Bardejov - Poštárka

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Bardejov

Diecéza: Košická arcidiecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Saleziáni don Bosca

Sídlisko Poštárka sa nachádza na periférii mesta Bardejov, žije tu okolo 1600 Rómov.  Začiatok práce s touto komunitou bol v roku 1989, keď na Poštárku začala prichádzať  sr. Atanázia z Rádu sv. Bazila Veľkého.  Po roku svojho pôsobenia prizvala na spoluprácu komunitu Saleziánov don Bosca. Tí svoju pastoračnú činnosť začali najskôr s  mládežou. Aktivity prebiehali iba na voľnom priestranstve, neskôr si prenajali priestory kultúrneho domu, ktorý v roku 1995 dali postupne za pomoci miestnych Rómov a sponzorov zrekonštruovať na pastoračné centrum a kaplnku bl. Zefyrína, blahoslaveného rómskeho mučeníka.  Postupne sa aktivity začali meniť na pravidelné činnosti – prípravy na 1. sv. prijímania, prípravy na manželstvá, dievčenské či chlapčenské stretká, neskôr stretká pre animátorov  a birmovancov. V roku 2001 Saleziáni zriadili cirkevnú Materskú školu a od roku 2006 funguje Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína.  Postupom času pribúdali a rozbiehali sa aj ďalšie činnosti, vznikol  spevácky zbor Devleskhere čhave, pre deti sa začali organizovať letné tábory, modlitbové stretnutia matiek, otcov, či doučovanie žiakov.

Web: www.pobavi.sk

IBAN: SK58 0200 0000 0041 6352 8254 

Streetwork na Poštárke

Bardejov 11. apríl 2022 / Tento rok sme na Poštárke skúsili rozbehnúť novú aktivitu, ktorá sa medzi mladšími deťmi ujala s veľkým ohlasom. Nasvedčuje tomu ich neustále vypytovanie sa: „Budeme mať vo štvrtok hry?“ Ide o streetwork, ktorého cieľom je ponúknuť zábavu spojenú s dobrou výchovou a modlitbou aj širšej skupine detí a mladých, ktorí navštevujú naše oratko menej ako ostatní. Každý štvrtok popoludní pán Marián pripraví nejakú hru alebo zábavnú aktivitu. Všetko to prebieha vždy na ihrisku alebo školskom dvore. Neraz sa ako prizerajúci pridajú aj okoloidúci dospelí. Kým sme mali sneh, tak sme sa na vedľajšom kopci dokonca sánkovali, guľovali a stavali snehuliaka. Veľký úspech zožala a stále žne stará známa hra tu Šatka. Nedávno otec Marián spolu s pani Tinou vytiahli lano, ktoré použili ako švihadlo. Deti sa predbiehali, kto vydrží dlhšie skákať. Rekordman dosiahol takmer sedemdesiat skokov. Uvidíme, komu sa podarí dosiahnuť vyššie skóre.


 

Krížové cesty v Kostole bl. Zefyrína

Bardejov 8. apríl / Počas pôstu sa na Poštárke modlievali každý piatok krížové cesty. Modlili sa jednotlivcov ale i rôzne skupiny aktívne v našom stredisku a kostole. Muži a otcovia, matky, učiteľky z MŠ a ZŠ bl. Zefyrína spolu s odchovancami a odchovankyňami SDB, prvoprijímajúce deti, či birmovanci. Všetci títo sa modlili za seba, svoje rodiny, Poštárku, chorých, pokoj na Ukrajine i v celom svete... Veríme, že tieto modlitby prinesú veľa duchovného ovocia im aj tým, za ktorých boli obetované.


 

Kalčetový turnaj

Bardejov 28. marec 2022 / 17. marca zažilo naše oratko udalosť, ktorá potešila chlapcov z Poštárky. Zorganizovali sme pre nich kalčetový turnaj, ktorého víťaz postúpil na celoslovenské kolo do Popradu. Prihlásilo sa nám 8 dvojíc. Víťazmi sa po urputnom boji stali siedmaci Andrej Dreveňak a Ľuboš Mihalik. 26. marca spolu v doprovode otca Petra Vargu odcestovali reprezentovať Poštárku do Popradu. Ani tu to nebolo ľahké, keďže sa tu stretli najlepší z jednotlivých saleziánskych stredísk. Zo skupiny postúpili z 3. miesta no vo vyraďovacej časti sa im podarilo prebojovať sa do finále, v ktorom sa im stali súpermi chlapci z Bardejova-Vinbargu. Mimochodom, s touto dvojicou sa stretli v priateľskom stretnutí pár dní pred cestou do Popradu, pri ktorom ich meranie síl skončilo nerozhodne. V Poprade sa však v rozhodujúcom zápase naši chlapci ukázali ako zohratá dvojica a zvíťazili. Získali tak titul majstrov Slovenska v kalčete saleziánskych stredísk.


 

Tábor na Poštárke - Bakhita 2021

Barejov-Poštárka 16. júl 2021  / V týždni od 12. júla 2021 sa na Poštárke pri Bardejove konal denný prímestský tábor, na ktorý sa deti po lockdowne veľmi tešili. Tento rok ich programom sprevádzala sv. Bakhita, černošské dievča, ktoré uniesli a predali do otroctva, a ktoré sa aj vďaka viere oslobodilo nielen od vonkajšieho otroctva, ale aj toho vnútorného. Počas týždňa deti symbolicky sprevádzali Bakhitu v jej detstve, otroctve i oslobodení a prežívali jej všedný život služby v reholi i mimo nej. Piatok bol veľkou oslavou jej svätého života, ktorý oslávili hudbou, tancom, sladkosťami, drobnými darčekmi.

Viac ako 70 detí deti z Poštárky počas týždňa sprevádzali okrem saleziánov a pastoračných asistentov aj dobrovoľníci od Bratislavy až po Košice. Chceme zo srdca poďakovať animátorom, dobrovoľníkom, učiteľkám, kuchárkam, ale aj finančným podporovateľom - firme Softip. Nadovšetko však Ježišovi a Panne Márii, lebo bez ich sprevádzania a požehnania by to všetko nebolo možné, takže Bohu vďaka.


 

Na Poštárke krásna slávnosť

Bardejov-Poštárka  27. jún 2021  /  Po dlhej i zložitej príprave sa v nedeľu 27. júna konalo v Bardejove na Poštárke prvé sväté prijímanie detí z miestnej komunity. Na prijatie Pána Ježiša ich okrem duchovného otca pripravovali aj animátori - pastorační asistenti. Deti tak mali prípravu nielen po duchovnej a formačnej stránke, ale pekne si pripravili aj program a dôstojné slávenie celej sv. omše. Pírprava bola kvôli COVID-opatreniam viackrát prerušená, ale kvôli túžbe detí a ich rodičov, ako aj kvôli tomu, že deti naďalej ostávajú vo formácii saleziánov, napokon všetky deti s vďačnosťou pristúpili k sviatosti zmierenia a k Eucharistii. Veď napokon VĎAKA je to, čo Eucharistia znamená. 


 

Futbalové tréningy na Poštárke

Bardejov-Poštárka 12. január 2021 / V uplynulých mesiacoch sme predstavili viacero aktivít, ktoré nám na Poštárke prebiehajú. Ďalšou z nich sú futbalové tréningy, ktoré vedú dvaja tréneri, Róbert Žarnovský a Lukáš Hudaček. Asistuje im pastoračný asistent Marián Harčar, ktorý má na starosti formačnú stránku chlapcov. Podmienkou tréningov je aj účasť na stretkách. I keď sa tento školský rok kvôli pandémii nemohli ešte poriadne rozbehnúť, veríme, že sa všetko vráti do normálu a chlapci od 5. do 8. ročníka budú znovu pravidelne trénovať, zdokonaľovať svoje futbalové zručnosti, nadobúdať správny hodnotový rebríček a morálne postoje a všetko toto zužitkujú na saleziánskych futbalových turnajoch KAMA, ale hlavne vo svojom bežnom živote.

Pastoračný asistent Marián je teraz chlapcom k dispozícii na individuálne stretnutia v prípade, že potrebujú pomôcť so školou.


 

Pečenie vianočných oblátok

Bardejov - Poštárka  16. december 2020  /  Máme advent a všetci sa po viacerých stránkach pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku. Okrem tej najdôležitejšej, duchovnej, je tu ešte príprava na Štedrú večeru, ku ktorej neodmysliteľne patria vianočné oblátky. Zamestnankyne MŠ a ZŠ  na Poštárke sa aj tento rok už od konca novembra venovali okrem výučby aj ich pečeniu. Do tejto činnosti bola aktívne zapojená aj naša pastoračná asistentka pani Tina. Na troch strojoch upiekli dovedna cez 3000 oblátok, ktoré potom balili po desať kusov a následne sa predávali od prvej adventnej nedele v kostole na Poštárke. Výťažok z ich predaja bude využitý pre žiakov zo škôlky a školy na Poštárke.


 

Testovanie aj na Poštárke

Bardejov - Poštárka. 3. november 2020 / Na základe nariadenia vlády SR prebehlo v novembri plošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19, ktoré sa nevyhlo ani Bardejovu. Jedno z odberných miest bolo zriadené aj v priestoroch MŠ a ZŠ bl. Zefyrína na Poštárke.

Podľa slov riaditeľa školy otca Petra Vargu, ktorý spolupracoval pri príprave priestorov a bol prítomný aj pri samotnom testovaní, sa ho zúčastnilo odhadom asi 80% obyvateľov Poštárky. Ako sám vraví, nebolo to ľahké, ale dalo sa to zvládnuť: „Zo začiatku sme nemali žiadne informácie, čo treba pripraviť, ale potom prišli vojaci, dohodli sme sa a všetko išlo v pohode, Bolo síce treba byť do noci v škole. V noci pred testovaním som odchádzal domov až po polnoci, ale nevnímal som nič mimoriadne náročné. Nepochybne aj vďaka pokojnému správaniu vojakov, policajtov zdravotníkov i dobrovoľníkov, ktorí to skutočne odmakali na nohách v nie práve najteplejšom počasí, oblečení v igelite... klobúk dole a veľká vďaka.“ Tento postoj si zachovali aj napriek zopár malým incidentom, ktoré nastali, „lebo nie všetci vedeli prijať, že sú pozitívni a musia ísť s celou rodinou do karantény.“

Ale aj vďaka zodpovednosti, ktorú každý človek v tejto situácii príjme, vieme prispieť k zabráneniu šírenia tejto choroby, čo sa nakoniec odzrkadlilo aj v počtoch pozitívnych prípadov, ktoré mali počas troch týždňov testovania klesajúcu tendenciu (25, 7 a 4 prípady).


 

Materské centrum na Poštárke

Bardejov - Poštárka. 30.10.2020. 

S príchodom nových pastoračných asistentov na Poštárku, prichádza aj realizácia nových projektov. Jedným z nich je vznik materského centra. Vedením centra bola poverená pastoračná asistentka Martina Jurčišinová. Jeho vzniku predchádzala príprava: štúdium literatúry k danej problematike, komunikácia s učiteľkami v materskej škole a aj návšteva OZ Cesta von v Zborove. Súčasťou OZ Cesta von  je projekt „Omama“. Tu pani Tina zbierala poznatky a skúsenosti k vedeniu centra priamo z praxe jednej zo zborovských Omám.

Cieľom centra je pomôcť rómskym mamičkám pri starostlivosti a výchove ich malých ratolestí a v neposlednom rade venovať pozornosť ich správnemu fyzickému aj psychickému vývinu. Je známe, že pomocou hier sa rozvíja mozog dieťaťa a vytvárajú sa základy pre jeho schopnosti. Preto aj tu sa venuje pozornosť hrám a aktivitám zacieleným na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, jazykových, komunikačných a vzťahových schopností, prehĺbenie vzťahu mama-dieťa a pod. Je dôležité venovať pozornosť dieťaťu do troch rokov, pretože práve vtedy sa vytvára základ pre jeho budúce myslenie, vzťahový život a učenie sa.

Dobrou správou je, že materské centrum už nie je iba v štádiu príprav. Prebehli aj prvé stretnutia. Na nich pani Tina viedla a hry a aktivity s dieťaťom, ktoré následne s ním zopakovala jeho mamička. Išlo o spev, maznanie sa s dieťaťom, rozprávanie sa s ním, nácvik uchopenia kocky, navliekanie krúžkov, či čítanie obrázkovej knihy. Na záver prebehla komunikácia s matkou, kde pani Tina vysvetlila zmysel a prínos daných aktivít pre dieťa.

Veríme, že toto centrum bude veľkým prínosom a požehnaním pre celú Poštárku, no najmä pre mladé matky, ktorým je určené a jeho nádejné začiatky nezastaví ani nepriaznivá situácia okolo pandémie koronavírusu.

 

Práce na dome v Lenártove

Lenártov  16. október 2020  /  Október. Mesiac farebných stromov, dozretých jabĺk, pooraných polí, začínajúcich dlhých zimných večerov... Jednoducho mesiac veľkých a viditeľných zmien v prírode a aj v našich životoch. Tento rok sa k týmto pravidelným zmenám, na ktoré sme zvyknutí, pridali ďalšie, ktoré zasiahli do našich životov a rôznym spôsobom ich ovplyvnili a preniesli sa aj do nasledujúceho novembra. Korona nám znova zavrela školy, kostoly, oratóriá... Všetci sme sa museli prispôsobiť danej situácii a neminulo to ani pastoračných asistentov a naše stredisko na Poštárke. Keďže sa ani tu nemôžeme stretávať a organizovať bežné aktivity a stretnutia, prispôsobili sme našu pracovnú náplň a činnosť danej situácii. Pastoráciu sme na teraz vymenili za manuálnu prácu na dome v Lenartove, ktorý po dokončení bude slúžiť na pastoračno-duchovné účely pre Rómov z Poštárky.

Dom v Lenartove dostali saleziáni do vlastníctva pred niekoľkými rokmi. Keďže nejde o najnovšiu stavbu, ktorá navyše nebola určená pre plánovaný účel, ale slúžila ako rodinný dom, musela prejsť kompletnou interiérovou ako aj exteriérovou rekonštrukciou. Tá už s Božou pomocou finišuje. Ale ako sa hovorí, okolo domu je stále veľa roboty. A to platí aj v tomto prípade. Obaja pastorační asistenti sa realizovali práve tu. Spolu so saleziánmi, otcom Mariánom a bratom Jozefom, natierali zárubne, lakovali madlá na schodištiach, kládli plávajúcu podlahu do jednotlivých miestností, osádzali dvere, oberali jablká, drvili suché konáre, pílili drevo a pod. Všetci štyria sa niečomu novému priučili, niečo pekné zažili a v neposlednom rade urobili viditeľný kus roboty.

I keď do úplného konca je ešte čo robiť, najmä vonku okolo domu, veríme, že sa toto dielo čoskoro začne využívať na všetky pastoračno-duchovné aktivity, pre ktoré je určené.


 

Doučovanie a sprevádzanie

Bardejov - Poštárka  5. október 2020 / Už niekoľko rokov je v saleziánskom stredisku na Poštárke rozbehnuté doučovanie rómskych detí od tretieho do deviateho ročníka. Ich hlavným koordinátorom je už tri roky brat Jozef Sivek. Tento rok sa k nemu pridal aj pastoračný asistent Marián Harčar. Ich spoločným cieľom je v prvom rade pomôcť pri vzdelávaní detí z Poštárky a aj takto sa spolupodieľať s ich rodičmi a učiteľmi v školách na ich kvalitnejšej budúcnosti. Samozrejme, bez pomoci okolia by to nezvládli a tak do celého projektu sú zapojení aj dobrovoľníci, ktorí sa každý týždeň stretávajú so svojou skupinkou troch až štyroch detí, venujú im svoj čas a odovzdávajú svoje vedomosti. Koordinátori doučovania majú na starosti ich prívoz a odvoz (ak to potrebujú), taktiež „pozháňanie“ detí v čase doučovania, keďže nie všetky prídu samé od seba, zabezpečenie kníh a učebných pomôcok, komunikáciu s rodičmi a učiteľmi, ujímajú sa aj samotného doučovania svojej skupinky, prípadne suplujú chýbajúceho doučovateľa. V neposlednom rade je cieľom doučovaní aj sprevádzať deti, najmä tie staršie, pri rozhodovaní sa o ich budúcnosti a výbere strednej školy a tiež odovzdávanie duchovných a morálnych hodnôt dobrých kresťanov a statočných občanov.

Napriek tomu, že musia zápasiť aj s problémami, akými sú práve teraz zúriaca pandémia, ktorá sa odzrkadľuje aj na vedomostiach detí a ich učebných návykoch, nestrácajú čas ani chuť a venujú sa tým, ktorí potrebujú ich pomoc. A aj keď výsledky troch rokov zatiaľ nie sú nejako zvlášť viditeľné a nie u každého dieťaťa je dosiahnutý želaný úspech, určite je nespochybniteľné, že to má zmysel a je potrebné venovať vzdelaniu rómskych detí na Poštárke čas aj energiu.


 

Animátorský výlet - rafting

Bardejov - Poštárka. 07.09.2020. Sobotný deň  - piaty september - sa niesol v duchu radosti zo spoločne strávených chvíľ na animátorskom výlete. Tento výlet bol určený pre animátorov, ktorí sa zúčastnili tohtoročného prímestského tábora na Poštárke. Absolvovali sme rafting na rieke Dunajec v krásnom prostredí Pieninského národného parku. Boli sme vďační za slnečné počasie, pretože inak by sme prišli domov mokrí ako myši. Aby sme celú cestu späť po raftovaní nemuseli prejsť pešo, požičali sme si bicykle a vrátili sa chodníčkom okolo rieky k našim autám. Cestou domov sme sa ešte zastavili v Lenartove, aby sme mohli obdivovať vykonanú prácu na budúcom pastoračnom centre. Za to všetko ďakujeme nášmu Nebeskému otcovi a bratom saleziánom, ktorí nám umožnili prežiť tento úžasný deň.


 

Bodka za prázdninami

Bardejov - Poštárka. 02.09.2020. Už tradičná bodka za prázdninami, teda posledná prázdninová akcia saleziánov a ich chlapcov sa uskutočnila, ako ináč 31. 8. 2020 na Levočskej hore. Vlastne to bol už 35. ročník. Ani na tejto akcii, poslednej prázdninovej, nemohli chýbať Bardejovčania, aj z Vinbargu aj z Poštárky. Jedno saleziánske stredisko avšak dve skupiny chlapcov. Akcia sa organizuje pre chlapcov od 11 rokov až po maturantov. Každá bodka má svoj duchovný náboj a myšlienku. Tento rok sa niesla v znení: „Hlas volajúceho na púšti.“  V úvode bývajú scénky na danú tému. Scénkami sa predstavia jednotlivé saleziánske strediská. Naši chlapci z Poštárky posledné roky predstavovali vrchol scénkového umenia. Dokonca vyhrali posledné dva ročníky. Tento rok sa umiestnili na druhom mieste, predbehlo ich stredisko Poprad Veľká. Po scénkach nasleduje spytovanie svedomia, obed, pre starších workshopy (téma misie, soc. siete, duchovné povolania), pre mladších sa organizujú hry. Zavŕšením je vždy sv. omša. Treba to skúsiť a vidieť Levočskú baziliku-minor naplnenú niečo cez 200 chlapcami. Keď spievajú na Božiu slávu a ich zvučné hlasy prenikajú do neba, neverím, že sa netešia všetci anjeli aj s Pannou Máriou.

Po tomto vrcholnom zážitku nastáva už len fotenie, lúčenie, kývanie a cesta domov so srdcom naplneným pekným stretnutím a túžbou zažiť to znova, na budúci rok.


 

Tábor Borda

Bardejov - Poštárka. 26.08.2020. K letu neodmysliteľne patria pobytové tábory a jeden taký, sme zorganizovali aj na Poštárke pre deti zúčastňujúce sa doučovania prebiehajúceho počas školského roka. Bol to vlastne taký minitábor, čo do počtu dní, ale i zúčastnených. Prebiehal od nedele 23. augusta do utorka 25. augusta. Šiesti vedúci a animátori tohto podujatia pripravili program pre 15 detí od skončeného 3. ročníka po 7. ročník ZŠ. V nedeľu sme vyrazili do Prešova a odtiaľ pokračovali do Košíc. Po výdatnom obede nás čakal asi najhlavnejší bod programu, návšteva nákupného centra Aupark. Ani nie tak kvôli nákupom, bola predsa nedeľa. Asi najväčším zážitkom pre viacerých boli eskalátory, pohyblivé schody, na ktorých sa vedeli voziť stále do kolečka, hore dole.

I keď to bola nepochybne zábava, až nadišiel čas, všetci sme sa pobrali na stanicu a odtiaľ autobusom do cieľa našej cesty, na chatu bratov saleziánov z Luníka IX na Bordu, kde sa tábor uskutočnil. Tu bola po príchode a ubytovaní svätá omša, po nej večera a zábavný večer zakončený modlitbou. Po nej, kto chcel, mohol prísť na premietanie filmu.

Druhý deň deti našli denník akéhosi bohatého obchodníka Emira z Istanbulu, v ktorom opisoval svoju cestu za Prameňom života, ktorý sa mal nachádzať práve na Borde, a ktorý mal vyliečiť jeho milovanú snúbenicu Ferihu z ťažkej choroby, na ktorú umierala. Po jeho prečítaní sme zistili, že sa musíme vydať na cestu, počas ktorej nás čakalo desať úloh pre mladších a desať pre starších účastníkov tábora. Putovaním došli až do cieľa k Prameňu života. Tu deti zistili, že nejde o prameň obyčajnej vody, ale že Prameňom života je Ježiš Kristus prítomný v Eucharistii a toho sme stretli hneď pri svätej omši, ktorá nasledovala. Večer bola potom dlho očakávaná opekačka. Prekvapením bola návšteva otca Jožka Knapa, ktorý teraz pôsobí ako farár v stredisku Košice – Kalvária. Spolu s ním nás prišiel pozrieť otec Peter Bešenyei, ktorý na Poštárke nie je vôbec neznámy. Trochu sa s nami porozprávali a zabavili. Všetko tu na zemi sa raz skončí a tak sa skončila aj ich krátka, ale vzácna návšteva. No a my sme mohli ísť spokojne spať.

V utorok ráno sme sa zbalili, upratali chatu a vyrazili na spiatočnú cestu domov s jedným veľmi očakávaným medzipristátím v Prešove. Všetky deti sa tešili na vodu v aquaparku Delňa, kde sa za dve hodiny do sýtosti vybláznili a mohli sme vyraziť domov k svojim rodinám, na ktoré sme sa už tešili. Nastal koniec tejto peknej akcie a s jej koncom pomaly prichádzala predzvesť nového školského roka, v ktorom, ako dúfame, budeme ďalej pokračovať v doučovaní detí z Poštárky, aby aj vďaka vzdelaniu mali šancu na lepšiu budúcnosť.


 

Miništrantská nocovačka

Bardejov - Poštárka. 10.08.2020. Počas prázdnin sa okrem táborov organizovali aj iné akcie. Jednou z nich bola miništrantská nocovačka, ktorá bola zároveň poslednou akciou poštárskych miništrantov s odchádzajúcim otcom Jožkom Knapom. Zúčastnil sa jej aj zamestnanec Marián Harčar. Spolu pripravili pre chlapcov jednoduchý program. Zahrali si futbal, po ňom si dali výdatnú večeru, ktorú im pripravil jeden miestny dobrovoľnícky pár a za ktorú im chlapci prejavili svoju vďaku okrem malej sladkej pozornosti aj modlitbou za nich a ich (Mariánovo) manželstvo. Po večeri si zahrali ďalšie hry. Vrcholom večera napokon bola hra Upír, na ktorú sa všetci chlapci tešili. Po nej sa v skorých ranných hodinách uložili na spánok. Po tejto krátkej noci sa všetci ráno naraňajkovali a potom rozlúčili. Chlapci sa hneď začali tešiť na ďalšiu takúto akciu, i keď si boli vedomí, že už sa jej nezúčastní otec Jožko, ktorý bude môcť organizovať podobné akcie pre chlapcov vo svojom novom pôsobisku, v Košiciach na Kalvárii.


 

Duchovné cvičenia pre mužov

Bardejov - Poštárka. 28.07.2020.  Duchovný život na Poštárke v Bardejove sa pomaly, ale isto rozvíja. Pred viac ako desiatimi rokmi vznikla malá skupinka mužov túžiacich po duchovnom živote. Týždenne sa stretávali na biblických hodinách a modlitbe ruženca. Za ten čas sa skupina rozrástla a prehĺbila vo vzťahu k P. Ježišovi. Navonok to vidno aj túžbou a účasťou na duchovných cvičeniach.

Tento rok sa uskutočnili 24. – 26. 7. 2020 v Sigorde pri Prešove. V priestoroch ktoré spravujú bratia gréckokatolíci, otec Jožko Knap viedol 17 mužov otvorených pre nové a hlbšie poznanie Boha. Silentium-ticho, prednášky, diskusie, modlitba ruženca, sv. omša ale aj prechádzky či futbal boli náplňou troch dní, prežitých spolu. O to aby nepomreli hladom sa starala pani Martina Jurčišinová, pastoračná pracovníčka spolu s Jozefom Sivekom, SDB.

Nadšenie so strávených dní v modlitbe a v krásnom prostredí uprostred hôr bolo znakom, že aj táto akcia niesla Božie požehnanie. Pán Boh požehnáva Poštárku a jej obyvateľov. Radosť, ktorú muži načerpali v modlitbe priniesli domov, do svojich rodín. Vďaka Bohu za to.


 

Prímestský tábor na Poštárke

Bardejov-Poštárka. 20.07.2020.  V dňoch 13. až 17. júla sa na Poštárke uskutočnil prímestský tábor na tému Zefyrín. Zúčastnilo sa ho asi 50 animátorov a okolo 180 detí, ktorým bol počas jednotlivých dní cez scénky a rôzne súťaže či iné aktivity priblížený život tohto blahoslaveného Róma. 

O zábavu ale aj bezpečnosť detí pri hrách a výlete sa staralo takmer 60 animátorov, ktorí boli priamo z Poštárky, mesta Bardejov, či okolitých dedín, ale aj z Turca, Oravy, Bratislavy či iných kútov Slovenska a prišli sem ako misijní dobrovoľníci, ktorí pre pandémiu nemohli vycestovať na Ukrajinu alebo do Rumunska.

Deti bola počas tábora rozdelené do desiatich skupín, ktoré sa líšili aj farbou rúšok. Tábor sa niesol v znamení turnajových súťaží, hier, výletov, modlitieb i každodenných sv. omší. Aj keď sa tábor musel riadiť hygienicko-bezpečnostnými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu, medzi ktoré patrilo pravidelné umývanie a dezinfikovanie rúk, stráženie si vlastnej označenej fľaše na vodu alebo aj každodenné prinášanie čestných prehlásení o bezinfekčnosti podpísaných rodičmi, nič to neubralo na jeho čare a zábavnosti tak pre deti ako i mladších či starších animátorov. Všetci však s nádejou dúfame, že táto „zlá choroba“ čoskoro stratí na svojej sile a aj vďaka disciplinovanosti nás všetkých pominie a my budeme môcť budúci rok prežiť ďalší úžasný prímestský tábor bez akýchkoľvek obmedzení a opatrení. Te dživel o Kristus Krális! (Nech žije Kristus Kráľ!)


 

Príchod nových zamestnancov

Bardejov - Poštárka. 07.07.2020.  Od druhej polovice júna, resp. začiatku júla sú v stredisku na Poštárke vďaka projektu schváleným Úradom vlády SR zamestnaní dvaja noví zamestnanci. Ide o pána Mariána a pani Martinu. Ako pastorační asistenti sa budú podieľať spolu so saleziánmi na saleziánskom poslaní na Poštárke. Úlohou Mariána bude najmä koordinovanie vzdelávacej zložky pastorácie Rómov, pod ktorú spadajú doučovania rómskych detí navštevujúcich základné školy, či už na Poštárke, alebo aj v meste Bardejov a koordinovanie športovej zložky strediska na Poštárke. Pani Tina bude mať na starosti novovznikajúce materské centrum a hudobno-spevácke aktivity v stredisku. Obaja sa okrem toho zapoja aj do iných činností, ako sú stretká, či príprava detí na 1. sväté prijímanie. Veríme, že sa im tu bude dariť a obohatia oni toto miesto svojou prítomnosťou, ale aj sami budú obohatení tým, čo Poštárka a jej obyvatelia ponúkajú iným.​