Akčný život v Jarovniciach

Jarovnice 20. jún 2022  /  Len za uplynulé tri týždne sa popri každodennej pastoračnej a misijnej službe, sprevádzaniu a vzdelávaniu udiali tieto veci.
- sväté omše a stretnutia s rodičmi a s deťmi, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie;
- synodálne konzultácie;
- diakonská vysviacka;
- výzdoba kostola, príprava šiat na prvé sväté prijímanie;
- Danka a Deniska sa so svojimi partnermi stali aj pred Bohom manželmi a ich túžba prijímať Ježiša v Eucharistii sa naplnila. Nech sú ich manželstvá požehnané Božím požehnaním;
- 1. sv. prijímanie, kde prijalo Eucharistiu zatiaľ 20 mladých ľudí...

Pripravujeme sa ďalej. Boh koná v srdciach ľudí. Boh nás pozýva k svätosti a dokonalosti bez ohľadu na farbu pleti. „Buďte svätí, lebo ja som Svätý.“ Lev 20,26


 

Deň spoločenstva v Snakove

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov  - Snakov 13. jún 2022  / V nedeľu 12. júna v duchu slova: „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti!“ (Rim 12,10), sa v Snakove pri Bardejove zrealizovalo stretnutie spoločenstva GRM Bardejov.  Na slávení spoločnej sv. liturgie sa stretli ľudia z obcí Snakov, Lenartov, Malcov, Gerlachov. Popri priateľskom zdieľaní v čase spoločného stolovania zazneli mnohé svedectvá tak osobné, ako aj svedectvá zo služby. Pripomenuli sme si mnohé stretnutia mužov, žien, mladých a detí, tiež stretnutia, kde sme mohli slúžiť ďalším ako napr.: v ženskej väznici v Levoči, na detskej konferencii „Hlavu hore“ Godzone v Banskej Bystrici. Kapela AV MANCA predstavila nové CD. Čas nám spríjemnili aj mladí divadelníci svojimi dvomi divadelnými vystúpeniami. Vďační Bohu za uplynulé obdobie bolo stretnutie zavŕšené modlitbami chvál a spoločnou grilovačkou.

Stretnutia a aktivity sa konajú v takomto veľkom rozsahu aj vďaka podpore vlády Slovenskej republiky, nakoľko má v tomto roku Gréckokatolícka rómska misia v Bardejove svoju pastoračnú pracovníčku Martinku. Ďakujeme. 


 

Spustili sme formáciu žien v pastoračnej službe

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov – Sigord  11. jún 2022  / Dňom 21.05.2022 sme odštartovali formačné stretnutia pre ženy slúžiace v Gréckokatolíckej rómskej misii. Cieľom týchto modlitbovo formačných  stretnutí je: pomôcť ženám v ich domácom prostredí, vidieť potreby ich okolia a v duchu evanjelia ich napĺňať. Zúčastnených bolo okolo 30 žien, ktoré povzbudené a vyzbrojené konkrétnymi úlohami vstupujú do nových výziev. Táto formácia prebieha v mesačnom intervale a dňa 11.06.2022 sa zrealizovalo druhé stretnutie. Nosnou myšlienkou tohto spoločného času bolo rozpoznanie osobnej dôležitosti  i zodpovednosti v spoločenstve a v spoločnosti. Tieto stretnutia vzbudili veľký záujem v srdciach rómskych žien.


 

Práca s deťmi i mladými

Hanušovce nad Topľou  6. jún 2022  /  Pastoračná pracovníčka v Hanušovciach nad Topľou sa nepretržite venuje deťom, mladým, aj dospelým. Dospelých sprevádza v ich manželských vzťahoch a tých, čo nie sú zosobášení, pripravuje na sviatosť manželstva. S deťmi sa každý deň v pastoračnom centre pripravuje na vyučovanie. Okrem toho sprevádza, formuje a pripravuje na prijatie sviatosti mladých i deti: tohto roku pripravila na prvé sv. prijímanie viac ako 60 detí z celých Hanušoviec a taktiež tridsiatku mladých pripravuje na sviatosť „dospelosti“ – na prijatie Ducha Svätého, na sviatosť birmovania. (Fotky sú z prípravy, aj zo slávnosti).

 


 

Deň detí v Krížovej Vsi

Krížová Ves 1. jún 2022  / Deň detí. V Pastoračnom centre Krížová Ves v utorok 31. mája pani  riaditeľka Cirkevného centra voľného času Ľubka Pitoňáková spolu s vychovávateľkami a pastoračnými asistentkami – Kristínou a Luckou - pripravila rôzne súťažné disciplíny pre deti z osady v Krížovej Vsi. Deti sa hrali, učili zábavnou formou, budovali a upevňovali priateľstvá, učili sa prijímať jeden druhého, ale aj výhru či prehru.  Pri sv. omši potom spoločne prosili o potrebné milosti pre ich život. Po sv. omši nasledovalo prekvapenie pre ich hladné žalúdky. Ďakujeme pani Ľubke a jej pomocníčkam – pastoračným pracovníčkam za vynaliezavosť a lásku, s akou sa venujú našim deťom.

Pastoračné pracovníčky sú zamestnané vďaka projektu, ktorý je podporený vládou Slovenskej republiky. 

 

 

Evanjelizácia v ženskej väznici

Gréckokatolícka rómska misia Bardejov - Levoča 28. máj  2022   /  V sobotu 28. mája sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre ženy v Levoči uskutočnilo evanjelizačné vystúpenie rómskej divečenskej kapely Av manca. Členky kapely počas svojho vystúpenia hudbou, spevom a osobnými svedectvami povzbudili odsúdené ženy k viere v Boha a k vytrvalosti prekonávať ťažkosti života. Spolu so ženami z kapely Av Manca - z Gréckokaotlíckej rómskej misie povzbudil ženy vo väzení aj gréckokatolícky kňaz otec Igor a skúsený pedagóg z väznice a zakladateľ väzenského duchovného spoločentsva Dismas - pán Michal. Bol to čas milosti a Božej blízkosti.


 

Modlitba "Via lucis - Cesta svetla" v Krížovej Vsi

Krížová Ves   28. máj 2022  / V sobotu 28. mája večer sa v areáli pastoračného centra v Krížovej Vsi modlili modlitbu Via lucis – Cesta svetla - 14 zastavení od udalosti zmŕtvychvstania Ježiša až po zoslanie Ducha Svätého. Zastavenia boli sprevádzané piesňami chvál a uctievania nášho Pána. Začiatok modlitby bol v čase západu slnka, aby na konci – pri zotmení vynikli svetlá sviec. Bol to vzácny a požehnaný čas, všetci odchádzali domov povzbudení s načerpaním nových síl do ďalších dní.

Naše pastoračné aktivity realizujeme aj vďaka podpore vlády Slovenskej republiky, nakoľko máme zamestnané dve pastoračné pracovníčky, ktoré sa venujú službe Rómom v osade a pritom sú jedny z nich. Práca s Rómami tak môže byť pravidelná a systematická, čo prináša dobré ovocie do životov minority, aj majority v obci.


 

Na Sigorde sa stretlo takmer 40 misionárov

Prešov - Sigord 27. máj 2022  /  V dňoch 25. a 26. mája 2022 sa v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove konalo školenie pre pastoračných pracovníkov. Toto vzdelávacie podujatie otvorilo sériu školení, ktorými sa má profesionalizovať misijná práca v rómskych komunitách, ale aj vytvárať a prehlbovať sieťovanie medzi misionármi, aby sa mohli navzájom inšpirovať a povzbudiť. Na školení sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov, medzi ktorými boli pastorační pracovníci zamestnaní vďaka dotácii vlády Slovenskej republiky, ale aj kňazi a spolupracujúci dobrovoľníci. Obsahom prvého školenia bolo hlavne... 


 

Ženy z Letanoviec spoločne v Levoči

Letanovce – Levoča 26. máj 2022 / Vo štvrtok 27. mája pastoračné pracovníčky z Letanoviec zorganizovali výlet pre ženy z Letanoviec na pútnické miesto - na Mariánsku horu v Levoči. Spoločným výletom na pútnické miesto sa snažili poukázať na odpoveď Boha na modlitby ľudí v súžení a odpoveď človeka na Božiu pomoc a ochranu. Spoločne stráveným časom vytvorili medzi ženami spoločenstvo, ktoré si bude navzájom pomáhať aj v bežných každodenných činnostiach.

Stretnutia žien v osade Strelník pri Letanoviach sú pravidelné. Každé spoločné stretnutie žien je obohatené „časom na kávičku“, kde sa ženy otvorenie zdieľajú so svojimi pocitmi a trápením a kde sa spoločne snažia odovzdať si vlastné spôsoby riešenia problémov a povzbudiť sa navzájom. Pastoračné pracovníčky sú veľkou pomocou v systémovej práci s Rómami v Letanovciach a sú podporení vládou Slovenskej republiky.

 


 

Školenie pre pastoračných pracovníkov

Bratislava - Košice - Sigord  18. máj 2022  /  Rada KBS pre Rómov a menšiny, Gréckokatolícka rómska misia, a Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov Vás pozývajú na školenie pastoračných pracovníkov pod názvom KRÁČAME SPOLU.

Školenie je určené všetkým, ktorí sa venujú službe v rómskych komunitách – kňazom, bohoslovcom, rehoľným sestrám a bratom, laikom, dobrovoľníkom Rómom i Slovákom. Týmto školením otvárame sériu školení, ktorých cieľom je bližšie sa spoznať, lepšie spolupracovať, obnovovať svoju vieru, vzťah s Bohom a s ľuďmi, navzájom sa inšpirovať, pracovať na sebe pre lepšiu službu v rómskych komunitách. Účastníci školení na konci série školení obdržia manuál práce v rómskych komunitách. Svoju účasť nahláste cez registračný formulár najneskôr do nedele 22. mája 2022: https://cutt.ly/iHdQHEP . Program a ďalšie informácie nájdete tu. Tešíme sa na Vás