F6: Zaplav ma láskou (BARARAS)

F6 a Fil3: Nové stvorenie

F6 a Fil3: Boh aj človek

F6 a Fil3: Kráčam za Tebou

F6 a Fil3: Nehabím sa, veru nie

F6 a Fil3: Priateľ

F6 a Fil3: Cesta - Pravda - Život