Požehnané Vianoce!

Prajeme Vám požehnané Sviatky Narodenia Pána a Šťastný Nový rok 2023.

 
 

Vinšinas tumenge požehninen Karačoňa the Bachtalo Nevo berš 2023.

 
 

Nádherné Vianoce aj v Jarovniciach

Jarovnice  24. december  2022   /  Aj v Jarovniciach spoločne pripravili kostol. Boh sa môže narodiť aj v našich srdciach.

Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí pomáhali zdobiť a upratať náš kostol Panny Márie Fatimskej. Spoločná nezištná služba Bohu a ľuďom prináša ten najkrajší pocit... a všetci sa môžeme tešiť z tohto krásneho spoločného diela.

Áno, naozaj, Vianoce sú sviatkom, ktorý z nás vyťahuje to najlepšie. Vtedy zbierame ovocie z toho, čo sme zasiali a pestovali celý rok. Na Vianoce je vidieť semienka, ktoré boli zasadené v priebehu roka. Ľudia sa otvárajú pre službu, aby priniesli radosť mnohým.

Pastoračná služba má zmysel. Vianoce pomaly môžu prísť. 

 

 


 

Príprava na Vianoce na Luníku IX

Košice Luník IX     23. december 2022  /  Na Luníku prebiehajú prípravy na Vianoce všetkými spôsobmi: v týždni pred Vianocami vyzdobili kostol i svoje duše. Pátri ponúkli ľuďom duchovnú obnovu a pozvali k ozdobovaniu stromčeka. Deti a mladí tak nielen vyznali svoje hriechy, ale dostali príležitosť zapojiť sa do služby pre radosť všetkých.

Ježiš prichádza.

 


 

Aj v Orechovom Dvore sa pripravujú spoločne na Vianoce

Nitra – Orechov Dvor  20. december 2022  /  Sestry s mamičkami z materského centra na Orechovom dvore pri Nitre majú v Advente množstvo aktivít: pečenie koláčov do svojich rodín na Vianoce; príprava materiálu na vianočnú výzdobu okien vo svojich bytoch; pečenie a zdobenie medovníkov na predaj na trhu; výroba rôznych predmetov, aby si zarobili na Vianoce vlastnými rukami; vystúpenie v tradičnom vianočnom programe; a samozrejme nechýba ani duchovná príprava. Vianoce sa bezprostredne blížia.

Ako sa pripravujete vy?

 

 


 

Vianočný bazár v Lomničke

LOMNIČKA 19. december 2022  / Komunitné centrum v Lomničke sa zapojilo do burzy  vianočných darčekov, ktorá sa konala v areáli školského dvora. Pre deti pripravili náramky, čelenky a iné ozdôbky, z ktorých si mohli vybrať, čo sa im páčilo. Spolu s pastoračnými pracovníkmi /ktorí pracujú vďaka projektu podporenému vládou SR/ pripravili mnohé darčeky, aby tak pomohli deťom v Lomničke v radosti sa pripravovať na Vianoce. Ďakujeme Základnej škole v Lomničke za možnosť zúčastniť sa na tejto predvianočnej akcii. 

Želáme veľa pokoja a radosti pri príprave na tieto krásne sviatky.

 


 

Na Sigorde sa znova stretlo takmer 40 služobníkov v rómskej misii

V dňoch 9. - 10. decembra 2022 sa konalo ďalšie školenie pastoračných pracovníkov, ale aj dobrovoľníckych spolupracovníkov a kňazov v rómskej misii - v Krajskom pastoračnom centre rómskej misie SAVORE na Sigorde pri Prešove. Školenia boli obnovené po uvoľnení pandemických opatrení a tešia sa veľkému záujmu pastoračných pracovníkov, služobníkov - misionárov.

Pastorační pracovníci sú zamestnaní vďaka podpore vlády Slovenskej republiky. 

Tentokrát stretnutie poctil svojou prítomnosťou arcibiskup Košickej eparchie - vladyka Cyril Vasiľ, ktorý chce viac oživiť rómsku misiu v Košickej eparchii. Počas piatkovej adorácie sa všetci potom modlili za Rómov v Košickom kraji, žehnali im a vyprosovali obrátenie. V sobotu bola veľmi príjemná teambuildingová aktivita, ktorú viedla saleziánka sestra Monika a pri ktorej bolo skutočne veselo a príjemne. Potom sa všetci v skupinkách i spoločne zdieľali o tom, ako sa môžu pastoračné diela navzájom prepájať a čo môžu robiť spoločne. Na záver bola sv. liturgia, kde si všetci uvedomili, že skrze Ježišovu Krv sme si navzájom blízki.


 

Spolupráca medzi farnosťami má veľký zmysel

Jarovnice – Bratislava  4. december 2022  /  V nedeľu 4. decembra sa vo farnosti Teplická v Bratislave konali aj tzv. vianočné trhy. Na tie každoročne prichádzajú aj sestričky z Jarovníc, kde predávajú ručne vyrábané darčeky, ktoré v priebehu roka tvorili spolu s dievčatami a ženami z Jarovníc. To, čo za darčeky dostanú, potom použijú na ďalšiu misionársku službu v rómskej osade v Jarovniciach, kde žije viac ako 6 tisíc Rómov.  

"Ďakujeme všetkým za štedrosť, láskavé a priateľské prijatie, slová povzbudenia a zároveň aj za každoročnú podporu. Vaša pomoc pomáha, aby sme my mohli pomáhať tam, kde treba.   Je nádherné zažiť chvíle ľudskosti, priateľstva, pozitívnych myšlienok a slov a chvíle prijatia. ĎAKUJEME "TEPLIČANIA Z BRATISLAVY !" Ste ÚŽASNÍ ĽUDIA! Pri Vás vždy zažijeme vzácne teplo ľudského srdca a to si nesmierne vážime. Ďakujeme, že smieme k Vám prísť a všetkých Vás nielen nosíme vo svojom srdci, ale zahŕňame aj do našej každodennej modlitby." sestry Silvia, Ráchel a Antónia


 

Advent v našich osadách

Lomnička, Jarovnice, Hanušovce nad Topľou, Luník IX...  28. november 2022   /  Lomnička, Jarovnice, Luník... všade spoločne začíname sláviť Advent. Začíname aj zdobením adventných vencov. V našich pastoračných dielach sa pripravujeme na Vianoce aj uvedomovaním si podstaty Vianoc, sebareflexiou, dobrou sv. spoveďou, zmenou prístupu k najbližším v rodine, k ľuďom v obci... ale aj ozdobou príbytkov. Pred prvou Adventnou nedeľou sme vili a zdobili vence v každom pastoračnom centre.

Zdobením adventných vencov naši pastorační pracovníci a rehoľné sestričky nielen upozorňujú na dôležitosť prípravy na príchod Pána Ježiša, aj dobrými krokmi učia aj estetickému cíteniu a prehlbujú a zdokonaľujú zručnosti.

 


 

Stretnutie mladých v Malcove

Malcov 21. november 2022 / Stretnutie mladých Prešovskej archieparchie s vladykom Petrom Rusnákom v Malcove, ktoré sa konalo v nedeľu Krista Kráľa, sa začalo slávením svätej Božskej liturgie za sprievodu mládežníckeho zboru z Kružľova a Malcova. Ďalší program si pripravili mladí z bardejovského a hrabského dekanátu, za hudobného sprevádzania s modlitbami chvál, gospelovou skupinou Av manca (Poď so mnou), z Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov. Stretnutie sa nieslo v téme posolstva pápeža Františka: „Mária hneď vstala a ponáhľala sa.“ (porov. Lk 1, 39)

Mladí veľmi výstižne vystihli uponáhľanosť doby v krátkych scénkach a svedectvách. V závere bolo vyhlásené miesto nasledujúceho stretnutia, ktoré sa uskutoční vo farnosti Prešov – Sekčov. Vladyka Peter udelil záverečné požehnanie a mladí sa rozišli domov plní zážitkov zo spoločného stretnutia a stretnutia sa s Ježišom.


 

V Jarovniciach začala ďalšia príprava na birmovku

Jarovnice 19. november 2022 /  V Jarovniciach sa mladí a manželské páry pripravujú na prijatie sviatosti birmovania poctivou i dlhodobou prípravou. Sestričky a duchovní otcovia sa snažia mladých Rómov nadchnúť nielen pre Ducha Svätého a Jeho dary, ale aj pre službu v miestnej cirkvi. "Napriek tomu, že príprava trvá sedem mesiacov a má svoju náročnosť, mladí sa radi zúčastňujú spoločných stretnutí. Na začiatku ich bolo prihlásených 40 a teraz je ich 48. Niektorí sa ešte dohlásili. Okrem mladých sa na prípravu prihlásili aj dospelí a manželské páry a tých je spolu 36. Spoločné chvíle nás v rámci myšlienky synody vzájomne obohacujú a okrem sestier a kňazov pomáha s prípravou aj pastoračný asistent Martin, ktorý sa spolupodieľa hlavne na hudobnej časti prípravy. Veríme, že sa so všetkými, ktorí sa prihlásili, budeme na budúci rok tešiť pri udeľovaní sviatosti birmovania a že sa ich osobný vzťah s Bohom upevní a prehĺbi", povedala sestra Ráchel, ktorá je pastoračným koordinátorom a v Jarovniciach slúži od r. 2011.