Pozvánka na duchovnú obnovu pre ženy

Bratislava  2. júl 2021  / Srdečne pozývame (nielen rómske) ženy z Vašich farností a spoločenstiev na duchovnú obnovu pre ženy, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. až 24. júla 2021 na Sigorde pri Prešove v Gréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. 

Milé ženy, ak chcete zažiť blízkosť Boha, krásu a silu spoločenstva a nájsť inšpiráciu pre svoj ďalší život doma, v rodine, v práci, v spoločenstve, vo farnosti, v obci, v škole... príďte sa duchovne obnoviť, pozdieľať i načerpať do ďalších dní. Prihlásiť sa môžete buď zaregistrovaním cez registračný - kliknutím na obrázok alebo e-mailom na: ocilkova@kbs.sk.    Podujatie finančne podporia: KBS/KANET, n.o. a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.


 

V Spišskej diecéze sa stretli misionári v rómskej pastorácii

Dolný Smokovec  28. jún 2021 / V piatok 25. júna 2021 sa po takmer dvoch rokoch stretli misionári Spišskej diecézy - kňazi, rehoľníčky a laickí spolupracovníci pôsobiaci v rómskej pastoračnej službe. Stretnutia, ktoré mali svoju tradíciu, boli na dlhšiu dobu prerušené z dôvodu choroby a úmrtia sídelného biskupa Mons. Štefana Sečku a kvôli pandémii COVID. Služba v rómskych komunitách však vôbec neprestala, práve naopak. Kňazi, sestričky a ich pomocníci slúžili všetkými spôsobmi: boli k dispozícii so zdravotníckou pomocou, so sprevádzaním, učením, doučovaním, prípravou na sviatosti a ich vysluhovaním, psychickou pomocou v ťažkých situáciách, ale aj s humanitárnou pomocou. Témou stretnutia bolo vzájomné informovanie a inšpirovanie sa, predstavenie vízie pastorácie Rómov v Spišskej diecéze, Koncepcie rímskokatolíckej rómskej misie v Košickej arcidiecéze, Stratégie pastorácie Rómov KBS a možnosti spolupráce so Spišskou katolíckou charitou v pastorácii Rómov. Stretnutie začalo spoločnou sv. omšou a predsedal mu pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš. Zúčastnilo sa ho 15 kňazov, rehoľníčok a laických spolupracovníkov, vrátane zamestnancov Spišskej katolíckej charity. Všetci sa zhodli v tom, že chcú byť Rómom bratmi, byť vnímaví na ich potreby nielen duchovné a sprevádzať ich na ceste budovania vzťahu s Bohom a s ľuďmi.


 

Mnohostranná pastorácia v Jarovniciach

Jarovnice  22. jún  2021  /  Počas lockdownu a aj teraz pastorační asistenti v Jarovniciach pokračujú vo svojich prácach. Ich práca má naozaj široký pastoračný, ale aj edukačný a sociálny - a teda spolu misijný záber. Vedú nácviky liturgického spevu, doučujú iných v slovenčine a v matematike, sami sa zdokonaľujú v hre na gitaru a organ. Tvoria a vedú si spevníky, pomáhajú kňazom počas spovedania chorých, či pri krstoch, ale aj v sakristii, či pri dezinfekcii. Navštevujú rodiny a chorých, vedú skupinové a individuálne duchovné rozhovory, či biblické stretnutia. Pripravujú k sviatostiam a nových gitaristov na službu v kostole. Vzdelávajú sa sami na rôznych školeniach a vzdelávajú aj iných. Pomáhajú s odvozom chorých na ošetrenie a s rozdelením humanitárnej pomoci. Poskytujú základné sociálne poradenstvo a pomáhajú aj s kosením záhrad iných a s úpravou interiéru i exteriéru pastoračného centra, ako aj pri upratovaní, búraní a výstavbe novej MŠ. Perú a žehlia kostolné prádlo a vedú absolventskú prax, či šitie a prácu v kuchyni so ženami, či dievčatami.

 


 

V Košickej eparchii kňazský deň venovaný pastorácii Rómov

Košice 18. jún 2021  / Vo štvrtok 17. júna 2021  sa v priestoroch eparchiálneho úradu Košickej eparchie konal kňazský eparchiálny deň pod vedením vladyku Cyrila Vasiľa. Stretnutie sa konalo prvýkrát po roku a pol, nakoľko to pandemická situácia skôr neumožňovala. Témy boli rozdelené do dvoch častí. V prvej časti sa kňazi venovali uzneseniam z 99. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Badíne v dňoch 15. a 16. júna. Taktiež sa podelili so svojimi skúsenosťami počas lockdownu a zdôraznili nevyhnutnosť vrátiť sa k osobnej účasti na bohoslužbách. V druhej časti bola hlavnou témou pastorácia Rómov. Predseda Komisie pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie dp. Peter Horváth povzbudil kňazov k pastoračnej práci s Rómami vo svojich farnostiach a poukázal na nápomocnú podporu laikov v tejto oblasti. Vladyka Cyril vyzval kňazov k tejto službe a pripomenul, že je povinnosťou kňaza venovať sa Rómom, ktorí žijú v jeho farnosti. 


 

V Hanušovciach vrcholí príprava na prvé sväté prijímanie

Hanušovce  17. jún 2021  /  Končiaci školský rok bol veľmi špecifický. Podobne ako ten predchádzajúci, ale ešte s väčšími obmedzeniami. To všetko dopadalo aj na naše pastoračné diela. V pastoračných centrách sa za prísnych hygienických opatrení venovali misionári pomoci s učením, s prípravou do školy, s písaním úloh i s doučovaním – okrem zdravotníckej osvety, ktorá bola teraz omnoho intenzívnejšia ako inokedy. Zároveň sa však venovali duchovnej službe: sprevádzaniu, formovaniu i príprave na sviatosti. V Hanušovciach mali príjemných povinností viac: krstili detičky, hneď po uvoľnení najprísnejších opatrení sobášili snúbenecké páry a teraz vrcholí aj príprava na prvé sväté prijímanie, ktoré sa bude konať 27. júna 2021.


 

Krásna slávnosť na Luníku hneď po lockdowne

Košice – Luník IX   7. jún 2021  /  V nedeľu 6. júna 2021 sa na Luníku IX konala krásna slávnosť: šesť  chlapcov prijali prvýkrát Pána Ježiša. Chlapcov pripravovali pátri saleziáni nielen v tomto školskom roku, ale venovali sa im dlhodobo. Chlapci boli pripravení vynikajúco a verme, že budú v nastúpenej ceste pokračovať. Majú na to predpoklady i podmienky vďaka pastoračnému centru, pátrom saleziánom i službe dobrovoľníkov.

 


 

Na Sigorde budujú centrum Gréckokatolíckej rómskej misie

Prešov 27. mája (TK KBS) Gréckokatolícka rómska misia, ktorú vedie kňaz Martin Mekel, začala budovať svoje nové centrum. Nachádzať by sa malo v budove bývalého internátu lesníckej školy, ktorú zakúpili pred dvomi rokmi v decembri na Sigorde pri Prešove. Ktokoľvek môže toto dielo podporiť darom na transparentný účet Okno ako dar.

Začiatky Gréckokatolíckej rómskej misie siahajú do roku 2005 do vranovského okresu. Tam prišiel na faru kňaz Mekel. Keď oslovil na hodine náboženstva rómskych chlapcov a navštívil ich rodinu, odvtedy čelil mnohým výzvam - prijať na faru v Hlinnom dvoch rómskych chlapcov, uveriť Božiemu prisľúbeniu, že Boh má pre neho dom v Čičave. Čítajte ďalej


 

Pastorácia Rómov v susedných Čechách

Lovosice (Česko)  25. máj 2021  /  Český Salezián Mgr. Ing. Ladislav Nádvorník, SDB pôsobiaci na severe Čiech medzi Rómami, sa v r. 2015 dostal na „stáž“ na Slovensko do Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Tam jeden rok žil s Rómami a s tými, čo sa im venujú. Páter Ladislav si vtedy nanovo uvedomil, že Evanjelium dokáže zmeniť životy ľudí a priniesť ovocie pre celú spoločnosť. Práca s Rómami mu robí radosť a dáva mu zmysel. V súčasnosti pôsobí ako duchovný v lovosickej farnosti a nedávno bol menovaný  za diecézneho kaplána pre pastoráciu Rómov Litoměřickej diecézy. Ladislav Nádvorník naďalej spolupracuje s rómskou misiou na Slovensku, čo slúži na vzájomnú inšpiráciu a evanjelizačnú službu všetkým zainteresovaným.

Dňa 15. mája 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa v Litoměřickej diecéze konala diecézna púť Rómov z  Ústí nad Labem, Teplic, Duchcova, Biliny, Kladna aj Prahy do Jeníkova u Duchcova. Atmosféra bola príjemná i oživujúca. Fotografie z púte si môžete pozrieť tu.


 

Aktuálne opatrenia týkajúce sa pastorácie

Slovensko 18. máj 2021 / Pastoračná služba aj v rómskych komunitách je zasiahnutá už viac ako rok pandémiou COVID. Vďaka zlepšujúcej sa situácii od pondelka 17. mája 2021 platí tzv. COVD-automat aj v pastorácii Rómov. Okresy v bordovej, červenej a ružovej farbe – platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode dospelého). Ak je plocha sály menšia ako 90 metrov štvorcových, najviac v nej môže byť šesť ľudí. V oranžových okresoch je v interiéri obmedzené sedenie na 25 percent kapacity a v exteriéri 50 percent kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri. Na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. Pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nie je vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. Aktuálny COVD-automat - tzv. "semafor pre cirkvi" nájdete tu


 

V Hanušovciach prebieha pastorácia rôznymi spôsobmi

Hanušovce nad Topľou  13. máj 2021  /  Pandémia, ale aj uvoľnňujúce sa opatrenia - to všetko poznačuje pastračnú prácu v rómskych komunitách. Daniela Horváthová robí katechézy online cez internet, ale už aj osobne, a taktiež je so svojimi pomocníčkami k dispozícii s doučovaním a s prípravou do školy. V Pastoračnom centre je k dispozícii každý deň - hneď ako sa trošku uvoľnili opatrenia. Veď čas nezastal: deti sa potrebujú učiť, mladí ľudia sa ľúbia a uzatvárajú sviatosť manželstva a bábätká prichádzajú na svet.