Linky

 

Pastoračné diela na Slovensku:

Gréckokatolícka rómska misia:  https://romskamisia.sk/

SAVORE:  https://savore.sk/

Časopis Rómska Samária: https://savore.sk/tag/romska-samaria/

Saleziánske dielo:  https://www.saleziani.sk/co-robime/pastoracia-romov

Bardejov – Poštárka:  https://postarka.edupage.org/

Košice – Luník IX:  https://www.lunik9.sk/

Hanušovce: http://www.hanusovce-rimkat.sk/o-farnosti/komunitne-centrum

Spišská Kapitula: http://www.nanonaglecentrum.sk/

Jarovnice: https://www.congregatiojesu.com/pastoracia-romov/jarovnice/ ; https://www.facebook.com/Sestry-CJ-Jarovnice-1252670741428977/

 

Prednáška R. Neupauera: Sociálne dopady evanjelia na Rómov v Krížovej Vsi:

https://www.youtube.com/watch?v=MBLRneA4xMo

 

Linky na mediálne výstupy:

Lomnička:   https://svetkrestanstva.postoj.sk/31823/do-lomnicky-chodia-len-ti-najodolnejsi

Jarovnice:   https://svetkrestanstva.postoj.sk/44484/nasi-romovia-maju-vlastny-kostol-aj-prijimanie-a-su-na-to-hrdi

Šarišské Jastrabie: https://svetkrestanstva.postoj.sk/44401/v-kostole-ich-nechcu-boha-chvalia-na-druzstve

Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov:  https://svetkrestanstva.postoj.sk/44076/niektori-knazi-a-reholnicky-sa-nechaju-vylucit-spolu-s-romami

 

Štúdia Etnologického ústavu SAV: Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou

http://www.uet.sav.sk/files/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf

 

Umelecké centrum F6: https://ucf6.sk/