Rómske piesne o Emílii & Zefirínovi a tiež Otčenáš & Zdravas

Ponúkame vám nové nahrávky piesní, ktorá zrealizoval kolektív hudobníkov a spevákov, pod vedením Danky Matejovej, tajomníčky školy bl. Zefirína v Bardejove - Poštárke.
Z učiteľov boli tentokrát hudobníci a speváčky i skladatelia, z tajomníčky školy producentka a spoločnými silami a malou podporou Centra rómskej misie vytvorili nasledujúce skladby, ktoré vám ponúkame na vypočutie, stiahnutie aj šírenie medzi vašimi drahými, nech krása inšpiruje ďalších.

Pieseň o Emílii      • Pieseň o Zefirínovi

Otčenáš                 • Zdravas Mária


 

Album Rodas tiro drom (2014)

CD a DVD s názvom Rodas Tiro drom (Hľadáme Tvoju cestu) obsahuje 14 rómskych gospelových piesní. Nahrali ich mladí zo skupiny eL9 zo saleziánskeho mládežníckeho strediska na Luníku IX. v spolupráci s hudobnými hosťami. Okrem prevzatých piesní je na albume deväť vlastných piesní z dielne samotnej skupiny.

Sme radi, že sa rómska gospelová hudba sa bude šíriť ďalej aj prostredníctvom tohto média.

• Jednotlivé piesne si môžete vypočuť aj stiahnuť tu:

1. Palikerav, o Devla / Ďakujem, Bože 8. Jezus, tu sal mange sa / Ježiš, Ty si moje všetko
2. Rodas Tiro drom / Hľadáme Tvoju cestu 9. Joj, Romale / Joj, Rómovia
3. Anglal tute avas / Pred Teba prichádzame 10. O Jezus, miro Raj / Ježiš, môj Pán
4. Khangerate amen sam / Sme v kostole 11. Devla, ke tu džas / Bože, k Tebe ideme
5. Ave Maria / Ave Mária 12. Sentno Duchos / Duchu Svätý
6. O Jezus, tu kameha / Ježiš, Ty chceš 13. La Maria amen velebinas / Velebíme Máriu
7. Sentno / Svätý 14. O Del prada svetos diňa / Boh zostúpil na zem


• Celé CD v mp3 formáte si môžete stiahnuť tu pre vašu osobnú potrebu a ďalšie šírenie.

• CD brožúrku s textami nájdete tu.


 

 

Album Imar džas ko del kapely eL9

Prinášame vám piesne z Albumu "Imar džas ko Del" (po slovensky Už ideme k Bohu) vydaného v roku 2011.

Piesne, ktoré má kapela vo svojom repertoári, sú väčšinou prevzaté od iných autorov. Niektoré z nich si sami upravili a prispôsobili. Záverečná pieseň – Prosby – je z dielne samotnej skupiny.

Za vydaním CD stojí dirigentka a šéfka skupiny, dobrovoľníčka Katarína Rečlová. Okrem množstva času venovaného mladým pri nácvikoch hudby a spevu, doviedla do finálnej podoby aj sprievodnú brožúrku a celkový dizajn CD v spolupráci s profesionálnym štúdiom Lines design, ako aj výrobu CD. Ďakujeme štúdiu Lumen za spoluprácu pri nahrávaní CD.

• Jednotlivé piesne si môžete vypočuť aj stiahnuť tu:

1. Andre kangheri / V kostole 9. Palikeras tuke Devla / Ďakujeme Ti Bože
2. Džas, Devla, džas / Ideme, Bože, ideme 10. Ježiš môj
3. Igen Devla tut kamav / Bože veľmi Ťa ľúbim 11. Khangerate džav / Ideme do kostola
4. Devla miro / Bože môj 12. Amen užaras / Očakávame
5. O Devla lačho / Bože dobrý 13. Phralora / Bratia
6. Hin man andro jilo / Mám v srdci 14. Šoha me na bisterav / Nikdy nezabudnem
7. Kana manuš rovel / Keď človek plače 15. Tebe patrí chvála
8. Tu sal miro Del / Ty si môj Boh 16. Me tut mangav, o Devla / Prosíme ťa, Bože


• Celé CD v mp3 formáte si môžete stiahnuť tu pre vašu osobnú potrebu a ďalšie šírenie.

• CD brožúrku s textami nájdete tu.