Smižany

KRAJ: Košický samosprávny kraj

OKRES: Spišská Nová Ves
Diecéza: Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: Kňazi a bratia Pallotíni

Farnosť je od roku 1993 spravovaná kňazmi a bratmi pallotínmi. Vo farnosti sa nachádza približne 2 700 Rómov, čo je približne 20 % z celkového obyvateľstva vo farnosti, vo farnosti sa venuje Rómom páter Peter Klubert - pallotín. Momentálne v rómskej osade zatiaľ nie je žiadne miesto pre pastoráciu. Vo farnosti sa nachádzajú dva chrámy, kam Rómovia prichádzajú a kde sa aj realizuje pastorácia Rómov. Jedným z chrámov je diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva, v ktorej sa realizujú aj púte pre Rómov požehnané ešte biskupom +Sečkom.

Web: https://www.rimkat-smizany.com/pallotini

IBAN: SK31 0900 0000 0050 2937 7277