Súťažný deň

JAROVNICE  21. júl 2024  //  Sestry v Jarovniciach privítali na návštevu sestru Jaroslavu a 15 mladých z Muráňa. V spolupráci so štipendistami, dobrovoľníkmi a ďalšími partnermi, pripravili bohatý program.

Sestra Ráchel a sestra Ester spolu s mladými vydali autom do Bratislavy, aby priviezli veci do tomboly od p. Milady Passerini z OZ Kvapka v mori.

Aj tento rok bude tombola súčasťou súťažného dňa pre deti a mládež, ktorí pravidelne navštevovali krúžky v ich centrách a u nich.


 

Návšteva zo Švajčiarska

BARDEJOV  20. júla 2024  //  Partia mladých ľudí zo Švajčiarska,  priniesla deťom do Bardejova bohatý program s nádherným posolstvom - "TY si ten najvzácnejší poklad."

Program bol obsiahnutý zábavnými aktivitami (rôzne športové hry, výroba náramkov) a individuálnou modlitbou  príhovoru.

Na tomto programe sa zúčastnilo cca okolo 60 detí zo Snakova, z Petrovej a z Hrabského.

 


 

Miništrantský futbalový turnaj

LOMNIČKA  19. júla  2024  //  Lomničkárski miništranti vyhrali vo Forbasoch na futbalovom turnaji konečné 3. miesto.

Za najlepšieho strelca bol vyhlásený Nikolas alias Niky alias Ronaldo so 7. presnými zásahmi.

Dobrá práca chlapci!  


 

Výlet do Košíc

MURÁŇ  18. júl 2024  //  Mladí z Muráňa sa spoločne so sestrami vybrali prvýkrát na výlet do Košíc a prvýkrát vlakom. Spoločne navštívili košickú Zoo z ktorej boli ohromení. Celý výlet tak zavŕšili spoločným suchým obedom.  


 

Hudobný nácvik na púť v Gaboltove

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU  17. júl  2024  //  Na Sigorde sa spolu všetci hudobníci z rôznych stredísk poctivo pripravujú na hudobno – spevácke spestrenie púte v Gaboltove ( nedeľa 4. augusta 2024).

Medzi nacvičujúcich hudobníkov patrí aj kolektív talentovaných ľudí z Hanušoviec, ktorí vás tiež srdečne pozývajú na púť! 


 

Práca s deťmi počas prázdnin

JAROVNICE  16. jún  2024  //  V Jarovniciach to aj počas prázdnin vo veľkom žije, pracovníci a dobrovoľníci si pravidelne chystajú zaujímavé aktivity pre deti. Spoločne tak tvoria, hrajú sa, alebo sa učia hrať na hudobný nástroj. 


 

Prázdninový čas detí a pešia púť mužov do Levoče

LOMNIČKA  14. júl  2024  //  V centre u Lomničkárov to cez prázdniny tiež žije, pre deti si pripravili tvorivé dielne, tance a rôzne športové súťaže.

Muži sa zasa vydali putovať pešo do Levoče na odpust, kde ich čakal záver ich pešej púte. Myslím, že si všetci zaslúžia veľký obdiv, pretože v tom čase boli teploty pekne vysoké. 


 

Otec arcibiskup pozýva na rómsku púť do Gaboltova

 


 

Stretká, tance a vypekanie

JAROVNICE  13. júl  2024  //  Miestne ženy, pracovníci, štipendisti a mladí sa prostredníctvom Božieho Slova na biblických stretkách snažia hľadať odpovede na mnohé otázky a formovať svoj život nielen duchovne, ale aj ľudsky.

Aj tanečníci usilovne cvičili a pripravovali sa na vystúpenie.

A šikovné žienky opäť vypekali a pomáhali v obecnom Komunitnom centre Jarovnice. Tentokrát to bola Denisa, Veronika, Mária a Ivanka.


 


 

Dianie v centre

PREŠOV - KOLEGIUM MÁRIE ROMERO 12. júl 2024 // Posledné júnové a prvý júlový týždeň prežili v Kolégiu ozaj zaujímavé dni.

Dievčatá úspešne ukončili ďalší školský rok. Jedno z nich aj úspešne strednú školu.
Spoločne sa aj tešia na nové dievčatá, ktorým sestry vybavovali prestupy do škôl v Prešove.
Navštívili farnosti v Lamači a v Petržalke.
Absolvovali týždenný kurz Metódy inštrumentálneho uvedomovania, ktorý bol veľmi podnetný.

Dokonca majú za sebou vysťahovanie z domu, kde boli v podnájme. Vďaka saleziánom si mohli uskladniť svoje veci dočasne u nich, kým dievčatá s pomocníkmi chystajú svoj nový dom na bývanie.