V Hanušovciach prebieha pastorácia rôznymi spôsobmi

Hanušovce nad Topľou  13. máj 2021  /  Pandémia, ale aj uvoľnňujúce sa opatrenia - to všetko poznačuje pastračnú prácu v rómskych komunitách. Daniela Horváthová robí katechézy online cez internet, ale už aj osobne, a taktiež je so svojimi pomocníčkami k dispozícii s doučovaním a s prípravou do školy. V Pastoračnom centre je k dispozícii každý deň - hneď ako sa trošku uvoľnili opatrenia. Veď čas nezastal: deti sa potrebujú učiť, mladí ľudia sa ľúbia a uzatvárajú sviatosť manželstva a bábätká prichádzajú na svet. 


 

Rómovia - misia možná: nazretie do archívu

V rokoch 2019 – 2020 vysielalo Rádio LUMEN v spolupráci s Umeleckým centrom F6 magazín Rómovia – misia možná. Reláciu moderovali mladí Rómovia Lukáš Goroľ a Veronika Ďuďová a bola vysielaná v 2-týždňových intervaloch. Magazín Umeleckého centra F6 v Čičave o rómskej misii na Slovensku ponúkal informácie o náboženskom a kultúrnom živote rómskej národnostnej menšiny, svedectvá, evanjelizačnú hudbu,  ako aj príklady dobrej praxe sociálnej zmeny v rómskych komunitách. Spolu bolo odvysielaných 40 relácií. Link na relácie nájdete tu.


 

Rozlúčili sme sa so sestrou Teréziou pôsobiacou aj v rómskej misii

Žilina  6. máj 2021 / Dnes sme sa rozlúčili so sestričkou Teréziou Máriou Krausovou (1955 - 2021), ktorá nás predišla do Večnosti po krátkej chorobe spôsobenej vírusom COVID-19.

Sestrička Terezka, alebo ako ju mnohí volali - sestra Marika, sa venovala službe a pastorácii Rómov v rokoch 2007 - 2014 v obci Lomnička. Najprv pracovala na obecnom úrade ako sociálna pracovníčka, no rýchlo začala presadzovať ideu, aby v Lomničke pôsobila nastálo komunita sestier a aby priamo v obci mali vlastné priestory. Dnes tu stojí Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a sestričky v Lomničke robia obdivuhodnú prácu, najmä s rómskymi deťmi. Lomnička sa stala jej srdcovou záležitosťou, no v r. 2014 bola povolaná do inej služby. V rokoch 2014 – 2015 bola poverená dohľadom nad stavbou telocvične pri cirkevnom Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Potom odišla na misie do strednej Ázie, kde pôsobila 2 roky. Po návrate žila v komunite sestier v Košiciach a od júna 2020 v Ľubochni.

Viac sa o sestre Terézii môžete prečítať tu.


Tajomstvo začiatku gréckokatolíckej rómskej misie

Prešov  5. máj 2021  /  Lukáš Bužo, mladý muž z Jastrabia nad Topľou, ktorý sa stal lídrom kapely F6, prezrádza úplné začiatky svojej cesty k Bohu a tým aj gréckokatolíckej rómskej misie: „Medzi dobrom a zlom je veľmi tenká hrana. Deti si prirodzene chcú všetko vyskúšať, zažiť na vlastnej koži. Puberta je zasa obdobím vzdoru voči rodičom a autoritám, tým som si tiež prešiel. No keď som mal 13-14 rokov a spoznal otca Martina... „Ako ste sa zoznámili?“ V roku 2003 sa stal farárom vo farnosti Hlinné, pod ktorú sme patrili. Po prázdninách sme s ním mali mať prvú hodinu náboženstva a so spolužiakmi sme si pripravili nejaké zbojníctva, ktoré mu vyvedieme. Ale nedopadlo to tak, ako sme plánovali. Na hodinu prišiel vysoký kňaz s gitarou...“ Viac sa dočítate tu.


 

Čo sa deje na Sigorde?

Prešov-Sigord  3. máj 2021  / Na Sigorde vzniká regionálne / diecézne pastoračné centrum pre Rómov. Čo sa tam dnes deje, čo sa chystá, a ako môžeme k tomu prispieť, si môžete pozrieť vo videu.


 

Na Luníku pomaly začína riadna služba aj v saleziánskom centre

Košice-Luník IX  30. apríl 2021  /  Srdečne Vás pozdravujeme z nášho Luníka. Prebúdzajúca sa jar prináša nádej aj do našich pastoračných aktivít. Veríme, že tak ako sú otvorené naše srdcia, budeme čoskoro môcť dokorán otvoriť aj dvere našich priestorov.  Saleziáni na Luníku IX slúžia aj teraz v teréne: spolu s dobrovoľníkmi a pastoračnými asistentmi sú medzi deťmi na sídlisku, rozprávajú sa, hrajú, učia sa. Škola sa otvára, prichádza nádej na komunitnú službu aj v saleziánskom centre uprostred sídliska.


 

Rómske ženy z Jarovníc v RTVS

Jarovnice 28. apríl 2021  / Vypočujte si rozhovor so vzácnymi rómskymi ženami z Jarovníc -  Slávkou, Darinou, Jankou a Máriou, ktorý bol natočený a vysielaný v rádiu Regina v relácii "Rómske slovo" a uvedený ako rozhovor "s rómskymi ženami z Jarovníc, ktoré narúšajú stereotyp o tom, že rómska žena sa má iba starať o domácnosť a rodinu". Tieto šikovné a vzácne ženy pomáhajú sestričkám dobrovoľníckou prácou, pomáhajú nielen rómskej komunite, ale občianskemu združeniu Jarovnice a celej dedine. V tejto službe objavili nielen krásu života a služby, ale aj svoju hodnotu. Rozhovor si môžete vypočuť tu.

 


 

Rómovia Rómom

Sigord  26. apríl 2021  / V rekreačnom zariadení na Sigorde pri Prešove vzniká diecézne (archieparchiálne) centrum pre pastoráciu Rómov – zariadenie, ktoré bude poskytovať aj prácu pre Rómov či hendikepovaných.  O zariadenie sa budú starať hlavne Rómovia, pod vedením gréckokatolíckeho kňaza Martina Mekela. Budova si vyžaduje veľkú rekonštrukciu, na ktorej pracujú mnohí Rómovia dobrovoľnícky: pomáhajú s prácami všetkého druhu, niektorí aj dočasne zanechali svoju prácu, aby pomohli budovať centrum. Sú medzi nimi aj pomocníci zamestnaní prostredníctvom projektov z ministerstva práce či pastorační asistenti zamestnaní vďaka pilotnej podpore vlády. Zariadenie bude poskytovať ubytovanie, ale má tam vyrásť aj biofarma. V priestoroch sa budú konať duchovné obnovy, letné tábory, vzdelávacie či ikonopisecké kurzy, víkendové podujatia. Viac sa dozviete v reportáži RTVS.


 

Sv. liturgie online z pastoračného centra pre Rómov


Sigord 23. apríl 2021  /  Gréckokatolícka rómska misia počas celého lockdownu vysielala na sociálnych sieťach sv. liturgie naživo. V tomto vysielaní pokračuje aj teraz, keďže dišpenz od nedeľných bohoslužieb kvôli pandémii naďalej trvá. Sv. liturgie sa slúžia a vysielajú v novom – práve budovanom pastoračnom centre pre Rómov na Sigorde – pri Prešove. Sv. liturgiu hudbou sprevádza kapela F6. Link na pripojenie nájdete aj tu.


 

Služba v Plaveckom Štvrtku aj teraz

Plavecký Štvrtok 19. apríl 2021  / Dobrovoľníci v Plaveckom Štvrtku na čele s naším pastoračným asistentom Tomášom Torkošom neopustili „svojich ľudí“ ani počas COVIDu. Rodinám postihnutým COVIDom pomáhajú aj v tomto ťažkom čase.

Muži z mnohých rodín ako živitelia ostali bez práce,  bez príjmu. Vďaka pomoci Komunity San Egidio,  Farskej charity z Plaveckého Štvrtka, ale aj potravinovej zbierky z Tesca a od Medzinárodného ženského klubu v Bratislave mohli dobrovoľníci mnohým rodinám rozniesť potraviny, vitamíny, lieky. Významnou pomocou bola aj zbierka základnej školy, hlavne čo sa týka dezinfekcie a rúšok. Pastoračný pracovník Tomáš okrem iného pomáha pri distribúcii a zbieraní úloh, a pokiaľ sa dá, aj s doučovaním.