Svedectvo // Matúš a Majka Bužoví // Boh nám zachránil syna

Svedectvo // Matúš Jarka // Hanbil som sa vstúpiť do spoločenstva

Svedectvo // Mariana Jarková // Mala som zlý postoj ku kňazom

Svedectvo // Bill Baker // Žil som s Rómami

Svedectvo // Stanka Bartková // Boh ma oslobodil z menejcennosti

Svedectvo // Mariana Jackaničová // ... a manželka nech si ctí muža

Svedectvo // Vierka Goroľová // Ja a môj dom slúžime Bohu

Svedectvo // Jozef a Iveta Ďuďoví // Boh uzdravuje aj dnes

Svedectvo // Jaroslav Mačo // Odpustenie oslobodzuje

Svedectvo // Miroslav Baník // Modlitba v škole

Svedectvo // o. Radko Blichár // Ako som sa dostal k Rómom

Svedectvo // Ľubomír Kroka // Hral som automaty

Svedectvo // Daniela Hrehová // Rómovia sa stali mojou rodinou

Svedectvo // Ján a Marta Goroľoví // Neboj sa prijať Božie požehnanie

Svedectvo // Viktória Jónyová // Mala som strach zo smrti

Svedectvo // Iveta Bužová // Maj odvahu poprosiť o odpustenie

Svedectvo // Maroš Jóny // Zbav sa svojich predstáv

Svedectvo // Peter Jurmák // Zomrel mi syn

Svedectvo // Igor Turták // Budeš dôverovať Bohu aj v skúškach?

Svedectvo // Marcela Jarková // Boh mi navrátil radosť

Svedectvá obrátených Rómov (krátené mix)