Spišská Kapitula

Príprava bohoslovcov

V Spišskej diecéze sa nachádza veľké množstvo rómskych komunít, preto v rámci prípravy na kňazskú službu sa bohoslovci venujú aj poznávaniu špecifík tohto národa. Okrem prednášok a teoretickej prípravy, pravidelne navštevujú aj viaceré Rómske komunity, aby mohli Rómov lepšie spoznať a následne im účinnejšie slúžiť. Tieto návštevy pozostávajú z rozhovorov s miestnymi kňazmi, ako aj samotnými Rómami, z návštevy škôl, alebo iných zariadení, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú, ako aj zo spoločnej modlitby a slávenia svätej omše medzi Rómami. Pre túto praktickú prípravu sú bohoslovcom k dispozícii kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a laickí spolupracovníci predovšetkým z Lomničky, Letanoviec, Rakús, Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice.