V bratislavskej katedrále bola svätá omša za obete rómskeho holokaustu

V bratislavskej Katedrále sv. Martina bola v nedeľu 2. augusta svätá omša za obete rómskeho holokaustu. V Pamätný deň rómskeho holokaustu ju slávil bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii sa prítomným prihovoril rómsky kňaz Viktor Tomčányi, ktorého predkovia boli obeťami rómskeho holokaustu. Čítať viac

 


 

Predseda KBS bude sláviť svätú omšu za obete rómskeho holokaustu

Bratislava 31. júla (TK KBS) Pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu bude v nedeľu 2. augusta 2020 o 16:00 spomienková svätá omša za obete rómskeho holokaustu. Uskutoční sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Naživo ju prinesie TV LUX. Priamy prenos budú môcť diváci sledovať aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook Televízie Lux alebo dodatočne v televíznom archíve. Čítať viac

 


 

V prvej línii pomáhajú v pandémii i kňazi a sestry v rómskych osadách

"Sú v prvej línii a často na nich zabúdame. Teraz im však chceme vysloviť veľké poďakovanie za to, čo všetko robia. Aj keď často narážajú a nemajú čas ani na seba, obetujú a darujú svoj čas pre tých, ktorí to potrebujú. Ďakujem kňazi, rehoľníčky a laici, ktorí pôsobíte v rómskych komunitách na celom Slovensku," hovorí koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková. Čítať viac


 

Externá evalvátorka zhodnotila doterajšiu prácu s Rómami

Čo spôsobuje pastoračná a formačná práca cirkvi s Rómami? Na túto a ďalšie otázky hľadala odpoveď externá hodnotiteľka nemeckej Nadácie Renovabis, keď v priebehu roka 2019 navštívila 18 pastoračných diel, aby zhodnotila ako funguje a akú udržateľnosť má pastoračná práca s Rómami. Čítať viac

 


 

Zomrel diakon Michal Horvát

Dnes, 21. apríla 2020, sme sa rozlúčili s výnimočným človekom, trvalým diakonom, Michalom Horvátom, ktorý slúžil rómskej komunite na východe Slovenska. Michal Horvát zomrel v piatok, v týždni Božieho Milosrdenstva, 17. apríla 2020, vo veku 61 rokov, zaopatrený sviatosťami. Čítať viac

 

 


 

Biskupi Slovenska schválili stratégiu, ktorá má pomôcť pri práci s Rómami

Biskupi Slovenska schválili stratégiu, ktorá má pomôcť pri práci s Rómami. Za rok ju vytvorila pracovná skupina, ktorú zostavil predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Vyplýva z nej vybudovanie regionálneho/ regionálnych, respektíve diecézneho/ diecéznych pastoračných centier a príprava a podpora vzdelávania kňazov a seminaristov na prácu s Rómami, ako aj viacero odporúčaní samotným aktérom pastorácie. Úvodnú časť má financovať nemecká nadácia Renovabis. Čítať viac


 

V Bratislave diskutovali o pastorácii Rómov a jej prínose pre spoločnosť

Bratislava 20. septembra (TK KBS) Hlavným organizátorom konferencie bola Konferencia biskupov Slovenska. Pripravila ju v spolupráci s neformálnou rómsko-slovenskou platformou ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách SAVORE, neziskovou organizáciou Kanet a Spoločnosťou Úsmev ako dar. Čítať viac

 


 

Vzácna návšteva v Jarovniciach

Jarovnice - V piatok 6.9. 2019 nás navštívila vzácna návšteva z Limbachu v doprovode o. Petra Ceľucha. Na svätej omši v rómskom kostole, pri práci našich dobrovoľníkov s deťmi a v priateľskom kruhu pri večeri sme sa mohli o radostiach i ťažkostiach našej služby porozprávať s pani Marlene Wynands-Schüler, ktorá pôsobí vo vzdelávacom a poradenskom centre vo Wiesbadene a s pánom Winfried Montz, ktorý je vedúcim oddelenia Weltkirche (Cirkev vo svete). Ďakujeme za Bohom požehnaný čas a nech všetkých troch našich hostí Pán žehná a sprevádza v ich službe!


 

Ženy zažili premenu v gréckokatolíckom kňazskom seminári

V dňoch 21. – 23. augusta 2019 sa viac ako 50 rómskych žien zúčastnilo duchovnej obnovy v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s občianskym združením Ženy ženám a neziskovou organizáciou KANET. Hlavnou lektorkou bola americká evanjelizátorka Gloria Gray. Témou bola starozákonná Rút a jej vernosť Bohu po tom, ako HO spoznala. Počas obnovy sme sa modlili za to, aby nás Boh vyviedol z územia hriechu, lenivosti, pýchy, závislosti... a voviedol nás na nové duchovné územie, aby sme žili sväto, pracovito, čestne, aby sme svoje deti viedli k striedmosti a disciplíne, k úcte voči Bohu a rodičom. Duchovnú obnovu tvorili prednášky, časy stíšenia s Bohom, zdieľanie, vzájomná (príhovorná) modlitba, ako aj Korunka k Božiemu Milosrdenstvu, sv. ruženec a každý deň sv. liturgia. So službou chvál k nám prišli muži zo Spoločenstva apoštola Pavla z Čičavy s otcom Martinom Mekelom. Ženy odchádzali domov povzbudené, premenené. Ako mnohé z nich po obnove povedali, v seminári zažili pokoj a lásku, prijatie a láskavú starostlivosť. Aj ony chceli starostlivosť opätovať a pred odchodom všetky po sebe krásne upratali. Otec rektor sa s nami lúčil slovami, že o rok sa stretneme zas. Ďakujeme Bohu za to, že nám dal znova prežiť požehnaný čas v Jeho prítomnosti a uistenie, že už niet ani Žida, ani Gréka, ani Slováka, ani Róma..., ale všetci sme jeden v Kristovi Ježišovi.


 

Ďalší tábor AV MANCA

V dňoch 28. – 31. augusta 2019 sa na Drienici uskutočnil ďalší z táborov Av manca 2. Tentokrát sa ho zúčastnilo 15 mladých šikovných dievčat z Čirča, Čičavy, Soli a Rudľova. Dievčatám sa hneď od začiatku tábora podarilo nadviazať veľmi pekné priateľstvá. Zažívali čas plný zaujímavých aktivít, diskusií, tanca, modlitby, formácie, zdieľaní... Vzájomne si slúžili a pomáhali. Mnohým dievčatám bolo na tábore tak dobre, že ani nechceli ísť domov. Tábor bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.