SAVORE

SAVORE - Angažuj sa s vierou pre budúcnosť Slovenska

ČO JE SAVORE?

SAVORE (v preklade do slovenčiny VŠETCI) je platforma, kde môžu ľudia angažovaní v rómskych komunitách stretávať spoločne i podľa oblasti svojej angažovanosti, aby zdieľali svoje skúsenosti, vytvárali vzťahy, nadväzovali spoluprácu a vnímali podporu Cirkvi a rovnako zmýšľajúcich ľudí pre svoju prácu.

 

PREČO TO VZNIKLO?

Lebo vnímame potrebu duchovnej služby ľuďom angažujúcich sa v rómskych komunitách. Naším cieľom je sprevádzať a duchovnou službou podporovať ľudí pracujúcich s Rómami a podporovať ich spoluprácu na miestnej úrovni. Mottom platformy SAVORE je "Angažuj sa s vierou pre budúcnosť Slovenska".

 

KTO JE INICIÁTOROM?

Iniciátormi platformy SAVORE sú tieto slovenské a rómske osobnosti: Mgr. Martin Mekel, Mgr. Ing. Peter Bešenyei, Maroš Jóny, PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, Mgr. Peter Pollák, PhD., Mgr. Igor André, Mgr. Silvia Zábavová, PhD., Mgr. Róbert Neupauer, PhD., Mgr. Rastislav Zubaj, Mgr. Igor Čikoš, Mgr. Lukáš Bužo a Mgr. Peter Gomolák.

 

https://savore.sk/