Návšteva z Ríma v Centre rómskej misie (CRM)

KOŠICE 18. apríl 2024  // Hosťami boli don Pavel Ženíšek a don Erik Mairura, členovia misijného tímu saleziánskej kongregácie. Spoločne pripravujú hodnotiacu správu o činnosti kongregácie s utečencami a Rómami.

Po doobedňajšej návšteve diela Poštárka si našli čas na obed a debatu v CRM, neplánovane  ich prijal o. arcibiskup Bernard Bober a pokračovali do diela na Luníku IX. Eric a Pavel sa zaujímali o prácu miestnych cirkví s Rómami, o projekt Pastoračných pracovníkov v rómskych komunitách i o pohľad slovenskej majority na rómsku otázku.

Na ich ďalších cestách v ich poslaní im vyprosujeme veľa požehnania.


 

Jarná brigáda na Borde

KOŠICE  17. apríl 2024  //  Chlapci z Luníka IX nemali čas ani oddychovať.

Nádejní animátori s radosťou prijali pozvanie na Bordu, kde chata po zime potrebovala upraviť svoje prostredie. Pracovali s chuťou a radosťou až do úmoru. Kosili , pílili , ukladali drevo, varili obed, zatepľovali strechu a učili sa zvárať.

Bola radosť ich sledovať.

Patrí im srdečná vďaka.

 


 

Rómska animátorská škola

KRÍŽOVÁ VES  16. apríl  2024  //  V Lomničke sa po tretíkrát konala Rómska animátorská škola. Témou stretnutia,  bola ,,viera a obrátenie."

Po katechéze nasledoval modlitbový program v miestnom kostole Sv.Kataríny Alexandrijskej. Mnohí účastníci verejne a slobodne vyznali svoju vieru, a od p.farára Martina Pasiara prijali  "Svetlo Kristovo", sviecu zažatú od Paškálu.

Animátori ďalej pokračovali tvorivou dramatikov v skupinkách. Mladí si po vylosovaní biblickej postavy pripravili krátku scénku a priblížili jej posolstvo života viery.


 

Oslava k príležitosti medzinárodnému dňu Rómov

JAROVNICE  15. apríl  2024  //  V rómskom kostole Panny Márie Fatimskej sa konala oslava medzinárodného dňa Rómov.

Oslava začala akadémiou, do ktorej sa zapojili naši mladí z pastoračného centra, zbor Romane Jilé a pastorační pracovníci a v spolupráci s Centrom mládeže sme vytvorili krásne spoločenstvo. Každý čímsi prispel.

Po akadémii nasledovala svätá omša obetovaná za všetkých Rómov a Rómky z celého sveta. Počas prosieb prinášali mladí symboly rómskeho národa a spoločne ďakovali a prosili za všetkých Rómov, aj za tých zosnulých.

Na záver boli všetci účastníci pohostení koláčmi a cukríkmi, ktoré zabezpečil pán starosta a pani prednostka s pánom Šľachtom.


 

Dianie v centre

ŠARIŠSKÉ JASTRABIE 14. apríl 2024 // Aj na Šariši to žije.

Chlapská partia sa pravidelne stretáva a minulý týždeň sa boli pri kríži modliť za svoje rodiny.

Pokračuje podomovou evanjelizáciou (tentokrát navštívili rodiny v troch osadách), ktorá zahrňa návštevy rodín a rozhovory o Božom Slove.

S deťmi sa vzdelávajú na stretkách o Svätom Písme a realizujú detský animátorský kurz.
 


 

Animátorská škola pre chlapcov

SIGORD  13. apríl  2024  //  Po sviatkoch Veľkej noci absolvovali chlapci z Gréckokatolíckej rómskej misie animátorskú školu.

Tento požehnaný čas bol plný mnohých aktivít, hier, ale tiež aj prednášok a svedectiev.

Chlapci odchádzali veľmi povzbudení a šťastní z toho, čo zažili a získali.
 


 

Návšteva farnosti na Orave

LOMNIČKA  12. apríl  2024  //  DNSPM Lomnička bola prezentovať na farnosti Novoť na Orave svoje služby a projekty ktoré práve prebiehajú alebo sú zatiaľ ešte v pláne.

S kapelou a spevokolom si zahrali a zaspievali na celej svätej omši, po ktorej mal pán farár Martin Pasiar prezentáciu o Lomničke.

Vďaka patrí aj p. farárovi Štefanovi Hrbčekovi za pozvanie a aj za pizzu, ktorú pre všetkých vlastnoručne pripravil.


 

Nové piesne

Košice  11. apríla  2024  //  Milí priatelia, na našu stránku romovia.kbs.sk sme uverejnili novú, hudobnú sekciu, v ktorej nájdete širokú škálu piesní ktoré si môžete aj zdarma stiahnuť.

Nachádzajú sa tam albumy ako „Rómske piesne o Emílii & Zefirínovi a tiež Otčenáš & Zdravas“ , album „Rodas tiro drom (2014)“ alebo aj album „Imar džas ko del kapely eL9“.

Prajeme príjemné počúvanie! 


 

Kurz prvej pomoci

JAROVNICE  10.  Apríl  2024  //  V Jarovniciach sa pre aktivačných a pastoračných pracovníkov konala prednáška o prvej pomoci.

Vďaka patri aj asistentkám osvety zdravia Márií, Janke a Marte, za odporučenie dvoch skvelých zdravotných sestier z ADOSu - Bc. Luciu Pillárovú a Bc. Petru Končarovú.

Boli skutočne skvelé a veľmi ľudské.

 


 

Privítanie nováčika medzi stránkami

VEĽKÁ LOMNICA  9. apríl  2024  //  Milí sledovatelia a priatelia našej stránky, dovoľte nám privítať medzi nami novú facebook-ovú stránku centra vo Veľkej Lomnici s názvom: „Pastoračný pracovníci Veľká Lomnica“.

​Rovnako ako už aj doteraz známe strediska, tak aj toto budeme propagovať na našej stránke.

Začali by sme vďačnosťou strediska za každú odvedenú prácu, či už asistencia v škole, tvorba hier a aktivít, vzdelávanie detí alebo aj pomoc sebe navzájom.