj na občerstvenia pre dobrovoľníkov, ktorí najmä v začiatkoch veľmi pomohli. V auguste 2005 sa začala výstavba pastoračného centra.