Dobré správy aj prostredníctvom sociálnych sietí

Rada KBS pre Rómov a menšiny po oživení internetovej stránky romovia.kbs.sk spustila k Medzinárodnému dňu Rómov aj vlastné stránky na sociálnych sieťach Facebook a Instragram. Stránky majú názov  Rómske pastoračné diela (v Katolíckej cirkvi). Cieľom tejto aktivity je dostať sa k ľuďom dnes prirodzenými komunikačnými cestami, a informovať ich nielen o službe, ale hlavne o príkladoch dobrej praxe. Šírením dobrých správ chceme inšpirovať, pozývať k spolupráci, motivovať k zmysluplnému životu a prispievať k búraniu predsudkov, strachov a múrov a k stavaniu mostov a budovaniu vzťahov medzi ľuďmi  z majority a minority.

Každý, kto chce byť denne informovaný, čo sa deje v rómskych pastoračných dielach, pridajte sa k sledovaniu Facebook, Instagram.


 

Nová vládna stratégia o Rómoch pastoráciu Rómov nespomína

Bratislava 13. apríla (TK KBS) Nová stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ktorú schválila vláda, nespomína pastoráciu s Rómami. Poukazuje na to koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková. Podľa nej KBS mala k stratégii jedenásť pripomienok. Osem z nich vláda aspoň čiastočne akceptovala. Spomínaná stratégia sa zameriava na oblasť vzdelávania, bývania, zdravia a zamestnanosti. Osobitný dôraz kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. Vláda chce zlepšiť vzdelanosť a zamestnanosť Rómov a odstrániť nerovnosti v bývaní medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. 

Koordinátorka Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov Renáta Ocilková vidí v stratégii viacero pozitív. Podľa nej biskupská konferencia dokument pripomienkovala a v ôsmich bodoch boli ich pripomienky aspoň čiastočne akceptované. Dvom zásadným však vláda nevyhovela. „A síce, že sa materské školy nemajú stavať v tesnej blízkosti segregovaných osídlení, ale má sa zabezpečiť dopravné spojenie medzi osídleniami a školskými zariadeniami. Odborníci z praxe považujú tento návrh za úplne nesprávny,“ zdôraznila Ocilková. Podľa nej v dokumente chýba aj zmienka o pastoračnej práci medzi Rómami. „Nebol vôbec záujem zakomponovať do stratégie na ďalších desať rokov ani len zmienku o pastoračnej práci s Rómami, pričom už pred jedenástimi rokmi bol zrealizovaný vedecký výskum, ktorého kľúčovým zistením bolo, že sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou má zmysel,“ upozornila Ocilková. Celé stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.


 

Marián Čekovský podporil gréckokatolícku rómsku misiu

Košice 8. apríl 2021/  8. apríla 2021, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa slovenským online priestorom niesol Benefičný koncert Mariána Čekovského s Rómami – v jeho klasickom ČEKYHO POINTE. Čekyho hosťami boli Rómovia, ktorí môžu byť inšpiráciou pre mnohých a ich hudba aj v podaní Čekyho nenechala večer nikoho chladným. Počas večera zaznelo okrem iného svedectvo mladého rómskeho muža o tom, ako mu zmenila život gréckokatolícka rómska misia. Tentokrát bol Čekyho point benefičný a výťažok z neho poputuje na opravu budovy (okien) v práve vznikajúcom unikátnom Pastoračnom centre pre Rómov na Sigorde pri Prešove. Ak máte chuť vypočuť si výnimočný džezovo-rómsky koncert Mariána Čekovského s chytľavou rómskou hudbou a s talkshow so vzácnymi ľuďmi, kliknite na video tu: https://www.facebook.com/romskamisia/videos/458016748853609/.

Podporiť túto misiu môžete kliknutím na tento link: https://cz.social-commerce.io/YGJ6uc.

ĎAKUJEME VÁM.


 

Prajem Rómom, aby boli požehnaním pre svet, píše arcibiskup Bober

Bratislava/Košice 8. apríla (TK KBS) Medzinárodný deň Rómov, ktorý si dnes pripomíname, je podľa košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera príležitosťou k pripomenutiu si vzájomného spolužitia, bohatosti  rómskej kultúry, jej tradícií a dejín, ako aj jej vplyvu na oblasť hudby, divadla a tanca majoritných kultúr národov Európy. „Dnešným dňom chcem upozorniť aj na problémy, ktorým Rómovia čelia, a povzbudiť zodpovedných k ochrane a podpore ľudských práv, a k prevencii diskriminácie,“ uviedol predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny. Jeho vyjadrenie prinášame v plnom znení.

Predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny Mons. Bernard Bober k Medzinárodnému dňu Rómov 


 

Marián Čekovský s Rómami o Rómoch

8. apríla 2021 oslávime jubilejný 50. Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripomína témy ako rómska kultúra, ľudské práva či prevencia diskriminácie. Dovoľte nám pozvať Vás na benefičné podujatie s Mariánom Čekovským S RÓMAMI O RÓMOCH (Le Romenca pal o Roma), ktoré sa uskutoční 8.4.2021 o 20.00 hod.  Výnimočná talkshow ČEKY POINT bude vysielaná ONLINE NAŽIVO na bodka.tv a sociálnych sieťach, ako aj na Facebooku Gréckokatolíckej rómskej misie.  

Výťažok z benefičného podujatia sa použije na výmenu okien unikátneho Krajského centra pre Rómov na Sigorde, ktoré bude prevádzkovať služby pre širokú verejnosť, pričom zamestnáva Rómov a hendikepovaných.

 


 

Podporte službu saleziánov jedným klikom

Bardejov-Poštárka 6. apríl 2021 / Saleziáni don Bosca sa zameriavajú sa na výchovu mladých hlavne medzi najchudobnejšími. Medzi Rómami na Poštárke (Bardejov) sú už 30 rokov. Cez rôzne aktivity vedú deti, mladých aj dospelých k hodnotám vzdelania, rešpektu, kultúry, spoluzodpovednosti, k službe druhým a vieru v Krista. „Baro ňilaj pre Poštárka“, je projekt na tohtoročné prázdninové akcie, ktorých cieľom je pomôcť deťom hravou formou zažiť spoločenstvo, tvorivé momenty, školu spolupráce, služby a viery. PROSÍME o VÁŠ HLAS v súťaži SOFTIP a PODPORTE SLUŽBU SALEZIÁNOV PRE RÓMSKE DETI na POŠTÁRKE. Kliknite tu: SOFTIP Baro ňilaj pre Poštárka a zahlasujte za Poštárku. ĎAKUJEME. 


 

Ľudia angažujúci sa v službe chudobným začali ďalšie školenie

V sobotu 27. marca 2021 sa virtuálne stretlo viac ako 40 ľudí angažujúcich sa v službe ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít, ľuďom chudobným, núdznym i väzňom, alebo aj odborníci z prostredia cirkevného školstva a práce s mladými, ktorí menšiu či väčšiu časť svojej služby robia zadarmo a tak sú odkázaní na zháňanie financií prostredníctvom písania projektov. V sobotu 27. marca začal 7-mesačný cyklus školení o projektovom manažmente, ktorý sa bude konať jedenkrát do mesiaca vždy v sobotu a bude trvať do novembra 2021. Na prvom stretnutí sa účastníci dozvedeli o systéme tvorby dotačných výziev z eurofondov, o základných princípoch i úskaliach čerpania dotácií z eurofondov, o strategickom plánovaní i dôležitosti schopnosti trvalej udržateľnosti organizácie a projektu.

Školiteľom celého cyklu o projektovom manažmente je riaditeľ projektového centra pri Konferencii biskupov Slovenska – KANETu – Dr. Marián Cipár. Prvé stretnutia sa budú konať online, po uvoľnení pandemických opatrení by sa mali konať prezenčne v Archieparchiálnom centre pre rómsku pastoráciu na Sigorde pri Prešove.  Súčasťou školenia sú osobné konzultácie a študijné materiály. Školenie financuje nemecká Nadácia Renovabis. V prípade záujmu o dodatočné pripojenie sa k tomuto vzdelávaniu kontaktujte koordinátorku KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov R. Ocilkovú na ocilkova@kbs.sk .


 

Ponuka školenia o projektovom manažmente

Bratislava 19. marec 2021  /  Konferencia biskupov Slovenska a KANET, n.o. Vás pozývajú na školenie o projektovom manažmente, ktoré sa uskutoční v mesačných intervaloch od marca do novembra 2021. Prvé stretnutia budú prebiehať online, veríme, že neskôr budeme môcť prejsť na prezenčné vzdelávanie. Cieľom školenia je pripraviť tím spolupracovníkov pre diecézy, farnosti, rehoľné spoločenstvá, pastoračné centrá, komunitné centrá, cirkevné školy, cirkevné sociálne zariadenia, atď., ktorí po absolvovaní školenia budú poznať projektový cyklus, vedieť analyzovať výzvy na podanie projektov, vedieť vytvoriť malý projekt a žiadosť o grant spolu s rozpočtom, poskytovať informácie o vyhlásených výzvach na podávanie projektov pre cirkevné a s nimi spolupracujúce neziskové organizácie, poskytovať informačnú podporu pri príprave projektov, tvoriť projekty v súčinnosti s projektovým centrom KANET.  Plánované termíny školení: 27.3.; 24.4.; 15.5.; 12.6.; 18.9.; 9.10.; 13.11.2021.

Školiteľ: PaedDr. Marián Cipár.  Školenie je vďaka podpore Nadácie Renovabis zdarma. Po prechode na prezenčnú formu školení si účastníci budú hradiť len výdavky spojené s ubytovaním a stravou (prezenčné školenia budú prebiehať na Sigorde pri Prešove), cena za jeden víkend/deň prezenčného školenia bude cca 20 €. V prípade otázok píšte na e-mail na: ocilkova@kbs.sk .   Zaregistrujte sa tu: https://cutt.ly/xxq8JLF najneskôr do pondelka 22. marca 2021 .


 

Pozývame Vás na online Večer odpustenia a zmierenia

Bratislava – Slovensko 17. marec 2021 / Vo štvrtok 18. marca 2021 o 19.00 bude naživo streamovaný už 6. Večer odpustenia a zmierenia, ktorý organizuje organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s kapelou Lámačské chvály a s požehnaním otca biskupa Jozefa Haľka. Večer odpustenia môžete sledovať tu.

Úsmev ako dar zorganizovalo prvý Večer odpustenia v roku 2018 v Ružomberku spolu s kapelou F6, ďalší Večer odpustenia a zmierenia bol v bratislavskom UPC.  Ďalšie Večery museli byť, kvôli pandemickým obmedzeniam streamované. To však nebránilo tomu, aby Boh konal veľké veci v srdciach ľudí. Na týchto podujatiach zaznievajú silné svedectvá aj od Rómov. Nech sa páči, ak by ste si chceli vypočuť predchádzajúce večery alebo posunúť ľuďom z Vašej komunity, môžete si ich pozrieť/vypočuť tu: Večer odpustenia a zmierenia .


 

Online školenie "Právna obrana najchudobnejších"

Slovensko  10. marec 2021  / Chudoba, dlhy, nezamestnanosť a k tomu niekedy málo ústretoví súdni úradníci – to sú problémy, s ktorými sa obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít stretávajú veľmi často. A s nimi tieto problémy riešia ľudia, čo ich sprevádzajú – kňazi, rehoľné sestričky i laickí dobrovoľníci, terénni sociálni a komunitní pracovníci. Aj z tohto dôvodu bolo zorganizované online školenie s právnikom JUDr. Martinom Pírym „Právna sebaobrana najchudobnejších“. Školenie prebieha vo Veľkom pôste každý utorok podvečer a účastníci sa počas neho dozvedajú užitočné informácie pre sprevádzanie chudobných: ako „funguje“ dlh, ako sa nezadlžiť a ako z toho von, aké sú povinnosti i práva dlžníkov a možnosti vyriešiť problém čo najskôr. Školenie je veľmi praktické a zároveň vychádza z Biblie, ktorá hovorí, že „Kto buduje svoj dom za cudzie prostriedky, je ako ten, čo zváža kamene na svoj hrob.“ (Sir 21,9), ale aj to, že tým, čo sa dostali do problémov, máme pomáhať: „Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravu...“ (Prísl 24,11)

Ďalšie, v poradí tretie online stretnutie sa uskutoční v utorok 16. marca 2021. V prípade záujmu pripojiť sa ku školeniu, môžete napísať mail na ocilkova@kbs.sk alebo sa zaregistrovať na tomto linku: Právna sebaobrana najchudobnejších .