Košický arcibiskup Bernard Bober sa dožíva životného jubilea

Bratislava/Košice 3. novembra (TK KBS) Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa dožíva životného jubilea  - sedemdesiatych narodenín. Pri tejto príležitosti mu prajeme hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie a všetky potrebné dary a milosti k službe pastiera katolíckej Cirkvi nielen vo svojej diecéze, ale v každej oblasti jeho pôsobeniaKošický arcibiskup Bernard Bober je v rámci KBS predsedom Rady pre Rómov a menšinypredsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstvá a Subkomisie pre katolícke školy. Otec arcibiskup má pochopenie i srdce pre Rómov, i pre prácu s nimi. Sám mal s touto službou skúsenosti, keď pôsobil ako kaplán či farský administrátor. Viac

Pri testovaní na COVID pomáhali v osadách rehoľníčky a kňazi

Bratislava 2. novembra (TK KBS) Počas testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19 sa 10 sestier Congregatio Jesu zapojilo do dobrovoľníckej činnosti na úseku administratívy, ako aj pri zdravotníckych úkonoch. 
"Pracovali na viacerých odberných miestach po celom Slovensku, konkrétne v Bratislave, Prešove, Lučenci, Jarovniciach a Ružomberku, Košiciach a v Starej Ľubovni," informovali na webstránke congregatiojesu.comDo spolupráce pri realizácii celoplošného testovania na COVID-19 sa zapojili aj viacerí saleziáni, saleziánski animátori i priestory saleziánskych stredísk a jezuiti. Tam, kde pôsobia rehoľníci a kňazi v rómskych osadách, pomáhali aj pri testovaní na COVID. Viac 

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Spišské Podhradie 28. októbra 2020. V stredu 28. okóbra nás vo veku 67 rokov predišiel do Večnosti otec biskup Štefan Sečka. Otec biskup Štefan bol pastierom diecézy, ktorý pravidelne zvolával stretnutia kňazov a laikov, ktorí sa venovali pastorácii Rómov. Pre Rómov mal srdce i pochopenie, kňazov viedol k tomu, aby vo svojej pastorácii na nich nezabúdali. Viac

V Hanušovciach sa stretli ženy na duchovnej obnove

Hanušovce nad Topľou, 28. septembra 2020. V sobotu 26. septembra 2020 sa v Hanušovciach v Pastoračnom centre pre Rómov stretlo takmer 30 žien, aby spolu hľadali cestu k Bohu prostredníctvom odpustenia. Stretnutie začalo modlitbou ruženca, potom nasledovala scénka zahraná dobrovoľníkmi z Gréckokatolíckeho pastoračného centra v Čičave, ktorá pravdivým, ale aj vtipným spôsobom upozornila na naše chyby vo vzťahoch. Nasledovali svedectvá o odpustení a rozjímania nad úryvkami z Písma Svätého, ktoré hovoria o odpustení a milosrdenstve. Na záver sa za prítomné ženy modlili Ivetka Ďuďová zo Soli a Renáta Ocilková, ktorá spolu s Dankou Horvátovou duchovnú obnovu pripravila. Ženy odchádzali domov povzbudené i s túžbou viac sa priblížiť k Bohu a k blížnym.


 

V Jarovniciach rehoľné sestry vzdelávajú ženy v mnohých oblastiach

Jarovnice, 16. septembra 2020. Od októbra 2019 realizuje OZ Jarovnice, ktoré od r. 2011 v Jarovniciach zastrešujú a vedú Sestry Congregatio Jesu, projekt s názvom: "Prevencia a eliminácia diskriminácie rómskych žien v obci Jarovnice", ktorý podporila EÚ a MPSVaR SR v rámci operačného programu "Ľudské zdroje". Projekt vznikol z podnetu samotných rómskych žien a dievčat, ktoré navštevovali u sestier voľno-časové a modlitbové stretnutia. 105 rómskych žien a dievčat sa vzdeláva v počítačovej, ekonomickej a komunikačnej oblasti a zúčastňuje sa na tzv. osvetových prednáškach a prednáškach základného vzdelávania. V rámci týchto troch okruhov, absolvuje každá zo žien počas 20-tich mesiacov trvania projektu 24 hodín osvetových prednášok a 84 hodín základného praktického vzdelávania na témy kyberšikany, obchodovania s ľuďmi, komunikácie, zamestnania, dovzdelávania, počítačovej a ekonomickej zručnosti, psychického zdravia, ochrany osobných údajov a pod.. Projekt bol napísaný s pomocou kresťanskej neziskovej organizácie Kanet a eliminuje diskrimináciu podporou zapojenia a začleňovania rómskych žien a dievčat do verejného, spoločenského a pracovného života.


 

V Prešove sa konala ďalšia duchovná obnova nielen pre rómske ženy

Sigord 10. augusta (TK KBS) Na Sigorde pri Prešove sa konala štvrtá letná duchovná obnova pre rómske ženy z celého východného Slovenska. Tentokrát ich prišlo 70. Priviedla ich sem túžba po Bohu a po zmene života. Čítať viac

 

 


 

Stanovisko predsedu Rady KBS pre Rómov k dňu rómskeho holokaustu

Bratislava/Košice 2. augusta (TK KBS) Pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu, ktorý si pripomíname 2. augusta, napísal predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, že "je dôležité pripomínať si obete rómskeho holokaustu, pretože akákoľvek diskriminácia či elitártsvo je proti princípom kresťanstva, proti ľudskosti, ktoré môžu viesť až k vraždeniu ľudí a to sa už nesmie nikdy zopakovať". Čítať viac.


 

V bratislavskej katedrále bola svätá omša za obete rómskeho holokaustu

V bratislavskej Katedrále sv. Martina bola v nedeľu 2. augusta svätá omša za obete rómskeho holokaustu. V Pamätný deň rómskeho holokaustu ju slávil bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii sa prítomným prihovoril rómsky kňaz Viktor Tomčányi, ktorého predkovia boli obeťami rómskeho holokaustu. Čítať viac

 


 

Predseda KBS bude sláviť svätú omšu za obete rómskeho holokaustu

Bratislava 31. júla (TK KBS) Pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu bude v nedeľu 2. augusta 2020 o 16:00 spomienková svätá omša za obete rómskeho holokaustu. Uskutoční sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Naživo ju prinesie TV LUX. Priamy prenos budú môcť diváci sledovať aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook Televízie Lux alebo dodatočne v televíznom archíve. Čítať viac

 


 

Duchovné cvičenia pre mužov

Sigord, 27. júl 2020. Pred viac ako desiatimi rokmi vznikla v Bardejove na Poštárke malá skupinka mužov túžiacich po duchovnom živote. Týždenne sa stretávali na biblických hodinách a modlitbe ruženca. Za ten čas sa skupina rozrástla i prehĺbila vo vzťahu k Bohu. Spolu sa zúčastňujú aj na duchovných cvičeniach. 

Tohto roku sa duchovné cvičenia pre mužov konali 24. – 26. 7. 2020 na Sigorde pri Prešove. V priestoroch ktoré spravujú bratia gréckokatolíci, otec Jožko Knap viedol 17 mužov otvorených pre nové a hlbšie poznanie Boha. Silentium-ticho, prednášky, diskusie, modlitba ruženca, sv. omša ale aj prechádzky či futbal boli náplňou troch dní, prežitých spolu. O to, aby nepomreli hladom sa starala pani Martina Jurčišinová, pastoračná pracovníčka spolu s Jozefom Sivekom, SDB.

Nadšenie so strávených dní v modlitbe a v krásnom prostredí uprostred hôr bolo znakom, že aj táto akcia niesla Božie požehnanie. Pán Boh požehnáva Poštárku a jej obyvateľov. Radosť, ktorú muži načerpali v modlitbe, priniesli domov, do svojich rodín. Vďaka Bohu za to.