Program

8.00               Otvorenie areálu

9:30               Predstavenie rómskych pastoračných diel na Slovensku

11.00             Sv. omša       

14.00             Umelecko-duchovný program „NA CESTE“ zložený z piesní, tancov, svedectiev                        a modlitieb

15.45             Chvály

16.00             Stretnutie s pápežom Františkom 

16.30             Duchovný koncert

17.30             Záver

Celkový harmonogram návštevy Svätého Otca na Slovensku nájdete na internetovej stránke: Návšteva pápeža.