Doprava

Ak sa chystáte prísť ako farnosť/spoločenstvo/skupina a plánujete si objednávať autobus, prosíme o registráciu autobusu s Rómami z farnosti/rómskych komunít (v prípade, že sa chystáte na stretnutie na Luník IX) kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia. V deň stretnutia bude doprava v Košiciach s istými obmedzeniami. K Luníku IX sa nebude možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené na záchytných parkoviskách. Z toho dôvodu bude zabezpečená BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA zo záchytných parkovísk. Po registrácii autobusu dostane zodpovedná osoba spätný mail s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami k parkovaniu autobusov.

Pripomíname, že Košický samosprávny kraj ponúka možnosť zabezpečenia dopravy autobusmi ZADARMO na stretnutia pre účastníkov do Košíc a späť. Prosíme záujem z farnosti nahlásiť čím skôr (najneskôr do 20. augusta 2021) na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne logistiku. Rovnako bude v tento deň, 14.9.2021, bezplatná MHD na celom území Košíc.